Ilmastonmuutos nostaa elinkustannuksia

|Posted by | Asuminen, Kaikki artikkelit, Luottokortit, Pankkiasiointi
Tags: , ,

ilmastonmuutos nostaa elinkustannuksia

Ilmastonmuutos on ollut yksi keskeisistä globaaleista huolenaiheista jo pitkään. Maapallon suojelemisen pitäisi jo itsessään olla riittävä motivaatio ympäristöystävällisten valintojen tekemiseen, mutta loppupeleissä harvat tekevät valintoja ympäristönäkökulma edellä. Koska raha motivoi ihmisiä mitä ihmeellisimpiin tekoihin, kokosimme listan, miten ilmastonmuutos vaikuttaa kaikkien meidän rahatilanteeseemme. Ehkä rahan ajatteleminen innostaa panostamaan ympäristönsuojeluun?

1. Vedestä tulee kalliimpaa

Vesi on elämän lähde ja kallisarvoisin luonnonvara maapallolla. Tiedemiehet ennustavat, että seuraavien 50 vuoden aikana puhtaan juomaveden saatavuus laskee maapallolla, vaikka samaan aikaan puhtaan veden kysyntä kasvaa koko ajan. Kysynnän ja tarjonnan epäsuhta luonnollisesti nostaa veden hintaa.

Mutta miksi puhdas juomavesi vähenee? Noin puolet maapallon väestöstä saa juomavetensä pohjavedestä, jota muodostuu hitaasti sade- ja sulamisvesistä. Ilmaston lämpenemisen ennustetaan lisäävän sademääriä maapallolla, minkä äkkiseltään luulisi olevan hyväksi pohjavesivarastoille, mutta näin ei todellisuudessa ole. Ilmaston lämmetessä sateiden ennustetaan tulevan yhtäkkisinä rankkasateina, mikä aiheuttaa tulvia, koska vesi ei ehdi imeytyä maaperään. Myös sulamisvedestä syntyvän pohjaveden määrän ennustetaan vähenevän, sillä pohjoisen pallonpuoliskon lumisademäärien oletetaan laskevan 10-30 % seuraavan sadan vuoden aikana.

Ilmastonmuutoksen myötä myös merenpinta nousee, mikä saattaa pilata juomavesivarastoja alavilla rannikkoalueilla, kun suolavesi sekoittuu makeaan veteen.

2. Energiasta tulee kalliimpaa

Energian kallistuminen linkittyy ilmastonmuutoksen aiheuttamaan vesipulaan. Pohjois-Amerikassa öljyä ja maakaasua on nostettu viime vuosina maaperästä vedenpaineen avulla, mikä on varsin edullinen tapa polttoaineiden keräämiseen. Jos makean veden varannot kuitenkin ehtyvät, ei tätä energianhankintametodia voi enää käyttää nykyisessä mittakaavassa.
Vettä tarvitaan lisäksi myös ydin- ja hiilivoimaloiden jäähdyttämiseen. Jos vettä ei kuitenkaan ole saatavilla entiseen tapaan, aiheutuu tästä ongelmia energiantuotannolle. Lisäksi jos veden määrä joissa vähenee, ei vesivoimalla pystytä tuottamaan energiaa enää entiseen tapaan. Toisaalta uusiutuvien energialähteiden, esimerkiksi aurinkoenergian, kehittyminen saattaa tasata vedenpuutteesta johtuvaa energian kallistumista.

3. Ruuasta saattaa tulla paljon kalliimpaa

Ruuan hinnan kehitystä on vaikea ennustaa luotettavasti. Toisaalta lämpenevä ilmasto voi pidentää satokautta ja parantaa ruuan saatavuutta, mikä oletettavasti laskisi ruuan hintaa. On kuitenkin mahdollista, että lämpimämpi ilmasto tuo mukanaan uudenlaiset tuholaiset ja kasvitaudit, jotka tuhoavat satoja osittain tai kokonaan, mikä luonnollisesti nostaisi ruuan hintaa. Voi myös olla, että osa satokasveista alkaa ilmastonmuutoksen myötä tuottaa enemmän satoa ja osa vähemmän. Myös maapallon hupenevat vesivarat asettavat rajoitteita ruuan tuotannolle.

4. Asunnoista tulee kalliimpia

Koska ilmastonmuutos lisää tulvien ja metsäpalojen riskiä, asumisesta tulee todennäköisesti kalliimpaa sekä turvallisilla että luonnonilmiöistä kärsivillä alueilla. Turvallisilla alueilla asuntojen hinnan nousu johtuu kasvaneesta kysynnästä, kun monet haluavat muuttaa alueelle, jossa luonnonhasardien riski on vähäinen. Riskialueilla asuminen voi puolestaan kallistua luonnonkatastrofien tuhojen torjumiseen käytettyjen varojen takia; tulvat kestävän viemäriverkoston rakentaminen on kallista samoin kuin metsäpalojen ennaltaehkäisy.

Ympäristöystävällistä pankkiasiointia

Jokainen meistä voi omilla arkisilla valinnoillaan vaikuttaa ilmastonmuutoksen etenemiseen, mutta tiesitkö, että myös pankkiasioinnin kautta voi vaikuttaa ympäristöasioihin? Totta se on! Maailmalla ovat jo yleistyneet pankit, jotka ilmoittavat tukevansa uusiutuvien energialähteiden kehittämistä. Suomen pankit eivät ainakaan vielä ole hypänneet ”vihreä pankki” -kelkkaan kovin näyttävästi, mutta etenkin Ålandsbanken on tunnettu ympäristöystävällisistä pankkituotteistaan. Pankilla on valikoimassaan Itämeritili nimellä kulkeva säästötili, jonka kautta pankki osallistuu Itämeren suojeluun vuosittain summalla, joka vastaa 0,2 % kaikilla Itämeritileillä olevista säästöistä.

Itämeritilin lisäksi Ålandsbankenilla on valikoimassaan Itämerikortti, joka on maailman ensimmäinen ympäristöystävällisistä materiaaleista valmistettu maksukortti. Itämerikortti on yhdistetty Åland Indexiin, joka arvioi jokaisen luottokortilla maksetun ostoksen ympäristökuormituksen. Ostohistoriaan perustuvan arvion kortin omistajan henkilökohtaisesta hiilijalanjäljestä voi tarkistaa verkko- ja mobiilipankissa, ja lisäksi omaa hiilijalanjälkeään voi hyvittää esimerkiksi rahoittamalla paikallisia tai kansainvälisiä ympäristöaloitteita.

Vertaile kaikki markkinoiden luottokortit ja lainat vertailussamme!

Lähde: Wisebread