Mikä on liikennevakuutus, ja mitä se korvaa?

| | Aihe: Verotus ja lainsäädäntö
kolmihenkinen perhe autossa

Liikennevakuutus on Suomessa lakisääteinen eli pakollinen vahinkovakuutus, jonka tarkoituksena on korvata moottoriajoneuvosta aiheutuvia vahinkoja liikenteessä. 

Liikennevahingon aiheuttaneelle moottoriajoneuvolle otettu vakuutus korvaa onnettomuuksissa aiheutuneita henkilövahinkoja. Vakuutus korvaa tämän lisäksi myös vahingossa osallisena olleen niin sanotun syyttömän ajoneuvon korjauskulut.

Liikennevakuutuksen perusidea on korvata henkilövahingot, ja vastapuolen ajoneuvo- ja omaisuusvahingot.

Omistajan tai haltijan on otettava liikennevakuutus moottoriajoneuvolle, joka voi olla esimerkiksi auto, moottoripyörä, moottorikelkka, mönkijä, traktori tai matkailuperävaunu.

Vakuutuksen laiminlyöneen ajoneuvon omistaja tai haltija joutuu maksamaan korotetun maksun koko ajalta, jonka ajoneuvo on ollut vakuuttamatta. Jos ajoneuvo on poistettu liikennekäytöstä, sillä ei saa ajaa lainkaan. Vakuuttamisvelvollisuudesta seuraa ajoneuvon käyttökielto – mikäli ajoneuvolla silti ajetaan, poliisi voi ottaa siitä rekisterikilvet pois. Jos ajoneuvoa ei ole vakuutettu, sille ei myöskään voida tehdä vuosikatsastusta. 

Pääsääntöisesti liikennevakuuttamisvelvollisuus koskee myös sellaista ajoneuvoa, jota ei tarvitse rekisteröidä. Liikennevakuutusta ei kuitenkaan ole tarvitse ottaa eräille rekisteröintivelvollisuudesta vapautetuille hitaasti liikkuville ajoneuvoille. 

Miten valita liikennevakuutus?

Vakuutusta valitessa on hyvä kiinnittää huomiota hinnan lisäksi myös vakuutuksen sisältöön. Vakuutuksenottajan kannattaa miettiä, miten laajan vakuutuksen ajoneuvolleen haluaa ja minkä verran kustannuksista on valmis itse maksamaan.

Liikennevakuutuksen sisältö ja ehdot ovat käytännössä aina identtiset, ja ne on määritelty liikennevakuutuslaissa. Näin ollen liikennevakuutuksen vertailussa kannattaa kiinnittää ensisijaisesti huomiota hintaan, ja vakuuttavan yhtiön mahdollisesti antamiin muihin etuihin.

Useilla vakuutusyhtiöillä on valikoimissaan valmiina erilaajuisia kokonaisuuksia, mutta usein vakuutuksen ottaja voi myös itse muokata ja täydentää niiden sisältöä. On hyvä myös miettiä minkälaista apua eri vakuutukset tarjoavat, jos tien päällä tarvitsee apua. Uudelle tai muuten arvokkaalle autolle suositellaan mahdollisimman laajaa kaskovakuutusta, kun vähemmän arvokkaalle autolle luultavasti riittää hieman suppeampi kaskovakuutus.  

Liikennevakuutus hinta ja bonus

Autovakuutuksen hintaan merkittävimmin vaikuttaa auton bonus eli vakuutus- ja vahinkohistoria. Ilman vahinkoja vakuutuksista kertyy bonuksia, jotka alentavat vakuutusmaksuja. Vakuutuksen hintaan voi vaikuttaa myös esimerkiksi vakuutuksen laajuutta ja omavastuuta säätämällä.

Tämän lisäksi on hyvä tarkistaa, saako vakuutuksesta alennusta ja koskeeko alennus vain ensimmäistä vakuutusvuotta vai onko se pysyvä. Vakuutuksen hintaa nostavat tai laskevat myös auton ominaisuudet, vuosittaiset ajokilometrit, sekä vakuutuksen ottajan ikä ja asuinpaikka. 

Liikennevakuutuksen bonus nousee vuosittain yleensä viisi prosenttia. Alla on esimerkki Pohjola vakuutuksen liikennevakuutustaulukosta (lähde: Pohjola Vakuutus/OP).

KERTYMÄBONUSLUOKKABONUS %EI VAHINKOJA1 VAHINKO2 VAHINKOA3 VAHINKOA
 10 %2111
 210 %3111
 320 %4111
 430 %5111
Lähtöbonus540 %6211
1. vuosi653 %8411
 760 %8511
2. vuosi864 %10511
 967 %10621
3. vuosi1070 %13621
 1172 %13741
 1274 %13741
4. vuosi1376 %15851
 1478 %15951
5. vuosi1580 %161062
 1680 %171162
 1780 % + bonusturva171595

Kun asiakas haluaa vaihtaa vakuutusyhtiötä, uusi vakuutusyhtiö määrittelee liikennevakuutus bonukset asiakkaan henkilökohtaisen vakuutushistorian perusteella.

