Luottotietojen palautuminen ulosoton jälkeen

|Posted by | Kaikki artikkelit, Lainat, Luottokortit, Säästäminen
Tags: ,
Tarkista luottotiedot

Maksuhäiriömerkinnän kesto ulosoton jälkeen

 • Velkojan ilmoittamana maksuhäiriömerkintä säilyy 2 vuotta.
 • Käräjäoikeus ja ulosoton ilmoittamat maksuhäiriömerkinnät poistuvat 2 vuoden jälkeen, jos velat on maksettu eikä uusia häiriöitä tule. Jokainen uusi merkintä pidentää edellisen keston 4 vuoteen.
  • Jos ulosotto on ollut suppea, tai maksuhäiriömerkintä johtuu pitkäkestoisesta ulosotosta, luottotiedot palautuvat kun velka on maksettu.
 • Velkajärjestelyssä maksuhäiriömerkintä säilyy 2 vuotta tai maksusuunnitelman keston ajan.

Rahavelka voi kuitenkin vanheta jos

 • Maksutuomiosta on 15 vuotta tai
 • Velan erääntymisestä 20 vuotta, kun velkoja on yritys tai yhteisö
 • Velan erääntymisestä 25 vuotta, jos velkoja yksityishenkilö
 • Maksutuomiosta 20 vuotta, kun velkoja on yksityishenkilö, tai saatava johtuu rikoksesta, ja velallinen on tuomittu vankeuteen tai yhdyskuntapalvelukseen
  • Määräaikaa voidaan kuitenkin myös pidentää 10 vuodella, jos velkomista on vaikeutettu esimerkiksi omaisuutta kätkemällä, lahjoittamalla tai tietoja on salattu

Ensimmäisestä maksuhäiriömerkinnästä ilmoitetaan aina kirjeellä, josta käy ilmi velka, velkoja sekä merkinnän päättymispäivä. Laskuista, veloista ja ulosotosta johtuvat merkinnät näkyvät rekistereissä 2–4 vuotta.

Oma talous kannattaa aina turvata pitämällä yllä puskurirahastoa; näin maksuhäiriömerkintöjen välttäminen onnistuu helpoiten. Jos kuitenkin haet kulutusluottoa, vertaile vaihtoehdot rauhassa hakuvaiheessa, jotta et maksa ylimääräistä.

Maksuhäiriön ilmoittajana velkoja

Maksuhäiriömerkinnän voi saada, jos laskujen maksamista viivyttelee vähintään 60 vuorokautta. Merkintä näkyy luottotietorekisterissä kaksi vuotta. Yleisesti kuitenkin merkintä tulee käräjäoikeuden tai ulosoton ilmoittamana. Merkintä vaikuttaa luottotietoihin kaksi vuotta.

Maksuhäiriön ilmoittajana käräjäoikeus

Velkoja saa velan ulosottoon käräjäoikeuden antamalla maksutuomiolla. Käräjäoikeus ilmoittaa aina pankin tai rahoitusyhtiön myöntämään luottoon sekä laskurästeihin kuuluvat maksutuomiot maksuhäiriörekisteriin.

Ennen tuomion hakua velkoja ilmoittaa siitä perintäkirjeessään varoittaen tulevasta maksuhäiriömerkinnästä ja luottotietojen menettämisestä. Tämän lisäksi käräjäoikeudesta toimitetaan haaste.

Maksuhäiriömerkintä ulosoton kautta

Merkintä tehdään, jos tuloja ei pystytä ulosmittaamaan tai ulosotto on pitkäkestoinen.
Tuomion ja ulosoton ilmoittamat merkinnät näkyvät noin kolme vuotta. Jos velat maksaa kokonaan pois eikä uusia merkintöjä tule, merkintä poistuu kahden vuoden kuluttua.

Jokainen uusi maksuhäiriömerkintä pidentää edellisen merkinnän keston neljään vuoteen.
Yleensä merkintä ei poistu, vaikka velan maksaa pois. Poikkeuksena ovat ulosoton ilmoittamat merkinnät pitkäkestoisesta ulosotosta, tulot ovat liian pienet tai maksutuomion saanutta ei tavoiteta. Merkintä poistetaan näissä tapauksissa heti, kun ulosoton päättymisestä tai velan maksusta saadaan tieto luottorekisteriyhtiölle.

