Asunnon osto vai vuokra vuonna 2019?

| | Aihe: Vertailut ja testit
asumiskulujen vertailu suomessa

Suomessa on totuttu ajattelemaan, että omistusasunto on aina hyvä sijoitus, mutta onko se? Sekä asuntojen hinnat ja vuokrat nousevat vuosittain, joten valinta voi olla haastava. VertaaEnsin.fi:n tekemän analyysin perusteella useissa Suomen kaupungeissa vuokra-asuminen on kuukausitasolla edullisempaa kuin omistaminen.

Koko maan kattavasta analyysista näkee, kuinka lainan lyhentäminen ja hoitovastikkeen maksaminen suhteessa vuokraan kallistuu Etelä-Suomessa.

Asuntojen hinnat ja asumisen kuukausikulut vertailussa

Analyysissa on otettu huomioon asuntojen hinnat, sekä vuokralla-asumisen kustannukset vuodelta 2018. Vertailussa on keskitytty asukkaan kuukausimenoihin. Näin ollen vertailu on läpinäkyvä kaikille alueille, koska se ei ota huomioon asuntojen arvonnousuja tai -laskuja.

Vuokrat Suomessa

Kuten voi olettaa, Suomen kalleimmat vuokrat löytyvät Helsingistä. Helsingin keskiarvovuokra vuonna 2018 oli 16,92 euroa neliöltä. Keskiarvovuokra ei kuitenkaan kerro koko totuutta, ja kaupunginosien välillä voi olla suuriakin eroja.

Alla olevassa kuvassa käy selkeästi ilmi vuokrakulujen ero suomalaisissa kaupungeissa.

Keskimääräiset vuokrat kaupungeittain vuonna 2018. Esimerkkiasuntona on käytetty 50-neliöistä kaksiota.

Vuokra-asuminen vai lainanlyhennys?

Tilastojen perusteella Suomesta löytyy alueita, joilla lainan lyhentäminen ja hoitovastikkeen maksaminen voi nykyisillä koroilla tulla kalliimmaksi kuin vuokran maksaminen vastaavasta asunnosta vastaavalla alueella.

Tilastot kertovat myös, että Suomesta löytyy useita alueita, joilla asuntojen hinnat ovat kohtuulliset vuokra-asumiseen verrattuna. Tämä tarkoittaa sitä, että asunnon ostaminen ja lainanlyhentäminen on kuukausitasolla kannattavampaa kuin vuokraaminen.

Esimerkiksi aivan Helsingin ydinkeskustassa lainan lyhentäminen ja hoitovastikkeen maksaminen on tilastollisesti 43,49 prosenttia eli 823,49 euroa kalliimpaa kuukausitasolla kuin vuokran maksaminen.

Toisaalta taas Kajaanissa omistusasujalle jää käteen kuukaudessa 136 euroa enemmän kuin vastaavan kokoisessa asunnossa vuokraa maksavalle henkilölle.

Keskimääräiset lainanlyhennykset kaupungeittain vuonna 2018

Oheiseen taulukkoon on koottu arvioidut lainanlyhennykset kaupungeittain. Esimerkkiasuntona on käytetty 50-neliöistä kaksiota.

Alueiden polarisaatio

Karkeasti voidaan sanoa, että vuokramarkkinoilla asuntomarkkinoiden polarisaatio ei ilmene samalla tavalla kuin omistusasuntojen kohdalla. Vaikka vuokrat vaihtelevat alueittain, omistusasuntojen kohdalla kaupunki- ja kaupunginosakohtaiset erot ovat aivan omaa luokkaansa.

Hyvänä esimerkkinä tästä toimivat Helsingin vuokra-asunnot. Tilastokeskuksen mukaan alueen Helsinki 1 keskiarvovuokra oli viime vuonna 20,94 euroa neliöltä, ja Helsinki 3-alueen keskiarvovuokra oli 15,02 euroa neliöltä.

Näin ollen keskikokoisen (50m2) asunnon hintaero näiden kahden alueen välillä olisi 296 euroa kuukaudessa. Tilastotiedot eivät tietenkään anna täyttä kokonaiskuvaa markkinoista, ja yksittäiset markkinavuokrat voivat vaihdella tätä enemmän. Kuitenkin voidaan todeta, että Helsingin sisällä vuokrat vaihtelevat tilastojen valossa keskimäärin noin 300 euroa.

