Opintotukiuudistus ja opiskelijan talous

|Posted by | Asuminen, Vinkit
Tags: , ,

Opintotukiuudistus

Opintolainat ovat nyt kovassa huudossa. Suomen Pankin mukaan niitä on elokuussa jo nostettu 143 miljoonalla eurolla, mikä on tuplasti enemmän verrattuna samaan aikaan viime vuonna. Tämä tarkoittaa sitä, että opintolainoja on myös nostettu enemmän kuin viime vuonna yhteensä. Vaikka elo- ja tammikuussa yleensä nostetaankin eniten opintolainaa, niin tällainen voimakas nousu lainojen määrässä on tavallisesta hyvin poikkeavaa. Mistä tämä johtuu?

Tapahtuman taustalla piilee elokuun alussa voimaan tullut opintotukiuudistus, joka ohjaa opiskelijoita ottamaan opintolainaa nykyistä enemmän, vähentäen samalla opintorahan määrää. Lyhyesti siis opintolainan maksimimäärää korotetaan ja opintorahan määrä yhtenäistetään toisen asteen opintorahojen tasolle.

Edellisten muutosten lisäksi opintotukiuudistus siirtää asumislisän yleisen asumistuen piiriin ja vähentää useita tutkintokohtaisia enimmäistukiaikoja. Kaikesta huolimatta ei kuitenkaan kannata olla näistä muutoksista kovin huolissaan, sillä seuraavaksi selvitämme miten ne vaikuttavat opiskelijan talouteen.

1. Opintoraha pienenee

Kuten edellä mainittiin, uudistus yhtenäistää opintorahan määrän toisen asteen opintorahojen tasolle. Näin ollen opintotukea voi maksimissaan nostaa edellisen 337 euron sijasta vain noin 250 euroa kuukaudessa. Uudistus pienentää vastaavasti myös niiden opiskelijoiden opintorahoja, jotka opiskelevat ulkomailla tai Snellman-korkeakoulussa, koska heilläkin on ollut sama tuki.

2. Asumislisä korvataan yleisellä asumistuella

Entinen asumislisä poistuu, ja opiskelijat jotka asuvat vuokralla siirtyvät yleisen asumistuen piiriin. Tästä seuraa, että tukea maksetaan jatkossa ruokakuntakohtaisesti, eikä henkilökohtaisesti kuten ennen vanhaan. Kaikkien samassa ruokakunnassa asuvien tulot vaikuttavat näin asumistuen lopullisen määrään. Käytännössä tuki siis suosii yksinasumista kimppa-asumisen kustannuksella, jos ei tajua tehdä eri vuokrasopimuksia jokaiselle tai kokeilla alivuokrausta. Näin ollen jos asuu esimerkiksi työssäkäyvien kämppäkavereiden tai avopuolison kanssa, niin voi odottaa tukien huomattavasti vähentyvän.

Tästä lähtien asumistuki muuttuu myös voimakkaasti vuokran mukana. Lisäksi asumiseen tarkoitettu tuki voi olla enintään 80 prosenttia asumismenoista tai paikkakunnalle määritetyistä enimmäisasumismenoista. Yhteisvaikutuksena näillä asioilla on se, että kalliimmassa kämpässä asuminen tulee entistä halvemmaksi, koska tukia niihin voi saada enemmän kuin ennen. Esimerkiksi ennen uudistusta opiskelijat jotka asuivat vuokralla 500 euron yksiössä ja 250 euron solussa saivat asumislisää saman verran, noin 201 euroa, kun nyt puolestaan samat opiskelijat voisivat saada 406,40 ja 214,40 euroa tukea. Näin on sanomattakin on selvää, että enemmän vuokraa maksava on hyötynyt uudistuksesta suhteessa paljon enemmän. 

3. Enimmäistukiaika lyhenee kahdella kuukaudella

Uusilla opiskelijoilla, eli 1.8.2017 jälkeen aloittaneilla, opintojen enimmäistukiaika lyhenee keskimäärin kahdella kuukaudella. Tästä huolimatta opintotukiaika pysyy kuitenkin samana opiskelijoilla, jotka aloittivat opinnot ennen 1.8.2017. Tämä tarkoittaa 64 kuukauden verran tukea 1.8.2014–31.7.2017 välisenä aikana aloittaneille, ja 70 kuukauden verran tukea ennen 1.8.2014 aloittaneille.