Velan vanhentuminen voi poistaa ainoastaan pitkäkestoisesta ulosotosta aiheutuneen merkinnän. Luottorekisteriin on mahdollista ilmoittaa kun velka on maksettu pois, joka näkyy luottotietoja tarkistaville.

Luottohäiriömerkintä velkajärjestelystä

Velkajärjestelyn aikana luottohäiriömerkintä estää merkinnän saanutta hankkimasta uutta velkaa järjestelyn aikana. Lakisääteinen yksityishenkilön velkajärjestely aiheuttaa automaattisesti merkinnän, mutta vapaaehtoisesta velkajärjestelystä merkintä tulee vain suostumuksella.

Vapaaehtoinen velkajärjestely

Vapaaehtoisia velkajärjestelyjä ovat velkojien kanssa tehdyt sopimukset, Takuu-Säätiön järjestelylainan takaus sekä kunnan sosiaalinen luotto. Vapaaehtoinen merkintä on voimassa kaksi vuotta, tai koko maksuohjelman ajan, jolloin merkintä uusitaan kahden vuoden välein.

Vapaaehtoinen merkintä antaa positiivisen kuvan velkojenhoitokyvystä.

Yksityishenkilön velkajärjestely

Yksityishenkilön velkajärjestely tarkoittaa sitä, että velat maksetaan oman maksukyvyn mukaisesti yleensä 2-5 vuoden aikavälillä ja tämän jälkeen yli jäänyt velka annetaan anteeksi.

Tämänlainen velkajärjestely on tarkoitetttu Suomessa vakituisesti asuville yksityishenkilöille tai pienyrittäjille. Suomalaiset voivat hake velkajärjestelyä käräjäoikeudesta oikeusaputoimiston velkaneuvojan avulla.

Ennen velkajärjestelyyn hakemista selvitetään kuitenkin ensisijaiset toimet velan pois maksamiseen esimerkiksi ulosoton tai maksusopimusten kautta.

Ulosotto ja varattomuus

Jos ulosmitattavaa omaisuutta tai tuloa ei ole riittävästi, ulosottomies lähettää tiedot luottorekisterien pitäjille.

Kun taas suppeassa ulosotossa varattomaksi todettu velallinen maksaa velkansa, tieto varattomuudesta poistetaan luottotietorekistereistä. Muussa ulosotossa maksetusta velasta ilmoitetaan rekisterien pitäjille vain velallisen pyynnöstä.

Mikä ulosotto?

Ulosotto käynnistyy, jos laskuja tai velkojaan ei maksa, tuomioistuin määrää velallisen maksuvelvolliseksi eikä tuomiota vapaaehtoisesti noudata.

Ulosottoviranomainen valvoo velkojan ja velallisen etua. Ulosotossa voidaan lähettää maksukehotuksia, tai palkka tai muu omaisuus voidaan ulosmitata.

Tavallisesti ulosmitataan palkka-, eläke, tai elinkeinotuloa. Viimeisimpänä ulosmitattavana varallisuutena ovat vakituinen asunto sekä elinkeinoa tai muuten eniten tarvitsema omaisuus. Ulosmitattua omaisuutta voidaan myös käyttää vakuutena, milloin se myydään, jos velkaa ei makseta sovitussa ajassa. Kun velka maksetaan ajallaan, ulosmittaus raukeaa ja omaisuus palautetaan.

Kun velka-asiat alkavat selvitä, kannattaa katse kohdistaa tulevaisuuteen. Paras tapa varautua tulevaisuuteen sekä elämän ylä- ja alamäkiin on säästäminen, joka yksinkertaisimmillaan voi olla sopivan rahasumman siirtäminen automaattisesti säästötilille palkkapäivän koittaessa.

Vertaile yhdistelylainoja Löydä markkinoiden paras korko

Hvad tænker du?

Your email address will not be published. Required fields are marked *