Lainan takaisinmaksu: parhaat strategiat lainan lyhentämiseen

| | Aihe: Lainat
kuvassa mies paperin ja tietokoneen kanssa, artikkeli käsittelee lainan lyhentämistä

Tämä opas käsittelee lainan lyhentämistä ja siihen liittyviä käsitteitä. Käymme läpi niin yleisimmät lainan lyhennystavat kuin toimivimmat strategiat lainojen ennenaikaiseen takaisinmaksuun.

Tässä artikkelissa käsitellään seuraavia aiheita:

  1. Mikä lainan lyhennystapa on kannattavin
  2. Useamman lainan lyhennys yhtä aikaa
  3. Lainan ennenaikainen takaisinmaksu
  4. Kannattaako laina maksaa takaisin etuajassa?
  5. Strategiat lainan lyhennykseen
  6. Valitako lainan takaisinmaksu vai säästäminen?
  7. Opintolainan takaisinmaksu

Miten lainan takaisinmaksu tapahtuu?

Kiinteässä tasaerälainassa kuukausittain maksettavat erät on lukittu pysyvästi saman suuruisiksi. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka korko muuttuisi, kuukausierä pysyy aina saman suuruisena, sillä korko on laskettu mukaan kuukausierään. Koron noustessa laina-aikaan siis lisätään perään lisäkuukausia, jos tarve vaatii. Kiinteän tasaerälainan hyvä puoli on yllätyksettömyys: lainaa takaisin maksava tietää, että kuukausierä pysyy aina saman suuruisena ja voi näin ollen mitoittaa muun elämänsä tulot ja menot tämän mukaan.

Annuiteetti on harkitsemisen arvoinen vaihtoehto sellaiselle henkilölle, joka haluaa tarkalleen olla selvillä laina-ajan päättymisajankohdasta. Tässä lainamuodossa on kuitenkin oleellista huomioida korkojen mahdollinen nousu ja tämän vaikutus omaan maksukykyyn. Takaisinmaksuajan alussa koron osuus lainaerästä on suuri ja lyhennyksen pieni. Takaisinmaksun edetessä korkojen osuus kuukausittain maksettavasta erästä pienenee jatkuvasti ja lainanlyhennyksen osuus taas kasvaa. Lue lisää annuiteettilainasta.

Tasalyhennyksessä maksetaan alussa suurempia maksueriä, ja maksuerän suuruus riippuu koron suuruudesta. Jäljellä olevalla lainalle lasketaan korko aina uudestaan. Jos korkotaso pysyy samana, lainasumman pienentyessä myös korko pienenee jatkuvasti. 

Kertalyhennys eli lainan takaisinmaksu kerralla on jokseenkin harvinainen lainamuoto, eikä sellaiselle ole helppo saada nykyään lainalupausta. Myös bullet-lainaksi kutsuttu kertalyhenteinen laina voi kuitenkin sopia hyvin esimerkiksi yritysten väliaikaisiin rahoitustarpeisiin. Yleensä tällaiselle lainalle sovitaan jokin eräpäivä, jolloin se viimeistään on maksettava takaisin. Ennen tuota eräpäivää joutuu monissa tapauksissa jo maksamaan lainan korkoja.

Mikä lyhennystapa on kannattavin?

Annuiteetti on yleisin lainanlyhennystapa esimerkiksi asuntolainoille, mutta se ei välttämättä ole edullisin tapa lyhentää lainaa. Takaisinmaksun alussa suuri osa maksuerästä on korkojen poismaksua, eikä laina lyhene kovinkaan nopeasti.

Annuiteettilaina tulee siis kalliimmaksi kuin tasalyhenteinen laina, jossa korkomaksut pienenevät jokaisen lainaerän jälkeen.

Kulutusluotoissa viitekorko on kiinteä, ja niissä käytetään tasalyhennystä. Maksuerät ovat samansuuruiset koko lainanmaksun ajan ja koron osuus pienenee sitä mukaan kun lainapääoma pienenee. Muistathan, että lainan takausta ja vakuuksia hyödyntämällä koron voi saada neuvoteltua matalammaksi.

Entä jos on lainoja on useita?

Jos lainoja on auki monta yhtä aikaa, on taloudellisinta maksaa korkeakorkoisin laina ensimmäiseksi pois. Maksusuunnitelman muuttaminen ei vie paljoa aikaa, ja järkevällä suunnittelulla voi säästää pitkän pennin. Monella on harhaluulo, että kerran lainoittajan kanssa sovittu lainasopimus on kiveen kirjoitettu.

