Parhaat lainan lyhennystavat ja strategiat lainan lyhentämiseen

|Juuso Korhonen
kuvassa mies paperin ja tietokoneen kanssa, artikkeli käsittelee lainan lyhentämistä

Tämä opas käsittelee lainan lyhentämistä ja siihen liittyviä käsitteitä. Ensiksi käymme läpi erilaisia lainojen lyhennystapoja, minkä jälkeen esittelemme erityyppisiä suhtautumistapoja lainojen maksuun. Nämä suhtautumistavat voivat auttaa luottojen lyhentämisessä.

Palvelussamme voit ilmaiseksi ja sitoumuksetta vertailla lainat. Näin näet laajasti eri vaihtoehdot ja voit tehdä viisaampia talousvalintoja.

Yleisesti tunnetaan kolme tapaa lyhentää lainoja: annuitettilaina, kiinteä tasaerälaina ja tasalyhenteinen laina. Termit ovat hyvin samankaltaiset ja lyhennystavat vaikuttavat nopeasti katsottuna samoilta, minkä takia lainat on hyvin helppo sekoittaa toisiinsa. Tämän vuoksi käymme seuraavaksi läpi termien määritelmät esimerkkien avustamana. Aloitamme kertomalla annuitettilainasta, joka esiintyy usein asuntolainojen yhteydessä.

Annuiteettilaina

Annuiteettilainassa lainaa maksetaan takaisin samansuuruisissa maksuerissä, jotka sisältävät sekä lainapääoman lyhennyksen että korkokulut. Jos lainan viitekorko muuttuu laina-aikana, muuttuu myös maksuerän suuruus. Laina-aika pysyy kuitenkin muuttumattomana annuiteettilainassa. Termi annuiteetti viittaa vuosittain maksettavaan erään, mutta annuiteettiperiaatteella toimivia lainoja voidaan maksaa takaisin myös esimerkiksi kuukausittain.

Jos esimerkiksi lainan viitekorkona on 12 kuukauden euribor, tarkistetaan lainan korko silloin kerran vuodessa. Jos viitekorko muuttuu, annuiteettilainalle lasketaan uudet maksuerät jäljellä olevalle laina-ajalle. Uusi maksuerä käsittää lainapääoman lisäksi korkokulut jäljellä olevalta laina-ajalta.

Laina-ajan alussa lainasumman määrä on korkeimmillaan, minkä vuoksi myös korkokulut ovat suurimmillaan. Tästä johtuen kuukausittainen maksuerä koostuu alussa suurelta osin korkokuluista. Laina-ajan lopulla korkojen osuus on suhteellisen pieni, ja takaisinmaksu nopeutuu loppua kohden.

annuiteettilaina - kuvaaja
Koron ja lainan suhde: Jos korko muuttuu, maksettava summa muuttuu

Annuiteettilainassa tililtä lähtevä summa on aina sama, mutta varsinainen lainanlyhennyksen osuus on aluksi pienempi, sillä alussa maksetaan korkoa suhteellisen paljon. Jos korot nousevat, nousee myös kuukausittainen maksuerä. Annuiteettilainassa tililtä lähtevä summa on kuitenkin aina sama kun viitekorko pysyy samalla tasolla. Näin ollen viitekoron muuttuessa myös maksuerä muuttuu.

Kiinteä tasaerälaina

Kiinteä tasaerälaina maksetaan nimensä mukaisesti takaisin aina samansuuruisissa erissä riippumatta viitekoron muutoksista. Jos viitekorko muuttuu, niin laina-aika muuttuu. Maksuerät sisältävät siis myös korkokulut.

tasaerälaina - kuvaaja
Jos korko muuttuu, laina-aika muuttuu.

Kiinteä tasaerälaina on annuiteettilainan muunnelma. Siinä korkojen muutos näkyy laina-ajan pituuden muutoksena eikä kuukausierien nousussa tai laskussa.

