Mikä on eläkeputki ja miten siihen pääsee?

|Juuso Korhonen
vanhempi mies selaa sanomalehteä

Yt-neuvotteluiden ja suurten irtisanomisten kohdalla kuullaan usein puhuttavan siitä, että osa työntekijöistä pääsee niin sanottuun eläkeputkeen. Kyseessä on käytännössä työttömyysturva, jolla turvataan iäkkäiden työttömäksi jääneiden toimeentuloa eläkkeen kynnyksellä. Eläkeputki tunnetaankin myös nimellä työttömyysputki.

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että työttömyyspäivärahaa voi saada normaalin 500 päivän lisäksi vanhuuseläkkeen alkamiseen saakka niin sanottuina lisäpäivinä, mikäli työtön täyttää tietyt, lähinnä ikään liittyvät ehdot.

Vaikka vuoden 2017 alussa ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan kestoa lyhennettiin, säilyi ainakin viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana työskennelleillä vähintään 58-vuotiailla oikeus 500 päivän ansiosidonnaiseen. Niillä, joilla on alle kolme vuotta työhistoriaa, on ansiosidonnaisen kesto 300 päivää ja niillä, joilla työhistoria on vähintään viiden vuoden mittainen, on oikeus 400 työttömyyspäivärahapäivään.

Putkea pitkin eläkkeelle

Käytännössä eläkeikää lähestyvä työttömäksi jäävä työntekijä siis astuu “putkeen”, jossa tulot eivät pääse dramaattisesti putoamaan esimerkiksi peruspäivärahan tasolle. Tämän vuoden alusta alkaen eläkelakia tosin uudistettiin siten, että eläkeputkeen pääsemisen ikärajaa nostettiin vuodella vuonna 1961 ja sen jälkeen syntyneillä. Oikeastaan muutos alkaa siis vaikuttaa vasta vuonna 2022, jolloin 1961 syntyneet täyttävät 62 vuotta.

Säännöt tulevat luultavasti edelleen kehittymään saman suuntaisesti, sillä eliniänodote ja samalla myös eläkeikä tulevat arvioiden mukaan kasvamaan. Samalla lainsäädännön tarvitsee reagoida myös eläkeputkea koskeviin säännöksiin.

Järjestelmä on kehitelty siksi, että eläkeikää hipovien on nuorempia huomattavasti vaikeampi työllistyä. Työnantaja ei ehkä halua palkata iäkästä työnhakijaa, ja uuden työn oppiminen voi monen mielestä muutenkin kuulostaa haaskatulta ajalta. Silti moni vielä työllistyy uudelleenkin, vaikka sitten menettäisi työpaikkansa eläkeputkeen oikeuttavassa iässä. Putkeen ei olekaan pakko astua.

Jos työssä tienaa ansiosidonnaista päivärahaa paremmin, kertyy eläkettäkin enemmän. Toisaalta myös ansioturva kyllä kerryttää eläkettä.

Jotkut jatkavat töitä vielä senkin jälkeen, kun voisivat jo jäädä eläkkeelle. Vanhuuseläkettä korotetaan lykkäyskorotuksella 0,4 % jokaiselta kuukaudelta, jonka lykkäät eläkkeelle jäämistä. Tämä tarkoittaa koko työuran aikana kertynyttä eläkekertymää. Töissä pystyvä ja viihtyvä voi siis lykkäämällä saada sievoisesti suuremman eläkkeen.

Milloin eläkeputkeen pääsee?

Eläkeputkeen pääseminen riippuu siitä, milloin työttömäksi jäävä työntekijä on syntynyt ja miten hän täyttää työssäoloehdot. Tällä hetkellä säädökset ovat seuraavanlaiset.

Vuonna 1955–1956 syntyneille lisäpäiviin oikeuttava ikäraja on ollut 60 vuotta

Vuonna 1957–1960 syntyneillä oikeus lisäpäiviin alkaa 61-vuotiaana

Vuonna 1961 ja sen jälkeen syntyneillä oikeus lisäpäiviin alkaa 62-vuotiaana

Esimerkiksi työntekijä, jonka syntymävuosi on 1960, on oikeutettu lisäpäiviin, mikäli hänen vuonna 2021 täyttää 61 vuotta ennen, kuin hänen 500 päivän työttömyyspäivärahajaksonsa päättyy. Mikäli ansiosidonnaiset päivät ehtivät päättyä ennen tätä, kohdellaan häntä kuin ketä tahansa työtöntä työnhakijaa. Hyvin pienestä voi siis olla kiinni se, kuka pääsee putkeen ja kuka putoaa sen ulkopuolelle. Välimallia ei ole.

Ansiopäivärahan lisäpäiviä maksetaan sen kuun loppuun, jolloin eläkeputkessa oleva täyttää 65 vuotta, ja tämän jälkeen hän ryhtyy nauttimaan eläkettä.

Itsensä irtisanova henkilö kärsii työttömyyspäivärahan maksamisessa ensin kolmen kuukauden karenssin, mutta irtisanoutuminen ei periaatteessa ole este eläkeputkeen pääsemiselle. Yrittäjyys sen sijaan on. Heidän ei ole mahdollista saada lisäpäivärahaa.

Ihan vielä ei silti vaikkapa 1990-luvulla syntyneiden kannata lähteä laskemaan, milloin he olisivat oikeutettuja astumaan eläkeputkeen. Lainsäädäntö voi ja tuleekin mitä luultavimmin muuttumaan vielä moneen kertaan ennen sitä. Sitä, poistuuko eläkeputki vielä kokonaan, on mahdotonta sanoa.

Ehdot eläkeputkeen pääsemiseksi

  • Täytät syntymävuoteen liittyvät ehdot ja saavutat määritellyn iän ennen kuin 500 päivän työttömyyspäivärahajaksosi on päättynyt
  • Olet ollut töissä vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana
Juuso Korhonen

Juuso Korhonen

Juuso Korhonen on VertaaEnsin.fi PR- ja markkinointistrategi. Juuso on opiskellut kansainvälistä markkinointia ja työskennellyt finanssialalla viimeiset kahdeksan vuotta. Hän on kiinnostunut laajasti finanssiasioista ja taloudellisesta hyvinvoinnista.