Luottotietojen palautuminen ulosoton jälkeen

| | Aihe: Lainat
Tarkista luottotiedot

Mahdollisten maksuhäiriömerkintöjen kartoitus on yksi tärkeimmistä tekijöistä lainanhakijan luottokelpoisuutta arvioitaessa. Luotollisen sopimuksen solmiminen helpottuu huomattavasti, kun ulosottoon edenneet velat saa maksettua ja luottotiedot lopulta palautuvat.

Maksuhäiriömerkinnän kesto ulosoton jälkeen

Ensimmäisestä maksuhäiriömerkinnästä ilmoitetaan aina kirjeellä, josta käy ilmi velka, velkoja sekä merkinnän päättymispäivä. Laskuista, veloista ja ulosotosta johtuvat merkinnät näkyvät rekistereissä 2–4 vuotta.

 • Velkojan ilmoittamana maksuhäiriömerkintä säilyy 2 vuotta.
 • Käräjäoikeuden ja ulosoton ilmoittamat maksuhäiriömerkinnät poistuvat 2 vuoden jälkeen, jos velat on maksettu eikä uusia häiriöitä tule. Jokainen uusi merkintä pidentää edellisen keston 4 vuoteen.
  • Jos ulosotto on ollut suppea, tai maksuhäiriömerkintä johtuu pitkäkestoisesta ulosotosta, luottotiedot palautuvat kun velka on maksettu.
 • Velkajärjestelyssä maksuhäiriömerkintä säilyy 2 vuotta tai maksusuunnitelman keston ajan.

Jos velkaa ei saa maksettua pois, voi samasta laskusta tulla uusi maksuhäiriömerkintä ulosoton tekemänä. Uusia merkintöjä voi tulla useita peräkkäin, kunnes velka lopulta vanhenee.

Rahavelka voi vanheta, jos

 • Maksutuomiosta on 15 vuotta tai
 • Velan erääntymisestä on kulunut 20 vuotta, kun velkoja on yritys tai yhteisö
 • Velan erääntymisestä on kulunut 25 vuotta, kun velkoja yksityishenkilö
 • Maksutuomiosta on 20 vuotta, kun saatava on peräisin rikoksesta, josta velallinen on tuomittu vankeuteen tai yhdyskuntapalveluun
  • Määräaikaa voidaan kuitenkin pidentää 10 vuodella, jos velkomista on vaikeutettu esimerkiksi omaisuutta kätkemällä, lahjoittamalla tai tietoja salaamalla.

Maksuhäiriömerkinnän saaminen

Maksuhäiriömerkinnän voi saada, jos laskujen maksamista viivyttelee vähintään 60 vuorokautta. Velkoja voi ilmoittaa maksujen laiminlyönnistä suoraan luottotietorekisteriin, jos luottosopimuksessa on mainittu tämän olevan mahdollista. Yleensä velkoja kuitenkin hakee velalle maksutuomion käräjäoikeudesta.

Ennen tuomion hakua velkoja ilmoittaa siitä perintäkirjeessään varoittaen tulevasta maksuhäiriömerkinnästä ja luottotietojen menettämisestä. Tämän lisäksi käräjäoikeudesta toimitetaan velalliselle haaste. Käräjäoikeus ilmoittaa pankin tai rahoitusyhtiön myöntämään luottoon sekä laskurästeihin liittyvät maksutuomiot maksuhäiriörekisteriin.

Maksuhäiriömerkinnän voi saada myös ulosoton kautta, jos tuloja ei pystytä ulosmittaamaan tai jos ulosotto on pitkäkestoinen. Käräjäoikeuden ja ulosoton ilmoittamat merkinnät näkyvät luottotietorekisterissä noin kolme vuotta. Jos velat maksaa kokonaan pois eikä uusia merkintöjä tule, merkintä poistuu kahden vuoden kuluttua.

Luottohäiriömerkintä velkajärjestelystä

Velkajärjestelyn aikana luottohäiriömerkintä estää merkinnän saanutta hankkimasta uutta velkaa ja parantaa näin järjestelyn onnistumismahdollisuuksia. Lakisääteinen yksityishenkilön velkajärjestely aiheuttaa automaattisesti merkinnän, mutta vapaaehtoisesta velkajärjestelystä merkintä tulee vain velallisen suostumuksella.

Vapaaehtoisia velkajärjestelyjä ovat velkojien kanssa tehdyt sopimukset, Takuusäätiön järjestelylainan takaus sekä kunnan sosiaalinen luotto. Vapaaehtoinen merkintä on voimassa kaksi vuotta tai koko maksuohjelman ajan, jolloin merkintä uusitaan kahden vuoden välein.

Kun vapaaehtoisesta velkajärjestelystä aiheutunut maksuhäiriömerkintä on poistettu, voi luottotietorekisteriin silti jäädä tieto siitä, että henkilö on aiemmin ollut osallisena velkajärjestelyssä. Tämä saattaa olla syynä siihen, ettei lainaa saa, vaikka luottotiedot ovat kunnossa.

Voiko maksuhäiriömerkinnän saada poistettua nopeammin?

Vaikka velan maksaisi pois nopeastikin, ei merkintä yleensä poistu ennen 2 vuoden aikarajaa. Poikkeuksia ovat ulosoton ilmoittama merkintä pitkäkestoisesta ulosotosta sekä vapaaehtoisesta velkajärjestelystä seuraava merkintä. Tällöin merkintä poistuu heti, kun ulosoton päättymisestä tai velan maksusta saadaan tieto luottorekisteriyhtiölle.

Luottorekisteriin on kuitenkin mahdollista ilmoittaa, kun velka on maksettu pois. Tämän jälkeen tieto velan maksamisesta näkyy luottotietoja tarkistaville merkinnän yhteydessä.

Kun velka-asiat alkavat selvitä, kannattaa katse kohdistaa tulevaisuuteen. Paras tapa varautua tuleviin ylä- ja alamäkiin on puskurirahaston säästäminen. Tällöin lainaan ei tarvitse turvautua esimeriksi työttömyyden iskiessä. Lisäksi itselleen voi asettaa vapaaehtoisen luottokiellon, joka estää velanoton tehokkaasti myös tulevaisuudessa.

Avatar

Nita Joutsen

Nita Joutsen on työskennellyt VertaaEnsin.fi:llä vuodesta 2019 alkaen. Hänen erikoisosaamistaan ovat rahoitusalan trendit, sekä oman talouden hallinta.

Tarjoukset