Tasalyhenteinen laina

Tasalyhennyslainassa lainasumma maksetaan takaisin tasasuurissa lainapääoman lyhennyksissä, mutta maksuerän suuruus vaihtelee aina koron mukaan. Ero annuiteettilainaan on siis se, että korko lasketaan aina uudestaan jäljellä olevalle lainapääomalle. Maksuerän suuruus siis muuttuu jokaiseen erään, vaikka viitekorko pysyisi samana.

tasalyhenteinen laina

Tasalyhenteisessä lainassa tililtä lähtevä summa vaihtelee toisin kuin annuiteettilainassa, mutta varsinainen lainanlyhennyssumma on aina sama jokaisessa maksuerässä. Jos korot nousevat, nousee myös kuukausittainen maksuerä.

Mikä lyhennystapa on kannattavin?

Annuiteetti ei ole usein kaikista edullisin lainanlyhennystapa, sillä takaisinmaksun alussa suurin osa maksuerästä on vain korkojen poismaksua, eikä laina lyhene lähes ollenkaan.

Annuiteettilaina tulee siis kalliimmaksi kuin tasalyhenteinen laina, jossa korkomaksut pienenevät jokaisen lainaerän jälkeen. Annuiteettilainassa koron osuus pysyy samana jokaisessa maksuerässä, sillä korkokulut on laskettu koko lainasummalle heti laina-ajan alussa.

Kulutusluotoissa viitekorko on kiinteä, ja niissä käytetään juuri tasalyhennystä. Maksuerät ovat samansuuruiset koko lainanmaksun ajan ja koron osuus pienenee sitä mukaa kun lainapääoma pienenee.

Entä jos on useita lainoja?

Jos lainoja on auki monta yhtä aikaa, on taloudellisinta maksaa korkeakorkoisin laina ensimmäiseksi pois. Maksusuunnitelman muuttaminen ei vie paljon aikaa, ja järkevällä suunnittelulla voi säästää pitkän pennin. Monella on harhaluulo, että kerran lainoittajan kanssa sovittu lainasopimus on kiveen kirjoitettu.

Todellisuudessa pankit ja rahoitusyhtiöt ovat usein valmiita neuvottelemaan maksuohjelman muutoksista. Pankissa voidaan esimerkiksi sopia matalakorkoiselle lainalle maksumäärän vähennys muutaman kuukauden ajaksi, jotta korkeakorkoisimman velan saa maksettua ensimmäiseksi pois.

Kannattaa muistaa, että kaikista lainoista joutuu myös maksamaan tilinhoitokustannuksia ja maksuja. Nämä kulut luonnollisesti moninkertaistuvat lainojen määrän lisääntyessä. Tällaisessa tilanteessa voi olla järkevää yhdistää pienemmät lainat yhdeksi suureksi lainaksi, eli maksaa pienet velat pois uudella lainalla.

Lainojen yhdistäminen on taloudellisesti kannattavaa, jos uuden lainan kustannukset ovat matalammat kuin pienempien lainojen kustannukset yhteensä. Yhdistäminen helpottaa muutenkin, sillä hoidettavana onkin vain yksi lainasumma. Monet palveluntarjoajat tarjoavat lainojen yhdistämispalvelua.

Lainan ennenaikainen lyhentäminen

Suurin osa ihmisistä maksaa velkaa takaisin kuukausittaisissa tasaerissä. Välillä voi kuitenkin tulla tilanne jolloin on mahdollista maksaa lainaa enemmän pois, mikä taas voi tehdä ennenaikaisesta lainanlyhennyksestä ajankohtaisen asian.

Luoton maksaminen etukäteen on asiakkaan lakisääteinen oikeus, joten lainan saa maksaa pois ennen sen erääntymistä, vaikka lainaehdoissa ei asiasta mainittaisikaan, Kilpailu- ja kuluttajavirasto linjaa. Myös sovittua isompien lyhennyserien maksaminen on sallittua.

Tästä huolimatta aina kun poikkeaa pankin kanssa sovitusta maksuaikataulusta, kannattaa perehtyä oman lainan ehtoihin huolella. Tarvittaessa kannattaa myös kysyä neuvoa pankista, jotta välttyy ikäviltä yllätyksiltä. Pankki voi nimittäin laskea etukäteen tehdyt lyhennykset ennakkomaksuiksi tai ylimääräisiksi lyhennyksiksi.

