Korkoputki, korkokatto, vai kiinteä korko asuntolainalle?

|Posted by | Kaikki artikkelit, Termit
Tags: , ,
Korkoputki

Korkosuojausta asuntolainalle esimerkiksi korkoputken tai korkokaton muodossa haetaan nykyään jo joka toiseen asuntoluottoon. Pitkään jatkuneet matalien korkojen ajat ovat herättäneet kuluttajat tajuamaan sen tosiasiaan, että tämä tilanne ei voi jatkua ikuisesti. Siksi useimmat ovat päätyneet turvaamaan asuntolainansa korkojen nousulta eri tavoin: tätä kutsutaan myös korkosuojaukseksi.

Korkoputki on suosittu tapa suojata lainoja korkojen nousulta. Korkoputki asettaa luoton korolle ylä- ja alarajan, jonka välissä lainan viitekorko voi liikkua vapaasti. Tällä hetkellä näitä korkoputkia asuntolainoihin tarjoavat Suomessa vain Nordea ja Danske Bank, mutta huomattavaa on se, että jälkimmäisen kohdalla jopa puolet asuntoluoton ottajista on lähiaikoina valinnut korkoputken lainaansa.

Jos lainan hankinta on laajemminkin mielessä, niin erityyppisten korkosuojausten lisäksi on myös hyvä verrata eri lainojen korkoja, jotta voi löytää itselle sen sopivimman vaihtoehdon. Voit verrata kätevästi esimerkiksi vakuudettomia kulutusluottoja lainavertailussamme:

vertaile lainoja

Korkosuojaukset vertailussa

Selvitimme asuntolainojen korkosuojaukset sekä niiden erot, ja annoimme vinkkejä lainanhakijoille sopivimman luoton valintaan.

Korkoputki

Korkoputkessa asuntolainan viitekorolle asetetaan enimmäis- ja vähimmäismäärä, jonka ylä tai alapuolelle korko ei voi nousta tai tippua. Nämä korkojen rajat muodostavat ikäänkuin putken, jossa viitekorko voi liikkua vapaasti ylittämättä kuitenkaan näitä korolle sallittuja minimi- ja maksimimääriä. Näin ollen 12 kuukauden euribor toimii useimmiten näiden lainojen viitekorkona. Lisäksi koska korkoputkea tarjoavat vielä niin harvat pankit, niin on vaikea sanoa mitään yleispäteviä olettamuksia laina-aikojen pituudesta tai luottojen määrästä: Nordea tarjoaa esimerkiksi korkoputkea, jossa laina-aikaa on vähintään 10 vuotta 15,000 € vähinnäismäärällä.

Korkoputki antaa turvaa viitekoron muutoksille, koska korko ei voi koskaan nousta yli sallitun kattorajan. Näin ollen korkojen noususta ei tarvitse ikinä olla yltiöpäisesti huolissaan, ja yöt voi nukkua makeammin. Toisena positiivisena puolena korkoputkessa on myös se, että sen voi saada ilman lisämaksuja. Tämä johtuu pitkälti siitä asiasta, että viitekorot eivät voi alittaa putken minimirajaa. Näin ollen pankkien riskit menettää rahaa koron vaihtelun takia ovat vähäisemmät esimerkiksi korkokattoon verraten, minkä takia heillä on myös varaa tarjota korkoputki ilmaisena.

Huonona puolena korkoputkessa voidaan pitää sitä, että lainan korolla on aina jokin minimitaso, jonka alle se ei voi mennä. Tämä tarkoittaa sitä, että viitekoron laskiessa alle minimitason et voi enää hyötyä koron halpenemisesta.

Korkokatto

Korkokatossa asetetaan asuntolainan viitekorolle yläraja, jonka yli korkotaso ei voi nousta. Tämän lisäksi lainan viitekorkona käytetään useimmiten myös 12 kuukauden euriboria, joten näiltä osin korkosuojaus muistuttaa hyvin paljon korkoputkea. Merkittävänä erona edelliseen on kuitenkin se, että korkokatossa korolle ei ole asetettu mitään alarajaa, joten koron laskemisesta voi ottaa kaiken hyödyn irti. Toisaalta tämän takia katto ei usein myöskään ole ilmainen, koska  pankeilla on esimerkiksi riski viitekoron muuttumisesta negatiiviseksi, mikä tarkoittaisi heille rahan menetystä.

Kiinteä korko

Nimensä mukaisesti kiinteässä korossa viitekorko pysyy samalla tasolla koko laina-ajan. Tältä osin se on markkinoiden vakain tapa suojautua korkotason muutoksilta, koska seuraavan kuukauden lainamäärä on aina luotonottajan tiedossa. On myös mahdollista ottaa kiinteä korko esimerkiksi puolikkaalle lainamäärästä, ja sitoa toisen puolikkaan euriboriin. Myöhemmin tämän kiinteän koron voi myös vaihtaa korkoputkeen tai -kattoon tilanteen muuttuessa.

Mikä on paras korkosuojauskeino?

Kuten arvata saattaa, tähän kysymykseen ei ole yksiselitteistä vastausta, sillä itselle paras vaihtoehto riippuu omasta suhtautumisesta sekä riskeihin, että korkojen vaihteluun.. Jos esimerkiksi tykkää suunnitella tarkasti joka kuukauden rahankäytön etukäteen, eikä halua yllätyksiä asuntolainan kulujensuhteen, niin kannattaa ehkä valita kiinteä korko suojaamaan korkotason dramaattiselta vaihtelulta. Tällainen vaihtoehto sopii siis hyvin riskihaluttomalle henkilölle.

Jos on valmis ottamaan hieman enemmän riskejä korkotason vaihtelun suhteen, niin voi harkita joko korkokaton tai -putken valitsemista korkojen vaihteluilta suojaamiseen. Kumpi näistä kahdesta lopulta on itselle sopivampi voi riippua esimerkiksi siitä, että onko valmis maksamaan korkojen suojauksesta. Sillä kuten aiemmin jo totesimme, korkokatto on lähes aina maksullinen, koska siitä koituu pankeille enemmän riskejä. Korkoputki taas voi olla ilmainen, sillä viitekoron minimiraja turvaa pankit suurilta tuoton menetyksiltä. Kuluttaja ei korkoputkessa taas voi hyötyä mahdollisesta korkojen laskusta.

Jos asunnon hankkimisen ohella esimerkiksi remontin tekeminen tai auton ostaminen tulee ajankohtaiseksi, niin kannattaa ensin vertailla eri rahoitusvaihtoehtoja ennen lopullista hankintapäätöstä. Meidän lainavertailussa voi esimerkiksi kokeilla erilaisten vakuudettomien kulutusluottojen vertailua:

vertaile lainoja

Hvad tænker du?

Your email address will not be published. Required fields are marked *