6 passiivista tulonlähdettä, joilla ansaita rahaa

| | Aihe: Säästäminen ja sijoittaminen
passiiviset tulot

Passiivinen tulo on rahaa, jota ansaitaan ilman aktiivista työntekoa. Voit siis periaatteessa olla matkustelemassa toisella puolella maailmaa samalla kun rahaa tippuu tilillesi. Passiiviset tulonlähteet eivät kuitenkaan ilmaannu tyhjästä, vaan aluksi niiden eteen joutuu tekemään paljonkin töitä. Sijoittamalla aikaasi riittävästi alussa, voit kuitenkin ansaita moninkertaisesti tuottoja myöhemmin.

Voit aloittaa passiivisen tulon ansaitsemisen jo tänään perustamalla säästö- tai määräaikaistalletustilin. Säästötilillä rahasi ovat turvassa markkinoiden heilahteluilta ja saat taattua (joskin maltillista) tuottoa rahoillesi joka vuosi. Ennen säästötilin lopullista hankintaa kannattaa vertailla eri tilivaihtoehtoja.

Vertaile säästötilien korot

Mikä on passiivinen tulonlähde?

Karkeasti ymmärrettynä passiivinen tulon eteen ei tarvitse tehdä aktiivisesti töitä. Toisin sanoen et tee vaihtokauppaa ajan kanssa, jolloin vaihtaisit työhön käytettyä aikaa tuloihin, kuten aktiivisen tulon kohdalla tapahtuu.

Kaikki passiivisen tulon muodot vaativat kuitenkin työntekoa tavalla tai toisella. Joku voisi esimerkiksi ajatella, että hyvän koron rahastoon tai laadukkaaseen asuntoon sijoittamalla voi välttyä kokonaan työnteolta. Sijoituspäätökset vaativat kuitenkin asioihin perehtymistä, minkä lisäksi kohteisiin sijoitettavat varat on pitänyt jollakin tavalla ansaita ennen varsinaista sijoitusta. Nyrkkisääntönä työntekoa siis vaaditaan, ellei sattumalta satu olemaan jonkun rikkaan omaisuuden perijä.

Passiivinen tulo ei siis tarkoita helppoa rahaa. Usein passiiviset tulonlähteet edellyttävät toimiakseen jopa enemmän töitä verrattuna esimerkiksi aktiiviseen tuntipalkkaiseen työhön. Tilanne ei kuitenkaan kestä ikuisesti, vaan monesti kyse on tietystä ajanjaksosta passiivisen tulon ansaitsemisen alussa, jolloin töitä joutuu paiskimaan kovasti ennen kuin passiivinen tulonlähde alkaa tuottaa konkreettista tuottoa.

Passiiviset tulonlähteet – 6 tapaa ansaita rahaa

On olemassa useita passiivisia tulonlähteitä, joista seuraavaksi käymme läpi 6. Nämä tulonlähteet vaihtelevat niin niiden tuoman riskin kuin tuotto-odotuksenkin mukaan.

1. Digitaaliset tuotteet

Yksi kätevimmistä tavoista tienata passiivista tuloa on myydä ja jakaa omaa osaamistaan netissä. Tämä toimii etenkin silloin, kun on saavuttanut asiantuntijatason jollakin alalla, ja on itse näin hyvässä asemassa opettamaan ja valistamaan muita asioiden piiriin. Käytännössä tämä usein tarkoittaa sitä, että vain alussa tarvitsee panostaa paljon sisällön tuottamiseen: kun sisältö on valmis, voi periaatteessa huokaista helpotuksesta ja jäädä kärsivällisesti odottamaan myyntiä.

Nykyään tuotetaan kasvavassa määrin erilaisia maksullisia verkkokursseja ja webinaareja, joiden kautta on mahdollista oppia uusia asioita tai jopa tehdä kokonainen tutkinto etänä. Esimerkiksi Koulutus.fi-sivustolta voi bongailla erityyppisiä suomenkielisiä verkkokursseja ja Webinars OnAir -sivulla voi järjestää omia maksullisia webinaareja. Tämän lisäksi on olemassa erityyppisiä jäsenyyssivustoja, joissa pääsee maksullisena jäsenenä käsiksi erilaisiin sisältöihin ja ryhmiin. Perinteisempiä tapoja myydä omaa osaamistaan netissä ovat erilaiset e-kirjat ja -oppaat.