Lainan lyhentämisessä etukäteen kannattaa olla tarkkana, koska lainanmyöntäjä voi käsitellä ylimääräisiä maksusuorituksia kolmella eri tavalla:

 1. Ennakkolyhennys  

Ennakkolyhennyksessä ylimääräinen lyhennys ei kohdistu velkapääomaan, vaan alkuperäisen kuukausilyhennyksen ylittävä rahamäärä lyhentää vain tulevia maksueriä. Tämä tarkoittaa sitä, että lyhennys ei vaikuta mitenkään laina-aikaan. Alkuperäinen maksusuunnitelma pysyy siis ennallaan.

Ennakkolyhennyksen idea on maksaa tulevia laskuja etukäteen pois — näin lainaa ei esimerkiksi tarvitse lyhentää seuraavan kolmeen kuukauteen. Tämän jälkeen maksut tulevat taas normaalisti.

Ennakkolyhennys on kannattava, jos haluaa vaikkapa maksaa tulevan kesäloman lainalyhennykset etukäteen, jotta rahaa olisi enemmän käytettävissä vapaa-ajalla. Lainan kokonaiskustannukset ja laina-aika pysyvät tällä maksutavalla kuitenkin ennallaan.2.

2. Ylimääräinen lyhennys

Ylimääräinen lyhennys on yksittäinen summa, jolla vähennetään velkasummaa eli lainan pääomaa. Tämä lyhennys on kannattava, jos käytettävissä on yksittäinen isompi summa. Kun kokonaislainasumma pienenee, pienenevät myös siitä perittävät korkokustannukset. Kuukausimaksut pysyvät samana, mutta kokonaislaina-aika lyhenee. Ylimääräinen lyhennys pienentää siis lainan kokonaiskustannuksia.

3. Lyhennyssumman korottaminen

Jos maksukyky paranee kesken lainakauden ja velan haluaa maksaa nopeammin pois, kannattaa pankin tai rahoitusyhtiön kanssa sopia kuukausittaisen lyhennyssumman nostamisesta.

Tällöin velkapääoma lyhenee nopeammin, jolloin maksuaika lyhenee ja lainan kokonaiskustannukset laskevat. Kannattaa selvittää etukäteen, periikö lainanmyöntäjä palvelumaksua lyhennyssumman muuttamisesta.

Tarkkana lisäkustannusten kanssa

Lainan ennakkoon lyhentämisestä saattaa syntyä lisäkustannuksia, jos lainaa lyhennetään sovittua nopeammin kiinteäkorkoisen lainajakson aikana. Tällöin lainanantajalla on oikeus periä asiakkaalta lisäkorvausta.

Lainanantaja ei kuitenkaan saa päättää lisämaksun suuruutta mielivaltaisesti, vaan korvauksen arvo saa olla korkeintaan yhden prosentin ennenaikaisen maksun määrästä, jos laina-aikaa on maksuhetkellä jäljellä yli vuosi. Jos laina-aikaa on jäljellä alle vuosi, korvaus saa olla korkeintaan puoli prosenttia ennenaikaisen maksun määrästä, tai saman verran kuin korko olisi ollut ennenaikaisen maksun ja luoton päättymispäivän välillä.

Kaikissa tapauksissa lainan ennenaikaisesta lyhentämisestä ei saa periä lisämaksuja. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi:

 • Jos luottoa on maksettu ennenaikaisesti viimeisen vuoden aikana korkeintaan 10 000 euroa
 • Ennenaikainen maksu tehdään lainaturvavakuutuksen perusteella
 • Luotto perustuu käyttötiliin liittyvään luottosopimukseen

Lainan lyhennys korotetulla kuukausierällä

Oheinen esimerkki näyttää, miten lainan kustannukset pienenevät korotetun kuukausierän myötäVertailussa on 8 000 euron laina 10 prosentin korolla ja 7 euron käsittelymaksuilla. Ensimmäisessä vaihtoehdossa lainaa lyhennetään koko jakson ajan samalla summalla. Toisessa vaihtoehdossa lyhennyssummaa nostetaan ensimmäisen vuoden jälkeen.

lainan lyhennys esimerkki

Kannattaako lainan maksu etukäteen?

Vaikka koko lainasummaa ei pystyisikään maksamaan kerralla pois, ylimääräisten lainanlyhennysten teko pienissä erissä voi olla kannattavaa. Ylimääräisten lyhennysten myötä laina-aika lyhenee ja lainasumma pienenee nopeammin, joten myös lainan korkokustannukset pienenevät.

