Mitä on jakamistalous?

|Posted by | Kaikki artikkelit, Termit
Tags:

Mitä on jakamistalous

Jakamistalous on räjähtänyt 2000-luvulla

Jakamistaloudella (sharing economy) tarkoitetaan tavaroiden ja palveluiden jakamista tai vuokraamista yhteisön sisällä. Perinteisessä mielessä jakamistaloudeksi käsitetään vuokraaminen tai lainaaminen yhteisön tai palvelun käyttäjien kesken, mutta jakamistaloudeksi voidaan nykyään kutsua jossain määrin myös toimintaa, jossa jokin yritys vuokraa hyödykettä asiakkailleen.

Käsitteenä jakamistalous on varsin hajanainen, eikä sille voi vetää mitään selkeitä rajoja.

Tiestikö, että vertaislainat ovat myös jakamistaloutta: Hyvä vai huono vertaislaina?

Jakamistalouden synty

Jakamistalouden perimmäisenä ideana on ollut vähentää ostamisen tarvetta niiden tuotteiden osalta, joita ei välttämättä tarvita jokapäiväisessä arjessa. Toisaalta jakamistalouden taustalla on nähty ideologinen pyrkimys vähentää kuluttamista ja tuhlaamista, mutta myös taloudellinen intressi eli säästäminen.

Jakamistalouden tarkoituksena oli alun perin tavaroiden jakaminen, mutta etenkin teknologian kehityttyä – ja toisaalta kun jakamistalous-termiä on alettu käyttää hieman löyhemmin – on jakamistalouden piiriin alettu laskea myös palveluiden jakaminen.

Palveluiden jakamiseksi voidaan tulkita esimerkiksi oman tietotaidon tai vaikkapa autokyytien jakaminen.

Lue myös mikä on Fintech

Vertaislainat ovat jakamistaloutta

Yksi jakamistalouden muoto on vertaislainat. Niissä pyritään hyppäämään perinteisen pankkisektorin yli ja lainaamaan rahaa suoraan toiselta yksilöltä toiselle, usein tosin jonkinlaisen sovelluksen välityksellä.

Suomessa vertaislainoja tarjoavat esimerkiksi Bondora. Voit vertailla vertais- ja muita lainoja näppärästi lainavertailussamme:

Lainavertailu

Lue lisää: Hyvä vai huono vertaislaina?

Digitaaliset innovaatiot jakamistalouden moottorina

Jakamistalous olisi tuskin mahdollista nykyisessä mittakaavassa ilman digitalisaation mukana tuomia sovelluksia. Digitalisaatio on mahdollistanut hyödykkeiden jakamisen suurenkin yhteisön sisällä ilman, että jakamistalouteen osallistujat tuntisivat toisiaan ennalta.

Koska digitalisaatio on ollut suuressa roolissa jakamistalouden esiinmarssissa, jakamistaloudella viitataan erityisesti moderneihin jakamistalouden digitaalisiin palveluihin.

Lue myös uudesta rahansiirtopalvelusta!

Jakamistalous luottamuksen rakentajana

Kun digitalisaatio kasvattaa jakamistalouden palveluiden kapasiteettia, tulee eteen luonnollisesti myös uusia haasteita. Kenties suurin haaste, jonka moni jakamistalouden palvelu joutuu ratkaisemaan, on se, kuinka palvelun käyttäjien välille saadaan luottamus.

Perinteisesti lainsäädännöllä ja viranomaisvalvonnalla on ollut suuri rooli yritysten tuottamien tavaroiden ja palveluiden valvonnassa, mutta jakamistalouteen niillä ei ole oikein pystytty puuttumaan. Niinpä jakamistalouden palveluiden on täytynyt kehittää oma keino pitää yllä palvelun laatua sekä luottamusta käyttäjien välillä.

Lue myös 7 Airbnb-säästövoinkkiä!

Monissa jakamistalouden sovelluksissa, kuten esimerkiksi Uberissa ja Airbnb:ssä käyttäjät voivat antaa arvioita toisistaan, mikä taas vaikuttaa seuraavien käyttäjien kulutuspäätöksiin yhteisössä.

Lue lisää AirBnB-vuokraamisesta!

Eräs merkittävä osa jakamistaloutta on myös niin sanottu blockchain-teknologia, joka perustuu hajautettuun tietokantaan. Lohkoteknologia on tullut nyt myös pankkeihin. Esimerkiksi virtuaalivaluutta Bitcoin hyödyntää blockchain-teknologiaa, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki bitcoiniin liittyvä informaatio sijaitsee hajautetussa tietokannassa, eikä vain yhdellä palvelimella.

Hvad tænker du?

Your email address will not be published. Required fields are marked *