Kilometrikorvaus 2022

| | Aihe: Verotus ja lainsäädäntö
kilometrikorvaus auto

Kilometrikorvaus eli matkakorvaus on työhön liittyvistä matkoista maksettava rahamäärä, jonka työnantaja maksaa työntekijälle. Kilometrikorvaus on vuonna 2022 0,46 euroa kilometriltä. Matkakorvaus ei yleensä koske matkoja kotoa työpaikalle, sillä matka asunnolta työpaikalle ei ole verotuksessa työmatka.

Työajoista maksettavaan kilometrikorvaukseen vaikuttaa ajettujen kilometrien lisäksi se, onko kyseessä oleva auto työsuhdeauto vai työntekijän oma. Myös muiden matkustajien lukumäärä voi vaikuttaa kilometrikorvaukseen.

Verohallinto on määrittänyt, että vuonna 2022 verovapaan kilometrikorvauksen määrä on 46 senttiä per kilometri. Työnantaja voi maksaa kilometrikorvausta enemmänkin, mutta tällöin korvaus on verotettavaa tuloa. Tyypillisesti matkakulut korvataan kuitenkin tämän verohallinnon ohjeistuksen mukaisesti.

Työmatkavähennys on eri asia kuin kilometrikorvaus

Kodin ja työpaikan välisestä matkasta aiheutuvia kuluja on sen sijaan mahdollista vähentää henkilökohtaisessa verotuksessa. Tällöin puhutaan työmatkavähennyksestä. Näitä kahta asiaa ei pidä kuitenkaan sotkea keskenään, eikä niitä voi saada samasta matkasta.

Kilometrikorvaus verotuksessa eli matkakuluvähennys voi olla 750 euron omavastuuosuus mukaan lukien enimmillään 7 000 euroa vuodessa.

Mitä edellytyksiä kilometrikorvaukset vaativat?

Auton ei tarvitse olla oma, jotta voit saada kilometrikorvauksia. Esimerkiksi ystävän tai sukulaisen omistama auto, joka on sinun hallinnassasi, on käypä kilometrikorvauksille. Olennaista on, että auto ei ole luontoisetuna saatu. Auton käyttövoimalla ei ole merkitystä, ja saman kilometrikorvauksen saa esimerkiksi sähköautolla. Ajoneuvon tyyppi sen sijaan vaikuttaa kilometrikorvauksen määrään.

Työmatkasta tulee tehdä matkalasku. Työntekijä tekee matkalaskun ja liittää siihen mukaan kaikki matkaan liittyvät maksukuitit. Matkalaskulle ei ole ennalta määriteltyä valtakunnallista pohjaa, joten käytännöt vaihtelevat riippuen työnantajasta. Matkalaskusta tulisi kuitenkin näkyä, millä kulkuneuvolla, minne, mistä syystä ja milloin matka tehtiin.

Kulkuneuvon tyyppi myös vaikuttaa maksettavaan kilometrikorvaukseen. Monet eivät tee työmatkojaan mönkijällä tai moottorikelkalla, mutta Suomessa on myös ihmisiä, jotka niin tekevät.

Alla olevasta listasta löydät vuoden 2022 kilometrikorvausten määrät riippuen kulkuneuvosta. Taulukkojen lähteenä on käytetty Verohallinnon sivuja. Jos kyydissäsi on muita työasioissa matkustavia ihmisiä, korvausta korotetaan 3 senttiä per henkilö per kilometri.

Kilometrikorvaus 2022
Kulkuneuvo€ / km
Auto0,46
Moottoripyörä0,35
Mönkijä1,04
Mopo0,19
Moottorivene (max 50 hv)0,80
Moottorivene (yli 50 hv)1,16
Moottorikelkka1,10
Muut kulkuneuvot0,11
  • (1) Jos kyydissä on muita työasioissa matkustavia, kilometrikorvausta korotetaan 0,03€/hlö

Joskus saatat joutua kuljettamaan työasioissa mukanasi raskaampaa kalustoa. Kilometrikorvaus voi nousta tietyissä työhön liittyvissä erikoistilanteissa. Alla olevassa taulukossa on eritelty erilaisia erityistilanteita, joissa kilometrikorvaus on korkeampi.

