Vieraskynä: Miten vertaislainat eroavat kulutusluotoista?

|Posted by | Kaikki artikkelit, Vieraskynä
Tags: ,

vertaislaina-vieraskyna

Tämän vieraskynän on kirjoittanut Lainaaja.fi:n Lauri Pitkänen:

Erilaisia kulutusluottoja on tarjolla useita. Niitä myöntävät esimerkiksi pankit ja erilaiset rahoituslaitokset. Sopivaa rahoitusvaihtoehtoa vertaillessa saattaa törmätä kulutusluottoihin, pikavippeihin, joustoluottoihin ja myös vertaislainoihin. Useita nimiä, mutta käytännössä kaikki vain erilaisia tapoja lainata rahaa.

Miten nämä lainat sitten eroavat toisistaan ja miten se vaikuttaa lainanhakijaan käytännössä? Eroja kannattaa lähestyä miettimällä hetki, kuka varsinaisesti on lainaamassa rahaa käyttöösi. Myös lainattavien rahojen alkuperä vaikuttaa siihen, millaiseksi hakemasi lainan korko muodostuu.

Kulutusluottoyritys lainaa itse varoja, vertaisalainayritys toimii markkinapaikkana

Kulutusluottoja myöntävät rahoituslaitokset lainaavat yksityishenkilöille omien varojensa lisäksi ulkopuolisilta sijoittajilta lainattuja varoja. Näin ollen kulutusluottoyritys tekee oman tuloksensa itse lainaamansa rahan ja kuluttajille myöntämiensä lainojen korkojen erotuksesta sekä lainoihin liittyvistä nosto- ja laskutuspalkkioista. Kulutusluotot, pikavipit ja joustoluotot toimivat lähtökohtaisesti kaikki näin.

Vertaislainojen kohdalla malli on hieman erilainen. Vertaislainayritys toimii suoraan markkinapaikkana lainanantajien ja lainanhakijoiden välillä. Näin ollen korkoa saa suoraan sijoittaja, eikä vertaislainayritys ota erillistä osuutta sijoittajien lainaamien varojen ja myönnettyjen lainojen korkojen välistä. Näin ollen vertaislainayrityksen tulos muodostuu pääsääntöisesti nosto- ja laskutuspalkkioista.

Lainanhakijoiden korot laskevat sijoitusten kasvaessa

Vertaislainamarkkinoiden kasvaessa ja tehostuessa vertaislainojen korot tulevat jäämään suurin piirtein samalle tasolle, millä yksityiset rahoituslaitokset saavat lainattua varoja sijoittajilta. Tämä tarkoittaa hieman edullisempia korkoja lainanhakijoille.

Toistaiseksi vertaislainat ovat suhteellisen uusi vaihtoehto kuluttajille ja korkotaso muuttuu vertaislainamarkkinoiden kasvun myötä. Toisaalta korot myös vaihtelevat päivittäin tarjolla olevan rahan ja lainahakemusten määrän mukaan. Näin ollen hintatietoisen lainanhakijan kannattaa aina tehdä vertaislainahakemus, jotta saa tietää juuri vallitsevan korkotason ja voi verrata sitä muihin lainavaihtoehtoihin.

Miten vertaislaina käytännössä toimii?

Vertaislainan hakeminen toimii samalla tavalla kuin minkä tahansa kulutusluoton. Hakija täyttää verkkohakemuksen ja varmentaa tiedot tuloistaan. Vertaislainayritys tarkistaa tiedot ja luottokelpoisuuden. Tämän perusteella hakemus saa luokituksen ja se siirretään vertaislainayrityksen markkinapaikalle, jossa sijoittajat tekevät tarjouksia lainaan. Kun laina on kertynyt sopivista sijoituksista se siirretään lainanhakijalle ja velkasuhde muodostuu suoraan lainanhakijan ja sijoittajien välille.

Ero perinteisiin kulutusluottohakemuksiin ilmenee lainan myöntämisen nopeudessa. Markkinatilanne määrittää koron ja ajan kuinka nopeasti lainahakemus täyttyy, eli kuinka nopeasti rahat voidaan siirtää lainanhakijalle. Suurin osa vertaislainasijoittamisesta tehdään sijoitusautomaattien kautta, joten lainat täyttyvät yleensä nopeasti, mutta markkinatilanteesta riippuen sijoitusten kertyminen saattaa kestää minuuteista muutamiin päiviin.

Kun laina on myönnetty ja siirretty lainanhakijalle, ei vertaislaina eroa tavallisesta kulutusluotosta. Vertaislainayritys toimii sijoittajien edustajana, lähettää laskut ja tilittää maksut sijoittajille. Samoin vertaisalainayritys hoitaa yhteistyökumppaneidensa kautta mahdolliset perintätoimet.

Aina lainaa haettaessa on tärkeää muistaa vertailla useita vaihtoehtoja. Osana lainojen vertailua kannattaa tehdä vertaislainahakemus loppuun asti, jotta saat tietoosi juuri sillä hetkellä markkinoilla vallitsevan korkotason.

Lauri Pitkänen / Lainaaja.fi

Maria Mankinen

Maria Mankinen

VertaaEnsin.fi viestintä- ja markkinointivastaava. Maria on tarkka raha-asioissaan ja kiinnostunut säästövinkeistä.