Women in Disruptive Finance: Hanna Hohteri-Sippel – Oikea viestintä ja aktivointi luottokorttimarkkinan kasvun ajureina

| | Aihe: Vieraskynä ja haastattelut

Hanna Hohteri-Sippel

Women in Disruptive Finance -juttusarjassa VertaaEnsin.fi:n toimitusjohtaja Jussi Valsta haastattelee finanssialan johtotehtävissä olevia naisia tutustuen heidän mielenkiintoisiin urapolkuihinsa sekä näkemyksiinsä digitaalisten palveluiden ja kanavien roolista rahoitusalan murroksessa.

Kuka on Hanna Hohteri-Sippel – Sijoittamisesta ja säästämisestä maksukorttiliiketoimintaan

Artikkelisarjan toinen haastateltava Hanna Hohteri-Sippel suunnitteli opiskeluaikanaan etenevänsä HR-alalle, mutta kesätyöt säästämisen ja sijoittamisen parissa osoittivat hänelle toisen tien. Varsinaista asiaosaamista ei korttitoimialan uuteen tehtävään aluksi ollut, mutta oman aktiivisuutensa myötä osaaminen karttui nopeasti. “On sattuman kauppaa, että päädyin Luottokunnalle (nykyinen Nets Oy) tuotepäälliköksi”, hän lisää.

Sittemmin hän on siirtynyt Aktialle ja on vastuussa maksukorttiliiketoiminnasta. Toimenkuvaan kuuluu korttitarjonnan, korttiprosessien ja arvoketjun kehittäminen, mihin kuuluvat tuotteen koko elinkaari palveluntarjoajalta myyntikanaviin ja uusien tuotteiden lanseeraus markkinoille.

Luottomarkkinoiden kasvua edistää kulutusluoton helppous

Hohteri-Sippelin mukaan suuri erottava tekijä kulutusluoton ja luottokortin käytön suosiossa on kulutusluoton hankinnan helppous. Kun luoton hakeminen tapahtuu verkossa, ei ihmisille tule häpeäntunnetta. “Kulutusluotto maksetaan pankkitilille, jolloin kukaan ulkopuolinen ei tiedä, että rahat on lainattu.”

Luottokortin kanssa tilanne voi olla taas toisenlainen: “Ottamalla yhteyttä pankkiin luottokortin hakemiseksi tietyllä tavalla ilmiannat itsesi, jolloin kynnys on korkeampi”, hän tarkentaa. Aikaisemmin myös luottokortin käyttö esimerkiksi ravintoloissa saattoi herättää eräänlaista häpeän tunnetta. Nykyään asiakas itse valitsee maksutapansa maksupäätteeltä, eikä tätä ongelmaa enää ole.

“Ravintoloissa kysyttiin, että käytetäänkö pankkia vai luottoa. Jos vastasi “luotto”, ihmiset ajattelivat, että ei ole rahaa maksaa.”

Säännöstelyn avaaminen luo lisää kilpailua maksuliikennepalveluihin

PSD2-direktiivi tulee mullistamaan maksamisen markkinoita avaamalla pankkien maksuliikennejärjestelmät kolmansien osapuolten käyttöön Euroopan Unionin alueella, mikä mahdollistaa eri maksutapojen vauhdikkaan kehittymisen ja tuo alalle uusia toimijoita maksutoimeksiannon rooleihin.

Esimerkiksi suuret vähittäismyyntikaupat voivat liittää pankkitilin kanta-asiakaskorttiin ja näin välttää kortintarjoajien välityspalkkiot. PSD2 vaikutuksen laajuus on kuitenkin vielä epäselvä, koska RTS, eli direktiivin määritelmät, eivät ole yksiselitteisiä siitä, että kuuluvatko esimerkiksi luottokorttitilit direktiivin piiriin.

Osa alan toimijoista on markkinoilla ekosysteemiajattelun ajamina. He haluavat pitää käyttäjänsä oman järjestelmänsä sisällä, jotta tärkeä tieto käyttäjän käyttäytymisestä palvelussa saadaan talteen. Hohteri-Sippel kertoo tämän syyksi sille, että esimerkiksi Apple on tullut maksuliikennemarkkinoille. “Voit maksaa ApplePaylla kuten fyysisellä kortilla erona vain, että Apple saa ostostietosi talteen ja pystyy hyödyntämään niitä omissa palveluissaan”.

Luottokorttimarkkinan tulevaisuus on kuitenkin valoisa – kasvu perustuu oikeaan viestintään ja kuluttajien aktivointiin

Verkkokaupassa luottokortilla maksaminen on usein monimutkaisempaa muihin maksutapoihin verrattuna korttinumeroiden syöttämisen vuoksi ja tietojen väärinkäytön vaaroja liioitellaan. Joustavat maksutavat kattavat merkittävän osan verkkokauppojen maksuliikenteestä. “Klarna menestyy, koska se on helppo.” Luottokortilla maksamisen yksinkertaistamiseksi esimerkiksi MasterCard on tuonut markkinoille MasterPass-palvelun, jonka avulla maksaminen onnistuu muutamalla klikkauksella.

Pankkimaksu tilisiirrolla on kuitenkin selkeästi verkkokaupan maksutapojen kärjessä. Paytrailin ja Suomen Pankin tietojen mukaan, lähteestä riippuen, verkkokaupoissa maksetaan noin 60–90 % tilisiirrolla. Jotta luottokorttimarkkinat saadaan kasvamaan, on päästävä eroon “luotto on pahasta” -asenteesta. Luotto tulisi nähdä puskurina ja taloudenhallinnan apuvälineenä.

