Asumisoikeusasunto – kenelle, miksi ja miten?

| | Aihe: Säästäminen ja sijoittaminen
asumisoikeusasunto

Asumisoikeusasunto on omistusasunnon ja vuokrakodin välimuoto. Asumisoikeusasumiseen liittyy tiettyjä vastuita, mutta myös vapauksia. Tässä artikkelissa kerrotaan, kenelle asumisoikeusasuminen sopii, miten asuntoa haetaan ja onko asumismuoto taloudellisesti kannattava.

Mitä asumisoikeus tarkoittaa?

Asumisoikeusasunto on asumismuoto, jossa asukas ostaa asumisoikeuden asuntoon. Oikeus ostetaan asunnon omistajalta. Omistaja on yleensä joko asukasyhdistys tai asuinrakennuksen rakennuttajayhtiö. Asumisoikeuden hinta on enintään 15 prosenttia asunnon markkinahinnasta. Se maksetaan kertamaksuna ennen muuttoa. Asumisoikeuden maksua varten voi hakea asuntolainaa.

Tämän lisäksi asukas maksaa kuukausittain käyttövastiketta asunnon omistajalle. Käyttövastike on käytännössä sama, kuin omistusasunnon yhtiövastike. Sen tarkoituksena on kattaa asunnon ylläpito- ja pääomakustannuksia.

Asumisoikeusasuntoa ei pidä sekoittaa osaomistusasuntoon. Osaomistusasunto on asunto, jossa asutaan ensin vuokralla ja joka sitten myöhemmin lunastetaan omaksi. Asumisoikeusasuntoa ei voi lunastaa omaksi.

Kuka voi hakea asumisoikeusasuntoa?

Asuntoa voi hakea kuka tahansa elämäntilanteesta riippumatta, mutta hakukelpoisuuden saavuttamiseksi tulee kuitenkin täyttää tietyt ehdot.

Asumisoikeusasuntoa voivat hakea 18 vuotta täyttäneet henkilöt. Asuntoa tulee käyttää vakituisena asuntona. Lisäksi ehtona on, että henkilöllä ei saa olla tarpeeksi varoja omistusasunnon hankkimiseen samalta alueelta. Sääntö ei koske yli 55-vuotioita hakijoita. Heillä ei ole varallisuusrajoja.

Varallisuudeksi lasketaan myös mahdollisen omistusasunnon arvo. Samalla paikkakunnalla sijaitseva omistusasunto tulee myydä, mikäli mielii asua asumisoikeusasunnossa. Toisella paikkakunnalla sijaitsevan asunnon saa pitää, mikäli varallisuusrajat eivät ylity.

Hakijan sen hetkisillä tuloilla ei ole merkitystä. Toki hakijan kannattaa ennen hakemusta pohtia, miten hän rahoittaisi asumisoikeusmaksun. Pankista voi saada lainaa asumisoikeusmaksun maksamiseen asuntolainan ehdoilla. Asumisoikeussopimus hyväksytään lainan vakuudeksi, mutta myös lisävakuuksia saatetaan tapauskohtaisesti edellyttää.

Asuntoa haetaan asumisoikeusjärjestysnumerolla. Järjestysnumeroa haetaan sen kunnan asuntotoimistosta, jonka alueelta toivoo asuntoa. Samalla numerolla voi hakea asuntoa kaikilta alueen toimijoilta, jotka välittävät vapaita asumisoikeusasuntoja. Jos tietyllä asunnolla on monta hakijaa, asumisoikeus myönnetään ensimmäisenä järjestysnumeroa hakeneelle.

Kannattaako asumisoikeusasunto taloudellisesti?

Asunnon ostamista pidetään usein sijoituksena, vaikka sitä ei ostettaisikaan sijoituskäyttöön vaan ostaja asuisi asunnossa itse. Asunnon ostaja maksaa joka kuukausi ottamaansa asuntolainaa pankille eikä vuokranantajalle.

Kun asunnon omistaja myy asunnon eteenpäin, palautuu maksettu rahasumma hänelle takaisin, kunhan asunnon markkinahinta on pysynyt vähintään samana kuin ostohetkellä. Lainanmaksaja siis tavallaan säästää joka kuukausi rahaa itselleen.

