Korkoputki, korkokatto, vai kiinteä korko asuntolainalle?

| | Aihe: Säästäminen ja sijoittaminen
Korkoputki

Mitä asuntolainan korkosuojaus tarkoittaa?

Asuntolainalle haetaan nykyisin usein korkosuojausta esimerkiksi korkoputken tai korkokaton muodossa. Pitkään jatkunut matalien korkojen jakso on herättänyt kuluttajat ymmärtämään, ettei tällainen tilanne voi jatkua ikuisesti. Asuntolainan maksuaika on normaalisti hyvinkin pitkä, ja sen aikana korkotaso voi heilahdella rajusti. Korkosuojaus tuo turvaa ja mielenrauhaa, ja näistä syistä moni päätyy turvaamaan asuntolainansa korkojen nousulta.

Asuntolainan korkoputki

Korkoputki on toinen suosituista tavoista suojata lainansa korkojen nousulta. Korkoputki asettaa luoton korolle ylä- ja alarajan, jonka välissä lainan viitekorko voi liikkua vapaasti. Tällä hetkellä korkoputkia asuntolainoihin tarjoavat Suomessa Nordea, Danske Bank, Aktia, POP Pankki sekä Säästöpankki.

Korkoputkessa asuntolainan viitekorolle asetetaan enimmäis- ja vähimmäismäärä, joiden ylä- tai alapuolelle korko ei voi nousta tai tippua. Nämä korkojen rajat muodostavat ikään kuin putken, jossa viitekorko voi liikkua vapaasti ylittämättä kuitenkaan näitä korolle asetettuja minimi- ja maksimimääriä. Lainojen viitekorkona toimii tavallisesti 6 tai 12 kuukauden euribor. 

Korkoputken voi saada ilman lisämaksuja. Tämä johtuu pitkälti siitä, että viitekorot eivät voi alittaa korkoputken minimirajaa. Näin ollen pankkien riski menettää rahaa koron vaihtelusta johtuen ovat vähäisemmät esimerkiksi korkokattoon verrattuna.

Huonona puolena korkoputkessa on lainan korolle määritetty minimitaso, jonka alle se ei voi laskea. Tämä tarkoittaa sitä, että viitekoron laskiessa alle minimitason asiakas ei enää hyödy koron laskusta.

Asuntolainan korkokatto

Korkokatossa asuntolainan viitekorolle asetetaan yläraja, jonka yli korkotaso ei voi nousta. Tämän lisäksi lainan viitekorkona käytetään useimmiten 12 kuukauden euriboria, joten näiltä osin korkosuojaus muistuttaa korkoputkea. Merkittävänä erona on kuitenkin se, että korkokatossa korolle ei ole asetettu mitään alarajaa, joten koron laskemisesta voi ottaa kaiken hyödyn irti. Tästä johtuen korkokatto ei usein myöskään ole ilmainen. Pankeilla kun on olemassa riski viitekoron muuttumisesta negatiiviseksi, mikä tarkoittaisi niille rahan menettämistä.

Kiinteäkorkoinen asuntolaina

Kiinteässä korossa viitekorko pysyy samalla tasolla koko laina-ajan. Tältä osin se on markkinoiden vakain tapa suojautua korkotason muutoksilta, sillä seuraavan kuukauden lainamäärä on aina asiakkaan tiedossa. Kiinteän koron voi ottaa myös esimerkiksi puolikkaalle lainamäärästä ja sitoa toinen puolikas euriboriin. Tilanteen mahdollisesti muuttuessa kiinteän koron voi myöhemmin myös vaihtaa korkoputkeen tai -kattoon.

Mitä tekijöitä on otettava huomioon, kun harkitsee asuntolainan korkosuojausta?

Tähän kysymykseen ei ole aivan yksiselitteistä vastausta, sillä paras vaihtoehto riippuu aina korkomarkkinoiden yleistilanteesta sekä omasta maksu- ja riskinsietokyvystä. Kuluttajan, joka suunnittelee tarkasti kuukausittaisen rahankäyttönsä etukäteen ja joka ei pidä yllätyksistä asuntolainansa kulujen suhteen, kannattanee valita kiinteä korko suojaksi korkotason dramaattiselta vaihtelulta. Tämä vaihtoehto sopii siis hyvin ennustettavuutta arvostavalle henkilölle.

Jos on valmis ottamaan hieman enemmän riskejä korkotason vaihtelun suhteen, voi harkita joko korkokattoa tai -putkea. Se kumpi näistä kahdesta lopulta soveltuu itselle paremmin riippuu esimerkiksi siitä, onko henkilö valmis maksamaan korkojen suojauksesta. Korkoputki voi olla ilmainen, mutta kuluttaja ei korkoputkessa pääse hyötymään mahdollisesta korkojen laskusta.

Jos asunnon hankkimisen ohella esimerkiksi remontti- tai sijoituslaina tulee ajankohtaiseksi, kannattaa ennen lopullista hankintapäätöstä ensin vertailla eri rahoitusvaihtoehtoja.

Mitkä ovat asuntolainan korkokaton kulut?

Korkokatto on eri pankkien tarjoama palvelu, josta pankki perii asiakkaalta maksun.

Korkokaton hintaan vaikuttavat muun muassa:

  • Lainasumma.
  • Ajanjakso, johon korko sidotaan. Korkokaton pituus on tavallisesti 3–7 vuotta, mutta tarjolla on myös tuplasti pidempiä korkokattoja.
  • Markkinakorkojen taso sopimuksentekohetkellä.
  • Indeksi, johon korkokatto sidotaan. Tavallisimpia ovat 3 ja 6 kuukauden euriborit.

Pähkinänkuoressa: mitä matalamman koron ja pidemmän korkokaton valitsee, sitä enemmän siitä joutuu maksamaan.

Voiko asuntolainan korkokatosta saada veroetua?

Oman vakituisen asunnon velkaan kohdistuva erillinen kertaluontoinen korkokattomaksu ei ole vähennyskelpoinen verotuksessa. 

Sijoitusasunnon lainan noston yhteydessä erillisen korkokattomaksun voi kuitenkin vähentää verotuksessa. Mikäli korkokattosopimuksen maksu suoritetaan kerralla, sitä ei katsota koroksi. Näin ollen se ei ole vähennyskelpoinen korkomenona, mutta se saattaa olla vähennyskelpoinen pääomatulon tulonhankkimismenona.

Tulonhankkimismenosta puhutaan silloin, kun velkarahalla ostetaan veronalaista tuloa kerryttävää omaisuutta kuten sijoitusasunto, josta saadaan vuokratuloa. Tulonhankkimismenoksi luokiteltava korkokattosopimusmaksu vähennetään verotuksessa samana vuonna, kun se on maksettu. 

Tarjoukset