Onko aurinkosähkö kannattavaa Suomessa?

|Nita Joutsen

Ilmastotalkoot on yksi päivän polttavimpia puheenaiheita. Monet etsivät ympäristöystävällisiä ratkaisuja, joilla voi pienentää ympäristönkuormitusta omalta osaltaan.

Yksi Suomessakin potentiaalinen ratkaisu on siirtyminen aurinkosähköön. Aurinkosähkö on erittäin nopeasti kehittyvä energiantuotantomuoto, jossa auringon säteilyenergiaa muutetaan sähkövirraksi aurinkopaneeleja hyödyntämällä.

Mutta onko aurinkosähkö kannattavaa Suomen sääoloissa? Entä kuinka ympäristöystävällistä se todellisuudessa on? Näihin kysymyksiin perehdymme tarkemmin tässä artikkelissa.

Miten aurinkosähkö toimii?

Auringon säteily koostuu fotoneista eli pienistä hiukkasista, jotka kennoihin osuessaan luovuttavat energiaa aurinkokennoista koostuville paneeleille. Kun fotonit imeytyvät kennojen materiaaliin, materiaalissa olevat elektronit irtoavat ja synnyttävät kulkiessaan sähkövirtaa kennoissa oleviin virtajohtimiin. Mitä voimakkaampaa säteily on, sitä enemmän elektroneja irtoaa – ja sitä tehokkaampaa aurinkosähkön tuotanto on.

Aurinkopaneelit tuottavat perinteisen sähköverkon vaihtosähkön sijaan tasasähköä, jota voidaan hyödyntää sellaisenaan, tai muuttaa invertterillä vaihtosähköksi. Ylimääräistä sähköä voidaan varastoida akkuihin tai myydä sähköyhtiöille.

Aurinkosähkön hyödyt ja haitat

Aurinkosähkön merkittävimpiä hyötyjä ovat kestävyys ja päästöttömyys. Sitä pidetään yleisesti ekologisena ratkaisuna, jolla voi pienentää omaa hiilijalanjälkeä. Aurinko ei maailmasta lopu kesken, ja aurinkovoimassa energian käyttö ei riipu uusiutumattomista lähteistä.

Aurinkoenergian avulla voi pienentää omaa sähkölaskua, mikäli sähkön vuosikulutus ylittää suunnilleen 10 000 kilowattitunnin (kWh) rajan. Tätä pienemmällä kulutuksella paneelit eivät todennäköisesti kykene maksamaan itseään takaisin ainakaan nykyisillä sähkön hinnoilla.

Aurinkopaneelit kestävät useita kymmeniä vuosia, eivätkä ne vaadi erityistä ylläpitoa. Hinnat ovat tulleet reilusti alaspäin viimeisen kymmenen vuoden aikana kiinnostuksen kasvaessa aurinkosähköä kohtaan.

Suomessa aurinkoenergian merkittävin varjopuoli liittyy sääolosuhteisiin, sillä sähkön tuotanto onnistuu vain valoisaan aikaan. Marraskuusta tammikuuhun energian tuotto on melko heikkoa – sähköä syntyy tammikuussa yhteensä yhtä paljon, kuin yhtenä päivänä kesäaikaan. Toisaalta Suomi on yhtä potentiaalinen kohdemaa aurinkoenergialle kuin Keski-Euroopankin maat. Meillä pimeää talvea kompensoi valoisampi kesä. Kesäkuukausina Helsingissä voidaan tuottaa jopa enemmän aurinkoenergiaa kuin esimerkiksi Pohjois-Saksassa.

Hyödyt ja haitat tiivistettynä

Aurinkosähkön hyödyt

  • Ekologinen valinta
  • Säästäminen sähkölaskussa
  • Paneelit pitkäikäisiä ja maksavat itsensä takaisin
  • Ei vaadi ylläpitoa
  • Ei meluhaittoja (verrattuna tuulivoimaan)

Aurinkosähkön haitat

  • Teho riippuvainen valon määrästä
  • Energian varastoiminen akkuihin ei kannata toistaiseksi
  • Välilliset ympäristövaikutukset (valmistus, kuljetus, asennus)

Onko aurinkosähkö ympäristöystävällistä?

