Kuinka hoitaa raha-asiat parisuhteessa?

| | Aihe: Verotus ja lainsäädäntö
raha-asiat parisuhteessa

Parisuhteessa yhteinen rahankäyttö voi olla haasteellista. Suuri osa raha-asioihin liittyvistä riidoista voidaan kuitenkin välttää keskustelemalla avoimesti ja sopimalla yhteiset pelisäännöt.

Kirjoitimme kulujen jakamisen eri vaihtoehdoista parisuhteessa ja keräsimme vinkkejä siihen, kuinka rahankäytössä päästäisiin molempia tyydyttävään tilanteeseen.

Yhteiset kulut vai oma talous?

Sinkkuna raha-asioiden hoitaminen on helpompaa, koska kaikki rahat voi käyttää kuten itse haluaa. Parisuhteessa tulisi ottaa huomioon toinenkin – omia tarpeita unohtamatta.

Moni kulu puolittuu parisuhteessa ja taloudellinen tilanne voi parantua, kun esimerkiksi asumisesta koituvat kulut jaetaan kahden henkilön kesken. Monia uusia kysymyksiä ilmaantuu kuitenkin siitä, miten talouden raha-asiat hoidetaan yhdessä. Pitäisikö kaikki kulut jakaa tasan? Vai maksaako toinen osapuoli enemmän kuin toinen, jos vaikka tulot ovat erisuuruiset?

Omaan tilanteeseen parhaiten sopiva kulunjako riippuu täysin pariskunnasta, sillä ihmiset arvostavat rahaa eri tavoin; toinen voi olla hyvinkin säästeliäs ja toinen suhtautua rahanmenoon rennommin. Seuraavaksi esittelemme muutaman tavan, joilla kulut voidaan jakaa pariskunnan kesken.

50/50 talous

Tällaisessa taloudessa kulut hoidetaan tasan puoliksi. Tämä voi hoitua esimerkiksi säilyttämällä yhteisten ostosten kuitit ja tasoittamalla tilanne kuukauden lopuksi. Toinen vaihtoehto on perustaa yhteinen tili, josta yhteiset kulut maksetaan. Tällöin yhteisiä kuluja ei tarvitse laskea erikseen, sillä kaikki kulut menevät automaattisesti tasan.

50/50-talous toimii yleensä parhaiten silloin, jos molemmat tienaavat suunnilleen saman verran. Jos toinen tienaa huomattavasti enemmän, voi järjestely aiheuttaa epäreiluuden tunnetta vähemmän tienaavassa osapuolessa. Jos esimerkiksi asumiskustannukset on mitoitettu paremmin tienaavan osapuolen toiveiden mukaan, vähemmän tienaavalle ei välttämättä jää taskun pohjalle juuri mitään.

Prosenttiosuus tuloista

Toinen vaihtoehto on, että kulut mitoitetaan suhteessa tuloihin. Tällöin enemmän tienaava henkilö kantaa myös isomman vastuun yhteisistä menoista, jolloin kummallekin jää rahaa käyttöön. Kulut voidaan jakaa esimerkiksi niin, että toinen maksaa 70 % ja toinen 30 % kuluista. Näin tekevät usein taloudet, joilla on isot tuloerot tai joista toinen on esimerkiksi äitiyslomalla tai työttömänä.

Tämä keino toimii hyvin myös, jos esimerkiksi pariskunnan toinen osapuoli haluaa asua kalliimmassa asunnossa kuin mihin vähemmän tienaavalla on varaa. Tällöin paremmin tienaava voi maksaa asumisesta suuremman osuuden.

Se jolla on rahaa, maksaa

Tämä on edellisen kaltainen tapa raha-asioiden hoitoon, mutta kaikkia menoja ei jaeta tarkasti prosenttiosuuksiin. Kumpikin voi esimerkiksi maksaa puolet asumiskuluista ja muista kiinteistä kustannuksista, mutta vapaa-ajan menot jaetaan rennommin. Jos esimerkiksi pariskunnan paremmin tienaava puoliso haluaa käydä ulkona syömässä, mutta toisella ei ole tähän varaa, voi parempituloinen maksaa ravintolaillan kustannukset.

