Lainan takaus – Miten se toimii?

| | Aihe: Lainat
ihmiset kättelevät lainasopimuksen jälkeen

Lainan takaaminen on vastuullinen tehtävä, sillä jos päävelallinen ei kykene maksamaan lainaa, sen maksaminen lankeaa lainan takaajalle. Usein lainan takauksesta puhuttaessa ajatellaan lainan henkilötakausta, vaikka muitakin tapoja on olemassa: erilaiset omatakaukset, opinto- ja ASP-lainoissa valtiontakaus sekä reaalivakuudet. Monissa tapauksissa lainan takaus hoituu muulla kuin rahalla, esimerkiksi asettamalla vakuudeksi asunto tai muuta arvokasta omaisuutta. Tässä jutussa esitellään tarkemmin kaikki kolme lainan takauksen muotoa.

Mitä tarkoittaa lainan henkilötakaus?

Lainan henkilötakaus tarkoittaa sitä, että lainan hakijan lisäksi joku toinen henkilö sitoutuu maksamaan lainan takaisin pankille, mikäli lainanottajan oma maksukyky heikkenee eikä hän kykene maksamaan lainaa pankille takaisin. Vastuu lainan takaisinmaksusta siirtyy siis henkilötakaajalle.

Henkilötakaus kelpaa usein vakuudeksi pienempiin luottoihin tai osaksi suuren luoton, kuten asuntolainan, vakuuksia.

Lainan takaus – vanhemmat voivat toimia takaajina

Henkilötakaajina voivat toimia esimerkiksi puoliso tai vanhemmat, mutta on hyvä pitää mielessä, ettei henkilötakaajaksi kannata suostua missä tahansa tilanteessa. 

Henkilötakaajalla on nimittäin lainasta suuri taloudellinen vastuu, mistä voi pahimmassa tilanteessa seurata vakavia ongelmia lainantakaajan omaan talouteen. Huomionarvoista myös on, että henkilötakaajana toimiminen voi samalla olla esteenä takaajaksi merkityn henkilön lainan saamiselle. 

Kannattaako lainan henkilötakaus?

Lainan takaajaksi ryhtymistä tulee aina pohtia tarkkaan ja huolellisesti, eikä lainan takaamista voi varauksetta suositella kenellekään. Nyrkkisääntönä voisi sanoa, että laina kannattaa suostua takaamaan vain huolellisen harkinnan jälkeen. Takaajaksi ryhtymistä kannattaa harkita vain, jos tietää, miten takausta pyytävä henkilö hoitaa omaa talouttaan ja jos uskoo, että tämä pystyy maksamaan lainan takaisin. Lainan henkilötakaukseen liittyy aina myös riski välien tulehtumisesta lainan takaajan ja lainanottajan välillä.

Älä suostu lainan henkilötakaajaksi, jos oma taloutesi ei ole kunnossa tai jos tiedät, ettei lainaa ottavan henkilön talous ole kunnossa. Ylipäätään kannattaa tutustua huolellisesti lainaa ottavan henkilön nykyiseen taloudelliseen tilanteeseen ja keskustella hänen työtilanteestaan.

Voit aivan hyvin myös mennä lainanottajan mukaan pankkitapaamiseen, jotta olette yhtälailla kartalla lainanottajan luottohistoriasta ja muista tärkeistä asioista.

Myöskään perhesiteiden tai parisuhteen ei kannata antaa vaikuttaa takaajaksi ryhtymiseen. Jos oma lapsi tai muu lähisukulainen tarvitsee apua, pyynnöstä voi olla hankala kieltäytyä.

Oman tilanteen kanssa pitää kuitenkin olla todellisuudentajua ja takaajaksi ryhtymisestä on pystyttävä kieltäytymään, mikäli oma talouden tilanne ei ole hyvällä tolalla. Lainanottajaa voi myös pyytää ottamaan lainavakuutus. 