Jos taas otetaan tarkasteluun asuntojen hinnat ja verrataan omistusasumisen kustannuksia samoilla alueilla, voidaan nähdä suurempia vaihteluja. Helsingin ydinkeskustassa (Helsinki 1-alue) keskimääräinen neliöhinta on 7019 euroa, joten 50-neliöinen kaksio maksaisi 350 950 euroa. Tämän summan lainanlyhennys olisi noin 1693 euroa kuukaudessa.
Helsinki 3-alueella taas vastaava lainanlyhennyksen määrä olisi 761 euroa. Näin ollen Helsingin sisällä samankokoisen asunnon lainanlyhennyksissä voi olla lähes tuhannen euron ero kuukausitasolla.

Helsingissä samankokoisen asunnon lainanlyhennyksissä voi olla lähes tuhannen euron ero kuukaudessa.

Lainanlyhennyksen ja vuokran ero Helsingissä

Edellisen ajatusleikin perusteella nähdään, että Helsingissä alueelliset hintaerot korostuvat omistusasunnoissa, mutta vuokrien osalta erot eivät ole niin suuria. Voidaan siis todeta, että Helsingin kalleimmilla alueilla vuokralla asuminen voi säästää kuukausitasolla satoja euroja verrattuna omistusasumiseen.

Helsingin kalleimmilla alueilla vuokralla asuminen voi säästää kuukausitasolla satoja euroja.

Sijoitusasuntoa voi hyödyntää perinteisen vuokraamisen lisäksi myös lyhytaikaiseen Airbnb-vuokraukseen. Tarkista selvityksestämme, missä kaupungeissa tienataan eniten Airbnb:lla. Katso myös kokemusasiantuntijan vinkit Airbnb-vuokraukseen.

Analyysin sisältö

Analyysissa käytetty data on kerätty Tilastokeskuksen aineistosta. Tilasto perustuu työvoimatutkimuksen yhteydessä kerättävään haastatteluaineistoon ja Kansaneläkelaitoksen asumistukirekisterin tietoihin. Tilastokeskuksen vuokra-aineistossa on mukana noin 320 000 vuokra-asuntoa.

Vuokra-asumisen osalta on käytetty vuokrien keskimääräisiä neliöhintoja vuodelta 2018. Omistusasumisen kohdalla on tarkasteltu myytyjen asuntojen keskimääräisiä neliöhintoja.

Vuokra-asunnolle on laskettu kuukausihinta keskimääräisen neliöhinnan pohjalta jokaiselle vertailussa olleelle kaupungille.

Omistusasumisen osalta on käytetty seuraavia oletuksia:

  • Asuntolaina 100% hankintahinnasta
  • Asuntolainen korko ja marginaali yhteensä 1,50 %
  • Laina-aika 20 vuotta.
  • Yhtiövastike 200 euroa kuukaudessa.

Yhtiövastike on laskettu 50 neliön asunnon osalta, niin että vastikekulut olisivat 200 euroa. Tilastokeskuksen mukaan koko maan yhtiövastikkeiden keskiarvo oli vuonna 2017 4,04 euroa per neliö.

Kuinka luet taulukkoa?

Ensimmäisestä sarakkeesta löydät kaupungin, ja voit etsiä hakutoiminnolla eri kaupunkeja.
Toisessa sarakkeessa on neliövuokra, joka on hyvä mittari verrata eri kaupunkien yleistä vuokratasoa.
Keskimääräinen lainanlyhennys on laskettu 100 prosentin laina-asteella, lainan koron ollessa 1,50 prosenttia. Laina-aika on 20 vuotta.

Suhteellinen ero (%) vuokran hyväksi kertoo sen, kuinka kannattavaa kuukausitasolla on vuokrata kyseisessä kaupungissa. Jos luku on positiivinen, silloin vuokraaminen on kuukausitasolla kannattavampaa. Luvun ollessa negatiivinen, kannattaa mieluummin ostaa, jolloin kuukausikulut ovat keskimääräistä vuokraa huokeammat.