Vahinkohistoriassa näkyvissä ovat myös sellaiset vahingot, jotka on korvattu toisen vakuutusyhtiön toimesta. Kukin vakuutusyhtiö päättää kuitenkin itsellisesti, miten vahinko huomioidaan asiakkaan uusien vakuutusten bonusta määriteltäessä.

Usein vakuutusyhtiöt antavat liikennevakuutukseen niin sanotun lähtöbonuksen, joka voi olla nollaa korkeampi. Vakuutusten kilpailuttaminen kannattaa siis aina.

Missä autossa on halpa liikennevakuutus?

Pääperiaatteena on, että edulliset ja samalla pienimoottoriset vanhemmat autot ovat yleisesti ottaen edullisia vakuuttaa. Poikkeuksena tähän ovat onnettomuusalttiit, niin sanotut nuorten miesten suosikkimallit. Vakuutuksen ottajan asuinpaikan kannalta edullisin on yleensä maaseutu.

Vakuutusyhtiöt määrittelevät liikenteessä käytettäville ajoneuvoille omat tariffit, joilla esimerkiksi liikennevakuutus hinnoitellaan. Liikennevakuutuksen hinta voi siis vaihdella henkilön, asuinpaikan, ajoneuvon mallin ja muiden tekijöiden perusteella. Liikennevakuutuksen hintaan vaikuttavia tekijöitä on useita, ja vakuutusyhtiöt määrittelevät nämä itse.

Mistä tietää onko liikennevakuutus voimassa?

Liikennevakuutus on otettava jokaisessa EU-maassa rekisteröidylle autolle, ja vakuutus on voimassa kaikissa EU-maissa. Lisä- tai kaskovakuutuksesta ei ole koko EU:n alueen kattavia sääntöjä, vaan ehdot kannattaa tarkistaa ulkomaille matkustettaessa. Vakuutusyhtiöt voivat soveltaa eri maissa eri sääntöjä ­– vakuutus voi siksi olla rajoitettu ajallisesti, alueellisesti tai maa- ja riskikohtaisesti.

Jos matkustat autolla toiseen maahan, ota aina yhteyttä vakuutusyhtiöön. Maasta riippuen, voit tarvita erillistä vakuutusdokumentaatiota mukaasi, esimerkiksi green card, eli vihreä kortti on hyvä olla mukana.

Ajoneuvo on rekisteröitävä aina siinä maassa, jossa vakituisesti asuu. Ulkomailla sitä ei näin ollen tarvitse rekisteröidä, mikäli on mahdollista osoittaa, että oleskelee siellä vain tilapäisesti esimerkiksi opiskelijana. Ajoneuvoa rekisteröitäessä on esitettävä todistus siitä, että ajoneuvolle on otettu liikennevakuutus.

Jos muuttaa toiseen EU-maahan ja auto on rekisteröitävä uudelleen, kannattaa kääntyä vakuutusyhtiön puoleen ja tarkistaa, onko nykyinen jo olemassa oleva liikennevakuutus voimassa myös tulevassa kotimaassa. Auto on mahdollista vakuuttaa myös muussa EU-maassa kuin asuinmaassa, mutta tähän liittyvät yksityiskohdat kannattaa aina tarkistaa vakuutusyhtiöltä. 

Jos nykyinen liikennevakuutus ei ole voimassa siinä maassa, johon on muuttamassa tai se raukeaa uudelleenrekisteröinnin myötä, kannattaa tarkistaa mitkä vakuutusyhtiöt tarjoavat liikennevakuutuksia kyseessä olevassa maassa. 

Autojen vakuutusmaksut vaihtelevat EU:n sisällä, ja joissain maissa vahinkohistoria vaikuttaa vakuutusmaksuihin. Vakuutusyhtiöltä voi pyytää todistuksen vahingottomista vakuutuskausista, ja vakuutusyhtiöiden on annettava se 15 päivän kuluessa. 

Autovakuutus tarjous

Kilpailuta vakuutus aina! Autovakuutusmaksut muodostavat jopa yli 60 % suomalaisten perheiden vakuutusmaksuista. Halvin liikennevakuutus löytyy kilpailuttamalla. Edullisin autovakuutus voi tuottaa niin paljon säästöä, että vakuutusyhtiötä ei välttämättä edes kannata valita keskittämisetua silmällä pitäen.

Avatar

Nita Joutsen

Nita Joutsen on työskennellyt VertaaEnsin.fi:llä vuodesta 2019 alkaen. Hänen erikoisosaamistaan ovat rahoitusalan trendit, sekä oman talouden hallinta.

Tarjoukset