Todellisuudessa pankit ja rahoitusyhtiöt ovat usein valmiita neuvottelemaan maksuohjelman muutoksista. Pankissa voidaan esimerkiksi sopia matalakorkoiselle lainalle lyhennysvapaa muutaman kuukauden ajaksi, jotta korkeakorkoisimman velan saa maksettua ensimmäiseksi pois.

Kannattaa muistaa, että kaikista lainoista joutuu myös maksamaan tilinhoitokustannuksia ja maksuja. Nämä kulut luonnollisesti moninkertaistuvat lainojen määrän lisääntyessä. Tällaisessa tilanteessa voi olla järkevää yhdistää pienemmät lainat yhdeksi suureksi lainaksi, eli maksaa pienet velat pois uudella lainalla. Lainojen yhdistäminen on taloudellisesti kannattavaa, jos uuden lainan kustannukset ovat matalammat kuin pienempien lainojen kustannukset yhteensä.

Yhdistä lainat ja säästä

Lainan ennenaikainen lyhentäminen

Luoton takaisinmaksu etukäteen on asiakkaan lakisääteinen oikeus. Kilpailu- ja kuluttajavirasto linjaa, että lainan saa maksaa takaisin ennen sen erääntymistä, vaikka lainaehdoissa ei asiasta mainittaisikaan. Myös sovittua suurempien lyhennyserien maksaminen on sallittua.

Ylimääräisiä lyhennyksiä tehdessä kannattaa varmistaa oman lainan ehdoista, kohdistuuko ylimääräinen lyhennys lainan pääomaan vai seuraavaan lainan kuukausierään. Pääomaan kohdistuva ylimääräinen lyhennys pienentää lainan pääomaa ja lyhentää laina-aikaa. Seuraavaan kuukausierään kohdistuva lyhennys puolestaan ei vaikuta laina-aikaan, joten siitä saatava taloudellinen hyöty on pienempi.

Lyhennyssumman korottaminen

Jos maksukyky paranee kesken lainakauden ja velan haluaa maksaa nopeammin pois, kannattaa pankin tai rahoitusyhtiön kanssa sopia kuukausittaisen lyhennyssumman nostamisesta. Tällöin velkapääoma lyhenee nopeammin, maksuaika lyhenee ja lainan kokonaiskustannukset laskevat.

Korotuksesta sovittaessa annattaa selvittää etukäteen, periikö lainanmyöntäjä palvelumaksua lyhennyssumman muuttamisesta. Vaikka palvelumaksu perittäisiin, on kuukausittaisen lyhennyksen korotus silti useimmiten kannattavaa.

Oheinen esimerkki näyttää, miten lainan kustannukset pienenevät korotetun kuukausierän myötä, kun kyseessä on 8 000 euron laina 10 prosentin korolla ja 7 euron käsittelymaksuilla. Ensimmäisessä vaihtoehdossa lainaa lyhennetään koko jakson ajan samalla summalla. Toisessa vaihtoehdossa lyhennyssummaa nostetaan ensimmäisen vuoden jälkeen.

lainan lyhennys esimerkki

Kannattaako lainan maksu etukäteen?

Jos oma taloudellinen tilanne antaa periksi, etenkin korkeakorkoinen laina kannattaa maksaa etukäteen takaisin. Tällöin korkoa peritään lyhyemmältä ajalta, ja myös lainan kokonaiskustannukset laskevat.

Vaikka koko lainasummaa ei pystyisikään maksamaan kerralla pois, ylimääräisten lainanlyhennysten teko pienissä erissä voi olla kannattavaa. Maksuaikataulun muutoksista saatetaan periä palvelumaksuja, mutta niiden maksaminen tulee todennäköisesti halvemmaksi kuin lainan maksaminen sovitussa aikataulussa.

Jo lainaa ottaessa kannattaa pohtia lainaehtoja myös ylimääräisten lyhennysten ja ennakkoon maksamisen näkökulmasta. Jos jo alun alkaenkin tuntuu siltä, että jossain vaiheessa saattaa olla mahdollista maksaa lainaa pois suunniteltua nopeammin, kannattaa pankin kanssa neuvotella mahdollisuudesta maksaa lainaa nopeammassa tahdissa ilman lisäkuluja.

Lainanlyhennyksen strategiat

Lainan lyhentämiseen löytyy useita lumiaiheisesti nimettyjä strategioita.

