Moni suomalainen haaveilee eläkepäivistä ulkomailla

|Posted by | Kaikki artikkelit, Matkustaminen, Vinkit
Tags: ,

eläkeläispariskunta ulkomailla

Ulkomailla eläkeiällä asuvien Suomalaisten määrä on lisääntynyt viime vuosien aikana huomattavasti. Ulkomaille lähteminen houkuttelee eläkeikäisiä rennomman elämäntyylin, halvemman hintatason, sekä parempien ilmojen takia.

Kun miettii eläkeellä tehtävien reissujen rahoitusta oman pussin ulkopuolelta, kannattaa vaihtoehtoihin tutustua huolella. Taloudenhallinta on tärkeää varsinkin eläkeiässä, jolloin kulutusta on entistä tärkeämpää seurata. Vertaile siis rahoitustuotteet kunnolla, ennen päätöksen tekoa.

Eläkeläisten suosimat ulkomaan kohteet

Esimerkiksi Etelä-Euroopassa eläkeläisen arki voi olla mielekkäämpää, sillä lämmin ilmasto on hyväksi keholle, ihmiset ovat avoimempia ja sään vaikutus saa mielestä positiivisemman. Tämän lisäksi Etelä-Euroopasta löytyy monia kohteita, joissa hintataso on huomattavasti Suomea alhaisempi. Alemman hintatason kohteissa eläke riittää hieman mukavampaan elämään, eikä tarvitse välttämättä laskea jokaista euroa ihan niin tarkkaan saadakseen eläkkeen riittämään.

Kaikki eläkeläiset eivät kuitenkaan lähde kauas. Suuri osa lähtee Suomesta myös naapurimaihin, pääosin Ruotsiin tai Viroon. Ruotsissa asuukin valtaosa Suomen ulkomaille muuttaneista eläkkeensaajista.

EU- ja ETA maihin muuttaminen on helppoa ja EU:n alueella suomalaisen on helppoa liikkua. Osa ulkomaille muuttavista päätyy kuitenkin esimerkiksi USA:n Floridaan saakka. Yleensä kun haaveena on eläke ulkomaille, yksi ensisijaisista valintakriteereistä on miellyttävämpi lämpötila. Esimerkiksi Florida on kansainvälisesti suosittu eläkkeelle vetäytymiseen soveltuva kohde. Suomalainenkin eläkeläinen löytää siis myös varmasti paikkansa Floridan auringon alla viihtyvistä eläkeläisyhteisöistä.

Alempi hintataso houkuttelee eläkeläisiä ulkomaille

Monella eläkkeelle jääminen tietää myös tarkempaa talouden suunnittelua, sillä tulot tulevat pienenemään. Alla olevasta taulukosta voimme nähdä vuoden 2017 mukaisen yksityisen kulutuksen kokonaishintatason vaihtelun Euroopan maiden välillä. Jos maan indeksi on esimerkiksi 120, se tarkoittaa, että hintataso on 20 prosenttia EU:n keskiarvoa korkeampi (EU:n indeksin ollessa 100).

Suomen hintataso ylittää EU:n keskiarvon 21 prosentilla. Suomalaisten suosimissa eläkekohteissa, kuten Espanjassa hintataso on keskiarvoa 8 prosenttia alhaisempi ja Portugalissa jopa 15 prosenttia alle EU:n keskiarvon. Viron hintataso on ollut 21 prosenttia keskiarvoa edullisempi vuonna 2017.

Ei ole siis ollenkaan ihme, että Suomesta eläkettä ulkomailla nostavat valitsevat usein jonkin näistä kolmesta maasta.

Yksityisen kulutuksen kokonaishintataso 2017, EU=100


Maa Keskiarvo
Islanti 166
Sveitsi 159
Norja 143
Tanska 142
Luxemburg 127
Ruotsi 125
Irlanti 125
Suomi 122
Iso-Britannia 117
Alankomaat 112
Belgia 111
Ranska 109
Itävalta 108
Saksa 105
Italia 101
EU 100
Espanja 92
Kypros 88
Slovenia 85
Portugali 85
Kreikka 84
Malta 82
Viro 79
Latvia 72
Slovakia 69
Tsekki 69
Kroatia 67
Liettua 65
Unkari 62
Puola 56
Montenegro 55
Turkki 53
Albania 52
Romania 52
Bosnia-Hertsegovina 52
Serbia 51
Bulgaria 48
Makedonia 47

Lähde: Tilastokeskus

Ulkomaille haikailevan eläkeläisen tulee selvittää käytännön asiat huolella

Muista kuitenkin, että Kelan suhtautuminen tilapäisesti ulkomailla asumiseen ja pysyvästi ulkomailla asuviin on hyvin erilainen. Ota siis huolella selvää, mikä on sosiaaliturvan ja muiden etuuksien laita omalla kohdallasi, jos harkitset muuttoa ulkomaille.

Alle kuusi kuukautta ulkomailla asuvat eläkeläiset pysyvät yleensä Suomen sosiaaliturvassa, jos vakituinen osoite ja kotikunta säilyvät Suomessa.

Muuttaessasi ulkomaille vakituisesti, Suomen sosiaaliturva päättyy yleensä ilmoittamaasi muuttopäivään. Jos muutat EU- tai ETA maahan vakituisesti, voi olla, että Suomi vastaa edelleen sairaanhoitokustannuksistasi eurooppalaisen sairaanhoitokortin turvin. EU- tai Eta-maiden ulkopuolelle vakituisesti muuttavat eivät yleensä ole sairasvakuutuksen piirissä Suomessa.

Eläke voidaan pääsääntöisesti maksaa pysyvästikin Suomesta ulkomaille muuttavalle eläkeläiselle. Ulkomaillakin asuva on kuitenkin yleensä velvollinen maksamaan verot eläkkeestään Suomeen. Tässä tapauksessa veroprosentti pysyy samana kuin Suomessa.

Portugaliin on voinut ennen muuttaa viettämään verovapaita eläkepäiviä, mutta nyt Suomi on solminut Espanjan ja Portugalin kanssa uudistetut verosopimukset. Uusien sopimuksien periaattena on, että eläkkeet, jotka on ansaittu Suomessa, verotetaan ulkomaillakin asumisesta huolimatta Suomessa.

Kielitaidottoman kannattaa harkita kohdetta tarkasti, kun haaveena on eläke ulkomaille

Vanhemman kansan tiedetään pääsääntöisesti osaavan nykynuoria vähemmän kieliä. Voidaan siis olettaa, että esimerkiksi Portugaliin muuttava vanhemman ikäluokan edustaja ei välttämättä löydä yhteistä kieltä niin helposti.

Jos kielitaito ei ole vahvimmasta päästä, kannattaa siis mahdollisuuksien mukaan harjoitella kohdemaaksi valikoituneen maan kielellä ainakin perusasiat, kuten kaupassa asiointi. Tämän lisäksi olisi hyvä myös hioa englannin kieltä vaativampiin tilanteisiin.

Heikon kielitaidon omaavien ei kuitenkaan tarvitse luopua haaveistaan. Useista maista löytyy suomalaisyhteisöjä ja ulkomailla asuvat suomalaiset auttavat mielellään toisiaan. Parhaassa tapauksessa eläkeläisen perheestä löytyy ulkomailla asuvia sukulaisia, joiden kanssa ulkomailla asumisen ilojen ja neuvojen jakaminen on arvokasta.