Rahastosijoittaminen – nämä asiat on hyvä tietää rahastoista

| | Aihe: Säästäminen ja sijoittaminen
rahastosijoittaminen

Rahastosijoittaminen voi tuntua aluksi vaikealta, sillä erilaisten rahastojen määrä on valtava. Rahastojen vertailu ja valitseminen kuitenkin yksinkertaistuu, kun tiedät, millaisia ominaisuuksia eri rahastotyypeillä on. Tässä artikkelissa kerromme, mitä ottaa huomioon rahastosijoittamisessa.

Mitä ovat rahastot?

Sijoitusrahasto on rahasto, joka koostuu erilaisista arvopapereista. Arvopapereita ovat esimerkiksi osakkeet ja korkosijoitukset. Sijoitusrahastoja ostetaan ja myydään yleensä pankkien tai rahastoyhtiöiden kautta pörssistä. Sijoittajan ostaman rahasto-osuuden arvo nousee ja laskee sen mukaan, miten arvopaperien arvo kehittyy.

Perinteiset sijoitusrahastot voidaan luokitella kolmeen eri rahastotyyppiin:

Korkorahasto on rahasto, joka sijoittaa erilaisiin korkokohteisiin. Yksinkertaisimmillaan tämä tarkoittaa sitä, että joukko sijoittajia on tallettanut rahaa, jota on sitten lainattu eri tahoille. Kun nämä tahot maksavat lainan takaisin, korkorahasto tekee tuottoa.

Korkorahastojen riskitaso vaihtelee. Matalan riskin korkorahasto on rahasto, jossa raha on lainattu sellaiselle taholle, joka todennäköisemmin maksaa lainansa takaisin.

Myös yleinen korkotaso vaikuttaa korkorahaston riskitasoon. Karkeasti voidaan sanoa, että korkotason noustessa korkosijoitusten arvo laskee. Jos päätät sijoittaa korkorahastoon, kannattaa tutustua yleiseen korkotasoon ja harkita oston ajankohtaa sen mukaan.

Osakerahasto on rahasto, joka koostuu osakkeista. Osakerahaston avulla sijoittaja pääsee monen yrityksen osakkaaksi suhteellisen pienellä rahasummalla. Jos ostaisit osakkeen erikseen, ilman että se olisi osa jotakin rahastoa, sinun tulisi maksaa kulu jokaisesta ostosta. Osakerahastosta puolestaan ei joskus makseta lainkaan välityspalkkiota.

Yhdistelmärahasto on rahasto, joka koostuu sekä korkorahastosta, että osakerahastosta.

Kenen kannattaa sijoittaa rahastoihin?

Rahastosijoittaminen voi olla varteenotettava vaihtoehto, jos haluat sijoittaa vain pienen summan kerralla ja hajauttaa sijoitukset. Rahastojen minimisijoitus on moniin muihin sijoitustyyppeihin verrattuna alhainen. Rahasto-osuuden voi saada jo noin 15-50 eurolla riippuen rahastotyypistä.

Rahastosijoitus on myös automaattisesti hajautettu. Ostetulla rahaosuudella sijoitussalkkuun kertyy monta eri arvopaperia, jolloin sijoitettu rahamäärä ei ole kiinni vain yhdessä yhtiössä. Esimerkiksi rahastosijoittamisen aloittelijan voi näin olla helpompi hallita sijoittamiseen liittyviä riskejä.

Rahastosijoittaminen riskit kannattaa aina tiedostaa. Nyrkkisääntö on, että matalariskinen rahasto on matalatuottoisin ja korkeariskinen rahasto on korkeatuottoisin. Korkorahasto mielletään usein rahastotyypeistä matalariskisimmäksi valinnaksi ja osakerahasto korkeariskisimmäksi.

Riskit ovat aina sitä pienemmät ja tuotto-odotukset sitä paremmat, mitä pidempään sijoittamista jatkaa. Vuosien ja vuosikymmenten kuluessa kurinalainen rahastosijoittaminen voi siis olla tie varallisuuden kasvattamiseen.