Samaan tapaan, asumisoikeuden ostaja maksaa ottamaansa lainaa pankille. Kun hän päättää luopua asumisoikeudesta, saa hän takaisin sijoittamansa asumisoikeusmaksun, sen hetkisellä rakennuskustannusindeksillä tarkastettuna.

kannattako asumisoikeusasunto

Asumisoikeus voi siis olla hyvä ratkaisu henkilölle, jolla ei ole resursseja tai muutoin halua ostaa omistusasuntoa, mutta joka silti haluaa maksaa asumiskustannuksistaan osan ikään kuin itselleen, eikä esimerkiksi vuokranantajalle.

Huomionarvoista on myös se, että asumisoikeutta varten maksetusta asuntolainasta ei makseta varainsiirtoveroa. Lisäksi asumisoikeutta varten otetun asuntolainan korot saa vähentää verotuksesta.

Asuntoon voi myös tarvittaessa hakea kelan asumistukea. Asumisoikeuden omistaja välttyy siis tietyiltä kuluilta, joita omistusasunnon ostaja joutuu maksamaan.

Mahdolliset kunnossapitokustannukset jakautuvat vastuunjakotaulukon mukaan. Asunnon omistajalla on lähtökohtaisesti päävastuu asunnon korjaustöistä. Kunnossapitokustannukset saattavat näkyä asumisoikeutetulle käyttövastuun korotuksena.

Huolehdi asumiskulujen lisäksi talouden muut kulut kuntoon

Uutta asuntoa hankkiessa kannattaa asuntolainan kustannuksien lisäksi kiinnittää huomiota oman talouden muihinkin kuluihin. Laita talous kerralla kuntoon tasataksesi asunnon hankinnasta syntyviä kuluja.

Kilpailuta sähkösopimus ja vaihda edullisempaan, sillä se pitää kuitenkin vaihtaa muuton yhteydessä. Onko taloutesi mobiililiittymät kunnossa? Sähkösopimuksien ja mobiililiittymien kanssa kannattaa olla tarkkana, sillä jos olet aiemmin ottanut edullisen tarjouksen, se on saattanut muuttua jo kalliiksi normaalihintaiseksi sopimukseksi tarjousajan päätyttyä.

Kilpailuta sähkösopimukset

Vapautta vai vastuuta – mitkä tekijät painottuvat asumisoikeusasumisessa?

Asumisoikeusasumiseen ei kuulu tiettyjä vapauksia, jotka kuuluvat omistusasunnossaan asuvalle. Toisaalta asumisoikeusasumisessa ei ole tiettyjä, usein stressaaviakin, vastuita, jotka kuuluvat asunnon omistamiseen.

Asunnon omistaja tekee asuntoa koskevat päätökset, vaikka asunnossa asuttaisiinkin asumisoikeudella. Näin ollen, jos asukas haluaa esimerkiksi muuttaa asuntonsa ilmettä remontoimalla, tulee hänen kysyä lupa remontointiin asunnon omistajalta.

Toisaalta asumisoikeusasuntoon liittyy tietynlaisia vapauksia, jotka voivat tuoda etenkin henkistä helpotusta. Asumisoikeusasunnossa saa lähtökohtaisesti asua niin kauan kuin haluaa, toisin kuin vuokra-asunnossa, jonka omistajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus lainmukaisella varoitusajalla.

Lisäksi asumisoikeuden haltija ei ole vastuussa asunnon jälleenmyynnistä. Asumisoikeudesta saa sopimuksen ehtojen puitteissa luopua haluamanaan ajankohtana, jonka jälkeen asunnon omistaja huolehtii sen uudelleenmyynnistä.

Vaikka asumisoikeuden myyminen on omistusasunnon myyntiä vaivattomampaa, sitä ei voi tehdä täysin vapaasti. Asiasta täytyy ensin ilmoittaa asunnon omistajalle. Sitten asumisoikeus myydään omistajan välityksellä kaupungin tai kunnan hyväksymälle henkilölle.

Se, onko asumisoikeusasunto paras asumismuoto, on siis kiinni siitä, mitkä tekijät painottuvat asunnonhakijan näkemyksessä mielekkäästä asumisesta. Osa pitää tärkeänä sitä, ettei asuntoon tarvitse sitoutua. Toiset haluavat, että asunto on kokonaan oma.

Avatar

Nita Joutsen

Nita Joutsen on työskennellyt VertaaEnsin.fi:llä vuodesta 2019 alkaen. Hänen erikoisosaamistaan ovat rahoitusalan trendit, sekä oman talouden hallinta.

Tarjoukset