Asuntolaina – Miten voit säästää tuhansia euroja?

|Posted by | Lainat
Tags:

asuntolaina

Miten vertailla asuntolainoja?

VertaaEnsin.fi on markkinoiden kattavin vertailupalvelu, jonka avulla voit löytää parhaat ratkaisut omaan talouteen. Asuntolainavertailu jutun lopussa.

Mikä on asuntolaina?

Asuntolaina tarkoittaa lainaa, jota ostaja käyttää asunnon hankkimista varten. Asuntolaina myönnetään yleensä asunnon ostoa varten, mutta sen voi saada myös asunnon remontointiin tai sijoitusasunnon ostoon.

Asuntolainaan liittyy olennaisesti kiinnitys. Lainanantaja myöntää lainan, ja käyttää asuntoa lainan vakuutena. Lainanantaja siis pidättää oikeuden asuntoon, jos velallinen ei jostain syystä suoriudu velvoitteistaan.

Suomessa asuntolainoja myöntävät pääasiassa suuret liikepankit. Pankit myöntävät asuntolainoja yksityishenkilöille, tai yrityksille jotka haluavat ostaa asunnon tai kiinteistön.

Asuntolainojen ominaisuudet, kuten lainan koko, lainan pituus, korko, lainan takaisinmaksutapa ja muut ominaisuudet voivat vaihdella huomattavasti.

Edellytykset asuntolainalle

Lähtökohtaisesti useimmat yksityisasiakkaat voivat saada asuntolainaa, kunhan tulotaso on riittävän korkea ja luottotiedoissa ei ole suuria häiriöitä. Pankit kiinnittävät huomiota siihen, kuinka hyvin lainanhakija on hoitanut raha-asioitaan aikaisemmin.

Pankit suhtautuvat myötämielisimmin asiakkaisiin, joilla on vakituinen ja jatkuva työsuhde. Tämä ei kuitenkaan ole aina lainan edellytys, jos varallisuus ja maksukykyisyys on muuten osoitettavissa.

Koska pankki tekee aina lainapäätöksen tapauskohtaisesti, kannattaa lainaneuvotteluihin valmistautua huolellisesti. Usein lainanantaja haluaa yksityiskohtaiset tiedot hakijan taloudesta.

Asuntolainan hakeminen käytännössä

Neuvotteluun kannattaa varata valmiiksi tiedot omista tuloista, varoista ja veloista. Pankki myös tarkistaa luottotiedot, joten jos niissä on merkintöjä, kannattaa ne varautua selvittämään. Usein pienet, muutamia vuosia vanhat velat eivät ole este lainan saamiselle.

Aina kun asuntolainaa haetaan, rahoittaja haluaa tietää hakijan nykyiset velvoitteet. Kun siis keräät tiedot nykyisistä lainoista, pankin on helpompi tehdä arviointi.

Pankki on myös kiinnostunut hakijan varoista. Jos esimerkiksi omistat vaikkapa osan kiinteistöstä, kesämökista tai maapalstasta, tällä voi olla positiivinen vaikutus lainanhakuun. Myös osakeomistukset ja arvopaperiomistukset kannattaa selvittää.

Muistilista lainaneuvotteluja varten, mitä ottaa mukaan?

  1. Viimeisimmät palkkakuittisi, ainakin kolmen kuukauden ajalta
  2. Tiedot omistuksista: kiinteistöt, osakkeet, säästöt, yms.
  3. Arvio kuukausimenoista
  4. Tositteet nykyisistä lainoista

Lainaneuvotteluihin tulee mennä ennen asuntotarjouksen tekemistä. Näin pankki voi antaa niin sanotun lainalupauksen, eli päätöksen siitä kuinka paljon he ovat valmiita rahoittamaan hankinnastasi. Lainalupaus ei velvoita vielä ottamaan lainaa.

Yleisesti pankki vaatii noin 10-20% omarahoitusosuuden. Jos siis haluaa ostaa asunnon, joka maksaa 200.000 euroa, hakijalla tulisi olla ainakin 20.000 euroa käteistä rahaa tai varallisuutta. Usein pankeilla on käytössään kätevä asuntolainalaskuri, joka helpottaa numeroiden pyörittelyä. Jos kyseistä summaa ei ole vielä tilillä, pankki voi vaatia vielä säästämään hetken aikaa.

