Lainan takaisinmaksu – Mistä lainan maksuerät koostuvat?

|Posted by Nita Joutsen | Kaikki artikkelit, Lainat, Maksaminen, Oma Talous
Tags: laina, lainan lyhentäminen, lainan takaisinmaksu
lainan takaisinmaksu

Laina maksetaan tilanteesta riippuen takaisin joko yhdellä kerralla tai osissa. Maksuerän suuruus riippuu lainan määrästä ja lainasopimuksen ehdoista. Esimerkiksi asunto- tai autolainan summat ovat sen verran suuria, että yleensä ne maksetaan takaisin useamman kuukauden tai vuoden aikana kuukausittaisina maksuerinä.

Lainan lyhentäminen alkaa joko välittömästi lainan ottamisen jälkeen tai ennalta sovitun määräajan kuluttua. Ensimmäinen maksuerä maksetaan siis takaisin sen mukaan, mitä lainan antajan kanssa on sovittu. Takaisinmaksuun on olemassa lainasta riippuen toisistaan eroavia tapoja. 

Miten lainan takaisinmaksu tapahtuu?

Kiinteässä tasaerälainassa kuukausittain maksettavat erät on lukittu pysyvästi saman suuruisiksi. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka korko muuttuisi, kuukausierä pysyy aina saman suuruisena, sillä korko on laskettu mukaan kuukausierään. Koron noustessa laina-aikaan siis lisätään perään lisäkuukausia, jos tarve vaatii. Kiinteän tasaerälainan hyvä puoli on yllätyksettömyys: lainaa takaisin maksava tietää, että kuukausierä pysyy aina saman suuruisena ja voi näin ollen mitoittaa muun elämänsä tulot ja menot tämän mukaan.

Annuiteetti on harkitsemisen arvoinen vaihtoehto sellaiselle henkilölle, joka haluaa tarkalleen olla selvillä laina-ajan päättymisajankohdasta. Tässä lainamuodossa on kuitenkin oleellista huomioida korkojen mahdollinen nousu ja tämän vaikutus omaan maksukykyyn. Takaisinmaksuajan alussa koron osuus lainaerästä on suuri lyhennyksen pieni. Takaisinmaksun edetessä korkojen osuus kuukausittain maksettavasta erästä pienenee jatkuvasti ja lainanlyhennyksen osuus taas kasvaa.

Tasalyhennyksessä maksetaan alussa suurempia maksueriä, ja maksuerän suuruus riippuu koron suuruudesta. Jäljellä olevalla lainalle lasketaan korko aina uudestaan. Jos korkotaso pysyy samana, lainasumman pienentyessä myös korko pienenee jatkuvasti. 

Kertalyhennys eli lainan takaisinmaksu kerralla on jokseenkin harvinainen lainamuoto, eikä sitä yleensä ole tapana käyttää suurissa lainoissa kuten asuntolainoissa. Kertalyhenteinen laina voi kuitenkin sopia hyvin esimerkiksi yritysten väliaikaisiin rahoitustarpeisiin. Yleensä tällaiselle lainalle sovitaan jokin eräpäivä, jolloin se viimeistään on maksettava takaisin. Ennen tuota eräpäivää joutuu monissa tapauksissa jo maksamaan lainan korkoja. 

Miten suunnitella velan takaisinmaksu?

Suomalaisista jopa noin kolmanneksella on asuntolainaa, ja moni on tämän lisäksi ottanut lainaa myös muihin elämän suurempiin hankintoihin. Varsinkin silloin, kun lainoja on hoidettavana monta samaan aikaan, maksusuunnitelman ja -suunnitelmallisuuden tarpeellisuus korostuu. Lainajärjestelyt kannattaa aina aloittaa selvittämällä tarkasti kaikkien ottamiensa lainojen kulut ja korot. Ennen lainan ottamista kannattaa varmistaa, että on selvillä kaikista lainaan liittyvistä kuluista. 

Voiko lainan maksaa takaisin ennenaikaisesti?

Lainan takaisinmaksu ennenaikaisesti

Kuluttajalla on oikeus maksaa kulutusluotto tai sen osa jo ennen kuin luotto erääntyy. Tällöin hänellä samalla on oikeus myös luoton kokonaiskustannuksista tehtävään vähennykseen. Luotonantajan on siis vähennettävä jäljellä olevasta lainasummasta se osa luottokustannuksista, joka kohdistuu käyttämättä jäävään luottoaikaan. Luotonantaja voi myös periä luottosuhteen perustamisesta aiheutuneet kulut kokonaisuudessaan, mikäli ne on erikseen mainittu sopimuksessa eivätkä ne ole kohtuuttomat. 

