Lainojen korkokatto 2021 – Korkokattoa koskeva lakimuutos sai jatkoa

|Nita Joutsen
korkokatto lakimuutos

Suomessa otettiin viime heinäkuussa käyttöön lakimuutos, jonka myötä vakuudettomien lainojen korot laskivat. Korkokatto puolittui 20 prosentista 10 prosenttiin. Lakimuutoksella haluttiin ehkäistä ja välttää koronaepidemiasta johtuvia velkaongelmia ja helpottaa taloudellisiin vaikeuksiin ajautuneita.

Alun perin lakimuutoksen oli tarkoitus olla voimassa vuoden 2020 loppuun, mutta nyt sitä on tarkoitus jatkaa ensi vuoden syyskuuhun.

Näin ollen 1.1.–30.9.2021 välisenä aikana lainoista perittävä korko on 10%. 1.10.2021 alkaen lainan korkoa peritään sopimuksen mukaisesti. Vertailumme lainat on päivitetty uuden korkokaton mukaiseksi.

Mistä korkokaton lakimuutoksessa olikaan kyse?

Hallitus muutti kuluttajansuojalakia siten, että kulutusluottojen korkokatot pystyttiin puolittamaan. Maksimikorko oli ennen 20 prosenttia. Muutoksen myötä kulutusluottoja sai myydä maksimissaan 10 prosentin korolla. Toisin sanoen, kulutusluotot ovat nyt edullisempia. Muutos koski ja tulee jatkossakin koskemaan vain uusia lainoja. Ennen lakimuutosta otettujen kulutusluottojen ehdot pysyvät samana.

Nyt saattaa siis olla kannattavaa kilpailuttaa kulutusluotot ja yhdistää vanhat lainat, etenkin jos on ottanut korkeakorkoista lainaa ennen lakimuutoksen voimaantuloa.

Lainojen korkokaton laskemisen lisäksi hallitus päätti myös kieltää luottojen suoramarkkinoinnin. Muutoksella pyrittiin estämään suoraan kuluttajalle suunnattua korkean volyymin markkinointia. Taustalla oli ajatus, että talousvaikeuksista kärsivät ihmiset ottaisivat vastuullisia ja harkittuja kulutusluottoja.

Korona-pandemian ja sen tuomien talousvaikeuksien yhä jatkuessa, hallitus on esittänyt, että kulutusluottoja koskevaa lakimuutosta jatkettaisiin aikavälillä 1.1.2021-30.9.2021. Korkokaton säätelyn tuomaa helpotusta ei ole helppo yksiselitteisesti arvioida. Kuluttajien luotonsaanti on saattanut vaikeutua koronavirustilanteessa esimerkiksi pandemiasta aiheutuneen työttömyyden tai muun luottokelpoisuutta heikentävän seikan vuoksi.

Joidenkin arvioiden mukaan luotonsaanti on saattanut vaikeutua myös maksukykyisillä kuluttajilla korkokaton muutoksen myötä.

Lakimuutoksen jatkamista perusteltiin esimerkiksi sillä, että taloudellisten haasteiden uskotaan jatkuvan ja kasvavan edelleen alkuvuoden aikana. Lakimuutoksen jatkamisella pyritään myös varmistamaan, ettei vuoden 2020 puolenvälin jälkeen talousvaikeuksia varten otettujen lainojen kustannukset pääsisi heti vuoden alussa nousemaan.

Sekä markkinointia koskevat rajoitukset, että korkokattosäätely jakoivat mielipiteitä. Osa luotonvälittäjistä suhtautui esitykseen kriittisesti. Sen sijaan esimerkiksi Kilpailu- ja kuluttajavirasto ja Kuluttajaliitto kannattivat lakimuutoksen jatkamista.

Mitä luottoja korkokaton 2021 lakimuutos koskee?

Korkokatto 2021 lakimuutos koskee rahalainoja – eli lainoja, joissa rahat siirretään suoraan lainanottajan tilille. Rahalainoja ovat esimerkiksi kulutusluotot ja joustoluotot. Ennen lakimuutosta otettujen joustoluottojen lakimuutoksen jälkeen tehdyt nostot kuuluvat uuden korkokaton piiriin.

