Katso paljonko keskivertosuomalaisella on tilillään rahaa – ihmisten säästöissä on suuret erot

|Posted by Mikko Murphy | Kaikki artikkelit, Säästäminen, Uutiset
Tags: säästäminen, säästötilit, talletustili
säästöt

Talletussäästöt jakaantuvat epätasaisesti suomalaisten kotitalouksien välillä, selviää Tilastokeskusen teettämästä varallisuustutkimuksesta. Suurin osa 85 miljardin euron tilitalletuksista on rikkaiden käsissä. Yli puolella suomalaisista kotitalouksista on tilillään alle 5 000 euroa.

Vertaile määräaikaistalletustilejä! Löydä paras tuotto rahoillesi!

Tuorein Tilastokeskuksen teettämä varallisuustutkimus vuodelta 2013 tutki suomalaisten talletusten jakaantumista. Sen mukaan suomalaisten kotitalouksien tilitalletusten mediaani on 5 000 euroa, mikä tarkoittaa, että jos kaikki nämä taloudet pistettäisiin järjestykseen säästömäärän mukaan pienimmästä suurimpaan, olisi keskimmäisellä 5 000 euroa tilillään. Varakkaimmalla neljäsosalla suomalaisista on tilillään vähintään 20 000 euroa, kun taas vähävaraisimmalla neljäsosalla vain 1 400 euroa tai vähemmän. Huomionarvoista on se, että kaikkien talletussäästöjen keskiarvo on 30 000 euroa.

Suomalaisten keskimääräiset säästömäärät ovat kasvaneet 20 vuoden aikana. Vuonna 1998 kotitalouksien talletussäästöjen mediaani oli 3 168, eli melkein 2 000 euroa vähemmän kuin nykypäivänä. Tämän perusteella mediaantitalletusmäärä on kasvanut noin 37 prosenttiyksiköllä 20 vuodessa. Rikkaiden kohdalla talletusmäärien kasvu on ollut vieläkin nopeampaa, nimittäin noin 45 prosenttiyksikön luokkaa.

Suomalaisista 62 prosentilla on tällä hetkellä sijoitettuja tai säästettyjä varoja jossakin kohteessa. Kasvua on kertynyt kaksi prosenttiyksikköä kahden vuoden aikana. Kuitenkin tilille säästäminen on säilyttänyt suosionsa kaikista yleisimpänä säästämisen muotona 40 prosentin osuudella. Korkea tilille säästäjien osuus heijastaa säästämisen turvallisuushakuisuutta, jolloin rahat halutaan pitää turvassa pahan päivän varalle.

Finanssialan keskusliiton tutkimuksen mukaan suomalaisten into säästämiseen näyttää koko ajan vain kasvavan. Kasvu on jatkunut jo vuodesta 2004 saakka. Viime aikoina kaikkein innokkaimpia ovat olleet alle 35-vuotiaat, kun taas 55–74 -vuotiaat ovat säästäneet aiempaa vähemmän.

Säästömäärien ja säästämisen innon kasvamisen lisäksi myös suomalaisten kokonaisvarallisuus on jatkanut kasvuaan, ja on nyt noin 300 miljardia euroa, kun se oli kymmenen vuotta sitten 100 miljardia euroa vähemmän.

Lähteet: Aamulehti, Finanssiala, Tilastokeskus