Mistä sähkölasku koostuu?

| | Aihe: Sähkö ja ympäristö
tuuliturbiinit sähköntuotanto tuulivoima

Jokainen kuluttaja voi vaikuttaa oman sähkölaskunsa loppusummaan jo hyvinkin pienillä päivittäisillä teoilla ja valinnoilla. Sähkösopimuksen voi kilpailuttaa, ja omaa sähkön kulutusta voi tarkkailla. Mutta tiedätkö, mistä sinun sähkölaskusi loppusumma koostuu? Tässä artikkelissa käymme läpi sähkölaskun osat.

Kilpailuta sähkösopimukset maksutta

Kotona suurin osa laitteista toimii nykyään sähköllä. Saunoissa sähkökiukaat ovat syrjäyttäneet puukiukaat, ja puuhellojen tilalle ovat pääosin tulleet sähköllä toimivat liedet. Päivittäin tarvitsemamme sähköenergian maksamme sähkölaskulla. Sähkö kuuluu Suomessa peruspalveluihin, mikä tarkoittaa, että jokaisella kuluttajalla on oikeus sähkösopimukseen. 

Sähkölasku tulee kuitenkin aina maksaa ajallaan – sähkön toimitus voidaan katkaista, jos sähkölaskun maksu viivästyy huomattavasti. Uuteen osoitteeseen muutettaessa tehdään aina uusi sähkösopimus ja vanha sopimus irtisanotaan, sillä sopimusta ei voi siirtää.

Kannattaa ottaa huomioon, että jos vanhan sähkösopimuksen unohtaa irtisanoa, uusi sähkölasku lähetetään silti asiakkaalle, vaikkei tämä enää asuisi asunnossa. Toistaiseksi voimassaolevan sähkösopimuksen irtisanomisaika kuluttajalle on kaksi viikkoa eli 14 vuorokautta.

Kuinka usein sähkölasku tulee?

Yleisimmin sähkölasku lähetetään kolmen kuukauden välein. Laskutustiheys kannattaa kuitenkin pitää kuukausittaisena varsinkin silloin, jos taloudessa on sähkölämmitys.

Kun sähkölasku tulee kerran kuukaudessa, yksittäisen laskun summa ei muodostu niin suureksi. Laskutustiheyttä voi aina halutessaan muuttaa. Sähkölaskun sisältö on määritelty Suomen laissa, ja sen mukaan laskun on aina sisällettävä tarkka yhteenveto.

Yhteenvedosta on käytävä ilmi paitsi sähköenergian määrä ja siitä veloitettavat summat myös sähkön siirto ja siitä veloitettavat summat. Laskulta tulee löytyä myös sähköenergian ja -siirron yhteenlaskettu kokonaissumma sekä sähkö- ja arvonlisäverot. Joskus sähkönsiirrosta ja energiantoimituksesta tosin vastaa eri yhtiö, ja tällöin asiakkaalle lähetetään kaksi laskua yhden sijaan.

Mistä sähkölasku muodostuu?

Alla on esimerkkinä Lumo Energian sähkölasku. Sähkölaskun ensimmäisellä sivulla on koonti asiakkaan perustiedoista, sekä laskun yhteenveto. Tämä sisältää sähkön kulutuksen ja tiedon siitä, miltä ajalta sähkölaskun erät on kerätty.

Laskun etusivulla on myös tunnistetiedot, joilla asiakkaat erotetaan toisistaan. Tarvitset tietoja, jos otat yhteyttä sähköyhtiöön.

Jokaisella asiakkaalla näkyy sähkölaskulla oma asiakasnumero ja käyttöpaikan numero.

Laskulta näet myös mittaukseen perustuvan sähkönkulutuksen ja laskutuskauden pituuden. Useat sähköyhtiöt ilmoittavat myös seuraavan laskun eräpäivän.

Ensimmäisen sivun alareunasta löydät aina maksutiedot, joilla voit maksaa laskun. Kun maksat sähkölaskua, käytä aina viitenumeroa. Näin maksu kohdistuu oikein.

Seuraavilla sähkölaskun sivuilla on yleensä laskuerittely, jossa kerrotaan tarkemmin, mistä sähkölasku koostuu.

Sähkönluentaan liittyvät luvut on myös eritelty laskun toisella sivulla. Laskulla on edellinen mittarilukema, uusi lukema ja sähkönkulutus, jota nyt laskutetaan tällä laskulla. Kulutus ilmoitetaan kilowattitunneissa.

Laskulta tulee löytyä myös maksuperusteet, eli sähkön hinta. Sopimuksesta riippuen hinta voi olla vaihtuva tai kiinteä.