Myös lyhytaikaisen vakuudettoman pienlainan eli pikavippien korkokatto on 10 prosenttia tai alle.

Alkuvuodesta voimaan astuva lakimuutos noudattelisi heinäkuussa 2020 voimaan astuneen lakimuutoksen raameja. Korkokatto ei siis edelleenkään koskisi hyödykesidonnaisia luottoja. Täten esimerkiksi verkkokauppojen osamaksusopimusten ja luottokorttivelkojen korot jäävät säätelyn ulkopuolella ja voivat olla huomattavasti korkeampia, kuin muiden kulutusluottojen korot. Myöskään autoluotot eivät kuulu luottojen korkokaton piiriin.

Suuri osa verkkokauppojen osamaksurahoitusten koroista lähentelee niiden maksimikorkotasoa eli 20 prosenttia. Suurten hankintojen kohdalla kannattaakin miettiä, olisiko kannattavampaa hakea kulutusluottoa, kuin ostaa hankinta luottokortilla tai osamaksulla.

Miten korkokattojen 2021 lakimuutosta voi hyödyntää?

Käytännössä lakimuutos tarjoaa kuluttajalle halvempaa lainaa. Korkokaton 2021 ollessa edelleen matalalla, on kuluttajalla mahdollisuus tehdä hankintoja edullisemmin tai vaikka maksaa kalliimpaa lainaa halvemmalla. Vaikka lakimuutos on säädetty etupäässä siksi, että saataisiin helpotuksia talousvaikeuksiin ajautuneille, voi korkokaton laskua hyödyntää kuka tahansa.

Ennen lakimuutosta tehtyjen lainojen korot pysyvät sopimuksen mukaisina, eivätkä automaattisesti laske. Kuluttajan kannattaakin nyt kilpailuttaa omatoimisesti vanhat kulutusluottolainat ja korvata ne edullisemmalla lainalla.

Vaikka lakimuutos ei koske luottokortti- ja osamaksuvelkoja, voi kulutusluottojen lakimuutosta mahdollisesti hyödyntää myös näihin. Kuluttajan kannattaa harkita, voisiko esimerkiksi suurisummaista ja korkeakorkoista luottokorttivelkaa maksaa pois edullisemmalla kulutusluotolla.

Korkokaton laskemisesta huolimatta lainanottoa kannattaa harkita huolellisesti. Laina kannattaa myös aina kilpailuttaa ja sen ehtoihin tutustua huolellisesti. Kulutusluottojen hintasäätelyä on viime vuosina säädetty useampaan kertaan, joten markkinoille on lyhyessä ajassa ilmestynyt monia erilaisia luottotyyppejä. Monimutkainen sääntely vaatii kuluttajalta omatoimista ja tarkkaa perehtymistä lainaehtoihin.

Jos lakimuutos saa jatkoa vuodelle 2021, kannattaa kuluttajan ottaa tarkasti selvää, miten korkokatto muuttuu määräaikaisen lakimuutoksen jälkeen, jolloin korkokattoa saa taas nostaa. Sääntelyn väliaikaisuus voi vaikuttaa luoton hintaan väliaikaisen lakimuutoksen jälkeen.

Kuluttajan kannattaa myös olla tarkkana heinä-joulukuun 2020 välisenä aikana otetun kulutusluoton ehdoista. Luottosopimuksen ehtoihin on saattanut kuulua se, että korko nousee 1.1.2021, kun luottojen korkokaton lakimuutoksen alun perin piti päättyä. Tämänkaltainen luotto kannattaa kilpailuttaa uudelleen, mikäli lakimuutos hyväksytään.

Lähde: Eduskunta.fi

Avatar

Nita Joutsen

Nita Joutsen on työskennellyt VertaaEnsin.fi:llä vuodesta 2019 alkaen. Hänen erikoisosaamistaan ovat rahoitusalan trendit, sekä oman talouden hallinta.