Hyvä, paha lainaturva – mitä turvallisuuden tunne maksaa?

| | Aihe: Lainat
Lainaturva

Lainaa hakiessa odotetaan, että hakija pystyy ennakoimaan oman taloutensa kehitystä hyvin tarkkaan. Joskus se on kuitenkin vaikeaa. Elämässä moni asia voi mennä pieleen ja esimerkiksi työttömyys tai sairaus saattaa osua kenen tahansa kohdalle. Tästä johtuen monet lainantarjoajat ovat tuoneet palveluvalikoimiinsa erilaisia lainaturvia, joilla voi omalta osaltaan pienentää lainan takaisinmaksuun liittyvää riskiä.

Koostimme tätä artikkelia varten yhteenvedon eri pankkien lainaturvavakuutuksista ja niiden ehdoista. Lisäksi haastattelimme Nordean ja Resurs Bankin asiantuntijoita lainaturvaan liittyen. Lisätietoa pankkikohtaisista ehdoista löytyy artikkelin lopusta olevasta listauksesta.

Mikä on lainaturva?

Lainaturva on vakuutus, joka antaa lainan ottajalle suojaa maksukyvyttömyyttä vastaan vakuutusehtojen mukaisesti. Lainaturvasta puhutaan myös nimillä maksuvakuutus, lainasuoja tai takaisinmaksuturva.

Lainaturvaa voi hakea joko pankilta tai vakuutusyhtiöstä. Erityisen suosittu lainaturva on asuntolainanottajien keskuudessa, mutta sitä tarjotaan myös esimerkiksi kulutusluottoihin. Kattavimmat lainaturvavakuutukset voivat kattaa muun muassa kuoleman, työttömyyden, työkyvyttömyyden, sairauden ja pysyvän vamman aiheuttaman maksukyvyn alentumisen. Vakuutuksen kattavuus neuvotellaan asiakaskohtaisesti. 

Vakuutus voi kattaa koko lainasumman, osan siitä tai jopa lainaa suuremman summan. Pankit myöntävät lainaturvan usein uutta lainaa haettaessa, mutta sen voi myös liittää jo olemassa olevaan lainaan. Nordeasta kerrotaan, että lainaturvan suosio on nousussa etenkin uusien asuntolaina-asiakkaiden keskuudessa.

Nordeassa turvaamisen keskustelu on kiinteä osa asuntolainaneuvottelua. Yhä useampi asiakkaamme turvaa itsensä ja läheiset juuri asuntolainan ottamisen yhteydessä.

Maria Korpela, Nordea

Kuka voi saada lainaturvavakuutuksen?

Yleensä lainaturvavakuutuksen ottajan on täytettävä tietyt ehdot: hänen tulee olla 18–59 vuoden ikäinen (ikäraja voi olla myös korkeampi), työkykyinen ja muuten terve sekä työskennellyt yhtäjaksoisesti vähintään viimeisen kuuden kuukauden ajan. Työttömäksi jäämisen riskiä ei saa olla tiedossa.

Lainaturvahakemusta tehtäessä hakijan tulee olla täysin rehellinen antamissaan tiedoissa. Jos esimerkiksi terveysselvityksen tiedot osoittautuvat myöhemmässä vaiheessa virheellisiksi, vakuutus voidaan purkaa.

Kannattaako lainaturva ottaa?

Lainaturva ei ole pakollinen ja sen kannattavuus jakaa mielipiteet. Ennen vakuutuksen ottamista kannattaa harkita tarkoin mitä lainaturvan tulisi kattaa ja onko lainaturvan ottaminen taloudellisesti järkevä päätös. Tarvitseeko turvan koko lainasummalle vai vain osalle siitä? Entä koko laina-ajalle vai vain osalle aikaa? Pitäisikö lainaturva ottaa vain kuolemantapausta varten vai olisiko sen hyvä kattaa myös esimerkiksi työttömyys?

Neuvomme on, että kaikkia riskejä ei kannata kantaa yksin. Lainaturvan avulla voi varautua elämän yllätyksiin. Vakuutus tuo paitsi taloudellista turvaa myös mielenrauhaa. Nordean tarjoamasta lainaturvasta eli Nordea MyLife -henkilövakuutuksesta löytyy lisätietoja verkkosivuiltamme.

