Kilometrikorvaus 2023

| | Aihe: Verotus ja lainsäädäntö
kilometrikorvaus auto

Kilometrikorvaus eli matkakorvaus on työhön liittyvistä matkoista maksettava rahamäärä, jonka työnantaja maksaa työntekijälle. Vuonna 2023 verovapaa kilometrikorvaus on 0,53 euroa kilometriltä. Kilometrikorvaus ei koske matkoja kotoa työpaikalle, sillä kodin ja työpaikan väliset matkat eivät ole verotuksen näkökulmasta työhön liittyvää ajoa.

Työajoista maksettavaan kilometrikorvaukseen vaikuttaa ajettujen kilometrien lisäksi se, onko kyseessä oleva auto työsuhdeauto vai työntekijän oma. Myös muiden matkustajien lukumäärä voi vaikuttaa kilometrikorvaukseen.

Työnantaja voi maksaa kilometrikorvausta myös yli 53 senttiä kilometriltä, mutta tällöin korvaus on verotettavaa tuloa. Tyypillisesti matkakulut korvataan verovapaan kilometrikorvauksen ylärajan mukaan.

Milloin kilometrikorvaus on mahdollista saada?

Auton ei tarvitse olla oma, jotta voit saada kilometrikorvauksia. Esimerkiksi ystävän tai sukulaisen omistama auto, joka on sinun hallinnassasi, on käypä kilometrikorvauksille. Olennaista on, että auto ei ole luontoisetuna saatu. Auton käyttövoimalla ei ole merkitystä, ja saman kilometrikorvauksen saa esimerkiksi sähköautolla. Ajoneuvon tyyppi sen sijaan vaikuttaa kilometrikorvauksen määrään.

Työmatkasta tulee tehdä matkalasku. Työntekijä tekee matkalaskun ja liittää siihen mukaan kaikki matkaan liittyvät maksukuitit. Matkalaskulle ei ole ennalta määriteltyä valtakunnallista pohjaa, joten käytännöt vaihtelevat riippuen työnantajasta. Matkalaskusta tulisi kuitenkin näkyä, millä kulkuneuvolla, minne, mistä syystä ja milloin matka tehtiin.

Kilometrikorvauksen määrä kulkuneuvoittain

Alla olevasta listasta löydät vuoden 2023 kilometrikorvausten määrät riippuen kulkuneuvosta. Taulukkojen lähteenä on käytetty Verohallinnon sivuja. Jos kyydissäsi on muita työasioissa matkustavia ihmisiä, korvausta korotetaan 4 sentillä per henkilö per kilometri.

Kilometrikorvaus 2023
Kulkuneuvo€ / km
Auto0,53
Moottoripyörä0,41
Mönkijä1,21
Mopo0,22
Moottorivene (max 50 hv)0,93
Moottorivene (yli 50 hv)1,35
Moottorikelkka1,29
Muut kulkuneuvot0,13
  • (1) Jos kyydissä on muita työasioissa matkustavia, kilometrikorvausta korotetaan 0,04 €/hlö

Kilometrikorvaus voi nousta tietyissä työhön liittyvissä erikoistilanteissa. Alla olevassa taulukossa on eritelty erilaisia erityistilanteita, joissa kilometrikorvaus on korkeampi.

Korotetut kilometrikorvaukset 2023
Erikoistilanne€ / km
Autossa kuljetetaan esineitä, jotka painavat yli 80kg0,04
Autossa kuljetetaan koiraa työtehtävien vuoksi0,04
Autoon on kiinnitetty perävaunu0,09
Liikkuminen tapahtuu metsäautotiellä tai muulla liikenteeltä suljetulla tienrakennustyömaalla0,11
Autoon on kiinnitetty asuntovaunu0,14
Autoon on kiinnitetty raskas kuorma0,27
 

Kilometrikorvaus yrittäjälle

Myös yrittäjä voi merkitä kilometrikorvauksia itselleen. Toiminimiyrittäjänä käytännöt ovat erilaiset kuin palkansaajalla. Jos vähintään puolet toiminimiyrittäjän vuosittaisista matkoista ovat työmatkoja, on auto elinkeinotoiminnan varallisuutta. Tällöin kirjanpitoon merkitään kaikki autosta syntyneet kulut.

