Fintech – miksi se on ilmiö?

|Posted by Anna Möttönen | Kaikki artikkelit, Termit
Tags: Fintech

Fintech

“Fintech tulee ja mullistaa rahoitusmarkkinat” – Talouselämä 21.1.2016

“FinTech-investoinnit lisääntyvät Euroopassa nopeimmin maailmassa” – Accenture 1.6.2015

Finanssiteknologialla, eli tuttavallisemmin fintechillä tarkoitetaan teknologiaa, jota yritykset käyttävät tehostaakseen finanssipalveluita. Tällaisia yrityksiä kutsutaankin fintech-yrityksiksi, joista esille ovat viime aikoina nousseet etenkin startup-yritykset.

Käytännössä fintechillä tarkoitetaan nimenomaan uusia ideoita finanssipalveluiden tarjoamiseksi tai tehostamiseksi.

Mistä fintech syntyi?

Perinteisesti finanssipalveluita ovat tarjonneet pankit, jotka ovatkin näytelleet pitkään merkittävää roolia yksityishenkilöiden ja yritysten arjessa. Pankit ovat kuitenkin kasvaneet melko suuriksi ja samalla hieman kömpelöiksi.

Kun samaan aikaan digitalisaatio on lisännyt kierroksia muun muassa mobiilisovellusten parissa, on syntynyt sekä kysyntää että tarjontaa uusille ja ketterille finanssialan innovaatioille.

Lue myös: nämä sovellukset auttavat jakamaan laskut kaveriporukan kesken

Mikä on fintech-yritysten vahvuus?

Fintech-yritysten suurimpana vahvuutena pidetäänkin yleensä niiden valmiutta lanseerata uusia rahoituspalveluita nopeasti, kun rasitteena ei ole esimerkiksi kankeaa taustaorganisaatiota.

Fintech-yritykset ovat luonnostaan erittäin digiorientoituneita, sillä se on niiden elinehto ja kilpailuvaltti. Samaa ei voida sanoa pankeista: esimerkiksi Accenturen toteuttaman tutkimuksen mukaan 80 prosenttia tutkimukseen osallistuneista pankkisektorin johtajista näkivät, että heidän pankkinsa on valmistautunut digiaikakauteen “jonkin verran” tai “erittäin vähän”.

Fintech ja pankit

Fintech-yritykset ja pankit ovat samaan aikaan sekä kilpailijoita että yhteistyökumppaneita. Joillekin fintech-yrityksille pankit ovat välttämättömiä yhteistyökumppaneita, joita ilman ne eivät olisi edes olemassa.

Toisaalta fintech-yritykset voivat tarjota myös esimerkiksi sijoittamiseen keskittyneitä ohjelmia, joilla ei ole suoraa yhteyttä pankkeihin.

Finanssiteknologian esiinmarssi pakottaa pankit miettimään toimintaansa uudestaan. Esimerkiksi Osuuspankki on laajentamassa toimintaansa sairaala-alalle, ja OP-ryhmän pääjohtaja Reijo Karhinen näkee finanssialan murroksen perustavanlaatuisena. Karhinen ennakoi, että osasta pankkeja tulee niin sanottuja finanssitehtaita, joiden palveluja kolmannet osapuolet välittävät osana muuta toimintaansa. Kehitykseen vaikuttaa tietysti myös finanssialan globalisaatio.

Fintech-sovellukset finanssialan eri lohkoissa

Vaikka finanssiteknologian innovaatioista puhutaan yhdellä fintech-termillä, on fintech-yritysten toimialojen kirjo todellisuudessa varsin laaja. Fintech-yritykset toimivat Suomessakin jo ainakin seuraavilla aloilla:

  • Henkilökohtainen talous tai oman talouden hallinta
  • Yrityksille tarkoitetut fintech-innovaatiot
  • Sijoittamiseen keskittyvät palvelut
  • Joukkorahoitus- ja vertaislainapalvelut
  • Rahoitustuotteiden vertailupalvelut

Vertaile lainoja