Mikä on lainaturva?

|Posted by | Kaikki artikkelit, Lainat, Termit
Tags: , , ,

Lainaturva

Lainaa ottavalle tai sitä harkitsevalle toistetaan aina muutamaa perusseikkaa: Harkitse lainaa tarkkaan, vertaile ennen kuin teet valintasi ja varmista, että pystyt maksamaan lainan takaisin. Mekin olemme kirjoittaneet kokonaisen artikkelin siitä, mitä pitää muistaa lainaa hakiessa.

Kuluttajilta odotetaan, että he pystyvät ennakoimaan oman taloutensa kehitystä erittäin tarkkaan. Joskus se on kuitenkin hyvin vaikeaa. Entä jos kaikki elämässä menee pieleen? Entä jos jään työttömäksi? Entä jos sairastun pahasti?

Tämän vuoksi monet lainantarjoajat ovatkin tuoneet palveluvalikoimaansa erilaisia lisäpalveluita, joilla voi omalta osaltaan pienentää lainan ottamiseen liittyvää riskiä.

Artikkelissa kerromme minkälaisia lainaturvia on olemassa. Käsittelemme myös esimerkiksi takaisinmaksuturvaa ja maksuvakuutuksia.

Erilaiset lainaturvat

Lainaturva (tunnetaan myös nimellä maksuvakuutus, lainasuoja tai takaisinmaksuturva) on monien pankkien ja vakuutusyhtiöiden tarjoama vakuutus, joka antaa lainan ottajalle suojaa maksukyvyttömyyttä vastaan vakuutusehtojen mukaisesti.

Lainavakuutuksen korvaamat tilanteet vaihtelevat siis siitä riippuen, mikä taho vakuutuksen on myöntänyt. Se on erityisen suosittu asuntolainanottajien keskuudessa, mutta sitä tarjotaan myös esimerkiksi kulutusluottoihin.

Lainaturvia on monenlaisia. Kattavimmat lainaturvavakuutukset voivat kattaa muun muassa kuoleman, työttömyyden, työkyvyttömyyden, sairauden ja pysyvän vamman aiheuttaman maksukyvyn alentumisen.

Sen sijaan esimerkiksi Danske Bank keskittyy lähinnä lainaturviin, jotka turvaavat lainanmaksun kuolemantapauksissa. Nordealla on taas tarjolla paketti, johon voi itse valita itselleen sopivimmat turvalajit, kuten lainaturva työttömyyden varalle, työkyvyttömyys turva tai lainaturva kuolemantapauksessa.

Toisin kuin vaikkapa Danske Bank, Nordea tai OP, Resurs Bank on erikoistunut nimenomaan kulutusluottoihin. Myös sen lainaturva on räätälöity kulutusluottoja silmällä pitäen. Lainaturvavakuutuksen vakuutusmaksu on yleisesti kuukausilyhenteinen, jolloin se maksetaan aina lainanlyhennyserän yhteydessä.

Vakuutusmaksu voi kuitenkin olla myös kertamaksuna hoidettava. Itse vakuutussumma voi olla joko korkeampi tai matalampi lainamäärää. Pankit myöntävät lainavakuutuksen usein uutta lainaa otettaessa, mutta sen voi myös liittää jo olemassa olevaan lainaan. 

Kannattaako lainaturva ottaa?

Lainaturva ei ole pakollinen ja sen kannattavuus jakaa mielipiteet. Ennen vakuutuksen ottamista vaihtoehtoja kannattaa joka tapauksessa harkita tarkoin.

Yleisesti voidaan ajatella, että lainaturvavakuutuksen ottaminen voi olla hyvä päätös silloin, kun laina on suurempi ja pidempiaikainen. Lainaturvan ottamista suositellaan usein erityisesti lapsiperheille ja toisaalta myös yhden hengen talouksille.

Ennen lainaturvan hankkimista on hyvä tiedostaa eri vaihtoehdot ja valita mitä itse haluaa turvan kattavan. Tarvitseeko turvan koko lainasummalle vai vain osalle siitä? Entä koko laina-ajalle vai vain osalle aikaa? Pitäisikö lainaturva ottaa vain kuolemantapausta varten, vai olisiko sen hyvä kattaa myös esimerkiksi työttömyys?

Vakuutusehtojen huolellinen läpikäyminen on enemmän kuin suositeltavaa ennen vakuutuksen ottamista.

Lainaturvavakuutus voi tuntua myös kalliilta menoerältä, eikä se välttämättä tiukkojen ehtojensa raameissa edes korvaa kuluttajan kohtaamaa haastetta.

Muitakin vaihtoehtoja turvaamaan hankalia tilanteita on olemassa: myös muut vakuutukset, työttömyyskassat ja esimerkiksi Kelan myöntämät tuet tuovat apua yllättävissä tilanteissa.

Kuka voi hakea lainaturvavakuutusta?

Yleensä lainaturvavakuutuksen ottajan on täytettävä tietyt ehdot vakuutushakemusta tehdessään: Hänen tulee olla 18–59 vuoden ikäinen, työkykyinen ja muuten terve sekä työskennellyt yhtäjaksoisesti vähintään viimeisen kuuden kuukauden ajan. Työttömäksi jäämisen riskiä ei myöskään saa olla tiedossa.