Jos taas yli puolet tehdyistä matkoista ovat yksityisautoilua, on auto yksityisvarallisuutta. Tässä tapauksessa työkäytöstä aiheutuneet kulut lasketaan maksimissaan samalla kilometrikorvauksella kuin normaalilla palkansaajalla, eli yrittäjän kilometrikorvaus on niin ikään 0,53 euroa per kilometri. Työ- ja yksityisajojen ero esitetään ajopäiväkirjalla.

Osakeyhtiön omistajayrittäjä voi tehdä normaalisti matkalaskun matkasta aiheutuneista kuluista.

Päiväraha 2023

Matkakulujen lisäksi työntekijä voi olla oikeutettu työnantajan maksamaan päivärahaan, mikäli matka kestää enemmän kuin kuusi tuntia ja kohde on yli 15 kilometrin päässä joko asunnosta tai varsinaisesta työpaikasta. Jos palkansaaja saa jonakin matkavuorokautena ilmaisen ruoan, päivärahan enimmäismäärä on puolet normaalista.

Vuonna 2023 kotimaan päivärahat ovat seuraavan suuruiset:

  • Yli 6 tuntia (osapäiväraha) 22 €
  • Yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 48 €

Ulkomaanpäivärahat riippuvat matkan kohdemaasta.

Asunnon ja työpaikan väliset matkakulut 2023

Kun puhutaan kodin ja työmatkan välillä tehtävän matkan vähennyksestä verotuksessa, käytetään termiä työmatkavähennys. Kilometrikorvausta ja työmatkavähennystä ei pidä sotkea keskenään, eikä niitä voi saada samasta matkasta.

Työmatkavähennyksessä vähennyskelpoisten matkakulujen määrään vaikuttavat kulkuneuvo, lippujen hinnat ja työskentelyaika. Tärkeimpänä nyrkkisääntönä on se, että kulut lasketaan halvimman käytettävissä olevan liikkumismuodon mukaan. Vaikka siis kulkisit työpaikalle omalla autolla, saatetaan verotuksessa vähennettävät kulut kuitenkin laskea esimerkiksi linja-auton mukaan. Halvin lippuvaihtoehto onkin yleensä julkisen liikenteen kuukausilippu.

Matkakuluvähennyksen saa tehdä oman auton käytön mukaan vain, jos jokin seuraavista kriteereistä täyttyy:

  • Julkista kulkuneuvoa ei ole lainkaan käytettävissä
  • Kävelymatka on yhdensuuntaisella matkalla vähintään 3 kilometriä.
  • Odotusaika (ei siis matkustusaika) on meno-paluumatkalla yhteensä vähintään 2 tuntia
  • Matka alkaa tai päättyy 00.00–05.00 välisenä aikana

Syyksi vähennykseen oman auton käytön mukaan ei siis kelpaa esimerkiksi matkan nopeus tai lasten vienti kouluun tai päivähoitoon työmatkalla.

Työmatkavähennystä saa edellä olevien kriteereiden täyttyessä oman kulkuneuvon mukaan seuraavasti:

Oma auto 0,30 €/km
Työsuhdeauto 0,24 €/km
Moottoripyörä 0,17 €/km
Mopo 0,10 €/km
Polkupyörä 98 €/vuosi

Matkakulujen maksimivähennys on 9 150 euroa, josta omavastuu on vuodessa 750 euroa. Kun täytät sähköisen veroilmoituksen, lasketaan summa automaattisesti kilometrien ja käyttämäsi kulkumuodon mukaan.


Pihla Pietiläinen

Pihla Pietiläinen

Pihla Pietiläinen työskentelee VertaaEnsin.fi:llä markkinoinnin ja sisällöntuotannon parissa. Pihla on opiskellut valtiotieteitä ja tarkastelee rahoitusalaa mielellään yhteiskunnallisesta näkökulmasta.

Tarjoukset