Miten ulosotto toimii?

| | Aihe: Verotus ja lainsäädäntö
miten ulosotto toimii

Ulosotto tarkoittaa lainsäädäntöön perustuvaa toimenpidettä, jossa maksamaton velka tai lasku peritään asiakkaalta oikeudellisesti. Maksamaton velka pyritään perimään aina perintätoimiston kautta ennen ulosottoon ryhtymistä. Jos maksua ei saada vapaaehtoisen tai sitä seuraavan oikeudellisen perinnän aikana, velka siirtyy ulosottoviranomaisten hoidettavaksi.

Asian siirryttyä ulosottoon, asiakkaalla voi olla mahdollisuus maksaa velka takaisin sopimalla maksusuunnitelmasta. Näin voidaan välttyä varsinaiselta ulosmittaukselta kokonaan tai osittain. Mikäli velkaa ei voida maksaa takaisin, siirrytään ulosmittaamaan omaisuutta ja tuloja.

Ulosotto tarkoittaa yksinkertaisesti erilaisia toimenpiteitä, joilla velka saadaan perittyä. Omaisuutta ja/tai tuloja ulosmitataan niin paljon, että velka saadaan maksettua kokonaan. Normaalissa ulosotossa sekä tulot että omaisuus ovat ulosottokelpoisia, kun taas suppeassa ulosotossa toimet rajoittuvat vain tuloihin tai sellaiseen omaisuuteen, jota ei tarvitse muuttaa rahaksi.

Käytännössä kaikki omaisuus on ulosmittauskelpoista – tosin Suomessa esimerkiksi tavalliset kodin irtaimistot jäävät sen ulkopuolelle.

Mitä ulosotto voi viedä?

Omaisuuden lisäksi ulosotto voi kohdistua velallisen tuloihin, kuten palkka-, elinkeino- tai eläketuloihin. Myös tiettyjä etuja ja muita tuloja voidaan ulosmitata – esimerkiksi veronpalautus menee ulosottoon. Tulojen ulosmittauksessa sovelletaan aina suojaosuutta, jolla pyritään turvaamaan ulosotossa olevan henkilön toimeentulo.

Ulosoton suojaosuudessa huomioidaan velallisen puoliso ja samassa taloudessa asuvat lapset. Yksinasuvan velallisen suojaosuus on 681,30 €/kk. Jokainen velallisen elatuksen varassa oleva (esimerkiksi lapsi) lisää suojaosuuden määrää 8,15 eurolla päivässä. Esimerkiksi velallisella, jolla on kaksi elätettävää, suojaosuus on 1170,30 €/kk.

Alla olevaan taulukkoon on koottu tiedot yleisistä tuloista sekä niiden ulosmitattavista osuuksista.

Tulo Ulosmitattava osuus
Palkka 1/3 – 1/2
Elinkeinotulo 1/6 tai vähemmän
Eläke 1/3 – takuueläkettä ei ulosmitata
Veronpalautus Koko veronpalautus (enintään ulosotossa olevien velkojen kokonaismäärä)
Työttömyyskorvaus 1/3 – työmarkkinatukea ja peruspäivärahaa ei ulosmitata
Opintolaina Ei ulosmitata
Toimeentulotuki Ei ulosmitata
Asumistuki Ei ulosmitata
Lomaraha 1/3

Paljonko on ulosoton osuus palkasta?

Yleensä palkasta ulosmitattava osuus on yksi kolmasosaa (1/3) nettopalkasta, eli sitä palkan osuutta, joka jää jäljelle verojen jälkeen. Palkkatuloiksi lasketaan myös lomaraha, provisiot ja muut palkkiot. Ulosmittauksessa sovelletaan edellisessä osiossa kuvattua suojaosuutta, joka on vähintään 22,71 euroa päivässä.

Palkasta ulosottoon menevä määrä riippuu siitä, kuinka paljon suurempi palkka on suojaosuuteen verrattuna. Se lasketaan seuraavalla tavalla:

  • Palkka on pienempi kuin suojaosuus – Ei ulosmitata lainkaan
  • Palkka on enintään kaksi kertaa suurempi kuin suojaosuus – Suojaosuuden ylittävästä palkasta ulosmitataan 2/3.
  • Palkka on 2-4 kertaa suurempi kuin suojaosuus – Palkasta ulosmitataan 1/3.
  • Palkka on yli neljä kertaa suurempi kuin suojaosuus – Palkasta ulosmitataan enintään puolet.
  • Epäsäännölliset tulot – Ulosmitataan 1/3, suojaosuutta ei voida laskea.

Ulosoton suojaosuus: esimerkki

Velallinen on yksinhuoltaja, jolla on yksi lapsi elätettävänä. Suojaosuus on yhteensä 925,80 € (30 x (22,71 + 8,15)). Velallinen saa palkkaa 1200 euroa kuukaudessa. Palkka ylittää suojaosuuden, mutta ei ole yli kaksinkertainen siihen verrattuna. Ulosmitattava määrä palkasta on 2/3 suojaosuuden (925,80 €) ja palkan (1200 €) erotuksesta, eli 182,80 €.

Kuinka kauan ulosotto kestää?

Ulosoton alkamisen ajankohta riippuu velan määrästä ja siihen sovellettavista ulosmittaustoimista. Mikäli uskot kykeneväsi maksamaan velan takaisin sopimalla ulosoton maksusuunnitelmasta, siitä kannattaa neuvotella heti asian tultua vireille. Tällöin ulosottomies ei ulosmittaa velkaa palkasta tai muusta toistuvasta tulosta.

Ulosoton kesto riippuu velasta ja lyhennysaikataulusta. Käytännössä ulosotto loppuu, kun joku seuraavista ehdoista täyttyy:

  1. Velka ja ulosmittauksesta syntyneet kulut on maksettu kokonaan
  2. Velka vanhenee lopullisesti 15-20 vuoden kuluessa
  3. Velkaantunut hyväksytään velkajärjestelyyn

Tietoa artikkelin tarjoajasta

VertaaEnsin.fi on vertaillut taloustuotteita vuodesta 2015. Tarjoamme henkilökohtaiseen talouteen ja kuluttamiseen liittyvää vertailutietoa maksutta. Vuosittain yli miljoona kuluttajaa käyttää palveluamme. Vertailutyökalujen (esim. lainojen vertailu ja sähkön kilpailutus) lisäksi sivustomme sisältää laajan valikoiman talousaiheisia vinkkejä, vertailuja ja tilastoja. Toimintaideamme on yksinkertainen: Me vertaamme – sinä säästät!

Sebastian Remes

Sebastian Remes

Sebastian Remes työskentelee VertaaEnsin.fi:llä, jossa hänen asiantuntija-alueina ovat autot ja liikkuminen, harrastukset, raha ja talous. Hänen intohimojaan ovat musiikki, viihde, urheilu ja sijoittaminen.

Tarjoukset