Mitä tarkoittaa annuiteettilaina?

| | Aihe: Lainat
annuiteettilaina lainan lyhennystapa

Lainassa ei loppujen lopuksi ole kovinkaan montaa liikkuvaa osaa. Käytännössä keskeisimmät asiat ovat lainan summa, korko ja lyhennystapa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että nämä asiat olisivat aivan yksinkertaisia. Kaksi ensimmäistä ehkä hahmottuvat paremmin, mutta lyhennystapa saattaa kaivata tarkempaa avaamista. Tässä artikkelissa käsittelyssä on annuiteettilaina.

Annuiteettilainassa viitekoron muuttuminen vaikuttaa maksuerien suuruuteen. Viitekorko, esimerkiksi kolmen kuukauden euribor, tarkistetaan määräajoin ja lainan maksuerä joko kasvaa tai pienenee vallitsevan korkotilanteen mukaan. Ajallisesti annuiteettilaina on aina ennalta määritelty. Laina-aika siis päättyy sovitusti, erien suuruus saattaa vaihdella.

Se, onko paras vaihtoehto lainan lyhentämiseen esimerkiksi annuiteettilaina vai tasaerä, riippuu odotetusta korkotasosta ja lainan määrästä, ja on aina harkittava tapauskohtaisesti. Tasaerä on sopivampi esimerkiksi silloin, jos luottamus omaan talouteen ei ole korkealla, mutta se voi toisaalta pahimmillaan venyttää maksuaikaa melkoisestikin. Annuiteettilaina ja tasalyhennys taas ovat lähempänä toisiaan. Kumpikin on ajallisesti kiinteä lyhennystapa.

Kaiken kaikkiaan annuiteettilaina sopii ihmiselle, joka haluaa tarkalleen tietää, kuinka pitkäksi aikaa laina sitoo, ja jonka henkilökohtainen talous kestää pienen heittelyn maksuerien suuruudessa.

Miten annuiteettilainaa maksetaan?

Annuiteettilainassa laina-aika on määritelty etukäteen. Lainan maksuerä sen sijaan muuttuu, kun korko muuttuu. Mikäli korkotasossa ei tapahdu muutosta, pysyy annuiteettilainan laskuerä aina samansuuruisena.

Käytännössä lainan alkuvaiheessa (erityisesti jos on kyse isosta lainasta ja pitkästä maksuajasta) lyhennyksen osuus on pieni, mutta se kasvaa laina-ajan kuluessa samalla kun korkojen osuus pienenee. Mitä lähemmäs lainanmaksun loppua päästään, sitä nopeammin varsinainen laina lyhenee.

Varsinaiset pääomalyhennykset alkavat annuiteettilainassa vasta, kun noin puolet lainan koroista on maksettu. Periaate on siis sellainen, että aluksi maksetaan enemmän korkoja ja lopussa enemmän pääomaa.

Verrattuna esimerkiksi kiinteään tasaerään, vaatii annuiteettilaina vakaita tuloja, jotta mahdolliset muutokset korkotasossa eivät horjuta henkilökohtaista taloutta. Tämä kuitenkin koskee lähinnä suurempia lainoja, kuten asuntolainaa. Asuntolaina korko voi pitkän laina-ajan puitteissa heitellä enemmänkin, jolloin myös lyhennystavalla on merkitystä.

Saako annuiteettilainaan maksuvapaita jaksoja?

Lainanottaja saattaa erinäisistä syistä johtuen kaivata lainaansa lyhennysvapaata. Erityisesti asuntolainan kohdalla, joka on usein merkittävä menoerä perheiden taloudessa, saattaa olla tarvetta lyhyemmälle tai pidemmälle lyhennysvapaalle jaksolle. Jo lainanottovaiheessa on tärkeää järjestää lainalle riittävät vakuudet ja takaukset, ja myös lainaturvaa voi olla syytä harkita.

Syynä voi olla esimerkiksi taloudellisen tilanteen yllättävä muutos huonommaksi tai yksinkertaisesti lomamatka tai muu vastaava meno. Usein lyhennysvapaalla suoritetaan kuitenkin lainan korkokulut.

Lyhennysvapaat jaksot ovat mahdollisia tietysti myös annuiteettilainan kohdalla, mutta maksamattomat lyhennykset kasvavat tietysti korkoa, minkä vuoksi lyhennysvapaa ei taloudellisesti ole kannattavaa.


Avatar

Nita Joutsen

Nita Joutsen on työskennellyt VertaaEnsin.fi:llä vuodesta 2019 alkaen. Hänen erikoisosaamistaan ovat rahoitusalan trendit, sekä oman talouden hallinta.

Tarjoukset