Luottotietojen palautuminen ulosoton jälkeen

| | Aihe: Lainat
Tarkista luottotiedot

Mahdollisten maksuhäiriömerkintöjen kartoitus on eräs yleisimmistä toiminnoista luottokelpoisuutta arvioitaessa. Luottokelpoisuuden arviointi voi tulla vastaan esimerkiksi uutta lainaa, luottoa, puhelinliittymää tai vuokra-asuntoa haettaessa. Edellä mainituissa tilanteessa toimenpide tapahtuu automaattisesti, eikä hakijan tarvitse itse huolehtia muusta kuin puhtaista luottotiedoista.

Jos hakijan menneisyydestä löytyy luurankoja, jotka ovat realisoituneet maksuhäiriömerkinnöiksi tai jopa ulosotoksi, voi hakemuksen käsittely mutkistua huomattavasti. Tässä oppaassa kerromme perustietoa maksuhäiriömerkinnän poistumisesta eri tilanteissa.

Miten maksuhäiriömerkinnän saa?

Maksuhäiriömerkinnän voi saada, jos laskujen tai muiden velkojen maksamista viivyttelee vähintään 60 vuorokautta.

Jos tietää, ettei kykene lyhentämään lainaa suunnitelman mukaisesti, kannattaa olla yhteyksissä velkojaan hyvissä ajoin. Velkojan kanssa on yleensä mahdollista sopia uudesta maksusuunnitelmasta ja samalla välttää niin perintä, ulosotto kuin maksuhäiriömerkinnän saaminen luottotietoihin.

Ennen maksuhäiriömerkinnän tekoa velkojan pitää lähettää velalliselle useita maksukehotuksia. Ennen tuomion hakua velkoja ilmoittaa perintäkirjeellä varoituksen tulevasta maksuhäiriömerkinnästä ja luottotietojen menettämisestä. Tämän lisäksi käräjäoikeudesta toimitetaan velalliselle haaste. Käräjäoikeus ilmoittaa pankin tai rahoitusyhtiön myöntämään luottoon sekä laskurästeihin liittyvät maksutuomiot maksuhäiriörekisteriin.

Velkoja voi ilmoittaa maksujen laiminlyönnistä myös suoraan luottotietorekisteriin, jos luottosopimuksessa on mainittu tämän olevan mahdollista. Yleisemmin velkoja kuitenkin hakee velalle maksutuomion käräjäoikeudesta. Maksuhäiriömerkintä kirjataan luottotietoihin tuomioistuimen päätöksellä.

Maksuhäiriömerkinnän voi saada myös ulosoton kautta, jos tuloja ei pystytä ulosmittaamaan tai jos ulosotto on pitkäkestoinen. Käräjäoikeuden ja ulosoton ilmoittamat merkinnät näkyvät luottotietorekisterissä noin kolme vuotta. Jos velat maksaa kokonaan pois eikä uusia merkintöjä tule, merkintä poistuu kahden vuoden kuluttua.

Kuinka tarkistan onko minulla aktiivinen maksuhäiriömerkintä?

Lain mukaan yksityishenkilö voi tarkastaa omat luottotietonsa ilmaiseksi kerran vuodessa. Jos joudut tarkistamaan luottotietojasi useammin, peritään ylimääräisistä kyselyistä maksu.

Yksityishenkilönä voit tarkastaa omat luottotietosi ilmaiseksi kahdesta eri rekisteristä, Suomen Asiakastieto Oy:stä tai Bisnode Finland Oy:stä. Jos kaipaat tietoja ilmaiseksi, kannattaa olla ajoissa liikkeellä, sillä prosessi voi kestää hetken. Nopeasti tietoja kaipaaville löytyy maksullisia, kolmansien osapuolten palveluita, jotka toimivat hieman vikkelämmin.

Suomen Asiakastiedosta voi pyytää omia luottotietoja muutamaa eri reittiä. Luottotietoja voi pyytää:

 • Verkkopalvelussa: Voit tehdä omien luottotietojen tarkistuspyynnön Asiakastiedon sivuilla. Pyynnön tekeminen edellyttää vahvaa tunnistautumista joko verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
 • Sähköpostitse: Voit lähettää vapaamuotoisen kirjallisen pyynnön osoitteeseen omatieto@asiakastieto.fi. Muista liittää mukaan henkilötunnus, kotiosoite, omakätinen allekirjoitus ja nimenselvennys sekä kopio henkilöllisyystodistuksesta. Jos haluat vastauksen sähköpostiisi, liitä pyyntöön myös sähköpostiosoitteesi.
 • Postitse: Lähetä vapaamuotoinen kirjallinen pyyntö yllämainituilla liitte