“Jos säästät ja sijoitat, kannattaa myös miettiä maksamista. Kuinka otat suurimman hyödyn kuukausittaisista tuloista? Kuinka optimoit maksamisen käyttämistä?”

Euroopassa kuluttajia kannustetaan enemmän luottokortin käyttöön oikeilla kannustimilla, etuohjelmilla ja palkinnoilla. Tulevaisuudessa erilaisia ohjelmia, ja yhdistelmiä sisältäviä luottokortteja tulee markkinoille yhä enemmän, mikä koventaa kilpailua. EU-alueen lainsäädännön myötä kuluttajat voivat hankkia luottokortteja mistä maasta tahansa. “Tullaan näkemään tilanne, jossa kortin hakeminen Saksasta tai Suomesta on yhtä helppoa.”

Digitalisaatio nopeuttaa luottokortin hankintaa – Käyttötarkoitus määrää kortin valinnassa

Kuluttaminen siirtyy enemmän verkkoon, minkä takia luottokorttejakin pitää pystyä hankkimaan digitaalisen kanavan kautta. Erityisesti uudet pankista riippumattomat kortit ovat kehityksessä edellä, koska koko prosessi on alusta asti suunniteltu digitaaliselle alustalle. “Jos asiakas haluaa vain sen kortin esimerkiksi palveluiden takia, hankintakanavan on oltava toimiva, eikä korttihakemuksen käsittelyssä saa kestää viittä päivää”

Yhtenä tärkeimpänä luottokorttivalinnan kriteerinä Hohteri-Sippel pitää kuukausimaksua ja lisäarvopalveluita. Korolla taas ei ole suurta merkitystä, kunhan se on samalla tasolla markkinoiden kanssa. Kuluttajalle tärkeintä on saada käyttötarkoitukseen sopiva kortti: eduista ja lisäominaisuuksista käyttäjät ovat valmiita jopa maksamaan. Luottokortin palkinto- ja pisteohjelmien on oltava laajoja: muutamassa paikassa ja tiettyihin asioihin liitetyt ohjelmat eivät houkuttele tarpeeksi käyttäjiä.

“Esimerkiksi platinum-kortti otetaan sen takia, että sillä pääsee lentokenttäloungeen. Ei siksi, että siinä on kilpailukykyinen korko.”

Fintech tuo alalle kolmenlaisia toimijoita – “Alalle tulevat toimivat haluavat hyötyä markkinasta joko suoraan tai välillisesti”

Fintech eli finanssiteknologia tuo uusia kilpailijoita finanssialalle. Uudet toimijat voidaan tiivistää kolmeen kategoriaan: toimijat, jotka haluavat tulla suoraan mukaan kilpailuun tuotoista, ne jotka haluavat päästä käsiksi kuluttajakäyttäytymistietoihin ja ne, jotka luovat tehokkaita asiakashankintakanavia keskittyen hyvään asiakaskokemukseen.

Kilpailuun mukaan tulevat toimijat haastavat vanhempiaan vahvalla asiakasnäkökulmalla sekä sillä, että niillä ei tarvitse muuttaa usein kankeita ja hitaita liiketoimintamalleja. Tästä esimerkkinä on maksutapakilpailussa erityisesti verkkokaupassa vahvasti mukana oleva Klarna.

Kuluttajakäyttäytymistietoja havittelevat toimijat eivät osallistu suoraan kilpailuun tuotoista, eivätkä ole mukana alan säännellyssä toiminnassa. Tästä esimerkkinä on Wrapp-etupalvelu, johon kuluttajan tulee liittää maksukorttinsa tiedot. Sovelluksen tarjoamat edut saa käyttöönsä, kun ostokset maksetaan palveluun liitetyllä kortilla, ja palvelu saa arvokasta tietoa kuluttajien käyttäytymisestä.

Kolmas kategoria muodostuu toimijoista, jotka eivät kilpaile esimerkiksi maksutapamarkkinan tuotoista, vaan keskittyvät vahvasti kuluttajien asiakaskokemuksen parantamiseen ja, joiden kautta alalla olevat toimijat voivat tavoitella tehokkaammin asiakkaitaan. Asiakashankintakanavia ovat muun muassa erilaiset markkinapaikat, kuten rahoitustuotteita vertaileva VertaaEnsin.fi.

Verkostot ja itsensä arvostaminen vievät uralla eteenpäin

Uralla etenemisen eväinä ovat verkostot, kiinnostavat työtehtävät, oman arvonsa tunteminen ja se, että suunnitelmien ei aina tarvitse olla täysin selkeitä. Aina ei tarvitse hakea uutta roolia askelta ylempää, koska saman tasoisen tehtävän kautta voi löytyä uusia mahdollisuuksia edetä urallaan.

“Polku ei välttämättä ole heti kirkas”

Verkostojen rakentaminen alkaa aikaisessa vaiheessa ja Itseasiassa osa verkostoista luodaan jo ennen työelämää. Verkostojen avulla voi saada tilaisuuksia kehittää uraansa, joita ei muuten tulisi vastaan ollenkaan. “Pitää olla hyvä työssään, mutta verkostojen avulla pääsee tiettyihin tilanteisiin.”

Tärkeää on myös omanarvontunto, jonka varaan kaikki muu rakentuu. Asiaosaaminen alkuun ei ole tärkeintä, vaan oma aktiivisuus ja aito kiinnostus tehtävään.

“Itse sä määrität sen, minkä arvoinen olet”

Kolme vinkkiä nuorelle menestyvälle naiselle
1. Ole itseohjautuva
2. Uskalla tehdä päätöksiä
3. Avaa suusi, uskalla tehdä virheitä ja seiso tekojesi takana

Tarjoukset