Lomautus uhkaa – mitä koronavirus toi tullessaan?

|Saana Helmi

Lomautus voi joskus olla yritykselle ainoa vaihtoehto liiketoiminnan elvyttämiseksi. Työntekijä vapautetaan tällöin toistaiseksi tai määräajaksi työnteosta, mutta työsopimus jää voimaan.

Koronaepidemia on lisännyt lomautuksien määrää. Työ- ja elinkeinoministeriö on arvioinut, että tällä hetkellä lomautus uhkaa noin 100 000 työntekijää Suomessa. Työmarkkinajärjestöt ovat tehneet 18.3 hallitukselle esityksen lomautuksia koskevista lakimuutoksista, ja muutosten odotetaan tulevaan pian voimaan.

Mitä lomautus tarkoittaa työntekijän kannalta? Kokosimme alle lomautuksen normaalikäytännöt, sekä epidemiakriisin takia suunnitellut lakimuutokset. Listasimme myös, miten kannattaa toimia ja mitä tulee tietää, mikäli lomautus uhkaa.

Mitä tarkoittaa lomautus?

Lomauttamisella tarkoitetaan sitä, että työnantaja keskeyttää työntekijän työnteon ja palkanmaksun, mutta työsuhde pysyy voimassa. Lomautuksen voi toteuttaa työehtosopimuslaissa määriteltyjen ehtojen mukaisesti. Normaalioloissa lomauttaminen koskee vakituisia työntekijöitä. 

Määräaikainen työntekijä voidaan lomauttaa vain, jos hän hoitaa vakituisen työntekijän sijaisuutta. Työnantajalla on oikeus lomautukseen, jos työ on oleellisesti vähentynyt, eikä työntekijälle pystytä tarjoamaan muita työtehtäviä.

Lomautus on joko määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva. Määräaikainen lomautus otetaan käyttöön silloin, kun huonon työtilanteen arvioitu kesto on enintään 90 päivää.

Lomautus voidaan toteuttaa kokoaikaisena tai osa-aikaisena. Kokoaikainen lomautus tarkoittaa, ettei työntekijä ole lainkaan työvelvollinen. Osa-aikainen lomautus tarkoittaa työajan lyhentämistä päivittäisestä tai viikoittaisesta työajasta. 

Miten lomautusprosessi normaalisti etenee?

Yli 20 työntekijän yritykset kuuluvat yhteistoimintalain piiriin. Normaalioloissa tämä tarkoittaa sitä, että ennen lomauttamista yrityksen tulee käydä yt-neuvottelut. Yt-neuvotteluista on ilmoitettava viisi päivää ennen neuvotteluiden alkua.

Tämän jälkeen neuvotteluita on käytävä kaksi viikkoa ennen kuin lomautuksia voidaan määrätä. Lomautukset tulevat voimaan vasta kahden viikon päästä lomautusilmoituksesta, eli työntekijälle maksetaan palkkaa kahden viikon ajan lomautuspäätöksestä.

Alle 20 työntekijän yritykset eivät kuulu yhteistoimintalain piiriin. Tämä tarkoittaa sitä, että pienten yritysten ei tarvitse käydä kahden viikon yt-neuvotteluita ennen lomauttamista. Lomautuspäätöstä seuraa normaalisti kuitenkin kahden viikon lomautusilmoitusaika, jolloin työntekijälle tulee vielä maksaa palkkaa.

Lomautuksen poikkeusolot koronan aikana

Hallitus ja työmarkkinajärjestöt suunnittelevat työehtolain muuttamista koronakriisin takia. Muutosten voimaanastumispäivää ei vielä tiedetä. Muutokset tulevat oletetusti voimaan vaiheittain, mutta kuitenkin lähiviikkojen tai -päivien aikana.

25.3. mennessä on sovittu lomautusprosessin muutoksesta, jonka myötä yhteistoimintalain piiriin kuuluvien yritysten ei tarvitse käydä yt-neuvotteluita ennen lomautusta. Yritykset ovat silti velvoitettuja perustelemaan, miten epidemian poikkeustilanne on heikentänyt yrityksen toimintaa, ja oikeuttanut näin lomautuspäätöksiin.

Hallitus kaavailee lakimuutosta, jonka myötä yt-lain alaisten yritysten lomautusprosessi nopeutuisi huomattavasti. Yt-neuvotteluja tulee käydä 14 vuorokauden sijaan 5 vuorokautta. Työnantajan on ilmoitettava lomautuksesta viimeistään 5 päivää ennen lomautusta, aiemman 14 päivän sijaan.

Lisäksi hallitus suunnittelee, että yt-lain alaisuuteen kuulumattomat yritykset eli alle 20 työntekijän yritykset voivat suoraan lomauttaa työntekijöitä viiden arkipäivän varoitusajalla. Työnantajan on esitettävä työntekijälle ennakkoselvitys lomautukseen liittyvistä yksityiskohdista ja järjestelyistä.