Opintolainan takaisinmaksu

Otettu opintolaina tulee maksaa takaisin pankille, kuten mikä muu tahansa laina. Maksuaikataulu sovitaan aina pankin kanssa. Takaisinmaksu alkaa tavallisesti noin puoli vuotta sen jälkeen, kun pankki on pääomittanut opintolainan korot eli lisännyt korot lainan pääomaan viimeisen kerran. Jos koet, että sinulla on vaikeuksia maksaa opintolainan lyhennystä tai korkoja, ole yhteydessä pankkiin hyvissä ajoin ennen kuin maksu erääntyy. 

Opintolainan takaisinmaksu työttömänä

Opintolainan takaisinmaksuun on mahdollista saada joustoa, jos koulusta valmistunut ei esimerkiksi heti löydä työpaikkaa tai on pidempään työttömänä tai elää toimeentulon varassa. Myös jotkin muut yllättävät muutokset elämässä voivat vaikuttaa lainan takaisinmaksukykyyn. Jos tilanne on tämä, pankkiin kannattaa olla yhteydessä mahdollisimman varhain. 

Pääomalainan takaisinmaksu

Pääomalaina on instrumentti, jota käytetään osakeyhtiön ja osuuskunnan rahoituksessa. Sillä on sekä oman että vieraan pääoman kaltaisia ominaisuuksia. Pääomalainaa voidaan käyttää esimerkiksi yhtiön vakavaraisuuden parantamiseen tai tarvittavan rahoituksen järjestämiseen.

Pääomalaina on niin sanottu takasijainen laina. Tämä tarkoittaa sitä, että lainan pääoma ja korko saadaan maksaa yhtiön selvitystilassa ja konkurssissa vain kaikkia muita velkoja huonommalla etuoikeudella. Pääomalaina on mahdollista maksaa takaisin, mikäli yhtiön omalle pääomalle jää täysi kate. Yhtiö voi myös korvata pääomalainan uudella pääomalainalla. Takaisinmaksusta sovitaan tavallisesti pääomalainasta tehdyssä sopimuksessa. Pääomalainat merkitään yhtiön taseeseen erillisenä eränä. 

Lainan takaisinmaksu -laskuri laskee puolestasi lainan todelliset kustannukset!

Ison lainan takaisinmaksu

Useimmat meistä joutuvat ottamaan suuren lainan ainakin kerran elämässään, esimerkiksi kun on aika ostaa asunto. Jos kyse ei ole asunnosta, voi kyseessä olla vaikkapa jopa 50 000 euron laina ilman vakuuksia, esimerkiksi suurempaa remonttia varten.

Nyrkkisääntönä ison lainan takaisinmaksussa on tietenkin, että mitä nopeammin lainan maksaa pois, sitä lyhyemmän ajan lainasumma ehtii kasvaa korkoa, ja sitä alhaisemmiksi lainan kokonaiskustannukset jäävät. Varsinkin suuren pankkilainan kanssa kannattaa olla tarkkana, sillä turhat kulut voivat olla huomattavan suuria summia.

Vinkit ison lainan nopeampaan lyhentämiseen

Jos lainaa haluaa maksaa pois nopeammassa tahdissa, monet rahoitusasiantuntijat suosittelevat tekemään lainanlyhennyksiä kahden viikon välein, eikä kerran kuussa, kuten perinteisesti on tapana. Suomessa pankit eivät välttämättä tarjoa mahdollisuutta lyhentää lainaa kahden viikon välein, mutta asiakas voi tehdä itse ylimääräisiä lyhennyksiä lainaan aina halutessaan. Tulee kuitenkin huomata, että kiinteäkorkoisen lainajakson aikana ylimääräisistä lyhennyksistä saatetaan periä lisämaksu.

Kahden viikon välein tehtävän lyhennyksen ideana on, että toinen lyhennyksistä on sen suuruinen kuin se olisi, jos lainaa lyhennettäisiin kerran kuukaudessa. Toinen lyhennyksistä on sitten niin suuri, kuin sillä hetkellä on varaa lainan lyhennykseen laittaa.

Vinkki

 

Kahden viikon välein tehtävä lainanlyhennys sopii erityisen hyvin, jos on säännölliset tulot ja saa palkkaa kahden viikon välein, tai jos puolisoiden palkkapäivät ovat eri päivinä.

Ylimääräisiä lyhennyksiä tehdessä kannattaa varmistaa oman lainan ehdoista, kohdistuuko ylimääräinen lyhennys lainan pääomaan vai seuraavaan lainan kuukausierään. Pääomaan kohdistuva ylimääräinen lyhennys pienentää lainan pääomaa ja lyhentää laina-aikaa. Seuraavaan kuukausierään kohdistuva lyhennys puolestaan ei vaikuta laina-aikaan, vaan tarkoittaa etukäteen maksettavaa kuukausierää tai sen osaa.

