Mitä devalvaatio tarkoittaa?

|Posted by | Kaikki artikkelit, Lainat, Termit
Tags: ,

devalvaatioDevalvaatio tarkoittaa lyhyesti kotimaisen valuutan heikentämistä suhteessa ulkomaalaisiin valuuttoihin. Se on poliittinen päätös, jonka tarkoituksena on edistää kotimaan kilpailukykyä verrattuna ulkomaihin. Ennen EU:hun liittymistä Suomen valtio pystyi itsenäisesti devalvoimaan markan, nykyään devalvaatio olisi Euroopan Unionin yhteinen päätös.

Jos valuutta devalvoidaan, vaikuttaa se kotimaassa tuotettujen tuotteiden kilpailukykyyn sekä kotimaassa että ulkomailla. Kotimaiset tuotteet muuttuvat edullisemmiksi, mikä lisää niiden menekkiä. Vastaavasti ulkomaalaiset tuotteet kallistuvat suhteessa kotimaisiin, mikä lisää kotimaisten tuotteiden kysyntää entisestään. Erityisesti vientiteollisuus hyötyy devalvaatiosta, sillä kotimaiset tuotteet muuttuvat myös ulkomailla edullisemmiksi.

Mitä devalvaation vaikutukset ovat?

Mielipiteitä on varmasti monia, eikä minkään päätöksen lopputulosta näe ennen kuin päätös on jo toteutettu. Lisäksi historiassa kannattaa ottaa huomioon ajan tilanne, ongelmat ja ajatusmallit. Se mikä toimi tai ei toiminut ennen, ei välttämättä sovellu nykyisyyteen.

Devalvaation hyviin puoliin kuuluu taloudellisen tilan koheneminen, mikä tarkoittaa työpaikkoja ja kasvua. Devalvaatio voi kuitenkin johtaa myös inflaatio-deflaatio -kierteeseen. Kotimaisten tuotteiden muuttuessa edullisemmiksi ja hallitessa markkinoita niiden ei tarvitse enää kilpailla muiden tuotteiden kanssa yhtä paljon, mikä usein vähentää kotimaisten tuotteiden laatua. Koska yhden maan on kuitenkin vaikea tuottaa itse kaikkea, kallistuvat ulkomaalaiset tuotteet. Tämä aiheuttaa inflaatiota.

Devalvointi johtaa myös siihen, että ulkomailta lainaa ottaneiden laina tulee suhteellisesti kalliimmaksi kuin kotimaasta otettu laina. Nykyään yhteisen valuuttaalueen vuoksi tällä ei enää ole väliä, ja ulkomailta on yhtä turvallista ottaa lainaa kuin Suomestakin. Kannattaa katsoa todellista vuosikorkoa. Voit katsoa vertailustamme erilaisia lainoja ja valita omiin tarpeisiisi sopivimman:

Devalvaatiota käytettiin Suomessa markka-aikana rahapolitiikan keinona. Se synnytti kuitenkin inflaatiota, joka alettiin nähdä suurempana ongelmana. Suomessa siirryttiin inflaation luomien ongelmien takia toisenlaisiin toimenpiteisiin, ja markkaa päätettiin kiinteästi sitoa Saksan markkaan ja Ecu:un, euroa edeltäneeseen euroopan valuuttayksikköön. Tämän kuitenkin ajatellaan yleisesti olleen osasyyllinen 90-luvun lamaan Neuvostoliiton romahtamisen, pankkikriisin ja Saksojen yhdistymisen lisäksi. 1999 Suomessa otettiin käyttöön euro.

Joka tapauksessa nykyisessä talousjärjestelmässämme ei enää deflaation keinoin lisätä suomalaisten tuotteiden kilpailukykyä, sillä euroalueen valuutta on yhteinen. Kaikki maat voisivat kuitenkin yhteisesti päättää devalvoida euron. Suomelle kuten muillekin EU-maille on sekä hyötyä että haittaa euroon kuulumisesta: muiden maiden taloustilanne voi nostaa omaa talouttamme ylöspäin, mutta myös laskea.

Hvad tænker du?

Your email address will not be published. Required fields are marked *