Alakohtaiset työehtosopimukset vaihtelevat hieman keskenään ja poikkeavat työsopimuslaista. Jotkin alat ovat jo tehneet muutoksia työehtosopimuksiin. Esimerkiksi lomautuksen ilmoitusaikaa on jo osittain lyhennetty epidemian takia. 

Ajantasainen tieto kannattaa tarkistaa oman työntekijäliiton sivuilta. Jos alallasi ei ole työehtosopimusta, ilmoitusaika on 14 vuorokautta niin pitkään, kunnes muutos kirjataan työsopimuslakiin.

Myös määräaikainen työntekijä voidaan lomauttaa

Normaalioloissa lomauttaminen koskee lähtökohtaisesti vain vakituisia työntekijöitä. Hallitus on esittänyt, että epidemia kriisin aikana myös määräaikaisia työntekijöitä voitaisiin lomauttaa. Tästä ei ole vielä virallista lakipäätöstä.

Myös koeajalla olevan työntekijän työsopimus voidaan epidemian takia purkaa. Edellä mainituissa tilanteissa lomautuksen syyn tulee olla taloudellinen tai tuotannollinen, lomauttamista koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Jos sinua mietityttää lomautustasi koskevat syyt tai käytännöt, kannattaa aina ensin tarkistaa toimialakohtainen työehtosopimus, sillä niiden välillä saattaa olla poikkeavia määräyksiä. Yritysten tulee noudattaa oman alansa työehtosopimusta, vaikka se poikkeaisi työehtolaista.

Toimeentulo lomautuksen aikana

Jos sinut on lomautettu kokonaan, saat ansiopäivärahaa lomautuspäiviltä. Jos taas työpäivääsi on lyhennetty, saat päivärahaa. Päivärahan suuruuteen on huomioitu osa-aikaisen palkkasi suuruus. Lyhennetyn työajan tulee olla enintään 80 prosenttia normaalista työajasta. Muuten ansiopäivärahaa ei makseta.

Kun sinut lomautetaan, ilmoittaudu välittömästi TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi. Korvausta ei makseta takautuvasti, vaan ainoastaan siitä päivästä eteenpäin, kun olet tehnyt ilmoituksen.

Lomautettu työntekijä saa työskennellä toisessa yrityksessä lomautuksen aikana. Työntekijä ei kuitenkaan saa mennä työnantajan kilpailijalle töihin, sillä kilpailevan toiminnan kielto on voimassa myös lomautuksen aikana.

Lomautuksen aikana työntekijä on oikeus irtisanoa työsopimuksen ilman irtisanomisaikaa, kunhan työntekijä tekee sen viikkoa ennen päivää, jolloin töiden piti alkaa uudelleen. Lomautuksen aikana solmittu uusi työsuhde tulee irtisanoa viiden vuorokauden varoitusajalla.

Osa pankeista tarjoaa nyt asuntolainan lyhennysvapaata. Jos joudut maksuvaikeuksiin lomautuksen takia, kannattaa tarkistaa, mikä pankkisi käytäntö on. Esimerkiksi Nordea tarjoaa tällä hetkellä puolen vuoden lyhennysvapaata.

Näin haet toimeentulotukea

Lomautuksen aikana voit saada työttömyysturvaa joko työttömyyskassasta tai Kelalta. Kummassakin tapauksessa tulee lomautetun ensin ilmoittautua TE-toimistoon työttömäksi. 

Virallinen ilmoitus lomautuksesta on edellytys työttömyyskorvauksen saannille. Ilmoitus tehdään TE-toimiston sivuilta täyttämällä kaavake, jossa ilmoittaudutaan työnhakijaksi.

Lomautuksen päivärahan saamisessa on normaalisti viiden arkipäivän omavastuuaika, jolloin tukea ei makseta. Hallitus suunnittelee omavastuuajan poistamista korona epidemian vuoksi, jolloin korvaus maksettaisiin heti ensimmäisestä ilmoituspäivästä saakka.

Kun olet ilmoittautunut työnhakijaksi TE-palvelussa, voit hakea työttömyysetuutta työttömyyskassasta. Etuus haetaan siitä työttömyyskassasta, johon kuulut. Tarkista oman työttömyyskassasi hakemusohjeet.

Jos et kuulu mihinkään työttömyyskassaan, voit hakea Kelan työttömyyspäivärahaa. Päiväraha on joko ansiopäivärahaa tai peruspäivärahaa, riippuen lomautuksesi luonteesta. Päivärahahakemuksen käsittelyyn voi ruuhka-aikana mennä useampi viikko. Kun työntekijöiden lomautusten määrä kasvaa, myös hakemusten käsittelyaika voi pidentyä.

Saana Helmi

Saana Helmi

Saana Helmi on VertaaEnsin.fi sisällöntuottaja. Saana opiskelee Turun yliopistossa mediatutkimusta ja liiketoimintaa. Taloudellinen mielenrauha on hänelle tärkeä asia.