Kuinka hoitaa raha-asiat parisuhteessa?

|Nita Joutsen
raha-asiat parisuhteessa

Parisuhteissa rahankäyttö voi olla haasteellista. Kirjoitimme vaihtoehdoista kulujen jakamiseen parisuhteessa ja keräsimme vinkkejä siihen, kuinka parisuhteen rahankäytössä päästäisiin molempia tyydyttävään tilanteeseen.

Parisuhteet eivät aina ole ruusuisia, ja niin ylä- kuin alamäkiä mahtuu matkaan. Osa raha-asioihin liittyvistä riidoista voidaan kuitenkin välttää keskustelemalla ja sopimalla keskenään molempia miellyttävät yhteiset pelisäännöt.

Yhteiset kulut vai oma talous?

Sinkkuna ollessa on raha-asioiden hoitaminen helpompaa, koska kaikki rahat voi laittaa juuri siihen, mihin itse haluaa. Parisuhteessa tulisi toinenkin ottaa huomioon, unohtamatta kuitenkaan omia tarpeita.

Moni kulu puolittuu parisuhteessa ja taloudellinen tilanne voi mahdollisesti parantua, kun esimerkiksi asumisesta koituvat kulut jaetaan kahden henkilön kesken. Rahaa jää monesti enemmän käteen kulujen jälkeen. Monia uusia kysymyksiä ilmaantuu kuitenkin siitä, miten talouden raha-asiat hoidetaan yhdessä. Pitäisikö kaikki kulut jakaa tasan? Vai maksaako toinen osapuoli enemmän kuin toinen, jos vaikka tulot ovat erisuuruiset?

Suoraan ei voida määritellä, mikä olisi kaikille pariskunnille oikea ratkaisu, sillä kaikilla on omat mielipiteet siitä, mikä on reilua ja mikä ei. Ihmiset myös arvostavat rahaa eri tavoin; toinen voi olla hyvinkin säästeliäs ja toinen suhtautua rahanmenoon rennommin. Tämäkin vaikuttaa siihen, millainen kulujako parisuhteessa toimii parhaiten. Seuraavaksi esittelemme muutaman tavan, joilla kulut voidaan jakaa pariskunnan kesken.

50/50 talous

Tällaisessa taloudessa kulut hoidetaan tasan puoliksi. Tämä voi hoitua esimerkiksi säilyttämällä kaikki yhteisten ostosten kuitit ja tasoittamalla tilanne kuukauden lopuksi. Toinen, ehkä helpompi vaihtoehto on perustaa yhteinen tili, jonne kummallakin on pääsy ja maksukortit, ja josta yhteiset kulut maksetaan. Näin ei tarvitse erikseen laskea yhteisiä kuluja ja puolittaa niitä, vaan kaikki menee automaattisesti tasan.

50/50-talous toimii yleensä parhaiten silloin, jos molemmat tienaavat suunnilleen saman verran. Jos toinen tienaa huomattavasti enemmän, voi järjestely aiheuttaa epäreiluuden tunnetta vähemmän tienaavassa osapuolessa. Omaa rahaa saattaa jäädä turhan vähän, jos esimerkiksi asumiskustannukset on mitoitettu paremmin tienaavan osapuolen toiveiden mukaan, mutta vähemmän tienaava joutuu silti maksamaan niistä puolet.

Prosenttiosuus tuloista

Toinen vaihtoehto on, että kulut mitoitetaan suhteessa tuloihin. Näin se, joka tienaa enemmän, kantaa myös isomman vastuun yhteisistä menoista. Näin kummallekin jää myös omaa rahaa käyttöönsä. Kulut voidaan jakaa suoraan prosenteissa esimerkiksi niin, että toinen maksaa 70 % ja toinen 30 % kuluista. Näin monesti tekevät taloudet, joilla on isot tuloerot tai toinen on esimerkiksi äitiyslomalla tai työttömänä, eikä pysty täysin tasan menevään jakoon kulujen osalta.

Toisaalta voi myös olla, että pariskunnan toinen osapuoli haluaa esimerkiksi asua kalliimmassa asunnossa, kuin mihin toisella on varaa ja siksi on myös valmis maksamaan tästä suuremman osuuden. Sopivan kulujen jaon osuuden sopii pariskunta itse, eikä muiden mielipiteiden tulisi antaa siihen vaikuttaa.

Se jolla on rahaa, maksaa

Tämä on pitkälti edellisen kaltainen tapa raha-asioiden hoitoon, mutta kaikkia menoja ei jaeta tieteellisen tarkasti prosenttiosuuksiin. Jos puolisoiden tulotasot ovat erilaiset, voidaan esimerkiksi tehdä niin, että kumpikin maksaa puolet asumiskuluista ja muista kiinteistä kustannuksista, mutta vapaa-ajan menot jaetaan rennommin.

