Nimenmuutos – Mitä ottaa huomioon?

| | Aihe: Verotus ja lainsäädäntö
Nainen hakemassa nimenmuutosta.

Huomattava enemmistö nimenmuutoksista tehdään Suomessa edelleen naimisiinmenon yhteydessä, mutta avioliitto ei ole ainoa syy vaihtaa nimeä. Sukunimeä vaihdetaan usein myös siksi, että eron jälkeen halutaan palata vanhaan tyttönimeen. Etunimen kohdalla taas voidaan tehdä esimerkiksi sukupuoli-identiteettiin perustuva nimenmuutos.

Nimenmuutoksen hinta

Avioitumisen yhteydessä sukunimen vaihtaminen on maksutonta.

Muissa tapauksissa nimenmuutoksen käsittelymaksu on joko 55 tai 110 euroa. Hakemus otetaan käsittelyyn vasta, kun käsittelymaksu on maksettu. Maksua ei palauteta, jos asiakas myöhemmin peruu hakemuksen tai jos hänen hakemaansa nimeä ei hyväksytä.

Nimenmuutoksen hinta on 55 euroa seuraavissa tapauksissa: 

  • Etunimen muutos
  • Aiemmin käytössä olleen sukunimen palauttaminen
  • Luopuminen sukunimiyhdistelmän yhdestä nimestä
  • Yhdysmerkin lisääminen tai poistaminen sukunimiyhdistelmästä

Jos mikään edellä luetelluista ehdoista ei täyty, maksaa sukunimen vaihtaminen 110 euroa.

Etunimen vaihtaminen

Yhden tai useamman etunimen muutosta voi hakea täyttämällä sähköisen hakemuksen Digi- ja väestötietoviraston eli entisen maistraatin verkkopalvelussa. Vaihtoehtoisesti nimenmuutosta voi hakea verkkolomakkeella tai tulostettavalla lomakkeella.

 Etunimiin voi hakea seuraavia muutoksia: 

  • Yhden tai useamman etunimen vaihtaminen kokonaan uuteen nimeen
  • Etunimien järjestyksen muuttaminen
  • Etunimien poistaminen tai lisääminen (nimiä tulee aina olla 1–4 kappaletta)
  • Yhdysmerkin lisääminen tai poistaminen nimestä

Haettavan nimen tulisi vastata etu- ja sukunimilain vaatimuksia. Jos haettu etunimi ei ole yleisesti käytössä Suomessa, Digi- ja väestötietovirasto voi pyytää hakijalta lisätietoja tai perusteluja hakemukselle. Myös nimilautakunnalta voidaan pyytää lausuntoa haetun nimen sopivuudesta. Tällöin hakemuksen käsittely voi kestää tavallista kauemmin. 

Sukunimen vaihtaminen

Kun sukunimi vaihtuu avioliiton solmimisen takia, tulee uusi sukunimi ilmoittaa Digi- ja väestötietovirastolle avioliiton esteiden tutkinnan yhteydessä. Uudeksi yhteiseksi sukunimeksi voidaan valita kumman tahansa puolison nimi tai puolisoiden nimistä muodostettu yhdistelmänimi. Vaihtoehtoisesti toinen puolisoista voi pitää oman nimensä ja vain toinen ottaa yhdistelmänimen. Myös omien sukunimien pitäminen on toki mahdollista.

Muissa tapauksissa sukunimenmuutosta voi hakea Digi- ja väestötietoviraston verkkopalvelussa, verkkolomakkeella tai tulostetulla lomakkeella. Suomessa elävien henkilöiden käytössä olevat sukunimet ovat kuitenkin suojattuja, joten sukunimeä ei voi muuttaa ilman perusteltua syytä. Syyksi käy esimerkiksi avio- tai avopuolison nimen ottaminen tai aiempaan sukunimeen palaaminen. Myös suvussa viimeisten viiden sukupolven aikana esiintyneen nimen voi saada käyttöön. 