Kannattaako rahastosijoittaminen?

Tähän kysymykseen ei ole olemassa yksiselitteistä vastausta. Sitä, miten pörssi kehittyy, on lähes mahdotonta ennustaa. Sijoittamiseen liittyy aina riski, vaikka sijoittaisi matalariskiseen rahastoon. Sijoittaja pystyy kuitenkin itse vaikuttamaan joihinkin rahastonsa ominaisuuksiin ja kuluihin, kun hän valitsee joko aktiivisen rahaston tai passiivisen rahaston.  

Aktiivinen rahasto on rahasto, jota hoitaa työhön palkattu salkunhoitaja. Aktiivisen rahaston hallinnointikulut ovat yleensä korkeammat kuin passiivisissa rahastoissa, sillä salkunhoitajalle maksetaan palkkaa. Hallinnointikulu on kiinteä prosenttimäärä.

Jos esimerkiksi rahaston vuosituotto on viisi prosenttia ja hallinnointikulu kaksi prosenttia, jää sijoittajalle 3 prosenttia. Jos taas vuosituotto on yksi prosentti ja hoitokulut kaksi prosenttia, rahaston arvo on hoitokulujen jälkeen negatiivinen.

Passiivinen rahasto eli indeksirahasto on rahasto, jolla ei ole salkunhoitajaa. Rahaston indeksi seuraa, miten aktiiviset sijoittajat toimivat pörssissä ja sijoittaa sitten automaattisesti tämän pohjalta. Passiivisen rahaston hoitokulut ovat yleensä aktiivista rahastoa alhaisemmat.

Kun valitset itsellesi sopivaa rahastoa, kiinnitä huomiota rahastotyyppiin sekä rahaston hoitokuluihin ja tarkastele näitä suhteessa omaan sijoitussuunnitelmaasi ja riskinsietokykyysi.

Rahastoja voi vertailla rahoitusyhtiöiden ja pankkien sivustoilla tai muilla rahastovertailusivustoilla. Omien rahastojen hoitokulut voi tarkistaa rahaston avaintietoesitteestä. Kulut ilmoitetaan aina prosentteina per vuosi.

Rahastosijoittamisen verotus on suhteellisen yksinkertaista

Sijoittamisesta saadut osingot lasketaan pääomatuloksi ja niistä kuuluu maksaa pääomatuloveroa. Pääomatuloilla tarkoitetaan omaisuuden tuottamaa tuloa. Sijoitusten vero maksetaan osinkojen myyntivoitosta. Myyntivoitto lasketaan vähentämällä myyntihinnasta sen hankintahinta.

Suomessa pääomatulovero on kiinteä, mutta porrastettu. Pääomatulojen veroprosentti on 30, jos vuositulot ovat 30 000 euroa tai alle. Mikäli vuositulot ovat tämän yli, veroprosentti on 34. Jos kuitenkin myyt rahastosi osakkeita kalenterivuoden aikana enintään 1000 eurolla, myyntivoittosi on verotonta.

Rahastosijoittamisen verotus on sijoittajalle suhteellisen yksinkertaista ja sitä jännitetään turhaan. Sijoittajan osakevälittäjä, eli se taho, jonka kautta sijoittaja ostaa ja myy rahastoja, ilmoittaa verohallinnolle sijoittajan myyntivoitot ja tappiot. Verohallinto tekee tämän pohjalta esitäytetyn veroilmoituksen, jonka sijoittaja tarkistaa. Sitten verohallinto tekee veroilmoituksen pohjalta laskun, jonka sijoittaja maksaa. Voit lukea lisää aiheesta artikkelissa, jossa vertailemme osakesäästötiliä ja arvo-osuustiliä.

Saana Helmi

Saana Helmi

Saana Helmi on VertaaEnsin.fi sisällöntuottaja. Saana opiskelee Turun yliopistossa mediatutkimusta ja liiketoimintaa. Taloudellinen mielenrauha on hänelle tärkeä asia.

Tarjoukset