Kannattaako pörssisähkö ja mikä on sen hinta nyt?

|Nita Joutsen
mies miettii pörssisähkön hintaa

Pörssisähkö eli Spot-sähkö on pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla kysynnän ja tarjonnan mukaan tunneittain määräytyvä seuraavan päivän sähkön hinta. Se voi olla kuluttajalle edullinen valinta.

Mitä on pörssisähkö?

Jokainen on varmasti joskus kuullut puhuttavan pörssisähköstä, mutta mitä se oikeastaan on, ja kenelle pörssisähkö parhaiten sopii? Lyhyesti pörssisähkö tarkoittaa reaaliaikaista markkinahintaista sähköä, sillä pörssisähkön hinta on jokaiselle kuluttajalle sama.

Sähkön markkinahinta määräytyy päivittäin seuraavan päivän tunneille sähkön tuottajien ja ostajien yhteisen kauppapaikan hintojen mukaisesti. Pörssisähkön tuntihinta määräytyy siis näiden mukaan. 

Sähkön pörssihinta

Sähkömarkkinoilla sähkön hinta vaihtelee, sillä hinta riippuu monesta eri tekijästä. Näitä tekijöitä ovat esimerkiksi viimeaikaiset sademäärät sekä kotien lämmitystarve ja teollisuuden sähköntarve.

Tavallisin syy hinnan vaihteluun on kotimaassa vallitseva sää sekä vallitseva sää myös niissä maissa, joista Suomeen ostetaan sähköä. Esimerkiksi runsaat sateet etenkin Norjassa lisäävät vesivoiman kapasiteettia ja laskevat samalla hintaa.

Lisäksi hintaan vaikuttavat voimalaitosten, varsinkin ydinvoimaloiden huoltokatkot, jotka aiheuttavat sähkön hintaan piikkejä. Toki hintaan vaikuttaa myös kysyntä. Varsinkin kylminä talvina sähkön hinta pysyy selvästi tavallista korkeammalla, kun taas kesällä sähkön hinta on tyypillisesti alempi.

Miten pörssisähkön hinta muodostuu?

Spot-sähkön hinta muodostuu seuraavasti: sähköpörssissä kauppaa käydään seuraavan päivän tuntikohtaisesta sähkön hinnasta (eli niin sanotusta spot-hinnasta).

Esimerkiksi meillä Suomessa Spot-hinta muodostuu pohjoismaiden yhteisessä Nord Pool -sähköpörssissä aina tulevan vuorokauden jokaiselle tunnille. Tavallisesti hinta määräytyy kyseistä vuorokautta edeltävänä päivänä kello 12.30 (CET) mennessä. 

Pörssisähkön hinta tunneittain

Kaupankäynnissä päivän jokaiselle tunnille siis määräytyy aina oma hintansa. Pörssisähkön hintakehitys eli hinnan määräytyminen Pohjoismaissa perustuu neljän maan, Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan, alueella tapahtuvaan eri energianlähteiden tuotantoon sekä paitsi niihin liittyvien päästöoikeuksien sääntelyyn myös sähkönkulutukseen ja markkinapsykologiaan.

Pörssisähkö ilman perusmaksua

Monet pörssisähkösopimukset sisältävät muutaman euron perusmaksun eli kuukausittain maksettavan perushinnan. Vaikka tämä kulu sähkölämmitteisissä omakotitaloissa usein on merkityksetön suhteessa itse sähköenergian hintaan, voi sen osuus olla yllättävän suuri pienen kerrostaloasunnon sähkölaskusta.

Kerrostaloasujien kannattaakin tavallisesti hankkia sähkösopimus ilman perusmaksua – se tulee edullisemmaksi, vaikka sähkön hinta näissä sopimustyypeissä onkin yleensä kalliimpi.

Kannattaako pörssisähkön valinta?