Kannattaa huomioida, että laskulla näkyy myös sähkösopimuksen pituus ja mahdollinen päättymispäivä. Jos olet valinnut määräaikaisen sopimuksen, myös sen päättymispäivä löytyy sähkölaskulta. Jos haluat päättää tai vaihtaa sopimusta määräaikaisen sähkösopimuksen päättyessä, ota yhteyttä yhtiöösi ennen päättymispäivämäärää.

Tiesithän, että sähkön energiahinnan eli sähkön myynnin voi kilpailuttaa kätevästi verkossa? Samalla kannattaa miettiä, haluaako sähköä ostaa pörssihinnalla, vai varautuuko hinnanvaihteluihin määräaikaisella sopimuksella. Kilpailuttamalla voi sähkölaskussa säästää kuukaudessa merkittäviä summia rahaa.

Kilpailuta sähkö ja säästä

Sähkön siirtopalvelua ei kuitenkaan voi kilpailuttaa, vaan se tulee aina alueen jakeluverkon omistavalta sähköverkkoyhtiöltä. Näitä ovat yleensä paikalliset sähköyhtiöt, esimerkiksi Tampereella Tampereen Sähköverkko Oy, Rovaniemellä Rovaniemen Verkko Oy ja niin edespäin.

Sähkön siirtomaksu ja sähkön energiahinta erikseen

Sähkön siirto ja toisaalta sähkön myynti on siis eriytetty toisistaan. Kuluttaja saakin usein kaksi sähkölaskua: paikallisen verkkoyhtiön laskun sähkön siirrosta sekä valitun sähkön myyjän laskun itse sähköenergiasta.

Myynnin ja siirron osuudet voivat olla eriteltyinä myös yhdessä ja samassa sähkölaskussa, jos kuluttaja on saman sähkölaitoksen asiakas sekä sähkön myynnin että siirron osalta. Sähkölaskussa ilmoitettava sähkön hinta muodostuu siis sähkön siirtopalvelusta ja sähköenergian määrästä.

Näistä molemmista veloitetaan kiinteä perusmaksu sekä kulutetun energian mukaan määräytyvä kulutusmaksu. Kaikkiin näihin hintoihin sisältyy myös veroja.

Milloin sähköntoimitus voidaan keskeyttää?

Lain mukaan sähköntoimitus on mahdollista keskeyttää silloin, kun sähkönkäyttäjä on olennaisesti lyönyt laimin vähittäismyyjälle tai jakeluverkonhaltijalle tulevat sähkölaskun maksut. Ennen sähköntoimituksen keskeyttämistä asiakkaalle on kuitenkin lähetettävä asiasta kirjallinen huomautus. Tämän lisäksi hänelle tulee lähettää erillinen katkaisuvaroitus aikaisintaan kahden viikon kuluttua huomautuksen lähettämisestä.

Sähköntoimitus voidaan katkaista aikaisintaan viiden viikon kuluttua maksun erääntymisestä. Jos maksujen tai sähkölaskujen laiminlyönnin perusteena on henkilöä kohdannut sairaus, työttömyys tai muu vastaava erityinen syy, sähköt saa katkaista vasta kolmen kuukauden kuluttua maksun eräpäivän umpeutumisesta. Asiakkaan tulee kuitenkin ilmoittaa esteestä verkonhaltijalle tai myyjälle mahdollisimman nopeasti. 

Miten sähkölaskun loppusummaa voi pienentää?

Tavallinen sähkönkäyttäjä voi vaikuttaa sähkölaskunsa loppusummaan jo pienillä teoilla ja valinnoilla. Kodeissa varsinainen sähkösyöppö on sauna, joka kannattaakin lämmittää korkeintaan kerran viikossa.

Myös astian- ja pyykinpesukone kuluttavat paljon sähköä päällä ollessaan, joten hyvä säästövinkki on pestä aina mahdollisimman täysiä koneellisia. Pakastin kannattaa sulattaa aina viimeistään silloin, kun sen pinnoille on kertynyt noin sentin paksuinen kerros huurretta.

Onko asuntosi kylpyhuoneessasi lattialämmitys? Lattia lämpenee todennäköisesti sähköllä, ja kovin kuumana hehkuvaa lämmitystä kannattaakin kääntää termostaatista pienemmälle. Omaa sähkönkulutusta on helppo seurata netistä – silloin myös sähkönsäästökohteiden löytäminen on helppoa.

Juuso Korhonen

Juuso Korhonen

Juuso Korhonen on VertaaEnsin.fi PR- ja markkinointistrategi. Juuso on opiskellut kansainvälistä markkinointia ja työskennellyt finanssialalla viimeiset kahdeksan vuotta. Hän on kiinnostunut laajasti finanssiasioista ja taloudellisesta hyvinvoinnista.

Tarjoukset