KaupunkivertailuNeliövuokra euroa/m2/kk50m2 asunnon vuokra €/kkAsuntolainan lyhennys + hoitovastike €/kkVuokra vs. laina€/kk
Helsinki 1€21.40€1,070.00€1,893.49-€823.49
Helsinki 2€20.76€1,038.00€1,327.71-€289.71
Espoo-Kauniainen 1€16.72€836.00€1,057.71-€221.71
Helsinki 3€16.70€835.00€961.04-€126.04
Tampere 1€15.19€759.50€879.79-€120.29
Espoo-Kauniainen 2€16.73€836.50€955.21-€118.71
Helsinki€19.58€979.00€1,076.67-€97.67
Espoo-Kauniainen€16.28€814.00€909.17-€95.17
Turku 1€14.49€724.50€817.92-€93.42
Porvoo€13.21€660.50€714.79-€54.29
Espoo-Kauniainen 3€15.51€775.50€808.75-€33.25
Pääkaupunkiseutu (PKS)€18.66€933.00€962.29-€29.29
Tampere 2€13.90€695.00€706.46-€11.46
Kokkola€10.77€538.50€547.29-€8.79
Vantaa 1€17.33€866.50€870.42-€3.92
Seinäjoki€11.71€585.50€576.67€8.83
Tampere€14.42€721.00€708.54€12.46
Vaasa 2€10.63€531.50€517.50€14.00
Oulu 1€13.56€678.00€658.54€19.46
Turku 2€13.78€689.00€664.58€24.42
Rauma€10.35€517.50€491.67€25.83
Helsinki 4€16.53€826.50€797.29€29.21
Vaasa 1€12.81€640.50€607.50€33.00
Hämeenlinna 2€11.22€561.00€527.71€33.29
Lahti 1€13.88€694.00€658.13€35.88
Kehyskunnat€13.56€678.00€641.88€36.13
Lappeenranta 1€13.87€693.50€656.88€36.63
Pori 1€11.98€599.00€552.92€46.08
Tampere 3€13.22€661.00€610.83€50.17
Vaasa€12.21€610.50€556.25€54.25
Oulu 2€11.52€576.00€520.83€55.17
Turku€13.60€680.00€623.33€56.67
Muu Suomi (koko maa – PKS)€11.85€592.50€534.38€58.13
Pori 2€10.02€501.00€441.46€59.54
Jyväskylä 1€14.86€743.00€682.50€60.50
Oulu€12.44€622.00€561.46€60.54
Joensuu 2€11.87€593.50€530.83€62.67
Hämeenlinna€12.66€633.00€569.38€63.63
Vantaa€16.32€816.00€751.46€64.54
Hämeenlinna 1€13.76€688.00€623.13€64.88
Kuopio 1€15.24€762.00€696.25€65.75
Pori€11.11€555.50€485.83€69.67
Koko maa€14.08€704.00€632.29€71.71
Turku 3€11.80€590.00€514.17€75.83
Mikkeli€12.26€613.00€535.00€78.00
Jyväskylä 2€12.01€600.50€521.46€79.04
Lappeenranta 2€11.36€568.00€487.50€80.50
Lappeenranta€12.70€635.00€548.33€86.67
Vantaa 2€15.85€792.50€701.67€90.83
Rovaniemi€12.34€617.00€525.83€91.17
Joensuu€13.27€663.50€571.04€92.46
Kouvola€10.58€529.00€434.17€94.83
Joensuu 1€14.50€725.00€626.67€98.33
Jyväskylä€13.76€688.00€581.46€106.54
Kuopio€13.78€689.00€577.50€111.50
Kotka 1€12.68€634.00€521.46€112.54
Lahti€13.18€659.00€545.42€113.58
Kotka 2€10.43€521.50€405.42€116.08
Lahti 2€12.39€619.50€492.50€127.00
Kotka€11.47€573.50€445.00€128.50
Kuopio 2€12.80€640.00€506.25€133.75
Kajaani€11.86€593.00€456.67€136.33

Juuso Korhonen

Juuso Korhonen

Juuso Korhonen on VertaaEnsin.fi PR- ja markkinointistrategi. Juuso on opiskellut kansainvälistä markkinointia ja työskennellyt finanssialalla viimeiset kahdeksan vuotta. Hän on kiinnostunut laajasti finanssiasioista ja taloudellisesta hyvinvoinnista.

Tarjoukset