Moni suomalainen kuluttaja maksaa sähköstään huomattavasti enemmän, kuin tarvitsisi. Taustalla on ilmiö, jossa kuluttajat eivät useinkaan ole kiinnostuneita seuraamaan omaa sähkönkulutustaan. Seuraaminen olisi kuitenkin usein suotavaa, sillä se mahdollistaisi pienemmän sähkölaskun. Pörssisähkö on vaihtoehto, jonka avulla moni kotitalous on pystynyt säästämään jopa satoja euroja vuodessa. 

Pörssisähkö sopii tavallisesti parhaiten sellaisiin talouksiin, joissa sähkönkulutus on joko keskitasoa tai sitä vähäisempää. Tämä tarkoittaa siis suhteellisen laajaa määrää talouksia. Pörssisähkö sopii myös sellaisille ihmisille, jotka haluavat seurata ja samalla optimoida omaa sähkönkulutustaan.

Pörssisähkön kannattavuus tulee esiin sen perusajatuksessa eli siinä, että kuluttaja voi säästää rahaa kohdentamalla sähkönkulutusta tietyille, edullisimmille tunneille. 

Pörssisähkön vertaileminen eri sähköyhtiöiden välillä sujuu vaivattomasti, kun itse sähkön hinta määräytyy pörssissä ja on näin ollen kaikille sama. Käytännössä siis ainoa vertailtava asia on sähköyhtiön veloittama marginaali sekä mahdollinen kuukausimaksu. Suomessa pörssisähköä myyvät esimerkiksi Kotimaan Energia, Väre sekä Tampereen sähkölaitos, joiden tarjoamiin sähkösopimuksiin voit tutustua sivuillamme.

Mikäli mietit pörssisähköä tai et muuten ole vähään aikaan kilpailuttanut sähkösopimustasi, kannattaa se ehdottomasti tehdä nyt. Älä maksa sähköstäsi liikaa.

Pörssisähkö vai kiinteähintainen sähkösopimus?

Perinteisen määräaikaisen sähkösopimuksen perusperiaatteena on se, että sähkönmyyjä on hinnoitellut sopimushintaan mukaan pienen varmuusvaran sähkön markkinahinnan nousun varalle. Tämä johtuu siitä, että sähkön hankintahinta voi esimerkiksi muutaman vuoden sopimuskauden aikana muuttua sähkönmyyjän kannalta joko solmimishetkellä vallitsevia hintoja kalliimmaksi tai edullisemmaksi.

Sähkönmyyjä haluaa varautua hinnoittelullaan näihin muutoksiin. Määräaikaisen sopimuksen solmiminen tarkoittaa sitä, että asiakas ei pääse nauttimaan sähkömarkkinahintojen laskusta, jos pörssisähkön hinta sattuisi laskemaan solmitun sopimuskauden aikana.

Määräaikaisella sopimuksella sähkön hinta pysyy samana koko sopimuskauden – riippumatta siitä, nouseeko tai laskeeko pörssihinta. Pörssisähkösopimuksessa energiamaksu seuraa tunti tunnilta suoraan sähkömarkkinoiden Spot-hintaa, jolloin sähkönmyyjän ei siis tarvitse hinnoitella pörssisähkösopimuksiin mukaan varmuusmarginaalia sähkön hinnannoususta. 

Reaaliaikainen sähkön seuranta

Pörssisähköä ostava tietää aina maksavansa sähköstään juuri ajantasaista markkinahintaa. Pörssisähkön hinnoittelu on samalla kaikkia muita sopimustyyppejä läpinäkyvämpää, sillä asiakkaan maksama marginaali on aina tiedossa ja pörssihinnasta eriteltynä. Määräaikaisissa sopimuksissa näin ei ole.

Voit seurata pörssisähkön hintoja ajankohtaisesti esimerkiksi Nord Poolin sivustolla.

Avatar

Nita Joutsen

Nita Joutsen on työskennellyt VertaaEnsin.fi:llä vuodesta 2019 alkaen. Hänen erikoisosaamistaan ovat rahoitusalan trendit, sekä oman talouden hallinta.