Hae lainaa fiksusti, äläkä unohda lainojen vertailun merkitystä lainan kokonaiskustannuksien osalta, sillä eroa kalleimman ja halvimman lainan välillä voi olla helposti jopa tuhansia euroja. Onkin erittäin suositeltavaa hyödyntää vertailuun tarkoitetun sivuston käyttöä kun haluat saada lainaa, jonka korot ja kulut eivät nouse pilviin. Kulutusluottojen ja muiden vakuudettomien lainojen kustannuksia voi vertailla helposti lainavertailussamme, asuntolainat kannattaa kilpailuttaa suoraan pankeissa.

Lumihiutaleita ja budjetointia

Ylimääräiset tulot kannattaa mahdollisuuksien mukaan kanavoida lainan lyhennykseen, kun tavoitteena on maksaa laina pois mahdollisimman nopeasti. Esimerkiksi, veronpalautukset ja töissä mahdollisesti maksettavat bonukset kannattaa ohjata lainan maksuun.

Veronpalautusten ja bonusten kaltaisten ilmeisten lisätulojen lisäksi arjen menoissa voi tehdä pieniä säästöjä yllättävän monessa kohtaa. Esimerkiksi niin kutsuttu lumihiutale-efekti on hyödyllinen lainanmaksustrategia, joka auttaa löytämään ylimääräisiä varoja lainan lyhennykseen.

Lumihiutale-efektin lisäksi myös budjetointi ja omien kulujen seuraaminen ovat avainasemassa mahdollisimman tehokkaan lainanmaksun takaamiseksi. Jos ei ole ikinä pitänyt kirjaa omista menoista, rahaa saattaa kulua valtavia summia harmittomilta tuntuviin asioihin. Budjettia voi omien mieltymysten mukaan alkaa seurata esimerkiksi erilaisten mobiilisovellusten tai Excelin avulla.

Paljonko nopeutetulla lainanmaksulla säästää?

Laskimme lainan kokonaiskustannusten erotuksen asuntolainalle ja kulutusluotolle, kun lainaa lyhennetään 25 tai 50 prosenttia suuremmilla kuukausierillä kuin alkuperäisessä maksusuunnitelmassa on määritelty.

Asuntolaina 150 000 €, todellinen vuosikorko 1,3 %
 Laina-aikaKk-eräKokonaiskustannuksetKorkojen osuusSäästöä alkuperäiseen verrattuna
Alkuperäinen maksusuunnitelma20 v.710 €170 428 €20 428 € 
25 % suurempi kuukausierä15 v., 6 kk888 €165 758 €15 758 €4 670 €
50 % suurempi kuukausierä12 v., 8 kk1 065 €162 848 €12 848 €7 580 €
Kulutusluotto 50 000 €, todellinen vuosikorko 4,16 %
 Laina-aikaKk-eräKokonaiskustannuksetKorkojen osuusSäästöä alkuperäiseen verrattuna
Alkuperäinen maksuaikataulu10 v.508 €60 960 €10 960 € 
25 % suurempi kuukausierä7 v., 8 kk635 €58 493 €8 493 €2 467 €
50 % suurempi kuukausierä6 v., 2 kk762 €56 828 €6 828 €4 132 €

Pitkät asuntolainat tekevät tuloaan Suomen markkinoille

Viime aikoina mediassa on puhuttu pitkien, 25-45 vuoden pituisten, asuntolainojen rantautumisesta Suomen lainamarkkinoille. Vuosikymmenten pituisilla laina-ajoilla asuntolainan kokonaiskustannukset nousevat varsin korkeiksi kohtuullisempiin laina-aikoihin verrattuna, mutta tästä huolimatta pitkät laina-ajat ovat herättäneet jonkin verran kiinnostusta kuluttajissa. Syöttinä pitkissä laina-ajoissa on tietenkin kuukausittain käytössä olevan rahamäärän kasvaminen, kun kuukausittain takaisinmaksettava summa jää varsin maltillisen kokoiseksi.

Pitkään laina-aikaan kuitenkin liittyy riskejä. Pitkät laina-ajat uhkaavat lisätä velkaantumista ja ovat asiakkaille kalliita. Käytännössä pitkistä laina-ajoista hyötyy vain pankki, kun asiakas maksaa lainasta korkoja pankille vuosikymmenten ajan. Niinpä pitkät laina-ajat ovat harvoin hyvä idea missään tilanteessa, joten laina kannattaa pyrkiä maksamaan mahdollisimman nopeasti pois.

Lähteet: Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Aamulehti

Avatar

Nita Joutsen

Nita Joutsen vastaa VertaaEnsin.fi:llä markkinoinnista. Nita on erikoistunut digitaaliseen markkinointiin ja on kiinnostunut rahoitusalan trendeistä, sekä taloudenhallinnasta.