Omat luottotiedot voi tarkistaa myös Bisnoden rekisteristä. Voit pyytää luottotietoja myös postitse Bisnodelta. Täytä tällöin kirjallinen pyyntölomake ja lähetä se postin tai faxin kautta seuraavaan osoitteeseen:

Bisnode Finland Oy
Soliditet-henkilöluottotietorekisteri
Kumpulantie 3
00520 Helsinki

Luottotietojen rekisteriotteesta haetaan yleensä tietoa maksuhäiriömerkinnöistä, mutta se ei ole ainut tieto, jonka rekisteristä saa irti. Luottotiedoista näkyy maksuhäiriömerkintöjen määrän lisäksi kunkin merkinnän ajankohta ja alkuperä. Myös merkintöjen voimassaoloaika ilmoitetaan. Lisäksi luottotiedoista näkee, kenelle tietoja on luovutettu viimeisen 12 kuukauden aikana.

Jos sinulla ei ole maksuhäiriömerkintöjä, rekisteri käy todistuksena puhtaista luottotiedoista.

Omien luottotietojen tarkistus on järkevää silloin tällöin, koska silloin itselle jää kopio luottorekisteristä. Jos esimerkiksi uuden asunnon vuokraisäntä haluaa tietoja luottomerkinnöistä, on se kätevä toimittaa suoraan vuokraisännälle.

Toisen henkilön luottotietoja ei saa tarkistaa ilman laissa mainittua pätevää perustetta. Perusteiksi kelpaavat esimerkiksi luoton myöntäminen, asunnon vuokraaminen ja työnhakijan arviointi tilanteissa, joissa haettu työ edellyttää rahan käsittelyä. Jos olet esimerkiksi vuokraamassa omistamaasi asuntoa, voit tarkistaa potentiaalisen vuokralaisen luottotiedot. Tästä on kuitenkin hyvä pyytää suostumus etukäteen.

Maksuhäiriömerkinnän yleinen kesto

Maksuhäiriömerkinnät ovat yleensä voimassa tietyn ajan riippumatta siitä, onko velka jo maksettu takaisin kokonaisuudessaan vai ei. Yleensä maksuhäiriömerkintä näkyy luottotiedoissa kolme vuotta. Merkintä kuitenkin poistetaan kahdessa vuodessa, jos velka on maksettu kokonaisuudessaan pois eikä kuluttaja saa uutta häiriömerkintää tämän kahden vuoden aikana. Jos kuluttaja saa uuden maksuhäiriömerkinnän, edellisen häiriömerkinnän kesto pitenee neljään vuoteen.

Pisimmillään maksuhäiriömerkintä voi olla luottorekisterissä 15 vuotta, sillä siinä ajassa velka vanhenee. Velan vanhenemisen jälkeen maksuhäiriömerkintä poistetaan rekisteristä.

Maksuhäiriömerkinnän kesto ulosoton jälkeen

Ensimmäisestä maksuhäiriömerkinnästä ilmoitetaan aina kirjeellä, josta käy ilmi velka, velkoja sekä merkinnän päättymispäivä. Laskuista, veloista ja ulosotosta johtuvat merkinnät näkyvät rekistereissä 2–4 vuotta.

Velkojan ilmoittamana maksuhäiriömerkintä säilyy 2 vuotta.

Käräjäoikeuden ja ulosoton ilmoittamat maksuhäiriömerkinnät poistuvat 2 vuoden jälkeen, jos velat on maksettu eikä uusia häiriöitä tule. Jokainen uusi merkintä pidentää edellisen keston 4 vuoteen. Jos ulosotto on ollut suppea, tai maksuhäiriömerkintä johtuu pitkäkestoisesta ulosotosta, luottotiedot palautuvat kun velka on maksettu.

Velkajärjestelyssä maksuhäiriömerkintä säilyy 2 vuotta tai maksusuunnitelman keston ajan.

Jos velkaa ei saa maksettua pois, voi samasta laskusta tulla uusi maksuhäiriömerkintä ulosoton tekemänä. Uusia merkintöjä voi tulla useita peräkkäin, kunnes velka lopulta vanhenee.

Velan vanhentuminen – Milloin velka vanhenee?

Velan vanheneminen tarkoittaa, että velallisen velvollisuus suorittaa velka loppuu. Veloille säädetty vanhentumisaika on yleensä kolme vuotta. Yksityisoikeudelliselle velalle kuitenkin lasketaan sekä yleistä että niin sanotusti lopullista vanhentumisaikaa. Käytännössä velka ei näin ollen lähes koskaan vanhene kolmen vuoden kuluessa. Lopullisesti velka vanhenee 15–25 vuodessa.

