Matkailijoiden yöpyminen vähentynyt huomattavasti – Nyt ostetaan vapaa-ajan asuntoja

|Nita Joutsen
kotimaanmatkailu

Voidaan sanoa, että vuosi 2020 oli kotimaanmatkailun vuosi. Ihmiset olivat pakotettuja matkustamaan Suomen rajojen sisällä ja kesälomiksi keksittiin tekemistä kotimaassa. Siltikin suomalaisten eri majoitusliikkeissä yöpyminen väheni tammi-marraskuussa 25 prosenttia koko maassa edellisvuoteen verrattuna.

Ulkomaisten matkustajien osuus väheni tammi-marraskuun välillä 65 prosentilla vuodesta 2019. Marraskuussa ulkomaalaisten yöpyminen Suomessa väheni entisestään, kun ulkomaisia yöpyjiä oli 81 prosenttia vähemmän, kuin vuoden 2019 marraskuussa.

Tilastokeskuksen mukaan jokaisessa maakunnassa Kainuuta lukuun ottamatta majoitusliikkeiden huoneiden käyttöaste laski vuonna 2020. Kainuussa huoneiden käyttöaste nousi yhdellä prosentilla edellisvuodesta.

Ylivoimaisesti suurimman laskun koki Uusimaa, jossa majoitusliikkeiden huoneiden käyttöaste laski tammi-marraskuun välillä 30 prosentilla. Toiseksi suurin lasku oli Varsinais-Suomessa ja kolmanneksi Pirkanmaalla. Kainuun jälkeen parhaiten pärjäsivät Etelä-Savo, jossa lasku oli 4,2 prosenttia, sekä Kymenlaakso, jossa lasku oli 4,9 prosenttia.

Alla olevasta taulukosta näemme tammi-marraskuun 2020 majoitusliikkeiden huoneiden käyttöasteen muutoksen vuoteen 2019 verrattuna.

Maakunta Huoneiden käyttöasteen muutos edellisestä vuodesta, %
Uusimaa  – 30%
Varsinais-Suomi– 15,4%
Pirkanmaa  – 14,9%
Kymenlaakso– 4,9%
Etelä-Savo– 4,2%
Kainuu + 1,0%

Marraskuussa matkailijoiden yöpymiset vähenivät noin puolella edellisvuoteen verrattuna

Marraskuussa 2020 suomalaisten ja ulkomaalaisten matkailijoiden yöpymisten määrä laski entisestään. Suomalaisia majoittujia oli Suomen majoitusliikkeissä 34,3 prosenttia vähemmän, kun lukua vertaa vuoden 2019 marraskuun tilastoihin. Luvut perustuvat tilastokeskuksen laskentaan. Laskennassa ovat olleet mukana majoituspaikat, joissa on vähintään 20 vuodepaikkaa tai matkailuvaunupaikkaa, jotka ovat varustettu sähköpistokkeella.

Marraskuun lasku oli voimakkainta Uudellamaalla, jossa yöpymisten määrä väheni 68 prosenttia edellisvuodesta. Kainuussa lasku jäi muita maakuntia vähäisemmäksi (-0,9%).

Alla olevasta taulukosta näemme yöpymisten muutoksen marraskuussa 2020/2019 maakunnittain.

Alue Muutos edellisestä vuodesta, %
Koko maa – 48%
Uusimaa – 68%
Lappi – 56%
Varsinais-Suomi – 42%
Kainuu – 1%

Ulkomaalaisten yöpymisiä Suomen majoitusliikkeissä kirjattiin marraskuussa yhteensä 87 000, mikä on 80,9 prosenttia vähemmän, kuin vuonna 2019. Etenkin venäläisten ja kiinalaisten matkailijoiden määrä väheni marraskuussa 2020 – venäläisiä majoittujia oli 92,9% ja kiinalaisia 97% vähemmän, kuin edellisvuonna.

Eri maiden kansalaisuuksista virolaiset yöpyivät eniten Suomessa marraskuussa 2020, kun yöpymisiä kirjattiin noin 10 500 kappaletta. Virolaisten majoittujien määrä laski marraskuussa 71 prosenttia edellisvuodesta. Ruotsalaisia majoittujia kirjattiin marraskuulta noin 5300 kappaletta, mikä on 84 prosenttia vähemmän, kuin vuonna 2019.

Vuositasolla katsottuna venäläiset olivat suurin ulkomainen majoittujaryhmä vuonna 2020. Heille kirjattiin kaiken kaikkiaan 255 tuhatta yöpymistä. Samanaikaisesti suurin määrällinen vähennys tapahtui venäläisten matkustajien määrässä, kun venäläisten yöpymiset vähenivät 492 tuhannella yöllä.

Suurin prosentuaalinen vähennys oli ruotsalaisten yöpymisessä. Ruotsalaisten yöpyminen Suomessa väheni 82 prosentilla vuodesta 2019.

Alla olevasta taulukosta näemme eri kansallisuuksien yöpymisten muutoksen tammi-marraskuussa 2020/2019 prosentteina.

Maa Muutos edellisestä vuodesta, %
Venäjä – 66%
Saksa – 61%
Viro – 36%
Ruotsi – 82%
Kiina – 78%

Matkailu väheni, mutta mökkikauppa oli vilkasta vuonna 2020

yöpyminen hotellissa, majoittuminen ja mökkikauppa

Tilastokeskuksen luvut kertovat sekä kotimaisten, että ulkomaisten matkailijoiden selkeästä vähenemisestä. Syitä marraskuun entistä jyrkemmälle laskulle voi vain spekuloida. Suomen koronatilanne heikkeni loppuvuotta kohden ja huoli joulun toteutumisesta saattoivat olla tekijöitä, jotka vaikuttivat ihmisten matkustushaluihin. Pandemiatilanne heikkeni myös monissa Suomelle tärkeissä matkailijamaissa.

Marraskuun hotelliyöpymiset tippuivat yli puolella vuoden 2019 marraskuuhun verrattuna. Hotellihuoneen koko maan keskihinta tippui 113,94 eurosta 90,40 euroon. Hotellihuoneita oli myös tarjolla melkein 3000 kappaletta vähemmän, kuin edellisvuoden marraskuussa.

Hotellimajoittumisten määrä ei kerro koko totuutta matkustusmäärästä. Tilastokeskuksen tilastojen ulkopuolelle jää kokonaan tietynlaiset majoitusvaihtoehdot, kuten yksityiset vuokramökit.

Mielenkiintoista on myös verrata majoittumistilastoja vapaa-ajan asuntokauppaan, joka on vilkastunut huomattavasti vuonna 2020. Maanmittauslaitoksen tilastot kertovat, että vuonna 2020 loma-asuntoja myytiin valtakunnallisesti noin 40 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Vaikka jokaisen yksittäisen matkaajan tai mökinostajan motiiveja ei voida tietää, voidaan kasvavaa mökkikauppaa ja matkailun vähentämistä jossain määrin pitää seurauksena pandemian muokkaamalle arjelle.

Lähteet:

Maanmittauslaitos

Tilastokeskus

Yle 5.11

Yle 20.11

Avatar

Nita Joutsen

Nita Joutsen on työskennellyt VertaaEnsin.fi:llä vuodesta 2019 alkaen. Hänen erikoisosaamistaan ovat rahoitusalan trendit, sekä oman talouden hallinta.