Asuntolainan korko

Kuten muistakin lainoista, myös asuntolainasta maksetaan korkoa. Lainanmyöntäjä määrittelee korkotason, ja se sidotaan lainasummaan. Suomessa ja muualla Euroopassa myönnettävät asuntolainat sidotaan yleisesti määriteltyyn korkoon, esimerkiksi Euribor-korkoon. Euribor on euromaiden yhteinen viitekorko, jonka perusteella pankit lainaavat rahaa toisilleen.

Asuntolainan ottajalle euriborkorko tulee tutuksi, ja yleensä lainaa ottaessa tätä käytetään viitekorkona. Usein laina sidotaan 12 kuukauden euriboriin, mutta myös yhden, kolmen tai kuuden kuukauden korkotasoa voidaan käyttää jolloin lainan korko tarkistetaan useammin.

Euribor-koron lisäksi pankki lisää oman marginaalinsa korkoon. Tämä vaihtelee asiakaskohtaisesti. Pankit määrittelevät jokaiselle asiakkaalle ja kohteelle riskitason, ja hinnoittelevat lainamarginaalin näiden perusteella.

Asuntolainan korkoon vaikuttaa siis aina henkilökohtainen tilanteesi ja taloutesi. Asuntolainaa harkitessa, kannattaa kulut laskea tarkkaan esimerkiksi lainalaskurin avulla.

Muut asuntolainan kustannukset

Asuntolainasta perittävät kustannukset voivat vaihdella lainantarjoajan mukaan. Pankit voivat periä euriborkoron ja marginaalin lisäksi omia palvelumaksuja. Useilla pankeilla on esimerkiksi käytössään kuukausittain perittävä palvelumaksu, joka veloitetaan lainan yhteydessä.

Pankkien palvelumaksut ja marginaali eivät ole kaikille asiakkaille samat. Muista siis aina kilpailuttaa pankit, ja joskus kannattaa jopa haastaa pankkia pyytämällä alhaisempia palvelumaksuja.

Paljon vertailemalla voi säästää rahaa?

Oheiseen taulukkoon on koottu oletuksena lyhyt asuntolainavertailu, ja käytetty yksinkertaista asuntolainalaskuria vertailuun. Kuten laskurista huomataan, jo yhden prosenttiyksikön muutos lainan korossa aiheuttaa yli 16 000 euron eron lainan kokonaiskustannuksissa.

Asuntolainavertailu
Lainan korko 0,5% Lainan korko 1,5% Lainan korko 2,0%
Lainamäärä 150 000 € 150 000 € 150 000 €
Laina-aika 20 vuotta 20 vuotta 20 vuotta
Kuukausierä 657 € 724 € 795 €
Lainan kokonaiskustannukset 158 808 € 174 868 € 191 917 €
Erotus 20v. ajalla 0 € 16 060 € 33 109 €

Lainan korko ja kustannukset voivat vaihdella paljonkin, oheisessa taulukossa on vertailtu pelkästään lainan marginaalia.

Asuntolainan kilpailutus

Kuten huomataan, vertaamalla voi säästää selvää rahaa. Asuntolainan kilpailuttaminen ei ole kuitenkaan aivan yksinkertainen prosessi ja usein pankkien käytännöt vaihtelevat. Jos haluaa saada parhaan asuntolainatarjouksen, kannattaa neuvotteluihin varautua huolellisesti.

Usein kilpailuttamisesta on paljon hyötyä, ja monet tekevätkin kilpailutuksen kun lainaa on maksettu jo hieman pois. Jos esimerkiksi haluat tehdä parannustöitä kotonasi, on hyvä vertailla remonttilainaa, tai asuntolainan kilpailutusta.

Asunto on yksi isoimmista hankinnoista elämän aikana. Ja kun puhutaan suurista rahasummista, on hyvä varmistua ettei maksa liikaa. Tässä hyvänä apuna toimii asuntolainan vertailupalvelu ja erilaiset asuntolainalaskurit. Asuntolainat ja pankit kannattaa vertailla, koska näin voi vuositasolla säästää suuren summan rahaa.