Aloittelijan opas: Miten käyn kauppaa osakkeilla?

| | Aihe: Säästäminen ja sijoittaminen
Osakeopas aloittelijalle

Osakesijoittaminen miellettiin ennen riskialttiiksi uhkapeliksi, johon vain rikkailla oli varaa. Maailma on kuitenkin muuttunut paljon sijoittamisen suhteen muutamassa vuodessa. Talous- ja sijoitusasiat ovat ryhtyneet kiinnostamaan yhä enemmän myös nuoria ja lapsiperheitä. Sijoittamisen voi aloittaa vain kympillä kuussa, ja uudet tekniset ratkaisut auttavat aloittelevaa sijoittajaa pääsemään alkuun. Pitkäjänteinen sijoittaminen voi mahdollistaa varallisuuden kasvattamiseen tavalliselle keskituloiselle palkansaajalle.

Piensijoittajalle osakesijoittaminen oman pankin kautta on yksi helpoimmista tavoista päästä alkuun. Nordea on ollut tältä osin alan edelläkävijä, sillä se on pyrkinyt tehokkaasti pienentämään kynnystä aloittaa rahasto- ja osakesijoittaminen. Yksi konkreettisimmista esimerkeistä on Nordean vuonna 2018 lanseeraama digitaalinen sijoitusneuvoja, Nora. Nora suosittelee henkilökohtaisesti sopivaa sijoitusta asiakkaan antamien vastausten perusteella.

Tässä artikkelissa kerromme lyhyesti, miten voit ostaa Nordeasta osakkeita ja sijoittaa Nordea-rahastoihin. Käymme ensin läpi eri sijoitustyypit, ja sen jälkeen on vuorossa Nordean sijoitusmallien esittely.

Aluksi on tärkeää ymmärtää eri sijoitustyyppien erot. Sijoittajalle on tarjolla monia vaihtoehtoja, joista tunnetuimmat ovat asuntosijoittamisen ohella osakesijoittaminen ja rahastosijoittaminen.

Mitä on osakesijoittaminen?

Osakesijoittamisessa sijoitetaan suoraan tiettyyn yritykseen ostamalla sen liikkeelle laskemia osakkeita. Sijoittamalla rahaa yritykseen saat vastikkeeksi tiettyjä oikeuksia, kuten osuus yhtiön jaettaviin varoihin eli osinkoihin ja osallistuminen yhtiökokouksiin. Jos siis ostaisit Nordean osakkeen, ostaisit käytännössä pienen palan Nordeaa.

Mitä on rahastosijoittaminen?

Osakerahasto on arvopapereista koostuva sijoittamisen tuote. Osakerahastoissa varat on jaettu yhden kohteen sijaan useisiin sijoituskohteisiin. Kun sijoitat rahastoon, saat arvo-osuuden, jonka tuotto perustuu rahaston sijoitusten nousuun tai laskuun.

Käytännössä siis sijoittamalla osakerahastoon olet oikeutettu osuuteen sen tuotoista, aivan kuten osakesijoittamisessakin. Esimerkiksi Nordea-rahasto jaetaan kolmeen kategoriaan: korkorahastot, osakerahastot ja yhdistelmärahastot.

Osakesijoittaminen on usein rahastoihin verrattuna tuottoisampaa pitkällä aikavälillä, mutta varjopuolena on korkeampi riski. Lisäksi se vaatii sijoittajalta jonkin verran tietoa sekä yhtiön ja markkinoiden tilanteen seuraamista. Sijoittaminen rahastoihin on yksinkertaisempaa, sillä salkunhoitaja tekee sijoituspäätökset puolestasi. Hajauttaminen useisiin sijoituskohteisiin pienentää myös sijoittamiseen liittyviä riskejä. Toisaalta rahastoihin liittyy erilaisia lisäkustannuksia, eikä salkunhoitaja aina informoi sijoittajaa muutoksista aktiivisesti.

Sijoittamisen aloittaminen – Onko osakesäästötili hyvä ratkaisu?

Perinteiset pankit tarjoavat kuluttajille selkeästi kahta eri tapaa sijoittaa varoja. Käyttäjä voi valita sijoituskohteet lukuisista pankin osakerahastoista, tai sijoittaa suoraan osakkeisiin. Uutena palveluna kuluttajille vuonna 2020 avattiin osakesäästötili.

Osakesäästötili on osaketili, jonka avulla pystyt myymään tai ostamaan ulko- tai kotimaiseen pörssiin listattuja osakkeita. Osakesäästötili on kätevä, koska voit ilman suoria veroseuraamuksia käydä kauppaa tilin sisällä.

