Laskun eräpäivä – mitä se tarkoittaa käytännössä?

|Mikko Murphy
laskun eräpäivä


Onko laskun eräpäivä huomenna eikä rahaa ole tarpeeksi tilillä? Mietityttääkö mitä tapahtuu jos et maksa laskuasi ajallaan? Laskun eräpäivä voi olla harhaanjohtava käsite, varsinkin jos ottaa huomioon sen, että pankkien väliset siirrot voivat kestää jonkin aikaa. Siksi kannattaa tutustua asiaan tarkemmin, jottei vahingossa tulisi pupu pöksyyn eräpäivän lähestyessä.

Huomioita laskun eräpäivästä

Laskun eräpäivä tarkoittaa viimeistä päivää, jolloin laskun voi maksaa. Maksusuoritus täytyy tehdä viimeistään tänä päivänä. Rahan ei kuitenkaan tarvitse saapua velkojalle samana päivänä, koska pankkien välisissä siirroissa menee yleensä muutama päivä.

Kuluttajaviraston mukaan laskun maksamiseen on annettava kohtuullinen määrä aikaa, joka on viraston mukaan vähintään 14 päivää. Tämä ajanjakso varmistaa, että kuluttajalla on riittävästi aikaa tarkistaa laskun tiedot ja huomauttaa mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä laskuttajalle. Joissain tilanteissa eräpäivä voidaan kuitenkin asettaa aiemmaksi: esimerkiksi jos laskun maksaminen olisi pitänyt tapahtua kaupantekohetkellä, mutta laskun maksaja sekä vastaanottaja sopivat erityisestä maksuehdosta.

Jos eräpäivästä ei ole etukäteen sovittu, velkojan täytyy erikseen vaatia saataviaan, minkä jälkeen velallisella on 30 päivää aikaa laskun maksamiseen. Vaatimus voi olla esimerkiksi lasku asiakkaalle tai suullinen ilmoitus. Viivästyskorko alkaa kertymään 30 päivää vaatimuksen tapahtumisen jälkeen.

Jos eräpäiväksi sattuu pyhäpäivä, niin käytännössä lasku erääntyy vasta seuraavana arkipäivänä. Esimerkkejä tällaisista tilanteista ovat arkilauantait, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, sekä joulu- tai juhannusaatto.

Viivästyskorko ja sen kertyminen

Korkolain mukaan velallisen on maksettava viivästyskorkoa kun maksu viivästyy sovitusta eräpäivästä. Viivästyskorko kuluttajille lasketaan lisäämällä seitsemän prosenttiyksikön vuosikorko kulloinkin voimassa olevaan viitekorkoon. Tällä hetkellä kun viitekorko on nolla, viivästyskorko on siis seitsemän prosenttia.

Viivästyskoron kertyminen alkaa heti eräpäivää seuraavana päivänä. Korkoa kertyy vain siitä osasta maksua, joka on viivästynyt. Viivästyskorosta pitää joko ilmoittaa laskussa, tai siitä täytyy sopia kaupantekohetkellä.

Esimerkki viivästyskorosta
Sait 1000 euron laskun, jonka eräpäivä oli 15.07.2017. Nyt kun viivästyskorko on 7,00% vuodessa, se tarkoittaa, että korkoa on ehtinyt kertyä 35,29 euroa 15.01.2018 mennessä. Eli puolessa vuodessa 1000 eurolle kertyy viivästyskorkoa noin 35 euroa nykyisellä korkotasolla.

Mitä tapahtuu laskun eräpäivän jälkeen?

Eräpäivän jälkeen velkoja tai perintätoimisto lähettää maksumuistutuksen saatavista. Maksumuistutus voi tulla milloin vain, mutta kulullisen maksumuistutuksen voi saada vasta 14 päivää eräpäivän jälkeen. Tämän maksumuistutuksen perintäkulu on laissa määritelty maksimissaan 5 euroa. Muistutuksen eräpäivä voi olla heti samana päivänä, mutta kuluttajalle jää kuitenkin vielä 14 päivää aikaa maksamiseen ennen seuraavia perintätoimenpiteitä. Käytännössä kuluttajalla on siis 14 päivää aikaa maksaa lasku maksumuistutuksen jälkeen.

Tätä perinnän ensimmäistä vaihetta kutsutaan myös “vapaaehtoiseksi perinnäksi,” jossa velkoja tai perintätoimisto lähettää velalliselle perintäkirjeitä, joiden avulla he yrittävät saada häntä maksamaan velkansa. Jos tämä ei kuitenkaan tuota tulosta, asia siirtyy toiseen vaiheeseen eli “oikeudelliseen perintään,” jolloin asia siirtyy käräjäoikeuden hoidettavaksi. Tämän tuomion jälkeen velalliselle tulee maksuhäiriömerkintä, ja samalla myös ulosottovirasto aloittaa kovemmat perintätoimenpiteet, jotka viimeistään johtavat asian lopulliseen selvittämiseen.

Jos laskun eräpäivä lähestyy eikä rahaa näy mailla halmeilla, voi joissain tapauksissa harkita laskun maksamista luottokortilla, varsinkin jos tietää pystyvänsä maksamaan luottokorttilaskun korottoman maksuajan puitteissa. Siinä tapauksessa kannattaa tutustua ilmaiseen ja puolueettomaan luottokorttivertailuumme: