Kuluttajansuojalakiin ehdotetaan muutoksia kuluttajaluottoihin liittyen

|Posted by | Kaikki artikkelit, Uutiset
Tags: , , , , ,

Kuluttajansuojalakiin ehdotetut muutokset

Kuluttajaluottosääntelyyn luvassa muutoksia

Hallitus on jättänyt eduskunnalle esityksen kuluttajasuojalakiin tehtävistä erityissäännöksistä koskien asuntoluottoja. Näillä muutoksilla pantaisiin käytäntöön EU-direktiivi, joka koskee asunto- ja kuluttajaluottoja, joissa vakuudeksi annetaan asunto.

Samassa yhteydessä hallitus jätti myös kansallisen säännösehdotuksen koskien vertaislainoja sekä koron ja maksujen muuttamista.

Asuntolainaa koskevat muutosehdotukset

Ehdotuksen mukaan ennen luottosopimuksen tekemistä, luotonantajan olisi annettava asuntoluottoa koskevat tiedot kuluttajalle vakiomuotoisella lomakkeella – tällä helpotettaisiin kuluttajan mahdollisuuksia vertailla eri vaihtoehtoja asuntolainoille. Vakiolomakekäytäntö on käytössä jo kulutusluotoissa niin Suomessa kuin muualla EU:ssa.

Ehdotuksen mukaan kuluttajalla tulisi myös olla oikeus peruuttaa myös luotonantajan liiketiloissa tehty asuntoluottosopimus 14 päivän kuluessa. Tällä hetkellä peruuttamisoikeus kattaa nimittäin vain etä- ja kotimyynnissä tarjottuna asuntoluottoja.

Kytkykauppakielto

Kaikkia luotonantajia koskeva ehdotus koskee kytkykauppaa. Ehdotuksen mukaan luottotarjouksen ehtona ei saisi olla ns. kytkykauppa eli kahden tuotteen tai palvelun-tuotteen sitominen yhdeksi paketiksi, vaan kuluttajan tulee olla mahdollista saada tuote- tai palvelu myös ilman pakollista kytkykauppasitoutumista.

Jatkossa olisi siis vielä sallittua ns. yhdistetyt tarjoukset, joissa kuluttajan on mahdollista saada luotto edullisemmin ostaessaan jonkin toisen palvelun, mutta kuluttajalla tulisi kuitenkin olla mahdollisuus saada luotto ilman lisäpalvelun ostamista.

Vertaislainat

Vertaislainalla tarkoitetaan kahden yksityishenkilön välistä luottosuhdetta, joissa toinen osapuoli lainaa toiselle rahaa määritetyllä korolla. Suomessa vertaislainoja tarjoaa esimerkiksi Fixura ja Bondora.

Vertaislainojen välittämiseen ehdotetaan välittäjän rekisteröitymistä Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylläpitämään rekisteriin. Vertaislainojen välittäjänä toimiva elinkeinoharjoittajan tulisi myös ehdotuksen mukaan huolehtia siitä, että luottosuhteessa noudatetaan kuluttajaluottoja koskevia säännöksiä, kuten säännöstä korkokatosta.

Voit vertailla lainoja (myös vertaislainoja!) kätevästi lainavertailustamme:

Lainavertailu

Lue täältä lisää korkokatosta, sekä pikavippiuudistuksesta

Selkeys koron muuttamiseen

Kuluttajasuojalain säännöksiin koskien koron muuttumista esitetään myös selvennyksiä. Ehdotuksen mukaan kuluttajaluoton korko voisi muuttua vain viitekoron muutosten mukaisesti, edellyttäen, että koron muuttamisesta on sovittu luottosopimuksessa.

Luotonantajalla ei täten olisi oikeutta muuttaa asiakkaalta perittävää lainan marginaalia tai kokonaiskorkoa muilla kuin viitekoron perusteella luottosuhteen aikana.

Lue lisää: Mikä on todellinen vuosikorko?

Asuntoluottojen korkoja ei nykyisellään ole muutettu muuten kuin viitekorkojen muutosten mukaisesti, mutta sääntely sen kohdalla on ollut hieman epäselvä ja tähän sääntelyyn toivotaan selvennystä.

Samalla myös selvennettäisiin epäselvyys koskien negatiivista viitekorkoa, sillä esityksen mukaan luotonantajalla olisi oikeus periä asuntoluoton marginaali kokonaisuudessaan myös negatiivisen viitekoron aikana, mikäli luottosopimuksessa on näin sovittu.

Lähde: Oikeusministeriö