Vertaile osakesäästötilit ilmaiseksi

Osta osakkeita osakesäästötilin kautta tai pankin verkkopankissa

Osakesäästötilin lisäksi pankkien verkkoalustojen, esimerkiksi Nordean verkkopankin kautta voi käydä osakekauppaa yli 2500 lajilla yli 20 markkinapaikalla niin Euroopassa kuin Pohjois-Amerikassakin. Sijoitat osakkeisiin ostamalla suoraan yksittäisen yhtiön pörssiin listattuja osakkeita. Ostaaksesi Nordeassa osakkeita, sinun tulee avata arvo-osuustili

Esimerkki pankin sijoituspalvelusta – Nordea Investor

Millainen palvelu on Nordea Investor?

Nordea Investor tekee sijoitusten hoitamisesta helppoa. Näet yhdellä silmäyksellä omat sijoituksesi ja voit käydä kauppaa rahastoilla ja pörssissä. Palveluun on liitetty myös monia markkinoiden seuraamista helpottavia ratkaisuja. Voit lukea Kauppalehden uutisia reaaliajassa sekä tarkastella Nordean markkina-analyysejä ja -raportteja.

Nordea Investorin voi ottaa käyttöön näppärästi verkkopankissa. Jos haluat käydä kauppaa pörssissä, sinun tulee aktivoida lisäksi Nordean kaupankäyntipalvelu. Tämä onnistuu kätevimmin verkkopankissa, mutta voit halutessasi myös soittaa Nordeaan.

Miten valita ostettavat osakkeet?

Eri sijoittajat käyttävät eri valintakriteerejä osakkeita valitessa. Valintaperusteita voivat olla esimerkiksi pörssiyhtiön tilinpäätöksessä listatut tunnusluvut (kannattavuus, vakavaraisuus ja maksuvalmius), hyvä kasvusuunnitelma, osaava johto, tunnettu brändi ja tuotteiden tai palveluiden hyvä laatu. Kiinnostus yhtiötä ja markkinoita kohtaan on usein sijoittajan etu.

Sijoittamiseen liittyy aina omat riskinsä. Riskien pienentäminen onnistuu parhaiten hajauttamalla eli sijoittamalla eri kohteisiin sekä mielellään myös eri toimialoille. Sijoituksia voi myös hajauttaa ajallisesti ostamalla osakkeita eri aikoina.

Millaiset rahastot sopivat sijoittajalle tai säästäjälle?

Jos suora osakesijoittaminen joko arvo-osuustilin tai osakesäästötilin kautta tuntuu liian monimutkaiselta tai aikaa vievältä, voit harkita sijoittamista rahastoihin. Rahastojen etuna on sijoitusten hajautus valmiiksi useisiin kohteisiin sekä mahdollisuus aloittaa pienemmillä summilla. Valittavana on kolme eri tyyppistä rahastoa: korkorahastot, osakerahastot ja yhdistelmärahastot.

Esimerkiksi Nordean korkorahastoissa sijoitetaan maltillisesti vaihteleville raha- ja joukkolainamarkkinoille. Riskit ovat tyypillisesti osakerahastoihin verrattuna pienemmät. Sijoittaminen sopii pienellekin budjetille, sillä minimimerkintä on vain 10 euroa.

Osakerahastoissa sijoitetaan nimensä mukaisesti pääosin osakkeisiin. Rahastojen arvonkehitys muuttuu osakemarkkinoiden mukaan – esimerkiksi metsäalaan sijoittava osakerahasto myötäilee metsäalan osakekurssin kehitystä. Koska osakerahastot on hajautettu valmiiksi, niihin liittyy pienempi riski yksittäiseen osakesijoitukseen verrattuna.

Yhdistelmärahastoissa sijoitetaan sekä korko- että osakemarkkinoille. Osakesijoitus nostaa odotettua tuottoa, kun taas korko-osuus pienentää osakkeiden mukanaan tuomaa riskiä. Rahaston riskitason määrittääkin se, kuinka suuri osa rahastosta on sijoitettu osakkeisiin. Esimerkiksi Nordean Säästäjän rahastoissa – Säästö 10, Säästö 25, Säästö 50 ja Säästö 75 – rahaston nimessä näkyvä luku viittaa siihen, kuinka monta prosenttia rahastosta on sijoitettu osakemarkkinoille. Säästö 10 -rahastossa osakkeiden osuus on siis 10 %.

Osakesäästötilillä ostat osakkeita ja hoidat sijoituksia helposti

Osakesäästötili on näppärä työkalu jokaiselle sijoittajalle. Se sopii erityisesti henkilöille, jotka haluavat käydä kauppaa aktiivisesti, mutta pitää kirjanpidon ja veroseuraamukset hallinnassa. Palvelun avulla voit seurata markkinoita missä tahansa sekä käydä kauppaa itsellesi parhaiten sopivana aikana.

Juuso Korhonen

Juuso Korhonen

Juuso Korhonen on VertaaEnsin.fi PR- ja markkinointistrategi. Juuso on opiskellut kansainvälistä markkinointia ja työskennellyt finanssialalla viimeiset kahdeksan vuotta. Hän on kiinnostunut laajasti finanssiasioista ja taloudellisesta hyvinvoinnista.

Tarjoukset