Jos lainan takaus ei tule kysymykseen, vaihtoehtona ovat myös vakuudettomat luotot ilman takaajaa. Näihin voi tutustua kattavassa lainavertailussamme.

Vertaile vakuudettomat lainat

Lainan takaajan oikeudet ja velvollisuudet

Jos ryhtyy lainan takaajaksi, kannattaa muistaa, että silloin ihan oikeasti vastaa koko omalla omaisuudellaan lainan takaisinmaksusta, jos lainan alkuperäinen ottaja ei lainaa pysty maksamaan.

Lainan takaajalla on oikeus saada tietoonsa seuraavat asiat ennen takaussopimuksen allekirjoittamista:

  • Mistä veloista takaaja ottaa vastuun
  • Milloin velka voidaan periä takaajalta
  • Onko velasta annettu muita takauksia tai pantteja
  • Mikä on velallisen maksukyky

Kun laina on jo taattu, takaajalla on lakiin perustuva oikeus saada pankilta ilman velallisen lupaakin tietoja siitä, kuinka velallinen hoitaa velkaansa. Näin takaaja voi siis pitää silmällä takauksen riskiä. Tosin näiden tietojen saaminen edellyttää takaajalta omaa aktiivisuutta, sillä pankit eivät anna niitä automaattisesti.

Omatakaus ja valtion takaus vaihtoehtoina

Nykyään perinteisen henkilötakauksen lisäksi lainaan voi saada omatakauksen tai valtiontakauksen. Omatakaus tuo lisäturvaa sekä pankille että kuluttajalle siinä tapauksessa, että asuntovelallinen ei pysty maksamaan lainaa takaisin tai jos asunnon myyntihinta ei riitä kattamaan jäljellä olevaa velkaa.

Omatakaus on pankin myymä maksullinen lisäpalvelu, joka toimii lainan lisävakuutena. Omatakauksen voi ostaa siitä pankista, mistä laina on otettu. Omatakaus toimii pankille eräänlaisena vakuutuksena: jos velkaa ottanut henkilö ei pysty maksamaan lainaa takaisin, vakuutusyhtiö korvaa pankille enintään ostetun omatakauksen summan.

Vakuutusyhtiöllä on oikeus periä pankille maksamansa summa takaisin lainanottajalta.

Omatakaukseen liittyy tiettyjä ehtoja, joista kannattaa keskustella pankkineuvojan kanssa ennen takauksen ottamista. Kannattaa myös harkita, onko omatakauksen ostaminen kannattavaa, vai ylimääräinen kulu.

Valtion takaus on mahdollista saada opintolainaan ja asuntolainaan. Opintolainat ovat tyypillisesti kokonaan valtion takaamia, joten niihin ei muita vakuuksia tarvita.

Asuntolainan valtiontakaus on tarkoitettu sellaisille lainanhakijoille, joiden omat vakuudet eivät riitä asuntolainan vakuudeksi. Valtion takauksen saa, kun ilmoittaa pankissa lainan haun yhteydessä kiinnostuksestaan valtion takaukseen. Takaukselle ei ole tulo- tai varallisuusrajoja.

Valtiontakauksen voi saada asuntolainaan, jos asunnosta ostaa vähintään puolet ja asunto tulee ostajan omaan vakituiseen käyttöön. Ostettava asunto voi olla paitsi osakehuoneisto, myös omakotitalo tai rakennettava omakotitalo. Lainan suuruus voi olla enintään 85 % ostettavan asunnon hankintahinnasta ja ASP-korkotukilainoissa 90 % hankintahinnasta.

Asuntolainan valtiontakauksen määrä on enintään 20 % lainan määrästä, mutta kuitenkin enintään 50 000 euroa. Valtio perii takauksen määrästä takausmaksua 2,5 %. ASP-lainaan voi saada valtiontakausta enemmän kuin tavalliseen asuntolainaan; ASP-lainan valtiontakaus on enintään 25 prosenttia lainan määrästä, mutta silti kuitenkin enintään 50 000 euroa.

Tarjoukset