Tarkemmat terveydentilaa koskevat ehdot määritellään vakuutuksen myöntäjän taholta. Lainaturvahakemusta tehtäessä hakijan tulee olla täysin rehellinen antamissaan tiedoissa. Jos esimerkiksi terveysselvityksen tiedot osoittautuvat myöhemmässä vaiheessa virheellisiksi, vakuutus voidaan purkaa.

Lainaturvien ehdot vaihtelevat

Lainaturvien vertaileminen voi olla haastavaa, sillä luotoantajat tarjoavat hyvin erilaisia paketteja. Esimerkiksi Credento tarjoaa erilaisia maksuvakuutuksia 18-64-vuotiaille kuin 65-75-vuotiaille. Siinä missä nuoremmille lainaturva korvaa täyden työkyvyttömyyden tai vastentahtoisen työttömyyden, vanhemmille se tarjoaa suojaa esimerkiksi ryöstöä ja sairaalahoitoa vastaan.

Jos harkitset lainaturvan ottamista, varaa hyvin aikaa ehtojen läpikäymiseen. Ehtojen vaihtelevuus on otettava huomioon. Esimerkiksi osa ehdoista saattaa koskea vain palkansaajia ja osa taas sekä palkansaajia että yksityisyrittäjää.

Ehdoissa voidaan myös esimerkiksi mainita, että vakuutuksen voi saada, jos on ollut toistaiseksi voimassaolevassa työsuhteessa samalla työnantajalla vähintään 7 kuukautta yhtäjaksoisesti välittömästi vakuutuksen ottamista edeltävänä aikana. Sinulla ei saa olla ennakkoilmoitusta irtisanomisesta tai toimitettua irtisanomista.

Myös korvausehdot on luettava jokaisen tarkkaan. Korvauksia ei välttämättä makseta esimerkiksi sellaisesta työttömyydestä, joka johtuu kausityöttömyydestä, koeaikaisesta työsuhteesta tai määräaikaisesta työsuhteesta.

Vakuutukseen saattaa liittyä erilaisia aikarajoja, jolloin on tärkeää selvittää mahdolliset omavastuuajat ja rajoitteet siitä, kuinka kauan vakuutuksen on täytynyt olla voimassa ennen kuin vakuutuksen ottaja saa korvausta.

Kulutusluottojen lainaturvat vertailussa

Alla vertailtu esimerkkinä muutamien kulutusluottojen maksuturvien ehtoja.

LainanantajaLainaturvan hintaKorvaussummaTyökyvyttömyysTahaton työttömyysSairauslomaSairaalahoitoKuolemantapausIkäraja
Resursbank8% kuukausierästäVakuutus korvaa luoton normaalit kuukausimaksut enintään 12 kuukauden ajan kussakin vahinkotapauksessa.EiXXXEi
Credento (18-64 v)0,45% lainasaldosta /kk, mutta min. 3 €Korvaa lainasopimuksen mukaisen kuukausittain maksettavan summan, jolle lainaturva on merkitty mutta kuitenkin enintään 1 500 euroa kuukaudessaXXX ( Täydellä työkyvyttömyydellä tarkoitetaan, että vakuutettu on kokonaan sairauslomalla, saa täyttä ajallisesti rajoitettua sairauskorvausta, sairauskorvausta, aktiviteettikorvausta tai niiden yhdistelmää ja on lääkärintodistuksen mukaan täysin työkyvytön.)XEi18 – 64 vuotta
Credento (65-75 v)0,45% lainasaldosta /kk, mutta min. 3 €vakuutuksenantaja maksaa jäljellä olevan velan, enintään 6 000 euroa. Jos vakuutettu ryöstetään, vakuutetulle maksetaan korvausta 200 euroa vahinkotapausta ja vuotta kohden.EiEiEiXX65 – 75 vuotta
Halino (18-64 v)0,45% lainasaldosta /kk, mutta min. 3 €Korvaa lainasopimuksen mukaisen kuukausittain maksettavan summan, jolle lainaturva on merkitty, mutta kuitenkin enintään 1 500 euroa kuukaudessaXXX ( Täydellä työkyvyttömyydellä tarkoitetaan, että vakuutettu on kokonaan sairauslomalla, saa täyttä ajallisesti rajoitettua sairauskorvausta, sairauskorvausta, aktiviteettikorvausta tai niiden yhdistelmää ja on lääkärintodistuksen mukaan täysin työkyvytön.)XEi18 – 64 vuotta
Halino (65-75 v)0,45% lainasaldosta /kk, mutta min. 3 €Vakuutuksenantaja maksaa jäljellä olevan velan, enintään 6 000 euroa. Jos vakuutettu ryöstetään, vakuutetulle maksetaan korvausta 200 euroa vahinkotapausta ja vuotta kohden.EiEiEiEiX65 – 75 vuotta

Vertailu ei ole täydellinen läpileikkaus takaisinmaksuturvista, vaan tarkoituksena on havainnollistaa lainaturvien eroja. Maksuvakuutusta harkitsevien kannattaa tutustua erikseen lainantarjoajien vakuutusehtoihin.

Lähteet:

MTV

Hvad tænker du?

Your email address will not be published. Required fields are marked *