  • Lumivyöryefektissä maksetaan ensimmäiseksi korkeakorkoisin laina pois, koska näin säästää eniten korkokustannuksissa.
  • Lumipalloefektissä maksetaan ensin pienin lainoista pois ja toivotaan siitä syntyvän onnistumisen tunteen motivoivan muidenkin lainojen maksussa.
  • Lumihiutale-efektissä pyritään kanavoimaan kaikki pienetkin säästöt ylimääräisiin lainanlyhennyksiin. Ajatuksena on, että pienistä säästöistä kasvaa ajan myötä suuria summia.

Mikä lainanlyhennyksen strategioista on kannattavin?

Lumivyöryefekti on laskennallisesti kannattavin useamman lainan lyhennysstrategia, sillä korkeakorkoisimman lainan nopea takaisinmaksu säästää suurimman summan korkokuluissa.

Strategiat eivät kuitenkaan sulje toisiaan pois. Esimerkiksi lumihiutale- ja lumivyöryefektien yhdistelmä voi olla järkevä tapa tehostaa lainan takaisinmaksua. Tällöin säästökohteita etsitään lumihiutale-efektin periaatteiden mukaisesti arjen kuluista ja säästöt suunnataan lumivyöryn tapaan korkeakorkoisimman lainan lyhennykseen.

Vaikka muut strategiat ovat puhtaasti numeroiden valossa kannattavampia, voi lumipalloefekti olla psykologiselta kantilta varteenotettava lyhennystapa. Kun pienin laina maksetaan pois ensiksi, näkyvät tulokset heti konkreettisesti avointen lainojen määrässä, mikä voi parantaa motivaatiota myös muiden lainojen lyhennykseen.

Lainan maksu vai säästäminen – kumpi kannattaa?

Lainan maksun ja säästämisen kannattavuutta puntaroidessa täytyy ennen kaikkea vastata seuraavaan kysymykseen: Ovatko lainan korkokulut suuremmat kuin säästämisestä/sijoittamisesta syntyvät voitot?

Yksinkertaistettuna, jos lainan korkokuluihin menee enemmän rahaa kuin säästämisestä syntyvä voitto on, kannattaa keskittyä lainan maksuun. Sama toimii myös toisinpäin: Jos lainan korkokulut ovat pienemmät kuin säästämisestä saatavat voitot, kannattaa säästämistä priorisoida.

Yleensä matalakorkoista lainaa, kuten asunto- tai opintolainaa ei kannata kiirehtiä maksamaan takaisin etuajassa. Esimerkiksi rahasto- tai osakesijoittamisella voi nimittäin olla mahdollista saada lainakuluja korkeammat tuotot.

Kulutusluottojen ja muiden korkeampikorkoisten lainojen kohdalla tilanne on toinen. Kulutusluoton ennenaikainen takaisinmaksu on lähes poikkeuksetta kannattavaa, sillä korkokulut ovat useimmiten sijoitusten tuotto-odotuksia merkittävästi korkeammat.

Opintolainan takaisinmaksu ja sen lykkääminen

Opintolaina tulee maksaa takaisin pankille, kuten mikä muu tahansa laina. Maksuaikataulu sovitaan aina pankin kanssa. Takaisinmaksu alkaa tavallisesti noin puoli vuotta sen jälkeen, kun pankki on pääomittanut opintolainan korot, eli lisännyt korot lainan pääomaan viimeisen kerran. Jos koet, että sinulla on vaikeuksia maksaa opintolainan lyhennystä tai korkoja, ole yhteydessä pankkiin hyvissä ajoin ennen kuin maksu erääntyy. 

Opintolainan takaisinmaksu työttömänä

Opintolainan takaisinmaksuun on mahdollista saada joustoa, jos koulusta valmistunut ei esimerkiksi heti löydä työpaikkaa, on pidempään työttömänä tai elää toimeentulon varassa. Myös jotkin muut yllättävät muutokset elämässä voivat vaikuttaa lainan takaisinmaksukykyyn. Jos tilanne on tämä, pankkiin kannattaa olla yhteydessä mahdollisimman varhain. 

Juuso Korhonen

Juuso Korhonen

Juuso Korhonen on VertaaEnsin.fi PR- ja markkinointistrategi. Juuso on opiskellut kansainvälistä markkinointia ja työskennellyt finanssialalla viimeiset kahdeksan vuotta. Hän on kiinnostunut laajasti finanssiasioista ja taloudellisesta hyvinvoinnista.

Tarjoukset