Jäännösvero ja sen maksaminen – Miten välttää mätkyt?

| | Aihe: Verotus ja lainsäädäntö
veroprosentin tarkastaminen laskimella

Jäännösvero eli kansan suussa mätkyt tarkoittaa jälkikäteen maksettavaa, ennakonpidätyksen ylittävää vero-osuutta. Jäännösveron eräpäivät ovat syksyllä. 

Jos vuoden aikana on maksanut liian vähän veroa tienattuihin ansioihin nähden, verottaja tasaa tilanteen ja puuttuva osuus tulee maksettavaksi jäännösverona. Mikäli jäännösverolta haluaa välttyä, verokortti kannattaa aina pitää ajan tasalla.

Verokortin tuloraja

Vuonna 2019 voimaan tulleen muutoksen jälkeen palkansaajalla on enää vain yksi palkkatulon verokortti – siksi useammalta työnantajalta palkkaa saavien on hyvä itse seurata tarkasti tulojen kertymistä ja verokortin tulorajan lähestymistä. Jos vaikuttaa siltä, ettei verokorttia varten ilmoitettu vuosituloraja riitä, vaan tuloja on enemmän, on verokorttiin syytä tehdä muutoksia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Toinen hyvä vinkki on tarkistaa keväällä saatavasta esitäytetystä veroilmoituksesta, että on varmasti tehnyt merkinnän kaikista mahdollisista verovähennyksistä. Huomio kannattaa kiinnittää ainakin matkakuluvähennykseen, kotitalousvähennykseen, asuntolainan korkovähennykseen sekä tulonhankkimisvähennykseen ja ilmoittaa nämä verottajalle. 

Tulorajan muuttaminen onnistuu kätevästi joko OmaVerossa tai soittamalla Verohallinnon puhelinpalveluun (029 497 000).

Mätkyt ja palautukset 2021

Jäännösveron eräpäivät vuonna 2021 riippuvat maksajan verotuksen päättymispäivästä. Jos jäännösvero on suuruudeltaan 170 euroa tai enemmän, maksueriä on kaksi. Tällöin toisen erän eräpäivä on kaksi kuukautta ensimmäisen erän jälkeen.

Henkilöasiakkaiden yleisimmät jäännösveron eräpäivät ovat elo- ja lokakuussa sekä syys- ja marraskuussa. Jäännösveroa ei määrätä maksettavaksi silloin, kun sen määrä on pienempi kuin kymmenen euroa.

Jäännösveron eräpäivät vuonna 2021

1. erän eräpäivä2. erän eräpäiväVerotuksen päättymisajankohta
1.7.20211.9.2021toukokuu
2.8.20211.10.2021kesäkuu
1.9.20211.11.2021heinäkuu
1.10.20211.12.2021elokuu
1.11.20213.1.2022syyskuu
1.12.20211.2.2022lokakuu

Kannattaa huomioida, että jos tekee veroilmoitukseen muutoksia, jäännösveron eräpäivät muuttuvat. Myös jäännösveron määrä voi tällöin muuttua. Uusi verotuspäätös ja uudet maksutiedot lähetetään lokakuun loppuun mennessä.

Jos siis olet tehnyt veroilmoitukseen muutoksia, odota uutta verotuspäätöstä ennen kuin maksat jäännösveron. Huomioi myös, että uusi verotuspäätös saattaa tulla vasta alkuperäisen eräpäivän jälkeen. 

Myöskään veronpalautuksille ei enää ole yhä yhteistä maksupäivää, vaan palautukset maksetaan tileille heinä- ja joulukuun välisenä aikana. Verotus päättyy eri asiakkailla eri aikaan ja veronpalautuksen maksupäivä riippuu siitä, milloin oma verotus päättyy. Päättymispäivän voi tarkistaa verotuspäätöksestä ja OmaVerosta.

Veronpalautuksille maksetaan palautuskorkoa, joka vuonna 2021 on 0,5 %. Korko ei ole mukana verotuspäätöksessä näkyvässä summassa, vaan se lisätään palautuksen yhteydessä palautettavaan määrään. 

