Säästötili lapselle – kaikki tilin avauksesta säästämiseen

| | Aihe: Säästäminen ja sijoittaminen
pankkikortti-lapselle

Säästötili lapselle kannattaa aina. Pankkiiriliike Nordean kyselytutkimuksesta käy ilmi, että jopa puolet suomalaisista säästää rahaa lapsilleen säästötilillä. Säästötilin avulla voi säästää varteenotettavan pesämunan lapsille, joka voi parhaimmillaan tuoda apua jälkikasvun taloudenhoitoon vuosiksi eteenpäin. Jos mietit säästötilin perustamista lapsellesi, kannattaa jatkaa lukemista.

Säästötilin avaaminen lapselle

Säästötilin avaaminen lapselle muistuttaa pitkälti minkä tahansa muun tilin avaamista: tarvitaan lapsen henkilötunnus ja nimi sekä molempien huoltajien suostumus. Tiliä ei kuitenkaan voi avata syntymättömälle lapselle.

Huoltajien ei välttämättä tarvitse olla mukana lapsen säästötilin avauksessa, vaan heiltä saatu valtakirja riittää asian hoitamiseksi. Mutta vaikka joku muu avaisikin tilin, sen lopullisesta käyttöoikeudesta päättävät aina lapsen huoltajat, joten tilin avaaminen itsessään ei automaattisesti takaa siihen käyttöoikeutta.

Säästötilin vähimmäistalletus- ja nostorajat vaihtelevat pankin mukaan, joten ne kannattaa aina tarkistaa erikseen joka tapauksen kohdalla. Esimerkiksi Aktian säästötilissä ei ole nostorajoja eikä vähimmäistalletusvaatimuksia.

Varojen käyttö ja hallinnointi

Tilillä olevien rahojen käytöstä päättävät lapsen vanhemmat, mutta säästötilillä olevat rahat luetaan aina viime kädessä lapsen omaksi omaisuudeksi. Varat tulee siis aina käyttää lapsen perimmäisiä etuja ajatellen.

Lapsen täyttäessä 18 vanhempien käyttöoikeudet säästötiliin lakkaavat ja lapsi itse saa oikeuden hallita ja päättää omasta tilistään. Yleensä näihin aikoihin myös asianosainen pankki ottaa yhteyttä täysi-ikäiseen sopiakseen tapaamisen, jossa käydään läpi tilinomistajan pankkipalveluita.

Lapsen tilille säästäminen käytännössä

Joitakin tapoja säästää lapsen tilille ovat kuukausittainen talletus ja suuri ensimmäinen talletus. Vakioitu kuukausittainen talletussumma voi olla helpompi vaihtoehto, sillä harvalla on säästössä isoa kertasummaa lapsen tilille talletettavaksi.

Lapselle voi lahjoittaa rahaa verovapaasti enintään 4 999 euroa kolmen vuoden aikana, mikä tarkoittaa maksimissaan 138 euron kuukausittaista säästösummaa. Summa on tietenkin vain henkilöä kohden, joten vanhemmat voivat yhteensä lahjoittaa 9998 euroa kolmessa vuodessa tai 276 euroa kuukaudessa lapselleen. Myös muilta sukulaisilta tulleet lahjoitukset lasketaan erikseen.

Lahjarahojen säästämisen lisäksi hyvä esimerkki toisesta säästämisen muodosta on lapsilisien säästäminen. Lapsilisää maksetaan kuukausittain siihen asti, kun lapsi täyttää 17 vuotta. Nykyisellään lapsilisän määrä on 94,88 euroa ensimmäiselle lapselle. Jos siis säästää koko summan 16 vuoden ajalta, lopullinen säästösumma on noin 18 217 euroa ennen inflaatiota ja tilin korkotuottoja. Jos puolestaan säästää tästä summasta puolet, se tekee 47,44 euroa kuukausittain ja noin 9 108 euroa koko lapsilisän maksun ajalta.

Alla vertailimme säästämistä säästötilille lahjarahoilla sekä kuukausittaisella lapsilisällä. Tässä esimerkissä lahjarahat on lahjoitettu kolmen eri henkilön toimesta, joista kukin lahjoittaa verovapaasti 4999 euroa. Kuukausittain maksettava lapsilisä on puolestaan pyöristetty 95 euroon laskutoimituksien selkeyttämiseksi.

Lapselle säästäminen
 Säästäminen lahjarahoillaSäästäminen lapsilisällä
Aloituspääoma4 999 € x 3 = 14 997 €0 €
Kuukausittainen säästösumma0 €95 €
Säästöaika16 vuotta16 vuotta
Säästötilin korko1,75 %1,75 %
Säästöt yhteensä19 839 €21 032 €
Korkotuotto4 842 €2 792 €
Vertaile säästötilejä

Vertailun perusteella säästäminen lahjarahoilla on kannattavampaa, koska silloin koko säästösumma kerää korkoa ensimmäisestä päivästä lähtien. Lapsilisää puolestaan kertyy tilille vähä vähältä, mikä johtaa kokonaisuudessa pienempään korkotuottoon. Tästä huolimatta lapsilisiä säästämällä voi kerätä varteenotettavan määrän varallisuutta kasaan 16 vuoden aikana.

Loppujen lopuksi kummatkin näistä keinoista ovat varteenotettavia keinoja säästää lapselle. Tärkeintä onkin valita säästökeinoksi se, mikä sopii parhaiten omaan elämäntilanteeseen.

Säästökohteet

Voit ehkä miettiä sitä, miksi ylipäätänsä tarvitsee säästää rahoja lapselle? Lapset kun eivät välttämättä tule arvostamaan säästettyä summaa, koska eivät ole tehneet sen eteen töitä. Tämän tuloksena he voivat aivan yhtä hyvin tuhlata rahat turhiin huvituksiin.

Näin ei kuitenkaan välttämättä tarvitse käydä, jos käyttää riittävästi aikaa lapsen kouluttamiseen raha-asioissa. Kaikkia säästettyjä varoja ei myöskään välttämättä tarvitse pitää tilillä loppuun saakka, vaan tililtä voi aina tarpeen mukaan ottaa rahaa tarpeellisiin käyttökohteisiin.

Jos rahojen todellisena säästökohteena on jokin pidemmällä aikatähtäimellä oleva tavoite, kuten ensiasunto, niin suunnitelmasta kannattaa kertoa lapselle etukäteen. Hyvä vaihtoehto on myös säästöjen säilyttäminen puskurirahastona, jolla voi tarpeen mukaan kattaa yllättäviä menoeriä.

Jos nuori todella kiinnostuu raha-asioista, voi lapsuusaikana säästetty pesämuna toimia pohjana sijoituksille, joilla hän lähtee täysi-ikäistyttyään tavoittelemaan taloudellista riippumattomuutta.

Alla on joitakin suomalaisten suosimia säästökohteita. Tiedot on otettu Nordean teettämän “lapsille säästäminen”-kyselytutkimuksen tuloksista.

Nordea: Säästätkö lapsellesi jotain tiettyä tarkoitusta varten?
SäästökohdeProsenttiosuus
Ajokortti20 %
Ensiasunto9 %
Auto6 %
Matka3 %

Tarjoukset