Henkivakuutus – Nämä asiat kannattaa tietää henkivakuutuksista

| | Aihe: Verotus ja lainsäädäntö
henkivakuutus

Henkivakuutus tarkoittaa vakuutusta, joka maksaa sovitun korvaussumman omaisille vakuutetun henkilön kuollessa. 

Henkivakuutus-termillä voidaan tarkoittaa kahta erilaista vakuutustuotetta. Henkivakuutus voi näin ollen olla joko riskihenkivakuutus eli kuolemanvaravakuutus tai säästöhenkivakuutus eli “elämänvaravakuutus”. Henkivakuutuksesta puhuttaessa onkin tärkeää tietää, kummasta edellä mainitusta vakuutuksesta on kyse. On olemassa myös sellaisia vakuutustuotteita, joissa sama vakuutussopimus sisältää nämä molemmat vakuutukset. 

Yleensä henkivakuutuksella tarkoitetaan nykyisin nimenomaan riskihenkivakuutusta, joka on tärkeä turva läheisillesi. Vakuutusnimestään huolimatta säästöhenkivakuutus on vain yksi tapa sijoittaa, ei siis sinänsä varsinainen vakuutus. 

Henkivakuutus voi ottaa vain itselleen tai pariturvana elämänkumppanin kanssa. Pariturva on kahden henkilön yhteinen henkivakuutus jommankumman kuoleman varalta. 

Tapaturmavakuutus vai henkivakuutus?

Tapaturmavakuutus on tyypillinen vapaa-ajan vakuutus, joka korvaa tapaturmia. Se ei siis korvaa esimerkiksi sairauden aiheuttamaa kuolemaa, vaan sen korvaa henkivakuutus. 

Mitä henkivakuutus korvaa?

Henkivakuutuksen ehdot

Pääsääntöisesti henkivakuutuskorvaus maksetaan riippumatta siitä, millä tavalla vakuutetun kuolema on aiheutunut. Jos vakuutettu kuitenkin tekee itsemurhan ennen kuin yksi vuosi on kulunut vakuutuksen voimaan astumisesta, korvausta ei makseta. Korvausta ei myöskään makseta silloin, jos kuolema on aiheutunut ydinonnettomuuden tai ydinaseen vaikutuksesta, sotaan osallistumisesta tai rauhanturvaamistehtävissä.

Henkivakuutuskorvaus maksetaan yleensä vakuutetun henkilön kuollessa tämän omaisille. Korvauksen saajana voi kuitenkin olla omaisen ohella myös joku muu henkilö, periaatteessa kuka tahansa. Vakuutuskirjaan on aina merkitty edunsaaja sen perusteella, mitä vakuutusyhtiö ja vakuutuksen ottaja ovat sopineet. Vakuutuksen voimassaoloaikana edunsaajaa voi yleensä myös muuttaa. 

Usein vakuutuskirjaan on edunsaajamerkintä ”omaiset”. Tämä saattaa olla kätevä käytäntö, sillä omaiset voivat muuttua vuosien varrella ilman, että asiaa välttämättä muistetaan muuttaa vakuutuskirjaan. Omaiset-sana kattaa kaikki elossa olevat omaiset eikä edunsaajia tarvitse muuttaa ajan kuluessa.

Jos edunsaajina ovat omaiset, korvauksesta puolet maksetaan aviopuolisolle ja puolet lapsille, joista jokainen saa saman verran. Jos joku lapsista on korvauksen saantihetkellä kuollut, hänen korvausosuutensa maksetaan automaattisesti hänen lapsilleen. Jos aviopuolisoa ei ole, henkivakuutuskorvaus jaetaan tasapuolisesti rintaperillisten kesken. Jos rintaperillisiä ei ole, aviopuoliso saa koko korvauksen.

