Mikä on työmarkkinatuki ja miten sitä haetaan?

|Nita Joutsen
työmarkkinatuen hakeminen

Elämme haastavia aikoja. Työttömyys on saattanut nyt kohdata sellaisiakin, jotka eivät ole välttämättä olleet työuransa aikana päivääkään “kortistossa”. Työmarkkinoiden ja työelämän murrokset kuitenkin ovat aiheuttaneet ja aiheuttavat vielä jatkossakin sen, että usealla ihmisellä työllisyys- ja työttömyysjaksot tulevat luultavasti seuraamaan toinen toisiaan – ainakin jossain vaiheessa elämää.

Yhteiskuntamme turvaverkko takaa kuitenkin sen, että vaikka putoaisi työelämästä, ei putoa tyhjän päälle. Työttömyysturva mahdollistaa työttömäksi joutuneen taloudellisen turvan. Yksi työttömyysturvan muodoista on työmarkkinatuki.

Mikä on työmarkkinatuki?

Työmarkkinatukea maksetaan silloin, jos henkilö ei ole oikeutettu ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan tai peruspäivärahaan.

Työmarkkinatuki on siis tarkoitettu työttömälle, joka tulee ensimmäistä kertaa työmarkkinoille tai ei ole ollut vielä peruspäivärahaan oikeuttavan määrän päiviä työelämässä.

Toisaalta työmarkkinatukea saavat myös ne, joiden perus- tai ansiopäivärahan enimmäisaika eli pääsääntöisesti 400 päivää on täyttynyt. Jos työssäoloa on kertynyt enintään kolme vuotta, maksetaan päivärahaa 300 päivältä ja mikäli hakija on täyttänyt 58 vuotta työssäoloehdon täyttyessä, on hän oikeutettu 500 päivään.

Työmarkkinatuki ei ole ansiosidonnainen, eli aiemmin työelämästä saatu palkka ei vaikuta sen suuruuteen. Sen sijaan tuki on tarveharkintainen. Työmarkkinatuki harkinnanvaraisuus tarkoittaa sitä, että tuen määrään vaikuttavat omat tulot ja lisäksi myös vanhempien tulot, mikäli työtön asuu heidän kanssaan samassa taloudessa. Tähän lasketaan yleensä myös työmarkkinatuen saajalle myönnetyt muut sosiaalietuudet.

Kuinka työmarkkinatukea haetaan?

Työmarkkinatuen maksajana on Kela. Kela työmarkkinatuki ei ole yhtä suuri kuin ansiosidonnainen päiväraha, jonka maksaa työttömyyskassa.

Työttömyysetuuksia haetaan aina jälkikäteen. Työmarkkinatuki hakemus kannattaa muistaa täyttää ajoissa, vaikka akuuttia rahapulaa ei olisikaan, ettei edun hakeminen vain unohdu. Takautuva hakuaika on nimittäin vain kolme kuukautta.

Työmarkkinatuen määrä

Kelan maksamien työttömyysetuuksien eli peruspäivärahan ja työmarkkinatuen määrä on 33,66 € päivässä, ja sitä maksetaan viideltä päivältä viikossa – myös arkipyhät huomioiden. Rahat maksetaan tilille neljän viikon jaksoissa jälkikäteen. Ensimmäinen maksujakso on kuitenkin kaksi viikkoa. Kuukaudessa työmarkkinatuen määrä on keskimäärin 724 euroa.

Työmarkkinatukea voidaan korottaa, mikäli työttömällä on lapsia. Tällöin puhutaan niin sanotusta lapsikorotuksesta, joka on lapsien määrästä riippuen 5,28-10 euroa päivässä. Työmarkkinatukeen voi saada myös korotusta 200 päivältä, mikäli työtön osallistuu työllistymistä edistäviin palveluihin.

Työmarkkinatuen verotus toimii periaatteessa samalla tavalla kuin minkä tahansa tulojen. Siitä tehdään lähtökohtaisesti 20 prosentin ennakonpidätys. Tuesta ei kuitenkaan tehdä verotuksessa samoja verovähennyksiä kuin palkkatuloista. Työmarkkinatukea varten voi myös hakea muutosverokorttia.

Koronapandemia on tuonut työttömyysetuuksiin väliaikaisia normaalista poikkeavia ohjeita ja toimintatapoja, joiden ajankohtainen tilanne kannattaa tarkistaa Kelan sivuilta ennen työttömäksi jäämistä tai etuuden hakemista.

Miten eroavat työmarkkinatuki ja työttömyyspäiväraha?

Työttömyyskassalta haetaan ansiosidonnaista päivärahaa, mikäli on kassan jäsen ja täyttää ehdot. Moni kuitenkin luulee, että saadakseen oikeuden ansiosidonnaiseen päivärahaan, pitäisi kuulua ammattiliittoon. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, sillä kassan jäsenyys riittää.

Kela puolestaan maksaa työmarkkinatuen ja peruspäivärahan, jotka ovat siis suuruudeltaan aivan samanlaiset. Ainoana erona on se, että työmarkkinatukeen vaikuttavat samassa taloudessa asuvan tulot.

Tutustu myös VertaaEnsin.fi:n muihin artikkeleihin, saat hyödyllistä tietoa liittyen oman talouden hallintaan, sekä vinkkejä säästämiseen. Voit aloittaa säästämisen arjen taloustuotteissa esimerkiksi kilpailuttamalla palvelussamme sähkösopimuksen, sekä puhelinliittymät.

Avatar

Nita Joutsen

Nita Joutsen on työskennellyt VertaaEnsin.fi:llä vuodesta 2019 alkaen. Hänen erikoisosaamistaan ovat rahoitusalan trendit, sekä oman talouden hallinta.