Suuri suomalainen sähkötutkimus 2023

| | Aihe: Sähkö ja ympäristö
Suuri suomalainen sähkökysely 2023.

Maaliskuussa 2023 sähkövertailumme teetti sähköaiheisen kyselytutkimuksen kotitalouden sähkösopimuksen vastaaville henkilöille. Tällä sivulla julkaisemme kyselyn tuloksia maalis-toukokuun 2023 aikana.

Tutkimuksen lähtöotoksena olivat yli 18-vuotiaat kuluttajat, jotka edustavat koko Suomea sukupuolen, iän ja alueen mukaan. Kyselyyn vastasi 1050 suomalaista, jotka ovat vastuussa kotitalouden sähkösopimusasioista. Tiedonkeruu toteutettiin YouGov Finlandin kuluttajapaneelissa 6.– 10.maaliskuuta 2023.

Vaaliehdokkaiden kantaa kysyttiin VertaaEnsin.fi:n vaaliehdokkaille lähettämässä verkkokyselyssä. Vastauksia kerättiin 1. –22.3.2023 välisenä aikana.

Vaaliehdokkailla selvästi muuta väestöä pessimistisempi näkemys sähkön hinnan kehityksestä loppuvuoteen

Eduskuntavaalien ehdokkaista 62 % uskoo sähkön hinnan ylittävän 20 sentin kWh-hinnan ensi syksynä ja talvena. Äänestäjistä vain 38 % uskoo samoin.  

Kysymykseen “uskotko sähkön hinnan nousevan yli 20 sentin (per kWh) tulevan syksyn tai talven aikana?” vaaliehdokkailla oli selkeämpi mielikuva sähkön hinnan kehityksestä.  Kuluttajista yli neljänneksellä ei ollut mielipidettä aiheesta, ehdokkaista vain 3 % ei osannut kertoa kantaa kysymykseen. Kummassakin ryhmässä yhtäläinen osuus, 35 %, ei usko sähkön hinnan ylittävän 20 sentin kWh-hintaa. 

Kyselytutkimuksen perusteella eduskuntavaalien ehdokkailla on muuta väestöä pessimistisemmät odotukset sähkön hinnan kehityksestä loppuvuoden 2023 osalta.

Vaaliehdokkailla muuta väestöä tiukempi tahtotila sähkön hinnan säännöstelyyn

Eduskuntavaalien ehdokkaista 89 % haluaa säännöstellä sähkön hintaa, jos kWh-hinta ylittää 20 sentin rajan ensi syksynä ja talvena. Äänestäjistä vain 70 % haluaa samaa.

Kysymykseen “tulisiko sähkön kWh-hinnalle asettaa 20 sentin hintakatto” äänestäjillä on tulosten perusteella vaaliehdokkaita enemmän epätietoisuutta säännöstelyn tarpeesta.  Voimakkaimmin säännöstelyn puoleen kallistuvat naiset (79 %), yli 60-vuotiaat (78 %) ja alle 10 000 asukkaan kunnissa asuvat (81 %). Alhaisinta mielenkiinto hintasäännöstelyä kohden oli pääkaupunkiseudulla (62 %) ja alle 50-vuotialla (62 %). 

Sekä äänestäjistä että vaaliehdokkaista enemmistö rajottaisi sähkön hintaa jos sähkön kWh-hinta ylittää 20 sentin rajan myös ensi syksynä ja talvena.

37 % suomalaisista sanoo, että puolueiden toiminta energiakriisin aikana vaikuttaa heidän äänestyskäyttäytymiseen

Noin joka kolmas suomalainen kokee, että puolueiden toiminta energiakriisin aikana vaikuttaa heidän käyttäytymiseensä vaaleissa.  

Kysymykseen “vaikuttavatko puolueiden mielipiteet, ulostulot ja toiminta energiakriisiin liittyen siihen, mitä puoluetta äänestät tulevissa eduskuntavaaleissa?”, 37 % vastaajista vastasi myönteisesti. 

Asian vaikutus äänestyskäyttäytymiseen vaihtelee merkittävästi ikäryhmittäin. Nuorista 18–29 vuotiaista aikuisista peräti 46 % sanoo puolueiden ulostulojen energiakriisin aikana vaikuttavan miten he äänestävät. Samasta ikäryhmästä vain 25 % kokee, että asialla ei ole vaikutusta heidän toimintaansa. 

Vastaavasti yli 60-vuotiaiden ikäluokassa, hyvätuloisissa sekä suurten kaupunkien asukkaissa on nähtävissä päinvastainen trendi. Heistä 53–58 prosenttia ei aio muuttaa äänestyskäyttäytymistään energiakriisin takia.

46% nuorista aikuisista sanoo, että puolueiden mielipiteet, ulostulot ja toiminta energiakriisiin liittyen vaikuttaa siihen mitä puoluetta he äänestävät tulevissa eduskuntavaaleissa.  Vastaavasti 60+ ikäluokassa 57% sanoo, että asialla ei ole vaikutusta heidän äänestystapoihinsa.
Keijo Kortelainen

Keijo Kortelainen

Keijo Kortelainen on VertaaEnsin.fi:n markkinointi- ja sisältötiimin esimies, pk-yrittäjä, businessmentori, sekä suurperheen isä. Keijon mielenkiintoa sykähdyttävät henkilökohtaisen talouden hallinnan lisäksi vaihtoehtoiset sijoituskohteet (keräily ja antiikki) sekä valokuvaus.

Tarjoukset