Muut sukulaiset saavat vakuutuskorvauksen vain, jos vakuutetulla ei ole puolisoa eikä lapsia. On hyvä huomata, ettei ”omaiset”-edunsaajamerkintä kata avopuolisoa, vaan asia on aina erikseen merkittävä vakuutuskirjaan. Sama pätee aviopuolison tai avopuolison lapsiin, jos he eivät ole vakuutetun biologisia tai adoptoituja lapsia. Nämä säännöt koskevat myös perinnönjakoa. Avopuoliso tulee siis merkitä testamenttiin, jos tälle haluaa jättää omaisuutta kuoleman jälkeen.

Mitä henkivakuutuksen ottaminen maksaa?

Henkivakuutuksen vakuutusmaksut määräytyvät aina muun muassa vakuutettavaan henkilöön liittyvän riskin mukaan sekä vakuutussumman perusteella. Henkivakuutuksen korvaussumma on yleensä vakuutuksen ottajan itsensä valittavissa. Summan suuruus voi pysyä samana koko vakuutusajan tai se voi vakuutetun iän noustessa alentua. Joissain tapauksissa korvaussumma voi myös olla sidottuna indeksiin, jolloin se tarkistetaan vuosittain. Vakuutusyhtiöillä on tarjoomassaan erilaisia henkivakuutustuotteita, joten vertailu on paikallaan. 

Miksi henkivakuutuksen ottaminen kannattaa?

Henkivakuutus kuntoon – vakuuttamalla itsesi turvaat perheesi tai puolisosi talouden pahimman varalta! Lakisääteiset etuudet eivät useinkaan riitä turvaamaan läheisten tulevaisuutta, siksi lakisääteistä turvaa on hyvä täydentää vapaaehtoisella henkivakuutuksella. 

Vakuutustarve on suurin, jos perheessä on alaikäisiä lapsia ja puolisoilla on suuri asuntolaina. Pähkinänkuoressa sanottuna henkivakuutus kannattaa ottaa silloin, jos on lainaa tai lapsia. Henkivakuutusta kannattaa ajatella myös sellaisen henkilön, jonka puoliso tarvitsee myös hänen tulojaan itsensä tai perheen elättämiseen. Muissakin tapauksissa kannattaa aina miettiä, minkälainen läheisten tilanne on siinä tapauksessa, että itse kuolee. 

Henkivakuutus lainan vakuutena 

Myös pankit edellyttävät usein voimassa olevaa henkivakuutusta asuntolainaa myöntäessään. Lainan turvaksi myönnettävät henkivakuutukset ovat pankkikohtaisia, joten niitä kannattaa verrata. Joissain pankeissa maksettavan korvauksen esimerkiksi voi käyttää haluamallaan tavalla, ei siis ainoastaan lainan takaisinmaksuun.

Kuinka vanhaksi henkivakuutus on voimassa?

Kuolemanvaraturva on mahdollista myöntää kaikille 0–89-vuotiaille. Turvan voimassaoloaika päättyy viimeistään silloin, kun vakuutettu täyttää 90 vuotta. Vain tapaturmaisen kuoleman korvaava vakuutus voidaan myöntää 0–69-vuotiaille. Tämä turva päättyy viimeistään vakuutetun täyttäessä 70 vuotta. Turvasta maksettavat maksut nousevat vakuutetun iän myötä turvan voimassaoloaikana. 

Henkivakuutus ja ulosotto

Useimmat vakuutusyhtiöt tarkistavat vakuutuksen hakijan luottotiedot. Henkivakuutuksen ottaminen yleensä vaikeutuu silloin, kun hakijalla on ulosottovelkaa tai maksuhäiriömerkintä. Vakuutusyhtiöllä ei ole velvollisuutta myöntää vapaaehtoista vakuutusta, jos on selvää, että vakuutuksenhakija jättäisi vakuutusmaksut maksamatta.

Avatar

Nita Joutsen

Nita Joutsen on työskennellyt VertaaEnsin.fi:llä vuodesta 2019 alkaen. Hänen erikoisosaamistaan ovat rahoitusalan trendit, sekä oman talouden hallinta.

Tarjoukset