Itse aurinkosähkön tuotanto ei kuormita ympäristöä lainkaan, sillä siitä ei muodostu päästöjä. Kyseessä on aidosti uusiutuva energianlähde, jota ei voida kuluttaa loppuun. Siinä missä aurinkosähkö on toimiessaan ekologinen ratkaisu, sillä on kuitenkin välillisiä vaikutuksia ympäristöön.

Aurinkopaneelit valmistetaan kalliista ja harvinaisista materiaaleista, kuten piistä. Näin aurinkosähköön siirtyminen kuluttaa jo valmiiksi rajallisia resursseja. Lisäksi paneelien valmistukseen käytettävästä energiasta, kuljetuksesta ja asennuksesta muodostuu ympäristöä kuormittavia päästöjä.

Kaiken kaikkiaan aurinkosähköä voidaan kuitenkin pitää ekologisena valintana, sillä se vähentää merkittävästi riippuvuutta uusiutumattomista energialähteistä, eikä se itsessään kuormita ympäristöä.

Aurinkosähkön kannattavuus Suomessa

Ajattelitko, että aurinkosähkö ei voi olla kannattava ratkaisu kylmässä Suomessa? Tämä on hyvin yleinen harhaluulo. Talvella energian tuotanto laskee pimeyden vuoksi, mutta se on silti tuolloinkin noin 25 % koko vuoden potentiaalisesta tuotannosta. Suomessa paras teho aurinkopaneeleista saadaan maalis-syyskuun välillä.

Kylmä sää ei ole este aurinkosähkön käytölle, sillä se jopa parantaa paneelien tehokkuutta. Kylmyys saa jännitteen nousemaan, jolloin luonnollisesti myös paneeli toimii tehokkaammin. Tästä syystä vastoin yleisiä kuvitelmia aurinkopaneelit ovat Suomessa tehokkaampia, kuin esimerkiksi Espanjan ja Portugalin kaltaisissa Etelä-Euroopan maissa. Ilmatieteenlaitoksen tekemän tutkimuksen mukaan Etelä-Suomessa säteilymäärä vaakasuoralla pinnalla on noin 980 kilowattituntia jokaista neliömetriä kohden, ja Sodankylässä vastaavasti noin 790 kWh/m2.

Onko aurinkoenergiajärjestelmän asentaminen kannattavaa?

Sähkön tuotannon kannattavuuden osalta tärkeintä on oikea mitoitus ja paneelien kallistuskulma. Paneelit tulisi suunnata etelään, jolloin vuosittainen tuotantopotentiaali on kaikkein ihanteellisin. Asettamalla paneelit yli 30 asteen kulmaan ja kohdistamalla ne etelään säteilyn määrää voidaan lisätä jopa 20-30 %:a verrattuna siihen, että ne asennettaisiin vaakatasoon.

Aurinkoenergiajärjestelmän asentaminen on myös hyvä sijoitus, jos suunnittelet kodin myymistä tulevaisuudessa. Se parantaa nimittäin kiinteistön arvoa. Jos järjestelmä asennetaan vanhaan omakotitaloon, asennustyön kustannuksista saa myös verottajalta kotitalousvähennyksen. Kunta voi myöntää lisäksi myös harkinnanvaraista energia-avustusta laite- ja materiaalikuluihin.

Jos haluat uusiutuvilla energianlähteillä tuotetun, edullisen sähkön sähkösopimukseesi, kannattaa sähkösopimus kilpailuttaa VertaaEnsin.fi:n ilmaisella palvelulla. Palvelussa voit suodattaa tulokset esimerkiksi sähkön tuotantotavan mukaan.

Avatar

Nita Joutsen

Nita Joutsen on työskennellyt VertaaEnsin.fi:llä vuodesta 2019 alkaen. Hänen erikoisosaamistaan ovat rahoitusalan trendit, sekä oman talouden hallinta.