Kuinka hoitaa raha-asiat parisuhteessa?

| | Aihe: Verotus ja lainsäädäntö
raha-asiat parisuhteessa

Parisuhteessa yhteinen rahankäyttö voi olla haasteellista. Kirjoitimme kulujen jakamisen eri vaihtoehdoista parisuhteessa ja keräsimme vinkkejä siihen, kuinka rahankäytössä päästäisiin molempia tyydyttävään tilanteeseen.

Parisuhde ei aina ole pelkkää ruusuilla tanssimista. Osa raha-asioihin liittyvistä riidoista voidaan kuitenkin välttää keskustelemalla ja sopimalla keskenään molempia miellyttävät yhteiset pelisäännöt.

Yhteiset kulut vai oma talous?

Sinkkuna ollessa raha-asioiden hoitaminen on helpompaa, koska kaikki rahat voi laittaa minne itse haluaa. Parisuhteessa tulisi toinenkin ottaa huomioon, unohtamatta kuitenkaan omia tarpeita.

Moni kulu puolittuu parisuhteessa ja taloudellinen tilanne voi parantua, kun esimerkiksi asumisesta koituvat kulut jaetaan kahden henkilön kesken. Monia uusia kysymyksiä ilmaantuu kuitenkin siitä, miten talouden raha-asiat hoidetaan yhdessä. Pitäisikö kaikki kulut jakaa tasan? Vai maksaako toinen osapuoli enemmän kuin toinen, jos vaikka tulot ovat erisuuruiset?

Se millainen kulujako toimii parhaiten riippuu täysin pariskunnasta, sillä ihmiset arvostavat rahaa eri tavoin; toinen voi olla hyvinkin säästeliäs ja toinen suhtautua rahanmenoon rennommin. Seuraavaksi esittelemme muutaman tavan, joilla kulut voidaan jakaa pariskunnan kesken.

50/50 talous

Tällaisessa taloudessa kulut hoidetaan tasan puoliksi. Tämä voi hoitua esimerkiksi säilyttämällä yhteisten ostosten kuitit ja tasoittamalla tilanne kuukauden lopuksi. Toinen vaihtoehto on perustaa yhteinen tili, josta yhteiset kulut maksetaan. Tällöin yhteisiä kuluja ei tarvitse laskea erikseen, sillä kaikki kulut menevät automaattisesti tasan.

50/50-talous toimii yleensä parhaiten silloin, jos molemmat tienaavat suunnilleen saman verran. Jos toinen tienaa huomattavasti enemmän, voi järjestely aiheuttaa epäreiluuden tunnetta vähemmän tienaavassa osapuolessa. Jos esimerkiksi asumiskustannukset on mitoitettu paremmin tienaavan osapuolen toiveiden mukaan, vähemmän tienaavalle ei välttämättä jää taskun pohjalle mitään.

Prosenttiosuus tuloista

Toinen vaihtoehto on, että kulut mitoitetaan suhteessa tuloihin. Tällöin enemmän tienaava henkilö kantaa myös isomman vastuun yhteisistä menoista, jolloin kummallekin jää rahaa käyttöön. Kulut voidaan jakaa esimerkiksi niin, että toinen maksaa 70 % ja toinen 30 % kuluista. Näin tekevät taloudet, joilla on isot tuloerot tai joista toinen on esimerkiksi äitiyslomalla tai työttömänä.

Tämä keino toimii hyvin myös, jos esimerkiksi pariskunnan toinen osapuoli haluaa asua kalliimmassa asunnossa kuin mitä vähemmän tienaavalla on varaa. Tällöin paremmin tienaava voi maksaa asumisesta suuremman osuuden.

Se jolla on rahaa, maksaa

Tämä on edellisen kaltainen tapa raha-asioiden hoitoon, mutta kaikkia menoja ei jaeta tarkasti prosenttiosuuksiin. Kumpikin voi esimerkiksi maksaa puolet asumiskuluista ja muista kiinteistä kustannuksista, mutta vapaa-ajan menot jaetaan rennommin. Jos esimerkiksi pariskunnan paremmin tienaava puoliso haluaa käydä ulkona syömässä, mutta toisella ei ole tähän varaa, voi parempituloinen maksaa ravintolaillan kustannukset.

