Miten järjestää raha-asiat avioeron jälkeen?

| | Aihe: Verotus ja lainsäädäntö

Avioero ja raha-asiat
Avioero on niin henkisesti kuin rahallisestikin haastava prosessi, joka asettaa suhteen molemmat osapuolet uudenlaiseen tilanteeseen.

Mielessä saattaa pyöriä kysymyksiä siitä, kuinka järjestää raha-asiat eron jälkeen, mitä asioita ottaa huomioon ja paljon eroaminen ylipäänsä maksaa. Selvitimme näitä kysymyksiä ja listasimme 5 asiaa, jotka ainakin kannattaa ottaa huomioon avioerossa.

1. Voiko avioero vaikuttaa verotukseen?

Avioero voi vaikuttaa myös verotukseen, mikäli puolisoilla on yhteisiä lapsia tai yhteinen asunto.
Mikäli avioliitosta on yhteisiä lapsia, voidaan verotuksessa soveltaa seuraavia kohtia.

  • Elatusvelvollisuusvähennys: Ansiotulon verosta voidaan tehdä elatusvelvollisuusvähennys elatusmaksua maksavalle osapuolelle. Vähennystä saa 1/8 maksetusta elatusmaksusta, kuitenkin enintään 80€/vuosi/alaikäinen lapsi.
  • Alijäämähyvitys: Korkovähennykseen liittyvä alijäämähyvitys on 1400€ ja se myönnetään sille vanhemmalle, jonka luona pääasiallisesti lapsi/lapset asuvat.
  • Varainsiirtovero: Mikäli teillä on yhteinen asunto ja ositustilanteessa käytetään ulkopuolisia varoja, voi asunnosta tulla maksettavaksi varainsiirtovero. Lue lisää tästä sekä aiemmista kohdista vero.fi -sivuilta.

2. Velkojen ja lainojen uudelleenjärjestely

Useimmilla pariskunnilla on yhteisiä velkoja ja lainoja, joiden uudelleenjärjestely tulee ajankohtaiseksi avioerossa.

Esimerkiksi uutta pankkilainaa harkitessa uutta asuntoa varten kannattaa kilpailuttaa eri pankkien tarjoukset, sekä vertailla eri vaihtoehtoja.

Sama pankki, jossa hoiditte yhteiset raha-asianne, ei välttämättä ole enää paras vaihtoehto avioeron jälkeen, sillä usein keskittämisedut katoavat ja puolisoilla on myös erilaiset tarpeet yksilöinä kuin avioparina.

Joskus puolison kanssa on saatettua hankkia rinnakkaiskortit tai yhteinen pankkitili. Jos raha-asioita on hoidettu pitkälti yhdessä, voi uudelleenjärjestely viedä pidemmän aikaa.

3. Asumisjärjestelyt

Erotessa on aika pohtia asumisjärjestelyitä uudelleen – kannattaako vuokrata vai ostaa asunto ja paljonko lainaa on mahdollista saada asunnon ostamista varten?

Monelle saattaa tulla ikävänä yllätyksenä elintason lasku, kun pankin myöntämällä uudella asuntolainalla ei olekaan mahdollista saada suurta asuntoa yhtä hyvällä sijainnilla verrattuna vanhaan – sillä onhan lainan takaisin maksajia enää yksi.

Usein asunto halutaan myydään mahdollisimman nopeasti ja jopa markkinahinnan alle. Kannattaa kuitenkin miettiä, voisiko asua hetken vaatimattomammin, mutta saada paremman myyntihinnan vanhasta asunnosta. Jos asumistilanne on jo tasaantunut ja tietää minne jää, uusi asuntolaina voi olla parempi ratkaisu kuin vuokra.

Yhteinen asunto ja lainat

Mikäli olette ottaneet asuntolainan yhteisesti molempien nimiin ja molemmat olette lyhentäneet lainaa tasapuolisesti, on tilanne tällöin juridisesti selkein.

Niin avio- kuin avoliitostakin eroaminen on suuri taloudellinen riski asuntovelalliselle, eroon ei nimittäin voi varautua samalla tavalla vakuutuksella kuten esimerkiksi sairastumiseen.

Lyhennysvapaa saattaa tarjota kaivatun tauon asuntolaina-asioista, kun lainasta täytyy vain maksaa korot ja kulut. Kannattaa kuitenkin punnita lyhennysvapaan hyvät puolet ja riskit.

Auto on usein asunnon lisäksi selkeästi yhteinen isompi hankinta, jonka rahoitusta voi joutua miettimään uudemman kerran avioerossa.

Toinen puoliso haluaa ostaa yhteisen asunnon?

