Kannattaako pörssisähkö?

| | Aihe: Sähkö ja ympäristö
mies miettii pörssisähkön hintaa

Mitä on pörssisähkö?

Pörssisähköksi kutsutaan sähköä, jonka hinta muodostuu Pohjoismaiden yhteisessä Nord Pool -sähköpörssissä.

Sähköpörssissä energiaa tuottavat voimalaitokset ja energiaa myyvät sähköyhtiöt käyvät kauppaa sähkön hinnasta. Kyseessä on eräänlainen huutokauppa, jonka tuloksena seuraavan vuorokauden tuntikohtainen sähkön hintataso on tiedossa jo edellisenä päivänä klo 12.30 (CET-aikaa). Näin hinnoiteltua sähköä kutsutaan spot-sähköksi. 

Kuluttajan kannalta pörssisähkö on hyvin läpinäkyvä tapa seurata sähkön hintaa ja ostaa sähköä ajantasaisella  markkinahinnalla

Pörssisähkön hintaan vaikuttavat useat tekijät

Pörssisähkön hintataso riippuu monesta eri tekijästä. Näitä tekijöitä ovat esimerkiksi viimeaikaiset sademäärät, kotien lämmitystarve sekä teollisuuden sähköntarve. Lisäksi pörssisähkön hintaan vaikuttavat voimalaitosten huoltokatkot, koska silloin sähköä on saatavilla tavallista vähemmän.

Pohjimmiltaan pörssisähkön hintatasoa ohjaa kysynnän ja tarjonnan laki. Etenkin kylminä ja kuivina talvina sähkön pörssihinta pysyy selvästi tavallista korkeammalla, koska vesivoiman tuotantokapasiteetti on rajattu. Vastaavasti leutona ja kosteana talvena sähkön pörssihinta on matala, koska kysyntää on vähemmän ja tuotantokapasiteettia riittää. 

Miten pörssisähkön hintaa voi seurata?

Suomessa myytävän pörssisähkön hintataso voi seurata eri sähköyhtiöiden, Fingridin tai Nord Poolin verkkosivustoilla ja sovelluksissa. 

Pörssisähkön hinta Fingridin sivuilla
Pörssisähkön hinta Nord Poolin sivuilla

Pörssisähkön hintaa seuratessa on muistettava, että sähköpörssissä määritetään aina tulevan päivän sähkön hinta, ja sovellukset mahdollistavat siis sähkön käytön kohdentamisen hetkeen, jolloin sähkön hinta on halvimmillaan seuraavan vuorokauden aikana.  

Miten sähkölasku muodostuu jos käytän pörssisähköä?

Jotta pörssihintaisen sähkösopimuksen tekeminen on mahdollista, käyttöpaikan sähkönkulutusta tulee voida mitata ja rekisteröidä tunneittain. Tämä on mahdollista vain jos kulutuspaikan sähkömittari on etäluettava. 

Kuluttajan sähkölasku muodostuu tuntikohtaisen spot-hinnan ja kuluttajan sähkönkäytön perusteella. Tuntihintaan lisätään aina kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero sekä sähköyhtiön marginaali

Sähköyhtiöt lisäävät kuluttajalle myymänsä pörssisähkön hintaan oman marginaalinsa ja kiinteähintaisen kuukausi- tai perusmaksun. Marginaalin ja perusmaksun suuruus voi vaihdella sähköyhtiöittäin. Tästä syystä myös pörssisähkön tarjoajat kannattaa kilpailuttaa.

Kenelle pörssisähkö soveltuu?

Pörssisähkö soveltuu kuluttajille, jotka ovat valmiita seuraamaan sähköpörssin spot-hintoja ja kykenevät joustamaan sähkönkulutuksessaan tunti- ja päiväkohtaisen hinnoittelun mukaisesti. Pörssisähköä voi toki kuluttaa kuten kiinteähintaista sähköä, mutta tällöin pörssisähkön kustannushyödyt voivat jäädä saamatta tai kääntyä jopa negatiivisiksi. 

Pörssihintainen sähkösopimus on oiva valinta sähkön markkinahinnan ollessa alhaalla tai laskusuuntainen. Tällöin pörssisähkön hinta kuvastaa reaaliaikaista markkinahintaa, kun taas perinteisesti hinnoitellussa sähkössä hinnanlasku näkyy vasta useiden kuukausien viiveellä, jos ollenkaan. 

Pörssisähköä ostavan on hyvä tiedostaa, että yhtälö toimii myös toisinpäin. Jos ja kun sähkön markkinahinta nousee voimakkaasti, pörssisähköä käyttävä kuluttaja näkee hinnannousun kukkarossaan huomattavasti rajummin ja nopeammin kuin kiinteähintaista sähköä ostava kuluttaja. 

Pörssisähkön ostaminen vertautuu kuluttajan kannalta sijoittamiseen. Lyhyen aikavälin heilahtelut voivat olla voimakkaitakin, mutta pitkällä aikavälillä sähkön kokonaishinta asettuu kiinteähintaista sähkösopimusta edullisemmaksi.

Mitä tehdä, jos pörssisähkön hinta nousee?

Pörssisähkön hinta vaihtelee jatkuvasti, ja silloin tällöin vaihtelu voi olla hyvinkin suurta. Esimerkiksi joulukuun ensimmäisellä viikolla vuonna 2021 spot-hinnat olivat pahimmillaan yli 120 snt/kWh, kun ne vielä marraskuussa olivat keskimäärin noin 7 snt/kWh. 

Pörssisähkön hinnan noustessa voimakkaasti kuluttajan kannattaa tarkastella sekä omaa taloudellista sietokykyään että vaihtoehtoja mahdollisimman pikaisesti. Miten henkilökohtainen talous selviäisi tilanteesta, jossa sähkölasku olisikin esimerkiksi kymmenkertainen useamman kuukauden ajan? Ja minkälaisia vaihtoehtoisia sähköliittymiä on tarjolla?

Esimerkiksi sähkölämmitteisessä omakotitalossa lyhytaikainenkin hinnannousu voi aiheuttaa valtavat kustannukset. Tällöin kannattaa pyrkiä vaihtamaan sopimus kiinteähintaiseen mahdollisimman nopeasti. Jos pörssisähkön hinta nousee erittäin korkeaksi, tiukentuvat myös kiinteähintaisten sopimusten ehdot hieman jälkijunassa, tai kiinteähintaisia sopimuksia ei tarjota ollenkaan. On myös hyvä huomioida, että sähkösopimuksen irtisanomisaika on yleensä 14 vuorokautta.

Keijo Kortelainen

Keijo Kortelainen

Keijo Kortelainen vetää VertaaEnsin.fi:n markkinointi- ja sisällöntuotantotiimiä. Markkinoinnin ja teknologian ohella Keijon mielenkiintoa sykähdyttävät vaihtoehtoiset sijoituskohteet sekä henkilökohtaisen talouden hallinta.

Tarjoukset