Suomalaisille raha-asioista puhuminen on tabu

|Posted by | Kaikki artikkelit, Säästäminen, Uutiset
Tags: , ,

Uutinen

S-Pankin teettämän tutkimuksen mukaan suomalaiset eivät mieluusti puhu rahasta-asioistaan. Omista säästöistä ja sijoituksista puhutaan yhtä vähän tai vähemmän kuin omista tunteista.

Kantar TNS:n toteuttamassa tutkimuksessa selvitettiin, miten avoimia ihmiset ovat raha-asioistaan. Tutkimukseen osallistui 1039 vastaajaa ja virhemarginaali on 2,3% suuntaansa.

Tuloksissa näkyi, että lähes joka kolmas suomalainen ei puhu avoimesti tai lainkaan raha-asioista läheistensä kanssa. Jos raha-asioista oltiin avoimena, niistä puhuttiin yleisimmin oman perheen kanssa. Lähiperheen lisäksi suosituimpia keskustelukumppaneita olivat pankkien asiantuntijat ja ystävät.

Pankkien asiantuntijoiden kanssa raha-asioista keskustelu voi olla kaksiteräinen miekka. Sijoitusneuvojat ja muut raha-asiantuntijat usein tietävät parhaiten, miten omaa taloutta kannattaisi hoitaa. Pankki ei kuitenkaan ole hyväntekijä ja on organisaationa voittoa tavoitteleva. Esimerkiksi aiemmin tänä vuonna tuli ilmi, että pankkien ja rahoitusyhtiöiden sijoitusneuvonnassa oli parantamisen varaa ja Finanssivalvonta antoi varoituksen neljälle yhtiölle sijoitusneuvonnan ongelmista.

Talousasioista puhuminen on kuitenkin yleisesti kannattavampaa kuin siitä vaikeneminen. Siksi onkin erityisen huolestuttavaa, että 7% vastaajista ei puhu raha-asioista kenenkään kanssa.

Naiset ja vanhempi väestö vaikenevat säästämisestä ja sijoittamisesta

Omat sijoitukset, säästäminen ja tunteet ovat S-Pankin tutkimuksessa sellaisia asioita, joista vaietaan. Sukupuolten välillä oli kuitenkin eroja. Miehet olivat avoimempia omista säästöistä ja sijoituksista kuin tunteistaan; naiset taas avoimempia kaikesta muusta kuin säästöistä ja sijoittamisesta. Iän myötä miesten avoimuus omista säästöistä ja sijoituksista kuitenkin väheni.  Kyselyssä kysyttiin avoimuutta sellaisista aiheista kuten oma terveys, palkka, velat, tunteet ja säästöt ja sijoitukset.

Nuorempi väestö on myös yleisesti avoimempi raha-asioistaan kuin vanhempi väestö. Lisäksi oma tulotaso vaikutti avoimuuteen omissa raha-asioissa: jos taloudellinen tilanne on vaikea, raha-asioista ollaan vähemmän avoimia. Jos oma taloudellinen tilanne mielletään erinomaiseksi, lisääntyy myös avoimuus raha-asioita kohtaan.

Lähde:

S-Pankki