Jäännösveron korko

Jäännösverosta peritään huojennettua viivästyskorkoa 1.2.2021 alkaen eräpäivään asti. Korko on mukana siinä summassa, joka näkyy OmaVerossa tai verotuspäätöksessä. Huojennettu viivästyskorko on vuonna 2021 suuruudeltaan 2 %. Korosta vähennetään kuitenkin aina 20 euroa, ja jos koron määrä on alle 20 euroa, ei sitä peritä lainkaan. 

Jos jäännösveron maksaminen myöhästyy, kertyy myöhässä olevalle jäännösverolle viivästyskorkoa eräpäivää seuraavasta päivästä lähtien siihen asti, kun vero maksetaan. Mitä aikaisemmin veron siis maksaa, sitä vähemmän viivästyskorkoa kertyy.

Myöhässä olevista veroista löytyy maksukehotus sekä OmaVerossa että verojen yhteenvedossa. Maksukehotuksen sisältävä yhteenveto lähetetään verovelvolliselle 1–3 kertaa ennen kuin maksamattomat verot laitetaan ulosottoon.

Maksukehotusten määrä vaihtelee esimerkiksi sen mukaan, onko vastaanottajalla muuta verovelkaa. Jos verovuoden 2020 jäännösvero on maksamatta, mutta muut verot ja veroilmoitukset on hoidettu ajallaan, lähetetään maksamattomista mätkyistä kolme maksukehotusta. Jos veroa ei edelleenkään makseta, siirtyy se ulosottoon kolmannen maksukehotuksen jälkeen.

Jäännösveron maksuohjeet

Jäännösveron voi maksaa joko tilisiirtolomakkeiden tietojen mukaan verkkopankissa, e-laskuna tai suoramaksuna tai verkkomaksuna OmaVeron kautta. Kaikki maksamiseen tarvittavat tiedot, kuten tilinumero, viitenumero, jäännösveron määrä sekä eräpäivä löytyvät niin saadusta verotuspäätöksestä kuin OmaVerosta.

OmaVeron kautta maksettaessa tarvittavat tiedot ovat valmiina maksupohjassa. Jos maksu on asetettu maksettavaksi kahdessa erässä, molemmissa erissä on sama viitenumero. Molemmat erät on siis mahdollista maksaa samalla kertaa ja samalla viitteellä – lasket vain erät yhteen ja maksat summan samalla kerralla.

Jäännösveron eräpäivän siirto ja osamaksu

Vuoden 2020 jäännösverolle on mahdollista hakea maksujärjestelyä vasta sen jälkeen, kun verotus on päättynyt. Verotuksen päättymispäivän voi tarkistaa verotuspäätöksestä tai OmaVerosta. Veron maksujärjestelyä kannattaa hakea vasta sitten, kun on varma, ettei pysty maksamaan veroa eräpäivänä.

Jos verosta on mahdollista maksaa edes osa, kannattaa se maksaa eräpäivänä. Tällöin maksujärjestelyä haetaan vain jäljelle jäävälle osuudelle ja viivästyskorkoa maksetaan ainoastaan siitä osasta, joka menee maksujärjestelyyn.

Maksujärjestelyn ensimmäinen maksuerä lasketaan pyynnön hyväksymispäivästä – ei eräpäivästä alkaen. Vaivattomimmin maksujärjestelypyynnön voi tehdä OmaVerossa. 

Jäännösverot ja muut korkoa kerryttävät velat kannattaa aina maksaa pois mahdollisimman pian, jotta korkoa ehtii kertyä vähemmän. Jos velkoja on kertynyt useampi, yksi vaihtoehto on lainojen yhdistäminen yhdeksi lainaksi. Näin korkoja ja ylimääräisiä kuluja tulee maksettua vain yhteen paikkaan ja maksaminen yksinkertaistuu.

Avatar

Nita Joutsen

Nita Joutsen on työskennellyt VertaaEnsin.fi:llä vuodesta 2019 alkaen. Hänen erikoisosaamistaan ovat rahoitusalan trendit, sekä oman talouden hallinta.

Tarjoukset