2. Kirjat

Kirjan kirjoittaminen on esimerkki tunnetusta passiivisesta tulojen lähteestä, joka kuitenkin edellyttää toimiakseen niin taitoa, työtunteja kuin onnea. Melkeinpä kuka tahansa voi kirjoittaa kirjan omista kokemuksistaan, mutta kiinnostaako lopputulos todella maksavia asiakkaita? Helposti käy niin, että kirjaprojekti tuo passiivisten tulojen sijaan kustannuksia. Harva saa kirjansa julki kustannusyhtiön kautta, jolloin vaihtoehdoksi jää omakustanne.

Suomen kirjamarkkinat ovat niin pienet, ettei kirjoittamisesta saatavilla tuloilla ole käytännössä mahdollista elättää itseään, ellei satu kirjoittamaan seuraavaa bestselleriä. Läpi lyöminen on hyvin vaikeaa, eikä kirjoittaminen siksi ole suurimmalle osalle realistinen vaihtoehto tienata passiivisia tuloja.

3. Nettimainonta

Jos ylläpidät verkkosivua, joka on sisällöltään laadukas ja jossain määrin suosittu, voivat toiset yritykset haluta mainostaa sivustolla tuotteitaan. Nettimainonnan avulla voi siis mainostaa toisten firmojen tarjontaa omilla verkkosivuillaan ja tienata näin rahaa. Tällaisia mainoksilla tienaamisen muotoja on useita. Googlen kautta hoituu esimerkiksi pay-per-click ja pay per sale mainonta: Pay-per-clickissä ansaitset rahaa, kun joku klikkaa toisen yrityksen mainosta verkkosivullasi ja pay per salen avulla tienaat rahaa joka kerta, kun sivustosi kautta mainostajan sivuille päätynyt asiakas ostaa tuotteen tai palvelun.

Tämäkin tulonlähde edellyttää toimiakseen huomattavan työpanoksen, sillä laadukasta verkkosivustoa ei voi luoda tyhjästä. Verkkomainonnassa liikkuvat summat eivät myöskään ole tähtitieteellisiä etenkään pienten ja keskisuurten nettisivustojen kohdalla.

4. Verkkokauppa

Kun oman sisällön tai tuotteen luominen ei innosta ja erityistä asiantuntijuutta ei miltäkään alalta liiemmin löydy, on vaihtoehtona passiivisen tulon hankkimiseksi oman verkkokaupan perustaminen. Yksinkertaisesti siis toimisit välikätenä toisille yrityksille, auttaen heitä myymään tuotteitaan asiakkaille. Tältä osin et tarvitse niinkään luovuutta ja kokemusta sisällön tekemiseen, vaan sinun tulisi ennemminkin hallita elektroninen kaupankäynti ja panostaa kauppasi helppoon käytettävyyteen.

Verkkokaupan ylläpitäminen edellyttää teknisen osaamisen lisäksi erikoistumista – suuret toimijat pitävät hallussaan suurinta osaa markkinasta, joten geneerinen verkkokauppa ei todennäköisesti tule lyömään läpi. Siksi kannattaa miettiä, onko olemassa joitakin erikoistuotteita, joihin on Suomessa vaikea päästä käsiksi ja joiden saantia voisi helpottaa uudella verkkokaupalla.

5. Sijoittaminen

Kaikista passiivisista tulonlähteistä tunnetuin on ehkäpä juuri sijoittaminen, jolla tarkoitamme tässä artikkelissa lähinnä asunto-, osake- ja rahastosijoittamista. Sijoittaminen eroaa olennaisesti edellä mainituista neljästä passiivisen tulon tienaamistavasta siten, että se vaatii jo valmiiksi jonkinlaista pääomaa, sekä usein myös tietämystä taloudesta ja vallitsevasta markkinatilanteesta. Tämän takia ei ehkä ole suositeltavaa sukeltaa suin päin sijoittamiseen selvittämättä ensin sen erityispiirteitä.