Tilanteessa, jossa toinen osapuoli haluaa jäädä asumaan yhteiseen asuntoon, kannattaa ennen ositussopimuksen allekirjoittamista tiedustella velkojan mielipidettä aiotusta jaosta, koska jaon toteuttaminen yleensä edellyttää luottojen ja vakuuksien uudelleenjärjestelyä.

Käytännössä tilanne yleensä ratkaistaan siten, että toinen puolisoista lunastaa uudella pankkilainalla omistusoikeuden puolisoiden yhteisen asunnon.

4. Kuinka paljon avioero maksaa?

Avioerohakemuksen jättäminen käräjäoikeuteen maksaa 200 € ja hakemuksen jatkokäsittely 100 €. Tähän päälle tulevat mahdolliset muut kulut: muuttaminen, uuden irtaimiston ja asunnon ostaminen, nimenmuutos sekä mahdollisten lasten kustannukset pitkällä aikavälillä.

Avioeroa voi hakea joko yksin tai yhdessä. Mikäli eroa haetaan vain toisen osapuolen toimesta, on tällöin hakija yksin vastuussa maksamaan avioeroa koskevat hallinnolliset kulut.

5. Omaisuuden ositus

Osituksessa puolisoiden omaisuus lasketaan pääsääntöisesti yhteen, ja jaetaan puoliksi. Osituksen voi myös tehdä millä tahansa muulla molempien puolisoiden hyväksymällä tavalla.

Poikkeuksia ositukseen ovat avioehto, sekä toisen puolison perintönä tai lahjana saatu avio-oikeudesta vapaa omaisuus. Mikäli puolisoilla on avioehto, ei tällöin kummallakaan ole oikeutta toisen omaisuuteen ja tällöin osituksen sijasta toimitetaan ns. omaisuuden erottelu.

Omaisuuden ositusta eli omaisuuden jakamista voidaan vaatia kun avioero on tullut käräjäoikeudessa vireille – ositusta voidaan siis vaatia jo ennen kuuden kuukauden harkinta-ajan päättymistä.

Omaisuuden osituksesta voi sopia keskenään, tai käyttää asianajajaa. Asianajajan tekemä omaisuuden ositus maksaa yleensä 1 000-2 000 €, ja Asianajoliiton mukaan keskimääräinen asianajajan tuntitaksa on 250 €.

Usein suurimmat kiistat liittyvät omaisuuden arvosta sopimiseen; esimerkiksi toisen aviopuolison yrityksen arvo, toisen osallisuus yrityksessä tai asuntoon itse tehtyjen remonttien arvo saattaa synnyttää kiistoja. Siksi raha-asioista olisi hyvä sopia jo naimisiinmenon yhteydessä.

Kiistatilanteissa voi käyttää tuomioistuimen pesänjakajaa, mutta kannattaa valita myös taistelunsa harkiten. Pesänjakajan palkkio suoritetaan yleensä jaettavasta omaisuudesta. Molemmat aviopuolisot voivat valittaa pesänjakajan tekemästä osituksesta tuomioistuimeen, mikä voi muuttaa eroprosessiin vuosikausia kestäväksi ja kalliiksi.

6. Tee uusi kuukausibudjetti

Elämiskulut kasvavat avioeron jälkeen, sillä kahden maksajan sijasta pitää kaikki laskut maksaa omasta pussista. Eron jälkeen onkin tärkeää laatia uusi kuukausibudjetti sekä laskea elämisen kulut, jotteivat menot ylitä tuloja.

  • Asumisen kulut kasvavat – Oli kyseessä vuokraaminen tai laina, ovat asumisen kulut silti luultavasti suuremmat kuin yhdessä asuessa
  • Muut elämisen menot – esimerkiksi uusien huonekalujen hankintakulut sekä kaikkien laskujen yksin maksaminen kasvattavat elämisen menoja
  • Vakuutuksien päivittäminen – Mahdollisten auto- ja kotivakuutusten päivittäminen vie luultavasti suuremman osuuden palkkapussista kuin aiemmin.

Jos rahaa jää säästöön, ne kannattaa pistää säästötilille tai sijoituksiin.

Avioeron jälkeen on tärkeää muistaa, että elämä jatkuu kaikesta huolimatta. Eron jälkeen onkin hyvä keskittyä itseensä ja tulevaisuuden suunnittelemiseen, sillä jokainen päivä on uusi mahdollisuus ja yllätyksiä täynnä!

Maria Mankinen

Maria Mankinen

VertaaEnsin.fi viestintä- ja markkinointivastaava. Maria on tarkka raha-asioissaan ja kiinnostunut säästövinkeistä.

Tarjoukset