Poikkeuksena tähän on kuitenkin 360 opintopisteen laajuiset lääketieteen ja eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnot, joiden kohdalla voi saada opintotukea 57 tukikuukautta myös 1.8.2017 jälkeenkin.

4. Opintolainan maksimimäärä nousee

Opintolainaa on tästä lähtien mahdollista nostaa yli 60% aiempaa enemmän, tarkoittaen  käytännössä 650 euroa aiemman 400 euron sijaan. Opintolainahyvitys ja -vähennys pysyvät kuitenkin tästä huolimatta samoina, eli ovat 40% ja 30% siltä osalta opintolainaa, joka rikkoo 2 500 euron rajan. Nämä hyvityksen ja vähennyksen enimmäismäärät voi katsoa Kelan sivuilta.

Opintolainan nostoa koskevan muutoksen lisäksi on huomioitavaa, että uudistuksen myötä myöskään maksuhäiriö ei syksystä 2017 eteenpäin voi enää estää opintolainan valtiontakauksen saamista.

Oletko pian valmistumassa ja haluat palkita itsesi vähän isommalla hankinnalla? Vai onko ensimmäisen auton osto jo kenties suunnitteilla, mutta varat eivät tällä hetkellä riitä menopelin kustantamiseen? Kannattaa ensin vertailla kulutusluottoja, jotta voit löytää itsellesi edullisimman:

vertaile lainoja

Vinkit yhdessä asumiseen

Kuten aiemmin mainittiin, uudistuksessa erityisen kiusallista on tukien mahdollinen romahtaminen kimppakämpässä asuville opiskelijoille. Parilla pienellä jipolla tämän osan uudistuksesta voi kuitenkin yrittää kiertää.

Erilliset vuokrasopimukset

Helpointa olisi, jos vuokranantaja suostuisi tekemään kaikille asunnossa asuville opiskelijoille erilliset vuokrasopimukset. Asia on nimittäin niin, että samassa kämpässä asuvat tulkitaan erillisiksi ruokakunniksi, kun kaikille on tehty omat vuokrasopimukset, eikä näin ollen ole myöskään kirjattu koko asunnon ylläpitoa koskevaa yhteisvastuuta. Ongelmana tässä voi kuitenkin olla vuokranantajan suostutteleminen tähän, koska se tarkoittaisi hänelle enemmän paperitöitä, ja tekisi vuokralaisten hallinnoinnin vaikeammaksi.

Valitettavasti tämä jippo ei kuitenkaan avoparien kohdalla toimi, joten opiskelijaparin harkitessa yhteen muuttoa kannattaa heidän etukäteen selvittää, leikkaako kimpassa asuminen heidän tukiaan vai ei.

Alivuokraus

Kimppakämpässä asuva voi yrittää välttää opintotuen leikkausta turvautumalla alivuokraukseen. Vuokralaisella on nimittäin lupa alivuokrata alle puolet asunnosta ilman erillistä suostumusta, kunhan tästä ei koidu haittaa vuokranantajalle. Suurempaa osaa huoneistosta on myöskin mahdollista alivuokrata, mutta siihen tarvitaan vuokranantajan suostumus.

Opiskelijoista yhden on siis toimittava päävuokralaisena, joka vuokraa muille tyhjiä tiloja. Tällä tavalla jokainen opiskelija saa oman vuokrasopimuksen, mikä tarkoittaa että kämpässä asuvat luokitellaan erillisiksi ruokakunniksi.

Ongelmaksi voi kuitenkin muodostua päävuokralaisen vastuunkantaminen, sillä hän on vastuussa huoneistolle aiheutuneista vahingoista ja joutuu vuokran maksajaksi myös silloin, kun joku alivuokralaisista ei pysty hoitamaan omaa maksuosuuttaan.

Opiskelijana saatat tarvita talouteesi joustoa aika ajoin, jos rahallinen tilanteesi ei ole koko ajan vakaalla pohjalla. Luottokortti voi toimia yhtenä hyvänä keinona tällaisen jouston tuomiseksi, varsinkin jos maksaa laskun korottoman maksuajan sisällä. Voit vertailla eri kortteja kattavassa luottokorttivertailussamme:

luottokorttivertailu

Lähteet: Suomen Pankki, Kela, HS – Opintotukiuudistus, HS – Asumistuki

Hvad tænker du?

Your email address will not be published. Required fields are marked *