Mikä on viivästyskorko?

| | Aihe: Verotus ja lainsäädäntö

mikä on viivästyskorkoUnohtuiko lasku maksaa eräpäivään mennessä, tai hukkuiko lasku postissa? Olipa syy laskun maksun viivästymiseen mikä hyvänsä, myöhästyneistä laskuista lähetetään viivästyskorolla höystetty maksumuistutus. Mutta mikä viivästyskorko oikeastaan on ja miten se lasketaan?

Mikä viivästyskorko on?

Viivästyskorko on laissa määritelty hyvitys, johon laskuttajalla on oikeus, jos laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä. Viivästyskoron idea on motivoida laskujen maksuun eräpäivään mennessä, sekä tietenkin hyvittää maksun viivästyminen laskuttajalle.

Joskus käy niin, että laskun muistaa maksaa ennen maksumuistutuksen saapumista, mutta kuitenkin alkuperäisen laskun eräpäivän jälkeen. Tällaisissakin tapauksissa laskuttajalla on oikeus periä viivästyskorkoa eräpäivän ylittäneiltä päiviltä. Summat ovat kuitenkin usein niin pieniä, ettei viivästyskorkoa käytännössä peritä.

Jos laskulle ei ole määritelty eräpäivää, viivästyskorkoa saa alkaa periä 30 päivää laskun lähettämisen jälkeen.

Miten viivästyskorko lasketaan?

Viivästyskoron laskentaperuste vaihtelee sen mukaan, onko kyse yritysten välisestä maksuviiveestä vai kuluttajan maksuviiveestä. Kuluttaja-asiakkaan kohdalla viivästyskorko määräytyy seuraavalla tavalla, mikäli laskun eräpäivästä on sovittu:

  • ”Velan maksun viivästyessä velallisen on maksettava viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa, joka on seitsemän prosenttiyksikköä korkeampi kuin kulloinkin voimassa oleva 12 §:ssä tarkoitettu viitekorko.”

Yksinkertaisesti sanottuna yllä oleva tarkoittaa, että viivästyskoron määrä saadaan lisäämällä Suomen Pankin puolivuosittain määrittämän viitekoron päälle 7 prosenttiyksikköä. Viitekoron tason voi tarkistaa Suomen Pankin sivuilta.

Innokkaat matemaatikot ja laskuttajan laskutaitoja epäilevät voivat tarkistaa viivästyskoron määrän seuraavalla laskukaavalla:

  • (korkoprosentti/100*summa*päivien lukumäärä)/365

Jos viivästyskorko on siis 7 %, myöhässä oleva lasku on arvoltaan 150 €, ja maksu on myöhässä 30 päivää, kaava näyttää seuraavalta:

  • (7/100*150*30)/365 = 0,86 €

Vaikka kuukaudelta kertyvä viivästyskorko ei suuri olekaan, kannattaa laskut aina pyrkiä maksamaan ajallaan, eikä laskuja koskaan kannata jättää maksamatta tarkoituksella. Jos laskujen maksuvaikeus on vain tilapäistä, kannattaa laskuttajalta kysyä, voiko laskun eräpäivää siirtää.

Jos maksuvaikeudet ovat pysyvämpää laatua, ongelmiin kannattaa hakea apua hyvissä ajoin. Maksuhäiriömerkintää kannattaa vältellä viimeiseen asti, sillä se voi vaikeuttaa elämää monella tasolla aina asunnon hankkimisesta työpaikan saamiseen. Maksuhäiriömerkinnän saa aikaisintaan noin kahden kuukauden kuluttua alkuperäisestä eräpäivästä laskujen edettyä ensin perintään ja ulosottoon.

Tarjoukset