Asuntosijoittamisella tarkoitetaan asunnon ostamista sijoitusmielessä. Asuntosijoittamisessa kohteen arvo ei heittele yhtä voimakkaasti kuin esimerkiksi yritysosakkeissa, mutta toisaalta vaadittu pääoma on suurempi kuin esimerkiksi kuukausittaisessa rahastosäästämisessä.

Osakesijoittamisessa rahaa sijoitetaan yhteen tai useampaan yritysosakkeeseen. Etenkin vain harvoihin yrityksiin keskitettynä osakesijoittaminen on epävakaampaa kuin asuntosijoittaminen, mutta suurempi riskialttius tuo myös mukanaan korkeammat tuotto-odotukset.

Osakesijoittamisen piiriin kuulu lisäksi rahastosijoittaminen, jossa osakesijoitukset on hajautettu monen yrityksen kesken. Rahastosijoittamisen keskuuteen luetaan esimerkiksi passiiviset indeksirahastot, jotka seuraavat markkinaindeksiä, sekä sijoitusrahastot, joita hallinnoi erityinen rahastonhoitaja. Rahastot ovat pelkkiin osakkeisiin verrattuna riskittömämpi ja vähemmän perehtymistä edellyttävä sijoituskeino.

6. Patentit ja lisenssit

Jos on keksijätyyppiä ja pää on aina pullollaan hyviä ideoita, voi passiivisen tulon hankkiminen patenteilla ja lisensseillä olla mahdollista. Tämä ei kuitenkaan ole se helpoin tapa hankkia rahaa, sillä patentoitavan tuotteen tai keksinnön löytäminen voi olla kovan tutkimustyön takana. Lisäksi patenttiprosessi voi viedä kauan ja verottaa suhteellisen paljon myös yksityisihmisen kukkaroa. Tämän vuoksi usein vain isommilla yrityksillä on aikaa ja rahaa patenttien tekemiseen. Kannattaakin varmistua siitä, että haettavalla patentilla tulee olemaan jonkinlaista rahallista arvoa, ennen kuin aloittaa patentinhakuprosessin.

Jos kaikesta huolimatta onnistuu patentoimaan rahanarvoisen keksinnön, voi parhaimmassa tapauksessa jäädä eläkkeelle loppuelämäksi. Näin voi käydä, jos joku suurempi yritys pitää patenttiasi kullanarvoisena ratkaisuna johonkin ongelmaan ja haluaa käyttää patenttiasi useassa omassa tuotteessaan. Tämän nojalla yritys voi tehdä kanssasi joko lisenssidiilin tai tarjoutua ostamaan patenttiasi itselleen. Jos näin käy, kannattaa valmistautua patenttineuvotteluihin miettimällä riittävän suuri rahasumma, jotta ei myy omaa keksintöään liian halvalla.

Vinkit passiivisen tulonlähteen valintaan

Kaiken edellä mainitun kuultuasi olet ehkä jo vähän enemmän kiinnostunut rahan tienaamisesta passiivisesti. Seuraavaksi mieleen voi tulla kysymys, miten kannattaa käytännössä aloittaa liiketoiminta, joka nojaa passiiviseen tulonsaantiin?

Lähtökohtana mielekäs tekeminen

Kuten lähes kaikessa työnteossa ja rahan ansaitsemisessa, myös passiivisten tulonlähteiden kohdalla on tärkeää tekemisen mielekkyys. Ei kannata aloittaa tekemään mitään pitkällä tähtäimellä, jos tekemistä ei koe mielekkääksi, koska ennen pitkää tällaiseen työntekoon yleensä väsyy. Perintöomaisuuden sijoittaminen indeksirahastoon on käytännössä ainoa passiivisen tulonhankinnan muoto, joka ei edellytä vähintään kohtalaista työpanosta ja osaamista. Jos perintöä ei ole siunaantunut, täytyy passiivisenkin tulon eteen siis nähdä vaivaa.