Jos lainan etukäteen maksamisesta joutuu maksamaan pankille korvauksia, kannattaa selvittää, kuinka paljon korvauksia joutuu maksamaan. Todennäköisesti korvauksen maksaminen tulee kuitenkin halvemmaksi kuin lainan maksaminen sovitussa aikataulussa.

Jo lainaa ottaessa kannattaa pohtia lainaehtoja myös ylimääräisten lyhennysten ja ennakkoon maksamisen näkökulmasta. Jos jo alun alkaenkin tuntuu siltä, että jossain vaiheessa saattaa olla mahdollista maksaa lainaa pois suunniteltua nopeammin, kannattaa pankin kanssa neuvotella mahdollisuudesta maksaa lainaa nopeammassa tahdissa ilman lisäkuluja.

Joskus lainoja voi myös olla useampi kuin yksi. Se, missä järjestyksessä lainoja maksaa pois, ei myöskään ole yhdentekevää, sillä pienellä suunnittelulla voi säästää paljon rahaa.

Lainanlyhennys-strategiat

Lainan lyhentämiseen löytyy useita lumiaiheisia strategioita. Lumivyöryefektissä maksetaan ensimmäiseksi korkeakorkoisin laina pois, koska näin säästää eniten korkokustannuksissa. Lumipalloefektissä maksetaan ensin pienin lainoista pois ja toivotaan siitä syntyvän onnistumisen tunteen motivoivan muidenkin lainojen maksussa. Lumihiutale-efektissä pyritään kanavoimaan kaikki pienetkin säästöt ylimääräisiin lainanlyhennyksiin. Näin ollen pienistä säästöistä kasvaa suuria summia samaan tapaan kuin pienistä lumihiutaleista kasvaa suuria lumikinoksia.

Lumihiutale-efekti

Lumihiutale-efekti perustuu ajatukseen, että lainan normaalin lyhennyksen lisäksi pyritään ”löytämään” lisää rahaa ylimääräisten lyhennysten tekemiseen. Käytännössä tämä lisärahan hankkiminen onnistuu helpoiten tekemällä pieniä säästöjä arjen menoissa ja hankkimalla listätuloja esimerkiksi myymällä tavaroita tai tekemällä hanttihommia. Säästyneet tai tienatut ylimääräiset varat ohjataan suoraan lainan takaisinmaksuun. Jos lainoja on useita, kannattaa ehdottomasti kiinnittää huomiota myös lainojen maksujärjestykseen.

Erityisen hyvin lumihiutale-efekti sopii luottokorttivelan maksamiseen, koska luottokorttilaskua voi itse lyhentää aina halutessaan ilman lisäkustannuksia. Muuta lainaa kuin luottokorttivelkaa maksaessa ylimääräisistä lyhennyksistä saattaa lainaehdoista riippuen mennä lisämaksu, minkä vuoksi ennen lainan lyhentämistä lumihiutale-efektillä kannattaakin tutustua oman lainan ehtoihin lisäkulujen välttämiseksi.

Miten lumihiutale-efekti toimii?

Keskeistä lumihiutale-efektissä on, että päivittäiset säästöt kanavoidaan heti lainan lyhennykseen. Esimerkiksi, jos viikon kauppalasku on normaalisti 50 euroa, mutta tarjousten ansiosta rahaa kului tällä kertaa vain 46 euroa, säästyneillä neljällä eurolla lyhennetään lainaa heti kauppareissun jälkeen. Ajatuksena siis olisi, että tätä samaa metodia sovellettaisiin kaikkiin päivittäisiin säästöihin. Joten jos normaalisti ostaa kahden euron kahvin joka perjantai, niin kahvin ostamatta jättämisestä syntyneillä pienillä säästöillä voi lyhentää lainaa.

Helppo kolmen kohdan budjetti sekä taloudenhallintasovellukset auttavat hahmottamaan säästökohteita.

Vaikka parin euron suuruisten lyhennysten tekeminen voi tuntua järjettömältä velan kokonaissummaan nähden, ajan myötä näistä pienistä ylimääräisistä maksuista syntyy suuri kokonaisuus, joka voi lyhentää lainan takaisinmaksuaikaa huomattavasti. Laina-ajan lyhentyminen puolestaan pienentää lainasta maksettavia korko- ja sivukuluja.