Olemassa oleva laki velan vanhentumisesta sääntelee paitsi rahavelan myös muiden velvoitteiden vanhentumista. Julkisoikeudelliset ja toisaalta yksityisoikeudelliset velat vanhentuvat eri tavoin.

Julkisoikeudelliset velat sisältävät esimerkiksi verot ja kuntien perimät terveyskeskusmaksut sekä pysäköintivirhemaksut. Yksityisoikeudellisia velkoja ovat miltei kaikki muut maksut.

Velan vanhentumisaikana pidetään pääsääntöisesti kolmea vuotta velan erääntymisestä tai tavaran luovutuksesta. Velan vanhentumisaika on viisi vuotta, mikäli velasta on annettu lainvoimainen tuomio tai jokin muu sellainen ulosottoperuste, joka voidaan panna täytäntöön.

Velan vanhentuminen on yleensä mahdollista katkaista. Katkaisemisen jälkeen alkaa juosta uusi, samanpituinen vanhentumisaika, joka on myös mahdollista katkaista.

Velan vanhentuminen katkeaa esimerkiksi, kun

 • osapuolet sopivat maksujärjestelyistä, vakuudesta tai muusta velan ehtojen muutoksesta tai vanhentumisen katkaisusta
 • velallinen maksaa velkaa tai muulla tavalla tunnustaa velan velkojalle
 • velkoja laittaa vireille velkaa koskevan ulosottoasian
 • velkoja muistuttaa velallista velan olemassaolosta

Velka ei siis pääse vanhenemaan, jos velkoja esimerkiksi lähettää velalliselle joka kolmas vuosi kirjallisen muistutuksen saatavistaan. 

Yksityishenkilöiden rahavelat vanhenevat kuitenkin lopullisesti 15-25 vuoden kuluessa. Velan lopullinen vanhentuminen tapahtuu seuraavalla aikajänteellä:

 • 20 vuodessa velan erääntymisestä (velkojana yritys tai yhteisö).
 • 25 vuodessa velan erääntymisestä (velkojana yksityishenkilö).
 • 15 vuodessa siitä, kun ulosottoperuste eli tuomio on annettu.
 • 20 vuodessa siitä, kun ulosottoperuste eli tuomio on annettu, mikäli ulosottoperusteen velkoja on yksityishenkilö.
 • 20 vuodessa siitä, kun ulosottoperuste eli tuomio on annettu, mikäli korvaussaatava perustuu rikokseen, josta velallinen on tuomittu vankeuteen tai yhdyskuntapalvelukseen.

Seuraava kuva havainnollistaa velan vanhenemisen etenemistä, kun velkoja on yritys tai yhteisö.

Velan vanheneminen, kun velkoja on yritys

Mikä on ulosoton merkitys velan vanhenemiseen?

Jos velallinen ei maksa velkaansa vapaaehtoisesti velkajärjestelyn tai yksityisen perinnän kautta, velkoja voi viedä asian tuomioistuimen käsiteltäväksi. Käräjäoikeuden antama tuomio toimii ulosottoperusteena ja ulosotto käynnistyy, kun velkoja tekee ulosottovirastoon ulosottohakemuksen. Silloin maksamatta jäänyttä velkaa aletaan periä ulosottoteitse.

Velan vanhentumisaika nousee 5 vuoteen, kun velasta annetaan ulosottoperusteeksi kelpaava tuomio. 

Kuolinpesän velan vanheneminen

Mikäli vainajalla on velkaa, suoritetaan velka kuolinpesän varoista. Kuolinpesän velat maksetaan aina ennen perinnönjakoa. Jos kuolinpesällä on velkaa muttei varoja, kannattaa kuolinpesä pyrkiä sulkemaan mahdollisimman nopeasti tiedottamalla velkojia asiasta. 

Muiden velkojen tapaan myös kuolinpesän velat vanhenevat. Velkojen yleisen vanhentumisajan sijaan velka vanhenee 10 vuoden kuluttua siitä, kun velasta sovittiin tai se muutoin syntyi, jos velka on myönnetty toistaiseksi, ehdollisesti tai sen yhteydessä ei ole sovittu eräpäivästä. Tietyillä julkisyhteisöjen perimillä maksuilla, kuten sairaalamaksuilla, on sen sijaan viiden vuoden vanhentumisaika.

Velka ei periydy, eli kuolinpesän osakas ei pääsääntöisesti joudu henkilökohtaiseen vastuuseen vainajan velasta. Poikkeuksena on kuitenkin tilanne, jossa perunkirjoitusvelvollinen osakas laiminlyö perunkirjoituksen toimittamisen määräajan puitteissa. Mikäli näin tapahtuu, osakas vastaa henkilökohtaisesti vainajan velasta.