Valitse jokin asia josta jo tiedät

Passiivisen tulon lähdettä tai hankintatapaa valitessa kannattaa miettiä sitä, mistä jutuista jo valmiiksi tietää paljon tai missä asioissa on saavuttanut asiantuntijatason tietämyksen. Tämä tekee tienaamisen aloituksesta selvästi nopeampaa, kun kallista aikaa ei tarvitse käyttää uusien asioiden opetteluun ja kokemuksen hankkimiseen. Näin varmistat myös sen, että sinulla on jotain arvokasta annettavaa sisällön ja tietotaidon suhteen, jos esimerkiksi suunnittelet blogin tai nettisivun tekoa, jossa voit esittää omia ajatuksiasi sekä myydä omaa osaamistasi muille.

Helppous ja vähäinen rahallinen panostus

Jos on kovin kokematon passiivisten tulojen suhteen, on syytä aloittaa niiden tavoittelu vain pienellä rahallisella panostuksella. Lisäksi kannattaa varmistaa mahdollisuudet hankkeesta poisvetäytymiseen, jos kaikki ei menekään nappiin. Esimerkiksi asunto- tai osakesijoittamisen aloittaminen ilman minkäänlaista aiempaa kokemusta on kovin riskialtista, koska kyseessä ovat yleensä suuremmat rahamäärät. Lisäksi kumpikin näistä sijoitustavoista on vahvasti riippuvainen ympärillä olevista markkinatekijöistä, mikä tarkoittaa sitä, että niitä hallitsevat sinusta täysin riippumattomat voimat. Tämän vuoksi sijoitusten menestykselliseen hallinnointiin on usein välttämätöntä jonkunlainen kokemus tai tietämys alasta. Näissä tapauksissa passiivinen tulonhankinta on helpompi aloittaa vaikka digitaalisesti netistä, esimerkiksi perustamalla oma nettisivu tai blogi jonka välityksellä voi esitellä ja jakaa osaamistaan muille.

Passiivisen tulon hyödyt

Kun passiiviset tulonlähteet on saanut toimimaan haluamallaan tavalla, mahdollistavat ne seuraavat hyödyt:

  • Työnteon tarpeettomuus – Tietenkin tämä työnteon tarpeettomuus on suhteellista, sillä etenkin alussa mikä tahansa passiivisen tulon lähde vaatii ajan ja työn sijoittamista, jotta voisi tulevaisuudessa nauttia mukavista tuotoista.
  • Jatkuvuus – Toisena passiivisen tulon hyötynä voidaan pitää sen suhteellista jatkuvuutta verrattuna aktiiviseen tuloon. Tällä logiikalla passiivisesti rahan ansaitseminen voi käytännössä jatkua lähes äärettömiin, kunhan ensin on tehnyt riittävästi töitä tulon saamisen eteen ja pitänyt huolen tuloa ansaitsevien elementtien riittävästä ylläpidosta.
  • Rahallinen riippumattomuus – Passiiviset tulonlähteet mahdollistavat suhteellisen rahallisen riippumattomuuden, kun ei tarvitse olla riippuvainen jostain toisesta tahosta rahan tienaamiseksi. Esimerkiksi yrityksessä palkkatöissä työskentelevä on aina riippuvainen työnantajastaan oman palkkansa suhteen. Tämä tarkoittaa loogisesti sitä, että jos hänet syystä tai toisesta irtisanotaan, niin palkan saanti myöskin loppuu.
Pihla Pietiläinen

Pihla Pietiläinen

Pihla Pietiläinen työskentelee VertaaEnsin.fi:llä markkinoinnin ja sisällöntuotannon parissa. Pihla on opiskellut valtiotieteitä ja tarkastelee rahoitusalaa mielellään yhteiskunnallisesta näkökulmasta.

Tarjoukset