Tällainen kustannusten jako on yleistä esimerkiksi silloin, kun pariskunnan toinen osapuoli on opiskelija ja toinen työelämässä. Enemmän tienaava ja maksava puoliso voi myös vaihtua elämäntilanteen mukaan, jos toinen jää vaikkapa vanhempainvapaalle tai lähtee uudelleen opiskelemaan.

Kulut jaettu vastuualueen mukaan

Osa haluaa jakaa kulut vastuualueen mukaan. Tällöin toinen maksaa esimerkiksi kauppalaskut ja toinen sähkölaskut ja netin. Jotkin pitkällä aikavälillä maksettavat kulut on silti edelleen hyvä maksaa yhdessä kuten asuntolainan kulut.

Menojen jakaminen vastuualueen mukaan voi olla joillekin liian epätarkkaa, sillä rahaa kuluu eri lailla esimerkiksi ruoan hankintaan ja auton kustannuksiin. Jotkin menot ovat säännöllisiä ja toiset taas ajoittaisia, jolloin toinen maksaa lopulta enemmän. Jos tästä voi koitua ongelmia, on syytä harkita kahta aiempaa kulunjakomallia.

Joka toinen kerta

Tällaisessa ratkaisussa pariskunta jakaa kulut fiilispohjalta tasan. Tämän tavan ongelmana on, että pariskunnan molemmat osapuolet kokevat maksavansa toista osapuolta enemmän. Tämä ratkaisu voi aiheuttaa joillekin riitoja, jonka vuoksi voi olla hyvä keskustella siitä miten ratkaisun saisi tuntumaan molemmista oikeudenmukaiselta. Yksi vaihtoehto on ottaa kuukauden kuitit talteen ja laskea kulut yhteen. Tällöin pariskunta näkee suoraan kuinka hyvin tämä kulunjako toimii ja onko sitä syytä muuttaa.

Kaikki on yhteistä

Ei ole olemassa minun tai sinun rahoja ja kuluja, vaan kaikki on yhteistä. Tällöin kaikki talouden rahat jaetaan tuloista riippumatta. Tämä on vaivattomin ratkaisu, mutta vaatii kummankin osapuolen täyttä sitoutumista.

Tällaisessa kulunjaossa molemmat laittavat tulonsa yhteiselle tilille, josta kaikki yhteiset menot maksetaan. Omia tilejä ei kannata kuitenkaan välttämättä sulkea, sillä esimerkiksi mahdollisessa erotilanteessa tilanne saattaa olla hankala, jos kummallakaan ei ole omaa tiliä.

Millainen järjestely sopii teille parhaiten?

Rahasta olisi syytä puhua parisuhteessa enemmän, sillä se on ollut aina parisuhteiden suurimpia riidanaiheuttajia. Kulut on tärkeää jakaa molempia tyydyttävällä tavalla, jotta tilanne ei etene eroon asti. Se mihin lopputulokseen pariskunta lopulta päätyy on täysin yksilökohtaista, mutta tärkeintä on keskustella raha-asioista avoimesti.

Tämä on erityisen tärkeää ennen naimisiinmenoa, sillä mahdollisen avioehdon laatiminen on merkittävä päätös, jolla on kauaskantoiset rahalliset seuraukset. Pariskunnan molempien osapuolien tulisi keskustella asiasta avoimesti, jotta asiassa päästäisiin molempia tyydyttävään lopputulokseen. Tällöin ei tarvitse pelätä, että tulevaisuudessa odottaa ikävä yllätys, vaan molemmat voivat keskittyä toteuttamaan omia ja yhteisiä unelmiaan.

Avatar

Nita Joutsen

Nita Joutsen on työskennellyt VertaaEnsin.fi:llä vuodesta 2019 alkaen. Hänen erikoisosaamistaan ovat rahoitusalan trendit, sekä oman talouden hallinta.

Tarjoukset