Maria Korpela, Nordea

Yleisesti ottaen voidaan ajatella, että lainaturvavakuutuksen hankkiminen voi olla hyvä päätös silloin, kun laina on suurempi ja pidempiaikainen. Lainaturvan ottamista suositellaan usein erityisesti lapsiperheille ja toisaalta myös yhden hengen talouksille. Resurs Bankin asiantuntijan mukaan myös oman alan työllisyysnäkymät kannattaa huomioida.

Lainaturva kannattaa ottaa, jos on vähänkään epävarmuutta ja kokee, että on olemassa edes pieni mahdollisuus jäädä työttömäksi tai jos omalla alalla on turbulenssia. Mahdollisen sairastumisen osuessa kohdalle vakuutus on halpa.

Antti Lajunen, Resurs Bank

Lainaturvavakuutus voi kuitenkin tuntua kalliilta menoerältä, eikä se välttämättä tiukkojen ehtojensa raameissa edes korvaa kuluttajan kohtaamaa haastetta. Muitakin vaihtoehtoja hankalan tilanteen turvaamiseksi on: maksuvapaa, muut vakuutukset, työttömyyskassat ja esimerkiksi Kelan myöntämät tuet tuovat apua yllättävissä tilanteissa.

Lainaturva asuntolainaan

Asuntolainan yhteydessä lainaturva ei aina korvaa koko jäljellä olevaa lainasummaa. Työttömyyden tai tilapäisen työkyvyttömyyden yhteydessä maksetaan eri mittaisia kuukausikorvauksia, joilla katetaan lainan lyhennykseen liittyviä kuluja. Vakavan sairastumisen ja kuolemantapauksen kohdalla maksetaan yleensä kertakorvaus. Korvauksen suuruus eri tilanteissa määräytyy vakuutusturvasopimuksen mukaisesti. Jos vakuutus ei kata jotain tilannetta, ei sitä myöskään korvata. 

Lainaturvaehdot kannattaa aina käydä huolellisesti läpi, jottei maksa vakuutuksesta turhaan. On tärkeää varmistaa, että lainaturvavakuutus kattaa ne riskit, jotka voivat realistisesti uhata omaa taloutta.

Jokaisen on asuntolainan ottajan on hyvä pohtia omaan elämään ja talouteen liittyviä riskejä ja sitä, minkälaisia riskejä on valmis ottamaan. Miten esimerkiksi pärjäisi, jos vakava sairaus veisi pois työelämästä vuodeksi.

Maria Korpela, Nordea

Lainaturva kulutusluottoon

Lainaturvaa voi hakea joko yhdelle tai usealle kulutusluotolle yhtä aikaa. Kulutusluotossa laina-aika on yleensä lyhyempi, joten todennäköisyys kohdata haasteita elämässä takaisinmaksun aikana on pienempi. Toisaalta kulutusluoton takaisinmaksu on käytännössä täysin riippuvainen tulotasosta. Ongelmien kohdatessa asunnon voi myydä, mutta kulutusluotolla hankittu hyödyke ei ole aina realisoitavissa, ainakaan alkuperäisellä ostohinnalla. Esimerkiksi auton arvo laskee noin 10 % vuodessa.

Kulutusluoton yhteydessä lainaturvan suhteellinen osuus luoton summasta on usein huomattavasti asuntolainaa korkeampi. Lainaturva tuo huomattavan lisäkustannuksen lainakuluihin.

Pankkien tarjoamat esimerkkilaskelmat

Pyysimme esimerkkilaskelmia Nordealta, Osuuspankilta, S-Pankilta ja Resurs Bankilta. Ainoastaan Nordea ja Resurs Bank vastasivat haastattelupyyntöön. 

Nordea:

1. Ensimmäinen esimerkki on laskettu olettamalla, että asiakas on sinkku eikä tupakoi. Asiakkaan lainanhoitoerä on 600 euroa/kk, kuukausitulot 3 333 euroa/kk ja lainaa on 150 000 euroa.

 • Työttömyys: 600 €/kk / 29,42€ per kk
 • Vakava sairaus: 40 000 € / 9,64€ per kk
 • Pysyvä työkyvyttömyys: 40 000 € / 4,86 € per kk

Yhteensä: 527 € vuodessa ilman alennuksia ja Nordean asuntolaina-asiakkaiden alennuksella 447,95 € vuodessa.