Kuten jo todettu, parhaiten lumihiutalemetodi toimii jos lainaa voi lyhentää heti säästön synnyttyä, sillä näin rahaa ei ehdi käyttämään johonkin muuhun endin. Jos pienien ylimääräisten lyhennysten tekeminen päivittäin tuntuu liian työläältä, voi kaikki syntyneet säästöt ja lisätulot toki siirtää vaikkapa erilliselle tilille, josta sitten tekee suurempia ylimääräisiä lyhennyksiä. Tämä lähestymistapa vaatii kuitenkin itsekuria ja lisää houkutusta käyttää ylimääräiset rahat johonkin muuhun.

Lumihiutale-efekti sopii myös tukemaan muita lyhennysstrategioita kuten lumipallo- ja lumivyöry-efektiä. Varsinkin jos jo pelkän minimilyhennyksen maksaminen tuottaa vaikeuksia, niin lumihiutale-efekti voi auttaa säästämään enemmän rahaa tulevaisuuden lyhennyksiä varten.

Paljonko lumihiutaleilla voi säästää?

Ylimääräisiä lyhennyksiä tekemällä voi lainan suuruudesta riippuen säästää suuria summia rahaa. Esimerkissä 1 havainnollistamme 2 500 euron luottokorttivelan kokonaiskustannukset, kun velkaa lyhennetään vain minimilyhennyksen verran. Esimerkissä 2 samaa lainaa lyhennetään minimilyhennyksen lisäksi ylimääräisellä 20 eurolla joka kuukausi.

Esimerkki 1: 2 500 € luoton kokonaiskustannukset, kun joka kuukausi tehdään vain minimilyhennys:

 • Luottokorttivelan suuruus: 2 500 €
 • Korko: 7 %
 • Minimilyhennys: 40 € / kk
 • Maksuaika: 78 kk (6,5v)
 • Korkokulut: 619 €
 • Kokonaiskustannukset: 3 119 €

Esimerkki 2: 2 500 € luoton kokonaiskustannukset, kun tehdään minimilyhennyksen lisäksi ylimääräinen 20 € lyhennys joka kuukausi:

 • Luottokorttivelan suuruus: 2 500 €
 • Korko: 7 %
 • Minimilyhennys: 40 € / kk
 • Lisälyhennys: 20 € / kk
 • Maksuaika: 48 kk (4v)
 • Korkokulut: 373 €
 • Kokonaiskustannukset:2 873 €

Esimerkissä 1 luottoa maksetaan pois aina pelkän minimilyhennyksen verran, ja maksuajaksi tulee loppujen lopuksi hurjat 78 kuukautta (6,5 vuotta). Korkokuluja tänä aikana ehtii maksaa 619 €, ja lainan kokonaiskustannukset nousevat 3 199 euroon.

Esimerkissä 2 minimilyhennyksen lisäksi tehdään 20 € lisälyhennys kuukausittain. Summan saa säästettyä käyttämällä päivittäin 67 senttiä vähemmän kuin normaalisti. Viikkotasolla tämä tarkoittaa 4,67 euroa pienempää kulutusta viikossa. Tällä tavoin lyhennettynä lainan kokonaiskustannukset jäävät peräti 246 euroa matalammiksi, ja laina-aika lyhenee neljään vuoteen.

Lainanottoa kannattaa harkita aina tarkkaan ja oma maksukyky on hyvä arvioida realistisesti. Tärkeää on myös muistaa tutustua lainan todelliseen vuosikorkoon sekä kokonaiskustannuksiin ennen lainapäätöksen tekemistä, sillä pelkkä lainan nimelliskorko ei aina kerro koko totuutta lainan kustannuksista. Lainoja kannattaa myös vertailla ennen lainapäätöksen tekemistä, sillä edullisin laina löytyy vain vertailemalla. Jo muutaman tuhannen euron lainoissa eroa halvimman ja kalleimman lainan kokonaiskustannuksissa voi olla tuhansia euroja.

Lumipalloefekti

Käytännössä kaikista toimivimmaksi taktiikaksi lainanmaksussa on todettu ns. lumipalloefekti, jossa maksetaan summaltaan pienin laina ensin pois riippumatta lainojen koroista. Tällöin oletuksena on että tämä liikkeelle sysätty pieni lumipallo laittaa liikkeelle isomman efektin saaden sinut maksamaan kaikki lainasi nopeammin pois.  