Kokonaan uutta uudissukunimeä on myös mahdollista hakea. Tällöin sukunimen suojaus ei ole esteenä muutokselle. Nimilautakunta kuitenkin arvioi, onko haettu uudisnimi soveltuva sukunimeksi. Lopullisen päätöksen tekee Digi- ja väestötietovirasto nimilautakunnan arvion perusteella.

Milloin uusi nimi astuu voimaan?

Naimisiinmenon yhteydessä nimenmuutos päivittyy väestötietojärjestelmään muutaman päivän sisällä vihkimisestä.

Muulloin kuin avioitumisen yhteydessä tehty nimenmuutos astuu voimaan nopeimmillaan 1 kuukaudessa. Yleiset etunimet ja aiemmin käytössä olleet sukunimet hyväksytään ilman lisäselvityksiä, joten ne saa todennäköisimmin käyttöön kuukaudessa. Muiden kuin aiemmin käytössä olleiden sukunimien kohdalla käsittelyaika on pidempi, noin 3–6 kuukautta.

Jonossa olevien hakemusten määrä vaikuttaa käsittelyajan pituuteen etenkin tarkempaa selvitystä vaativissa tapauksissa. Nimilautakunnan päätöstä edellyttävien tapausten käsittely voi viedä yleisiä käsittelyaikoja pidempään.

Nimenmuutoshakemuksen etenemistä ei voi seurata verkossa. Ilmoitus nimenmuutoksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä lähetetään kirjallisesti joko postitse, Suomi.fi-viestinä tai sähköpostitse. Jos nimi hyväksytään, hakijalle lähetetään uusi Kela-kortti automaattisesti.

Mitä ottaa huomioon, kun tekee nimenmuutoksen?

Passin uusiminen

Poliisi suosittelee uuden passin hakemista heti, kun nimenmuutos astuu voimaan. Passi vanhalla nimellä ei kelpaa enää henkilöllisyystodistuksena. Passiin tarvitaan myös nimikirjoitusnäyte uudella nimellä, joten asiakkaan tulee käydä antamassa uusi nimikirjoitusnäyte poliisin palvelupisteessä. Jos edellisen passikuvan ottamisesta on yli 6 kuukautta, tulee asiakkaan hankkia hakemusta varten myös uusi passikuva.

Ajokortin uusiminen

Ajokortti tulee uusia heti nimen muuttuessa. Jos asiakas on jo hakenut ja hänelle on myönnetty uusi passi, nimikirjoitusnäytteen pitäisi siirtyä ajokorttia varten Trafcomille. On kuitenkin mahdollista, että asiakas joutuu asioimaan myös Traficomin toimipisteessä toimittamassa nimikirjoitusnäytteen. 

Pankit ja vakuutusyhtiöt

Useammat suomalaiset pankit ja vakuutusyhtiöt saavat tiedot muuttuneista nimistä automaattisesti väestötietojärjestelmästä. Tieto uudesta nimestä näkyy yritysten järjestelmissä muutaman viikon kuluessa nimenmuutoksesta. Asiakkaan tulee kuitenkin itse hakea pankkikorttia uudella nimellä.

Automaattisesti päivittyvät rekisterit

Digi- ja väestötietoviraston sivuilla (Tietojen luovuttaminen väestötietojärjestelmästä) on lista viranomaisista sekä yrityksistä ja yhteisöistä, joille Digi- ja väestötietovirasto välittää tiedot muuttuneista nimistä automaattisesti. Näille tahoille nimenmuutoksesta ei siis tarvitse erikseen ilmoittaa.

Muut ilmoitukset

Nimenmuutoksesta on hyvä ilmoittaa myös mahdolliselle työnantajalle sekä esimerkiksi isännöitsijälle. Moni haluaa päivittää uuden nimensä myös eri sosiaalisen median kanaviin.

Pihla Pietiläinen

Pihla Pietiläinen

Pihla Pietiläinen työskentelee VertaaEnsin.fi:llä markkinoinnin ja sisällöntuotannon parissa. Pihla on opiskellut valtiotieteitä ja tarkastelee rahoitusalaa mielellään yhteiskunnallisesta näkökulmasta.

Tarjoukset