Jos esimerkiksi pariskunnan enemmän tienaava puoliso haluaa käydä ulkona syömässä, mutta toisella ei ole tähän varaa, voi parempituloinen maksaa ravintolaillan kustannukset. Näin molemmat maksavat osansa arkisista kustannuksista, mutta toinen mahdollistaa myös vähemmän tienaavalle saman elintason kuin itselleen.

Tällainen kustannusten jako on yleistä esimerkiksi silloin, kun pariskunnan toinen osapuoli on vielä opiskelija, mutta toinen jo työelämässä. Enemmän tienaava (ja maksava) puoliso voi myös vaihtua elämäntilanteen mukaan, jos toinen jää vaikkapa vanhempainvapaalle tai lähtee uudelleen opiskelemaan.

Kulut jaettu vastuualueen mukaan

Osa haluaa myös jakaa kulut niin sanotusti vastuualueiden mukaan. Esimerkiksi toinen maksaa kauppalaskut ja toinen sähkökulut ja netin. Kannattaa kuitenkin muistaa, että osa kuluista saattaa mennä jonkin pitkäaikaisen sijoituksen maksamiseen. Siksi voisi olla hyvä idea jakaa jotkin kulut, kuten asuntolainan kulut, osittain tai puoliksi maksettaviksi. Muistakaa kuitenkin merkitä sopimus aina kirjallisesti osakekirjoihin, sillä pelkkä suullinen sopimus ei riitä.

Menojen jakaminen vastuualueittain voi olla joillekin liian epätarkkaa, sillä rahaa kuluu eri lailla esimerkiksi ruoan hankintaan ja auton kustannuksiin. Jotkin menot ovat säännöllisiä ja toiset taas ajoittaisia, joten monesti toinen maksaa lopulta enemmän. Jos tämä häiritsee, voi olla parempi siirtyä jompaankumpaan aiemmista kulunjakomalleista.

Joka toinen kerta

Tällaisessa ratkaisussa pariskunta jakaa kulut mutu-tuntumalla tasan. Haasteellisen tästä tekee, että monesti molemmista tuntuu, että itse maksaa enemmän. Mikäli tämä ratkaisu aiheuttaa paljon riitoja, kannattaa yhdessä keskustella, miten oikeudenmukaisemmalta tuntuvaan ratkaisuun voisi päästä. Ottakaa vaikka kuukaudelta kaikki kuitit talteen ja laskekaa kulut. Näin näette suoraan, toimiiko ratkaisunne haluamallanne tavalla vai haluatteko muuttaa sitä.

Kaikki on yhteistä

Ei ole olemassa minun ja sinun rahoja tai kuluja, vaan kaikki on yhteistä. Näin kaikki talouden rahat jaetaan tuloista riippumatta. Tämä on tietyllä tapaa helpoin ratkaisu, mutta vaatii myös sen, että kumpikin osapuoli sitoutuu järjestelyyn täysin.

Jos kulut jaetaan kaikki on yhteistä -periaatteella, molemmat laittavat tulonsa yhteiselle tilille, josta kaikki yhteiset menot maksetaan. Omat tilit kannattaa kuitenkin varmuuden vuoksi säilyttää, sillä ikinä ei tiedä, mitä tulevaisuus tuo tulessaan.

Millainen järjestely sopii teille parhaiten?

Rahasta ei tule useinkaan puhuttua riittävästi, vaikka se on lähes poikkeuksetta keskeisessä asemassa pariskunnan yhteiselossa. Raha on kautta aikain ollut yksi parisuhteiden suurimpia riidanaiheita, ja monesti siitä aiheutuvat erimielisyydet johtavat eroon asti. Siksi yhteiset kulut on syytä jakaa molempia tyydyttävällä tavalla.

Oli tämä tapa sitten yksi yhteinen tili tai kaiken jakaminen tulojen mukaan, tärkeintä on keskustella raha-asioista avoimesti. Sitoutuneessa parisuhteessa rahan ei pitäisi olla puheenaiheena tabu, vaan on hyvä keskustella omista toiveista rahankäytön ja säästämisen suhteen. Näin toivottavasti pääsette kumpaakin tyydyttävään vaihtoehtoon, jolloin voitte toteuttaa niin yhteisiä kuin omia unelmianne.

Avatar

Nita Joutsen

Nita Joutsen on työskennellyt VertaaEnsin.fi:llä vuodesta 2019 alkaen. Hänen erikoisosaamistaan ovat rahoitusalan trendit, sekä oman talouden hallinta.