Malli perustuu käyttäytymisen muokkaamiseen – maksaessasi summaltaan pienimmän lainan ensiksi pois, näet konkreettisesti kuinka laina lyhenee. Kun saat pienimmän velan maksettua pois, koet onnistumisen tunteen: Olet saanut yhden lainan kokonaan elämästäsi pois ja tämä kannustaa sinua jatkamaan samalla radalla. Nyt sinulla on yksi velka vähemmän maksettavana, ja rahaa vapautuu muiden velkojen maksamiseen.

Listaa velkasi pienimmästä suurimpaan velkasumman perusteella huomioimatta lainan korkoa. Maksa kaikista suurimmista veloistasi vain minimierä, mutta maksa pienin velkasi kokonaan pois.

Kun velka on maksettu, niin listasi lyhenee, ja voit siirtyä seuraavaksi pienimmän velan kimppuun. Jatka tätä niin kauan kunnes olet maksanut kaikki velat kokonaan pois.

Lumipalloefekti käytännössä

Pystyäksesi maksamaan velat pois, sinulla tulee olla hieman pohjakassaa että pystyt maksamaan velkojasi enemmän kuin minimilyhennyksen verran pois. Olet ehkä kerryttänyt hieman säästöjä esimerkiksi vähentämällä vapaa-ajan menojasi tai tehnyt hieman ylitöitä.

Esimerkki:

Avoimet velat:

 • Kulutusluotto 300 € (80 € maksuerä)
 • Luottokorttilasku 800 € (50 € maksuerä)
 • Remonttilaina 2 000 € (130 € maksuerä)
 • Autolaina 4 000 € (150 € maksuerä)
 1. Kun sinulla on hieman pohjakassaa maksaa velkoja pois, aloita maksamalla kaikista laskuista minimierät 50 €, 130 € ja 150 € paitsi pienimmästä velasta eli kulutusluottolaskusta, minkä maksat kokonaan.
 2. Maksa kulutusluottolasku 300 € kokonaan pois heti kun pystyt. Lista on näin lyhentynyt ja sinulla on yksi velka vähemmän. Sinun ei tarvitse enää huolehtia kulutusluoton 80 euron maksuerästä, vaan se summa vapautuu käytettäväksi muiden velkojen maksuun.
 3. Seuraavaksi pienin lasku on luottokorttilasku. 800 € voi olla vaikeaa maksaa kokonaan kerralla pois, joten voit jakaa summan esimerkiksi 200 € osiin.  Jo 4 kuukauden aikana olet päässyt eroon laskusta
 4. Nyt sinulla on enää auto- ja remonttilaina maksettavana, joista olet maksanut minimieriä, joten nekin ovat pienentyneet.
 5. Maksa seuraavaksi remonttilainan avoin laina pois niin nopeasti kuin pystyt, ja jäljellä on enää autolaina. Näin pääset eroon muutamassa kuukaudessa yli 3000 € veloista, ja sinulla on enää jäljellä autolaina maksettavana.

Idea lumipalloefektin takana

Lumipalloefektin idea on käyttäytymisen muokkaaminen. Jos alkaisit maksamaan kalleinta autolainaa ensin pois, se kestäisi kauan ja joutuisit samalla maksamaan kolmea muuta lainaa. Autolaina pysyisi pitkään, ja silti sinulla olisi monta muuta avointa velkaa vaikka jatkuvasti maksaisit niitä pois. Jos taas maksat pienimmän velan ensin kokonaan pois, niin koet konkreettisesti muutoksen suhtautumisessasi velkoihin kun pääset yhdestä niistä täysin eroon.

Lumipalloefekti on tehokas tapa maksaa velat pois, mutta se vaatii pitkäjänteisyyttä ja suunnitelmallisuutta. Tarvitset alkuun hieman säästöjä että voit maksaa velkoja pois enemmän kuin minimierät. Laske myös huolella, paljonko sinulla on varaa maksaa lainoja pois kuukausittaisten menojesi jälkeen. Muista kuitenkin, että jos yksikään veloistasi on mennyt perintään, niin tee poikkeus ja maksa se velka ensin pois. Näin vältyt luottohäiriömerkinnältä.