Korotetut kilometrikorvaukset 2022
Erikoistilanne€ / km
Autossa kuljetetaan esineitä, jotka painavat yli 80kg0,03
Autossa kuljetetaan koiraa työtehtävien vuoksi0,03
Autoon on kiinnitetty perävaunu0,08
Liikkuminen tapahtuu metsäautotiella tai muulla liikenteeltä suljetulla tienrakennustyömaalla0,10
Autoon on kiinnitetty asuntovaunu0,12
Autoon on kiinnitetty raskas kuorma0,23
 

Kilometrikorvaus yrittäjälle

Yrittäjä voi myös merkitä kilometrikorvauksia itselleen. Toiminimiyrittäjänä käytännöt ovat erilaiset kuin palkansaajalla. Jos toiminimiyrittäjänä puolet tekemistäsi vuosittaisista matkoista ovat työmatkoja, auto on tällöin elinkeinotoimintasi varallisuutta. Tällöin kirjanpitoon merkitään kaikki autosta syntyneet kulut.

Jos taas yli puolet tekemistäsi matkoista ovat yksityisautoilua, auto on yksityisvarallisuutta. Voit tässä tapauksessa vähentää työkäytöstä aiheutuneet kulut ja ajetut kilometrit lasketaan maksimissaan samalla kilometrikorvauksella kuin normaalilla palkansaajalla, eli yrittäjän kilometrikorvaus on niin ikään 0,46 euroa per kilometri. Työ- ja yksityisajojen ero esitetään ajopäiväkirjalla.

Osakeyhtiön omistajayrittäjä voi tehdä normaalisti matkalaskun matkasta aiheutuneista kuluista.

Päiväraha 2022

Matkakulujen lisäksi työntekijä voi olla oikeutettu työnantajan maksamaan päivärahaan, mikäli matka kestää enemmän kuin kuusi tuntia ja kohde on yli 15 kilometrin päässä joko asunnosta tai varsinaisesta työpaikasta. Jos palkansaaja saa jonakin matkavuorokautena ilmaisen ruoan, päivärahan enimmäismäärä on puolet normaalista.

Vuonna 2022 kotimaan päivärahat ovat seuraavan suuruiset:

  • Yli 6 tuntia (osapäiväraha) 20 €
  • Yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 45 €

Ulkomaanpäivärahat riippuvat matkan kohdemaasta.

Asunnon ja työpaikan väliset matkakulut 2022

Kun puhutaan kodin ja työmatkan välillä tehtävän matkan vähennyksestä verotuksessa, käytetään termiä työmatkavähennys. Tämä taas ei käyttäydy aivan samalla tavalla kuin työnantajan maksama kilometrikorvaus.

Matkakulut verotus asioissa huomioidaan hieman eri tavalla, ja matkakulujen määrään vaikuttaa kulkuneuvo, lippujen hinnat ja työskentelyaika.

Tärkeimpänä nyrkkisääntönä on se, että kulut lasketaan halvimman käytettävissä olevan liikkumismuodon mukaan. Vaikka siis kulkisit työpaikalle omalla autolla, saatetaan verotuksessa vähennettävät kulut kuitenkin laskea esimerkiksi linja-auton mukaan. Halvin lippuvaihtoehto onkin yleensä julkisen liikenteen kuukausilippu.

Matkakuluvähennyksen saa tehdä oman auton käytön mukaan vain, jos jokin seuraavista kriteereistä täyttyy:

  • Julkista kulkuneuvoa ei ole lainkaan käytettävissä
  • Kävelymatka on yhdensuuntaisella matkalla vähintään 3 kilometriä.
  • Odotusaika (ei siis matkustusaika) on meno-paluumatkalla yhteensä vähintään 2 tuntia
  • Matka alkaa tai päättyy 00.00–05.00 välisenä aikana

Syyksi vähennykseen oman auton käytön mukaan ei siis kelpaa esimerkiksi matkan nopeus tai lasten vienti kouluun tai päivähoitoon työmatkalla.

Työmatkavähennystä saa edellä olevien kriteereiden täyttyessä oman kulkuneuvon mukaan vuoden 2021 verotuksessa seuraavasti:

Oma auto 0,25 €/km
Työsuhdeauto 0,19 €/km
Moottoripyörä 0,16 €/km
Mopo 0,09 €/km
Polkupyörä 85 €/vuosi

Matkakulujen maksimivähennys on 7 750 euroa, josta omavastuu on vuodessa 750 euroa. Kun täytät sähköisen veroilmoituksen, lasketaan summa automaattisesti kilometrien ja käyttämäsi kulkumuodon mukaan.

Pihla Pietiläinen

Pihla Pietiläinen

Pihla Pietiläinen työskentelee VertaaEnsin.fi:llä markkinoinnin ja sisällöntuotannon parissa. Pihla on opiskellut valtiotieteitä ja tarkastelee rahoitusalaa mielellään yhteiskunnallisesta näkökulmasta.

Tarjoukset