Millä operaattorilla on nopein netti Suomessa?

| | Aihe: Vertailut ja testit

Netin nopeus vaihtelee paljon eri maiden välillä. Alueelliset nopeuserot ovat kuitenkin suuria myös Suomen rajojen sisällä. Operaattorit usein mainostavat omia puhelinliittymiään Suomen nopeimpina. 

Selvitimme, miten tutkimukset netin nopeudesta tehdään ja mitkä tekijät vaikuttavat nopeuteen. Eri operaattoreiden väliset nopeuserot ovat keskimäärin pieniä, mutta alueelliset erot ovat paikoin huomattavia. 

Vertaile ja löydä puhelinliittymä nopealla netillä

Miten netin nopeus ilmoitetaan? 

Operaattorit ilmoittavat netin nopeuden lyhenteellä Mbit/s. Bit on lyhenne sanasta bitti, jolla viitataan tiedonmäärän yksikköön. Etuliite M viittaa megaan. Mbit/s tarkoittaa siis sitä, montako megabittiä tietoa siirtyy sekunnissa. Lyhenteet Mbps ja Mb/s tarkoittavat samaa kuin Mbit/s. 

Liittymä toimii kuitenkin hyvin harvoin sen maksiminopeudella. Ookla Speedtestin mukaan Suomen keskimääräinen netin nopeus on tällä hetkellä 73,71 megabittiä sekunnissa.

Nopeuteen vaikuttaa liittymän lisäksi sijainti, verkon tekniikka ja sen hetkinen verkon kuormitus. Myös puhelimen ominaisuuksilla on väliä. 

Millä operaattorilla on Suomen nopein netti?

Oy Omnitele Ab toteutti toukokuussa 2019 vertailun kuluttaja-asiakkaiden mobiililiittymien tiedonsiirtonopeuksista Suomessa. Yhtiö vertaili DNA:n, Elisan ja Telian liittymänopeuksia 20 suurimmassa kaupungissa Suomessa. Vertailuun valittiin kunkin teleoperaattorin nopeimman tiedonsiirtoyhteyden liittymäpaketit. 

Moi puhelinliittymiä ei ole otettu vertailuun erikseen mukaan. Moi käyttää DNA:n mobiiliverkkoa, joten Moi liittymien nopeutta voi arvioida DNA:n keskimääräisellä nopeudella.  

Vertailun mukaan Elisan, DNA:n ja Telian liittymänopeuksissa ei ole merkittävää eroa keskenään. Nopeuksissa oli kuitenkin kaupunki- ja paikkakohtaisia eroja. Liittymien paremmuusjärjestys vaihteli paikan mukaan.

Tutkimuksessa vertailtiin lähtevän ja saapuvan liikenteen tiedonsiirtonopeuksia.

Lähtevällä tiedonsiirtonopeudella tarkoitetaan netin nopeutta puhelimesta verkon tukiasemalla. Käytännössä tämä näkyy esimerkiksi siinä, miten nopeasti käyttäjän lähettämä sisältö latautuu esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. 

Saapuva tiedonsiirtonopeus on netin nopeus verkon tukiasemalta puhelimeen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, miten nopeasti esimerkiksi verkkosivut avautuvat puhelimessa. 

DNA:lla oli keskimäärin nopein tiedonsiirto tukiasemalta puhelimeen. Telialla oli puolestaan nopein lähtevä tiedonsiirto. Erot olivat kuitenkin keskimäärin hyvin pieniä.

Saapuvan ja lähtevän tiedonsiirtonopeuden välillä oli huomattava ero. Operaattorit panostavat siis selkeästi saapuvan tiedonsiirron nopeuteen.

SaapuvaLähtevä
DNA83,9 Mbit/s25,9 Mbit/s
Telia63,2 Mbit/s27,7 Mbit/s
Elisa79,6 Mbit/s25,6 Mbit/s

Tulee kuitenkin muistaa, että tutkimus on tehty DNA:n tilauksena ja se on toteutettu tietyllä tavalla, joka aina jollain tavalla määrittää tutkimustuloksia.

Nopein operaattori vaihtelee alueittain

Vastaavanlaisia tutkimuksia on teetetty aikaisemminkin. Tutkimustulokset vaihtelevat tutkimusten kesken.

European Communications Engineering Oy (ECE) julkaisi vuonna 2017 Omnitelen kaltaisen tutkimuksen DNA:n, Telian ja Elisan liittymistä. Tutkimuksen mukaan Elisalla oli nopein 4G-verkko. Telian netti oli toiseksi nopein ja DNA:n hitain. 

Tutkimukset eivät ole vertailukelpoisia keskenään, sillä niitä ei ole toteutettu täysin samalla tavalla. Vuoden 2017 jälkeen myös verkkotekniikka on muuttunut, joka on osaltaan voinut vaikuttaa eroaviin tuloksiin. Tulee myös huomioida, että tutkimus toteutettiin Elisan tilauksesta. 

Tutkimustuloksia määrittää se, missä ja miten nopeutta on mitattu. Osa tutkimuksista on toteutettu esimerkiksi vain ulkotiloissa. Sisä- ja ulkotiloissa netin nopeudessa saattaa olla huomattavia eroja, jolloin tulokset ovat harhaanjohtavia.

Jotkin tutkimustulokset perustuvat vain kaupunkialueilla tehtyihin mittauksiin. Esimerkiksi Lapin syrjäseudut ovat harvoin mukana operaattoreiden tekemissä tutkimuksissa.

Eri tutkimusten tulokset ovat kuitenkin yhtä mieltä siitä, että nopeudessa on huomattavia eroja riippuen sijainnista. Nopein operaattori määrittyy siis sijainnin mukaan. Itselleen nopeimman ja toimivimman netin arvioiminen jääkin täten kuluttajan vastuulle.

Tee nopeustesti ennen liittymän hankintaa

Operaattoreiden tulee ilmoittaa liittymien nopeuden vaihteluväli. Vaihteluväliä harvoin kuitenkaan mainitaan asiakkaalle liittymän oston yhteydessä, jolloin kuluttajalle voi syntyä harhaluulo, että netin nopeus on aina liittymässä ilmoitettu maksiminopeus. 

Vaihteluväli on 100 Mbit/s liittymässä usein luokkaa 5-100 Mbit/s. Netin nopeus on siis tilanteesta riippuen jotain tuolta väliltä. 

Kannattaakin tehdä oman asuinalueesi netin nopeustesti. Esimerkiksi eri operaattorit tarjoavat reaaliaikaisia nopeustestejä. Testin tekemiseen menee noin minuutti. 

Testin voi tehdä myös Ooklan Speedtest-palvelun kautta. 

Nopeustesti kannattaa tehdä vuorokauden eri aikoina. Mobiiliverkon kapasiteetti jaetaan alueen ihmisten kesken. Mitä useampi ihminen käyttää nettiä samanaikaisesti, sen hitaampi yhteys on. Nettiyhteys on yleensä nopeimmillaan öisin, kun käyttäjiä on vähän.

Saana Helmi

Saana Helmi

Saana Helmi on VertaaEnsin.fi sisällöntuottaja. Saana opiskelee Turun yliopistossa mediatutkimusta ja liiketoimintaa. Taloudellinen mielenrauha on hänelle tärkeä asia.

Tarjoukset