2. Toinen esimerkki on laskettu olettamalla, että asiakkaana on pariskunta eivätkä he tupakoi. Pariskunnan lainanhoitoerä on 400 euroa/kk henkilöä kohden, molempien kuukausitulot 2 916 euroa/kk ja heillä on lainaa 75 000 euroa.

 • Työttömyys: 400 €/kk / 19,62€ per kk
 • Vakava sairaus: 35 000 € / 8,44 € per kk
 • Kuolemanvaraturva: 110 000 € / 15,17 € per kk

Yhteensä: 519 € ilman alennuksia ja Nordean asuntolaina-asiakkaiden alennuksella 441,15 € vuodessa per henkilö.

Liite 1: Asuntolainan lainaturvan ehdot eri pankeissa

OP

Työttömyyden, työkyvyttömyyden, tapaturmaisen pysyvän haitan ja kuoleman varalta.

Kuka saa? 18–59-vuotias, terve ja kotipaikka Suomessa viimeiset 12 kk. Työkyvyttömyyden, työttömyyden tai vakavan sairauden varalta turvan saadakseen pitänyt olla lisäksi työssä tai harjoittaa yritystoimintaa vähintään kuusi kuukautta ennen vakuutuksen ottamista.

Nordea

Vakuutukseen voi valita yhden tai useamman seuraavista turvalajeista:

1) Turva kuoleman varalta

2) Turva vakavan sairauden varalta

3) Turva tapaturmasta aiheutuvan pysyvän työkyvyttömyyden tai pysyvän haitan varalta

4) Turva työttömyyden ja tilapäisen työkyvyttömyyden varalta.

Kuka saa? 18–59-vuotias, kotipaikka Suomessa ja asunut viimeiset 5 vuotta Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa tai Norjassa.

S-Pankki

Lainaturvan vaihtoehdot:

Perusturva A: kuoleman ja tapaturmaisen pysyvän haitan turva (palkansaaja ja yrittäjä).

Perusturva B: työttömyyden ja tilapäisen työkyvyttömyyden turva (palkansaaja) tai sairaalahoidon ja tilapäisen työkyvyttömyyden turva (yrittäjä).

Laaja lainaturva sisältää sekä perusturva A:n että perusturva B:n tarjonnan.

Kuka saa? 18–59-vuotias, Suomessa asuva. Työttömyyden/sairaalahoidon ja tilapäisen työkyvyttömyyden turvan saaja on työssä tai harjoittaa yritystoimintaa.

Liite 2: Kulutusluoton lainaturvan ehdot eri pankeissa

Nordax

Lainaturvavakuutus kattaa:

 • Alentuneen työkyvyn
 • Työttömyyden
 • Sairaalassaolon
 • Kuolemantapaukset (Korvaus vastaa summaa, joka lainasta on jäljellä. Suurin korvaus 60 000 euroa)

Vakuutusmaksu: 9,5 % lainan kuukausittaisesta kokonaiskustannuksesta.

Fellow Finance

Lainaturvavakuutus kattaa:

 • Työttömyyden
 • Tilapäisen työkyvyttömyyden (sairausloma)
 • Kuoleman

Vakuutusmaksu: Keskimäärin 6 euroa/kk.

Resurs Bank

Lainaturvavakuutus kattaa:

 • Pitkäaikaisen sairauden
 • Työttömyyden
 • Sairaalassaolon

Maksuvakuutus korvaa lainan takaisinmaksuerät vakuutusehtojen mukaisesti jopa 12 kuukauden ajalta, jos asiakas joutuu työttömäksi tai sairastuu pitkäaikaisesti. Vakuutuksessa ei ole omavastuuosuutta. Vakuutusmaksu on 9 % lainan kuukausierästä (vähintään 3 euroa/kk ja enintään 49 euroa/kk).

Mikaela Katro

Mikaela Katro

Mikaela Katro on toimittaja, sisällöntuottaja ja copy. Miksua kiinnostavat tässä maailmassa kamerat, kirjat, kulttuuri, kielet ja keskustelut. Ja sijoittaminen, mutta se alkaa s-kirjaimella!

Tarjoukset