Osakkaat eivät välttämättä ole tietoisia kaikista vainajan veloista. Perunkirjoituksen toimittamisen jälkeen onkin mahdollista hakea julkista haastetta vainajan ja kuolinpesän velkojen selvittämiseksi.

Luottohäiriömerkintä velkajärjestelystä

Velkajärjestelyn aikana luottohäiriömerkintä estää merkinnän saanutta hankkimasta uutta velkaa ja parantaa näin järjestelyn onnistumismahdollisuuksia. Lakisääteinen yksityishenkilön velkajärjestely aiheuttaa automaattisesti merkinnän, mutta vapaaehtoisesta velkajärjestelystä merkintä tulee vain velallisen suostumuksella.

Vapaaehtoisia velkajärjestelyjä ovat velkojien kanssa tehdyt sopimukset, Takuusäätiön järjestelylainan takaus sekä kunnan sosiaalinen luotto. Vapaaehtoinen merkintä on voimassa kaksi vuotta tai koko maksuohjelman ajan, jolloin merkintä uusitaan kahden vuoden välein.

Kun vapaaehtoisesta velkajärjestelystä aiheutunut maksuhäiriömerkintä on poistettu, voi luottotietorekisteriin silti jäädä tieto siitä, että henkilö on aiemmin ollut osallisena velkajärjestelyssä. Tämä saattaa olla syynä siihen, ettei lainaa saa, vaikka luottotiedot ovat kunnossa.

Voiko maksuhäiriömerkinnän saada poistettua nopeammin?

Vaikka velan maksaisi pois nopeastikin, ei merkintä yleensä poistu ennen 2 vuoden aikarajaa. Poikkeuksia ovat ulosoton ilmoittama merkintä pitkäkestoisesta ulosotosta sekä vapaaehtoisesta velkajärjestelystä seuraava merkintä. Tällöin merkintä poistuu heti, kun ulosoton päättymisestä tai velan maksusta saadaan tieto luottorekisteriyhtiölle.

Luottorekisteriin on kuitenkin mahdollista ilmoittaa, kun velka on maksettu pois. Tämän jälkeen tieto velan maksamisesta näkyy luottotietoja tarkistaville merkinnän yhteydessä.

Kun velka-asiat alkavat selvitä, kannattaa katse kohdistaa tulevaisuuteen. Paras tapa varautua tuleviin ylä- ja alamäkiin on puskurirahaston säästäminen. Tällöin lainaan ei tarvitse turvautua esimeriksi työttömyyden iskiessä. Lisäksi itselleen voi asettaa vapaaehtoisen luottokiellon, joka estää velanoton tehokkaasti myös tulevaisuudessa.

Mikä on Ref-merkintä luottotiedoissa?

Kun kuluttaja on saanut maksuhäiriön aiheuttaneen velan maksettua voi hän pyytää Ref-merkintää luottotietoihinsa. Ref-merkinnällä voidaan lyhentää maksuhäiriömerkinnän kestoa luottorekisterissä vuodella. Lisäksi ref-merkintä toimii merkkinä lainanantajille siitä, että maksuhäiriön aiheuttanut velka on maksettu takaisin.

Ref-merkintää täytyy kuitenkin itse pyytää lisättäväksi omiin luottotietoihin. Pyyntö on tehtävä kirjallisesti ja rekisterinpitäjälle pitää pystyä todistamaan, että velka on maksettu takaisin kokonaan. Luottorekistereitä pitävät Suomessa esimerkiksi Bisnode Finland Oy ja Suomen Asiakastieto Oy.

Ref-merkintä voi helpottaa maksuhäiriön saaneen kuluttajan elämää, sillä maksuhäiriömerkintä estää usean eri sopimuksen tekemisen. Esimerkiksi vuokrarästeistä johtuva maksuhäiriö voi estää vuokra-asunnon saamisen. Jos maksuhäiriöön on lisätty ref-merkintä, voi vuokra-asuntokin irrota helpommin, sillä tuleva vuokranantaja tietää, että edellinen vuokravelka on hoidettu. Lisäksi jotkin kulutusluottojen tarjoajat myöntävät lainaa sellaisille maksuhäiriön saaneille, jotka ovat maksaneet maksuhäiriön aiheuttaneen velan takaisin kokonaisuudessaan.

Avatar

Nita Joutsen

Nita Joutsen on työskennellyt VertaaEnsin.fi:llä vuodesta 2019 alkaen. Hänen erikoisosaamistaan ovat rahoitusalan trendit, sekä oman talouden hallinta.

Tarjoukset