Mihin luottokortteihin sisältyy concierge-palvelu?

|Posted by Antti Tauriainen | Luottokortit, Matkustaminen, Muut aiheet
Tags: concierge, henkilökohtainen assistentti, luottokortti
luottokortti concierge

Concierge, henkilökohtainen assistentti, joka hoitaa esimerkiksi matkalippujen varaukset ja ostaa lahjat puolisolle kuulostaa utopialta, johon vain superrikkailla on varaa. Todellisuudessa myös tavallisilla tallaajilla voi olla mahdollisuus eräänlaiseen assistentin vastineeseen; monet luottokortit nimittäin tarjoavat lisäetuna niin sanottua concierge-palvelua, jota voi pyytää hoitamaan arjen pieniä tehtäviä. Kuuluuko sinun luottokorttiisi henkilökohtainen palvelu?

Tutustu luottokorttien ominaisuuksiin vertailussamme!

Mikä ihmeen concierge?

Concierge-sana tulee alun perin ranskan kielestä ja tarkoittaa vahtimestaria tai talonmiestä. Luottokorttien tapauksessa sana ei kuitenkaan viittaa talonmiehen palveluksiin vaan yleisesti erilaisiin palvelu-, varaus- ja selvitystehtäviin. Tyypillisesti luottokorttiyhtiön tarjoamaa palvelua voi pyytää esimerkiksi varaamaan pöydän ravintolasta, ostamaan konserttilippuja ja tekemään matkavarauksia. American Expressin nettisivujen mukaan myös esimerkiksi lahja-ideoiden keksiminen ja kukkien lähettäminen hoituvat palvelun kautta.

Ylipäätään concierge-palvelun voi siis laittaa hoitamaan kaikenlaisia pieniä, mutta aikaa vieviä asioita, joihin arjen kiireen keskellä ei välttämättä ole aikaa. Etenkin ulkomaanmatkojen yhteydessä palvelusta voi olla paljonkin hyötyä, sillä vieraalla kielellä juoksevien asioiden hoitaminen on entistä hankalampaa. Monen luottokorttiyhtiön tarjontaan kuuluu lisäksi avun tarjoaminen lääketieteellisissä tilanteissa, esimerkiksi lääkäriaikojen varaamisen ja vakuutusasioiden suhteen. Onneksi Suomessa tällaisille palveluille on kuitenkin kohtuullisen vähän tarvetta toimivan julkisen terveydenhoitojärjestelmän ansiosta.

Kuten esimerkit osoittavat, voi luottokortin concierge-palvelusta olla hyötyä monenlaisissa tilanteissa. Kiteytettynä palvelu on siis ikään kuin puhelinsoiton päässä oleva henkilökohtainen assistentti.

Mihin luottokortteihin palvelu kuuluu?

Concierge-palvelu sisältyy kaikkiaan kuuteen Suomen markkinoilla olevaan premium-luottokorttiin. Kalvelu kuitenkin kulkee eri nimillä eri luottokorteissa, sillä esimerkiksi American Express kutsuu palvelua Platinum Lifestyleksi ja Handelsbanken Platinum-palveluksi. Kyse on tästä huolimatta täysin samasta asiasta, eli henkilökohtaisesta avusta, joka on puhelinsoiton päässä – jos nyt ei aina, niin ainakin palvelun aukioloaikoina.

Seuraavassa taulukossa esittelemme tarkemmin markkinoilta löytyvät premium-kortit, joihin concierge-tason palvelu kuuluu. Näin voit helposti tarkistaa esimerkiksi korttien kustannukset ja palvelutason sen osalta, kuinka laajoin aukioloajoin assistentin apua on saatavilla. Vertailu kannattaa, sillä joidenkin korttien osalta palvelua on tarjolla vain arkipäivisin, kun taas toisilla yhtiöillä assistentin saa linjan päähän myös viikonloppuisin.

Luottokortit concierge taulukko