Lumivyöryefekti

Lumivyöryefektissä maksetaan ensimmäisenä korkeakorkoisin laina pois, koska näin voidaan säästää eniten korkokustannuksissa. Ero lumipalloefektiin on siis se, että tulosten näkyminen kestää kauemmin, mutta loppupeleissä rahaa jää säästöön enemmän.

Ensimmäinen askel lumivyöryefektin käyttöönotossa on järjestää omat lainat korkeakorkoisimmasta matalakorkoisimpaan. Lainat kannattaa järjestää todellisen vuosikoron eikä nimelliskoron mukaan, koska todelliseen vuosikorkoon on laskettu mukaan kaikki lainan kulut (esim. tilinhoitomaksut). Tämä pieni järjestelytuokio vastaa kysymykseen, minkä lainan maksuun tulee keskittyä.

Toinen askel on maksaa jokaisesta lainasta vaadittu minimilyhennys kuukausittain. Tämän jälkeen kaikki ylimääräinen raha kanavoidaan korkeakorkoisimman lainan maksuun, jotta kyseinen laina saadaan maksettua mahdollisimman nopeasti pois. Jos ylimääräisen rahan löytäminen tuntuu vaikealta, lumihiutale-efekti voi auttaa!

Jos sinulla on säästössä rahaa, todennäköisesti kannattavinta on kanavoida myös säästöt lainan maksuun, ja jättää vain pieni puskurirahasto hätätilanteiden varalle.

Lumivyöryefektin hyvät ja huonot puolet

Lumivyöryefektin paras puoli on ehdottomasti siitä syntyvät säästöt. Korkeakorkoisimman lainan maksu ensimmäisenä on aina taloudellisesti kannattavin vaihtoehto, koska siten säästää eniten lainan kokonaiskustannuksissa.

Lumivyöryefektin huono puoli puolestaan on tulosten näkemisen hitaus. Jos korkeakorkoisin laina on kovinkin suuri, sen maksamiseen voi kulua paljon aikaa. Persoonasta riippuen tämä hitaus tulosten näkemisessä voi olla hyvinkin epämotivoivaa ja johtaa lainanmaksun laiminlyömiseen, mikä tietenkin kumoaa lumivyöryefektin hyvät puolet. Lumivyöryefektistä hyötyminen siis vaatii kärsivällisyyttä.

Lumivyöry- ja lumipallostrategioiden yhdistäminen

Jos lumivyöryefekti tuntuu omaan persoonaan sopimattomalta juuri tulosten näkemisen hitauden vuoksi, voi olla hyvä idea kokeilla lumipallo- ja lumivyöryefektin yhdistelmää. Käytännössä tämä tarkoittaa, että lainan maksu sysätään liikkeelle maksamalla pienin lainoista ensin pois lumipalloefektin periaatteita noudattaen. Tämän aikaisessa vaiheessa saadun onnistumisen tunteen jälkeen kuitenkin siirrytään lumivyöryefektiin ja maksamaan korkeakorkoisinta lainaa. Tällä kahden metodin yhdistelmälläkin säästää enemmän rahaa kuin pelkkään lumipallometodiin turvautumalla, mutta ei kuitenkaan yhtä paljon kuin koko ajan lumivyörymetodia toteuttamalla.

Nyrkkisääntönä sekä lumipallo- että lumivyöryefekti auttavat lainan maksussa, kun lainoja on useita. Lumihiutaletta puolestaan voi käyttää täydentämään mitä tahansa lainanmaksutapaa, ja myös yksinään yksittäisen velan maksuun.

Samalla lailla kun lumivyöry- ja lumipallostrategioita voi yhdistää, niin jotkut lainanantajat tarjoavat myöskin mahdollisuutta yhdistää lainoja. Voit vertailla eri yhdistelylainoja näppärästi lainavertailussamme.

Juuso Korhonen

Juuso Korhonen

Juuso Korhonen on VertaaEnsin.fi PR- ja markkinointistrategi. Juuso on opiskellut kansainvälistä markkinointia ja työskennellyt finanssialalla viimeiset kahdeksan vuotta. Hän on kiinnostunut laajasti finanssiasioista ja taloudellisesta hyvinvoinnista.