Tällainen kustannusten jako on yleistä esimerkiksi silloin, kun pariskunnan toinen osapuoli on opiskelija ja toinen työelämässä. Enemmän tienaava ja maksava puoliso voi myös vaihtua elämäntilanteen mukaan, jos toinen jää vaikkapa vanhempainvapaalle tai lähtee uudelleen opiskelemaan.

Kulut jaettu vastuualueen mukaan

Osa haluaa jakaa kulut vastuualueen mukaan. Tällöin toinen maksaa esimerkiksi kauppalaskut ja toinen sähkölaskut ja netin. Jotkin pitkällä aikavälillä maksettavat kulut on silti edelleen hyvä maksaa yhdessä. Esimerkiksi asuntolainan maksamista ei kannata jättää kokonaan toiselle puolisolle.

Menojen jakaminen vastuualueen mukaan voi olla joillekin liian epätarkkaa, sillä rahaa kuluu eri lailla esimerkiksi ruoan hankintaan ja auton kustannuksiin. Jotkin menot ovat säännöllisiä ja toiset taas ajoittaisia, jolloin toinen maksaa lopulta enemmän. Jos tämä kuulostaa ongelmalliselta, on syytä harkita kahta aiempaa kulunjakomallia.

Joka toinen kerta

Tällaisessa ratkaisussa pariskunta jakaa kulut fiilispohjalta tasan. Tämän tavan ongelmana on, että usein pariskunnan molemmat osapuolet kokevat maksavansa toista osapuolta enemmän. Tästä koituu helposti riitoja, joten on hyvä keskustella siitä, miten ratkaisun saisi tuntumaan molemmista oikeudenmukaiselta. Yksi vaihtoehto on ottaa kuukauden kuitit talteen ja laskea kulut yhteen. Tällöin pariskunta näkee suoraan, kuinka hyvin kulunjako toimii ja onko sitä syytä muuttaa.

Kaikki on yhteistä

Ei ole olemassa minun tai sinun rahoja ja kuluja, vaan kaikki on yhteistä. Tällöin kaikki talouden rahat jaetaan tuloista riippumatta. Tämä on vaivattomin ratkaisu, mutta vaatii kummankin osapuolen täyttä sitoutumista.

Tällaisessa kulunjaossa molemmat laittavat tulonsa yhteiselle tilille, josta kaikki yhteiset menot maksetaan. Omia tilejä ei kannata kuitenkaan välttämättä sulkea, sillä esimerkiksi mahdollisessa erotilanteessa tilanne saattaa olla hankala, jos kummallakaan ei ole omaa tiliä.

Millainen järjestely sopii teille parhaiten?

Rahasta olisi syytä puhua parisuhteessa enemmän, sillä se on ollut aina parisuhteiden suurimpia riidanaiheuttajia. Kulut on tärkeää jakaa molempia tyydyttävällä tavalla, jotta tilanne ei etene eroon asti. Se mihin lopputulokseen pariskunta lopulta päätyy on täysin yksilökohtaista, mutta tärkeintä on keskustella raha-asioista avoimesti.

Keskustelu on erityisen tärkeää ennen naimisiinmenoa, sillä mahdollisen avioehdon laatiminen on merkittävä päätös, jolla on kauaskantoiset rahalliset seuraukset. Pariskunnan tulisi keskustella asiasta avoimesti, jotta avioehdon solmimisen suhteen päästäisiin molempia tyydyttävään lopputulokseen. Kun raha-asioista on päästy yhteisymmärrykseen, pariskunnan molemmat osapuolet voivat keskittyä toteuttamaan omia ja yhteisiä unelmiaan.

Avatar

Nita Joutsen

Nita Joutsen on työskennellyt VertaaEnsin.fi:llä vuodesta 2019 alkaen. Hänen erikoisosaamistaan ovat rahoitusalan trendit, sekä oman talouden hallinta.

Tarjoukset