Lainan takaisinmaksu – Mistä lainan maksuerät koostuvat?

|Posted by | Kaikki artikkelit, Lainat, Maksaminen, Oma Talous
Tags: , ,
lainan takaisinmaksu

Laina maksetaan tilanteesta riippuen takaisin joko yhdellä kerralla tai osissa. Maksuerän suuruus riippuu lainan määrästä ja lainasopimuksen ehdoista.

Esimerkiksi asunto- tai autolainan summat ovat sen verran suuria, että yleensä ne maksetaan takaisin useamman kuukauden tai vuoden aikana kuukausittaisina maksuerinä.

Lainan lyhentäminen alkaa joko välittömästi lainan ottamisen jälkeen tai ennalta sovitun määräajan kuluttua. Ensimmäinen maksuerä maksetaan siis takaisin sen mukaan, mitä lainan antajan kanssa on sovittu. Takaisinmaksuun on olemassa lainasta riippuen toisistaan eroavia tapoja. 

Miten lainan takaisinmaksu tapahtuu?

Kiinteässä tasaerälainassa kuukausittain maksettavat erät on lukittu pysyvästi saman suuruisiksi. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka korko muuttuisi, kuukausierä pysyy aina saman suuruisena, sillä korko on laskettu mukaan kuukausierään. Koron noustessa laina-aikaan siis lisätään perään lisäkuukausia, jos tarve vaatii. Kiinteän tasaerälainan hyvä puoli on sen yllätyksettömyys: lainan takaisin maksaja tietää, että kuukausierä pysyy aina saman suuruisena ja voi näin ollen mitoittaa muun elämänsä tulot ja menot tämän mukaan.

Annuiteetti on harkitsemisen arvoinen vaihtoehto sellaiselle henkilölle, joka haluaa tarkalleen olla selvillä laina-ajan päättymisajankohdasta. Tässä lainamuodossa on kuitenkin oleellista huomioida korkojen mahdollinen nousu ja tämän vaikutus omaan maksukykyyn. Takaisinmaksuajan alussa koron osuus lainaerästä on suuri lyhennyksen pieni. Takaisinmaksun edetessä korkojen osuus kuukausittain maksettavasta erästä pienenee jatkuvasti ja lainanlyhennyksen osuus taas kasvaa.

Tasalyhennyksessä maksetaan alussa suurempia maksueriä, ja maksuerän suuruus riippuu koron suuruudesta. Jäljellä olevalla lainalle lasketaan korko aina uudestaan. Jos korkotaso pysyy samana, lainasumman pienentyessä myös korko pienenee jatkuvasti. 

Kertalyhennys eli lainan takaisinmaksu kerralla on jokseenkin harvinainen lainamuoto, eikä sitä yleensä ole tapana käyttää suurissa lainoissa kuten asuntolainoissa. Kertalyhenteinen laina voi kuitenkin sopia hyvin esimerkiksi yritysten väliaikaisiin rahoitustarpeisiin. Yleensä tällaiselle lainalle sovitaan jokin eräpäivä, jolloin se viimeistään on maksettava takaisin. Ennen tuota eräpäivää joutuu monissa tapauksissa jo maksamaan lainan korkoja. 

Miten suunnitella velan takaisinmaksu?

Suomalaisista jopa noin kolmanneksella on asuntolainaa, ja moni on tämän lisäksi ottanut lainaa myös muihin elämän suurempiin hankintoihin. Varsinkin silloin, kun lainoja on hoidettavana monta samaan aikaan, maksusuunnitelman ja -suunnitelmallisuuden tarpeellisuus korostuu. Lainajärjestelyt kannattaa aina aloittaa selvittämällä tarkasti kaikkien ottamiensa lainojen kulut ja korot. Ennen lainan ottamista kannattaa varmistaa, että on selvillä kaikista lainaan liittyvistä kuluista.

Voiko lainan maksaa takaisin ennenaikaisesti?

Lainan takaisinmaksu ennenaikaisesti

Kuluttajalla on oikeus maksaa kulutusluotto tai sen osa jo ennen kuin luotto erääntyy. Tällöin hänellä samalla on oikeus myös luoton kokonaiskustannuksista tehtävään vähennykseen. Luotonantajan on siis vähennettävä jäljellä olevasta lainasummasta se osa luottokustannuksista, joka kohdistuu käyttämättä jäävään luottoaikaan. Luotonantaja voi myös periä luottosuhteen perustamisesta aiheutuneet kulut kokonaisuudessaan, mikäli ne on erikseen mainittu sopimuksessa eivätkä ne ole kohtuuttomat. 

Opintolainan takaisinmaksu

Otettu opintolaina tulee maksaa takaisin pankille, kuten mikä muu tahansa laina. Maksuaikataulu sovitaan aina pankin kanssa. Takaisinmaksu alkaa tavallisesti noin puoli vuotta sen jälkeen, kun pankki on pääomittanut opintolainan korot eli lisännyt korot lainan pääomaan viimeisen kerran. Jos koet, että sinulla on vaikeuksia maksaa opintolainan lyhennystä tai korkoja, ole yhteydessä pankkiin hyvissä ajoin ennen kuin maksu erääntyy. 

Opintolainan takaisinmaksu työttömänä

Opintolainan takaisinmaksuun on mahdollista saada joustoa, jos koulusta valmistunut ei esimerkiksi heti löydä työpaikkaa tai on pidempään työttömänä tai elää toimeentulon varassa. Myös jotkin muut yllättävät muutokset elämässä voivat vaikuttaa lainan takaisinmaksukykyyn. Jos tilanne on tämä, pankkiin kannattaa olla yhteydessä mahdollisimman varhain. 

Pääomalainan takaisinmaksu

Pääomalaina on instrumentti, jota käytetään osakeyhtiön ja osuuskunnan rahoituksessa. Sillä on sekä oman että vieraan pääoman kaltaisia ominaisuuksia. Pääomalainaa voidaan käyttää esimerkiksi yhtiön vakavaraisuuden parantamiseen tai tarvittavan rahoituksen järjestämiseen. Pääomalaina on niin sanottu takasijainen laina. Tämä tarkoittaa sitä, että lainan pääoma ja korko saadaan maksaa yhtiön selvitystilassa ja konkurssissa vain kaikkia muita velkoja huonommalla etuoikeudella. Pääomalaina on mahdollista maksaa takaisin, mikäli yhtiön omalle pääomalle jää täysi kate. Yhtiö voi myös korvata pääomalainan uudella pääomalainalla. Takaisinmaksusta sovitaan tavallisesti pääomalainasta tehdyssä sopimuksessa. Pääomalainat merkitään yhtiön taseeseen erillisenä eränä. 

 Lainan takaisinmaksu laskuri laskee puolestasi lainan todelliset kustannukset!

Avatar

Nita Joutsen

Nita Joutsen vastaa VertaaEnsin.fi:llä markkinoinnista. Nita on erikoistunut digitaaliseen markkinointiin ja on kiinnostunut rahoitusalan trendeistä, sekä taloudenhallinnasta.